Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении эксперимента по осуществлению патроната над ребенком (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                          N

Київ

Про проведення експерименту із здійснення патронату над дитиною

Відповідно до пунктів 2 - 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Провести експеримент зі здійснення патронату над дитиною (далі - експеримент) у три етапи:

I етап (1 січня 2016 року - 31 грудня 2016 року) - завершення формування нормативно-правової бази для забезпечення встановлення патронату над дитиною, здійснення організаційних заходів, підбір та підготовка патронатних вихователів, планування бюджетних коштів на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, створення не менше 50 сімей патронатних вихователів, забезпечення їх фінансування;

II етап (1 січня 2017 року - 31 грудня 2017 року) - створення та забезпечення діяльності не менше 500 сімей патронатних вихователів, відпрацювання технологій надання послуг з патронату над дитиною, механізму фінансування сімей патронатних вихователів;

III етап (1 січня 2018 року - 31 грудня 2018 року) - розширення мережі сімей патронатних вихователів, зменшення на 10 % рівня інституалізації дітей, проведення аналізу результатів експерименту зі здійснення патронату над дитиною, розробка пропозицій щодо оптимізації мережі притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

2. Затвердити такими, що додаються:

Положення про патронат над дитиною;

Порядок та умови призначення і виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (на період проведення експерименту).

3. Міністерству соціальної політики:

здійснювати координацію, методичне забезпечення та моніторинг проведення експерименту за участі Міжнародної організації "Партнерство кожній дитині" (за згодою);

забезпечити розробку та затвердження програм підготовки кандидатів у патронатні вихователі, фахівців і спеціалістів закладів, установ і організацій, які будуть задіяні у здійсненні експерименту, державного стандарту з надання послуги патронату над дітьми;

після закінчення експерименту подати пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо подальшого впровадження практики надання послуг зі здійснення патронату над дитиною.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) Затвердити та забезпечити виконання плану заходів щодо:

запровадження на території регіону в рамках експерименту патронату над дитиною;

скорочення у зв'язку з цим мережі притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

2) Передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя починаючи з 2019 року.

3) Інформувати щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерство соціальної політики про хід експерименту.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Положення
про патронат над дитиною

Загальна частина

Це Положення визначає порядок встановлення патронату над дитиною, діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування й перебування дитини в цій сім'ї, матеріально-фінансового забезпечення сімейного патронату.

Патронат над дітьми - тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин (далі - сімейний патронат).

Метою патронату є забезпечення права на сімейне виховання дитини, яка через складні життєві обставини не може проживати разом зі своїми біологічними батьками або іншими законними представниками, надання комплексу послуг у відповідності до найкращих інтересів дитини в період подолання її сім'єю таких обставин, або пошуку найбільш оптимальної форми влаштування дитини та захист її прав.

Патронатний вихователь - це особа, яка за участю членів сім'ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї. Помічник патронатного вихователя - чоловік/дружина патронатного вихователя чи інший дорослий член його сім'ї.

Сім'я патронатного вихователя - сім'я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі.

Організація сімейного патронату

3. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад (далі - органи опіки та піклування) за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах приймають рішення про пріоритетність (потребу) запровадження сімейного патронату.

Функції з організації діяльності сімей патронатних вихователів та надання послуг дитині, яка влаштована в патронатну сім'ю, її біологічним батькам або іншим законним представникам для подолання складних життєвих обставин покладаються на міський, районний, районний у містах центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - соціальний заклад).

4. Соціальний заклад здійснює заходи з пошуку кандидатів у патронатні вихователі, їх первинного відбору та навчання, координації процесу надання послуги сімейного патронату.

5. Пошук кандидатів у патронатні вихователі здійснюється шляхом проведення інформаційних кампаній, співбесід та консультування осіб, бажаючих виконувати обов'язки патронатних вихователів.

6. Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі здійснюється відповідно до вимог, визначених пунктом 10 цього Положення, на підставі аналізу документів, поданих кандидатами у патронатні вихователі згідно з переліком, зазначеним у пункті 11, обстеження житлово-побутових умов їх проживання, що засвідчується відповідним актом за встановленою законодавством формою.

7. Кандидати у патронатні вихователі та помічники патронатних вихователів, які пройшли первинний відбір, за попереднім клопотанням направляються до республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для обов'язкового проходження навчання за спеціальною програмою.

Навчання кандидатів здійснюється тренерами, сертифікованими за спеціалізованою програмою. Програми підготовки патронатних вихователів, помічників патронатних вихователів та тренерів затверджуються Мінсоцполітики.

8. Після успішного завершення навчання кандидати у патронатні вихователі укладають договір із соціальним закладом про надання послуг сімейного патронату (додаток 1), що визначає права, обов'язки й відповідальність сторін.

При цьому патронатні вихователі не можуть поєднувати обов'язки з надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини з трудовою діяльністю.

Період між влаштуванням дітей у сім'ю патронатних вихователів не повинен бути меншим ніж 3 календарних дні.

Надання послуг сімейного патронату здійснюється на житловій площі патронатного вихователя, крім випадків можливості надання їм службового житла.

9. Розірвання угоди про надання послуг сімейного патронату здійснюється у разі виникнення у сім'ї патронатного вихователя несприятливих умов для виховання дітей, невиконання патронатними вихователями та/чи їх помічниками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, за згодою сторін та з інших причин, передбачених договором про патронат, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

Патронатні вихователі, їх права та обов'язки

10. Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають вищу освіту у галузі соціальної роботи, освіти, охорони здоров'я, соціальних та поведінкових наук та досвід виховання дітей в сім'ї окрім осіб, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

11. Кандидати у патронатні вихователі подають до соціального закладу за місцем їх проживання такі документи:

заява кандидата у патронатні вихователі;

заява кандидата у помічники патронатного вихователя про готовність участі у наданні послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї; копії паспортів кандидатів у патронатні вихователі та помічники патронатних вихователів;

довідка про склад сім'ї (форма N 3);

копія свідоцтва про шлюб;

копія диплома про вищу освіту кандидата у патронатні вихователі;

довідка про стан здоров'я патронатного вихователя та членів сім'ї, які проживають разом з ним (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра дорослих членів сім'ї);

довідка про доходи повнолітніх членів сім'ї;

довідка про наявність чи відсутність судимості кандидата в патронатні вихователі та членів сім'ї, які проживають разом з ним;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

письмова згода усіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у патронатні вихователі, на тимчасове влаштування дітей. Згода дітей надається за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

12. Основними завданнями сім'ї патронатних вихователів є:

забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров'я дитини в період її перебування в патронатній сім'ї;

соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;

створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров'ю дитини;

підготовка дитини до повернення в біологічну сім'ю чи влаштування в іншу форму виховання.

13. Права, обов'язки та відповідальність патронатних вихователів, помічників патронатних вихователів у період перебування дитини у такій сім'ї визначаються договором про надання послуг сімейного патронату (пункт 8 цього Положення) та договором про патронат над дитиною (пункт 17 цього Положення).

Влаштування дітей у сім'ю патронатного вихователя

14. Сімейний патронат встановлюється над дітьми, які через складні життєві обставини не можуть проживати у власних родинах, або батьки, інші законні представники дитини тимчасово не можуть забезпечити її догляд та виховання. Виявлення таких дітей здійснюється у визначеному законодавством порядку.

15. До сім'ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім'ї (зведені брати та/чи сестри, прийомні діти, вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти під опікою чи піклуванням).

16. Питання про необхідність встановлення сімейного патронату розглядається Комісією з питань захисту прав дитини (далі - Комісія) на підставі представлених службою у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - служби у справах дітей), чи соціальним закладом:

висновків за результатами оцінки безпеки дитини чи початкової оцінки потреб дитини та її сім'ї, що підтверджують неможливість перебування дитини у біологічній сім'ї та відсутність варіантів влаштування дитини до сім'ї родичів чи знайомих;

акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про покинуту чи знайдену дитину;

заяви батьків чи інших законних представників дитини про тимчасове її влаштування до сім'ї патронатного вихователя у зв'язку із складними життєвими обставинами, в яких опинилася дана сім'я;

інших документів, що підтверджують необхідність тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У випадках, визначених статтею 254 Сімейного кодексу України, рішення приймається за наявності згоди дитини, її батьків чи інших законних представників, а у разі, якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, згоди їхніх батьків.

17. За результатами розгляду Комісії, орган опіки та піклування приймає рішення про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя та у визначені ним терміни служба у справах дітей, соціальний заклад, патронатні вихователі та батьки дитини (інші законні представники) укладають договір про патронат над дитиною за типовою формою згідно з додатком 2.

У разі відсутності батьків або інших законних представників чи наявності обставин, визначених статтею 254 Сімейного кодексу України, договір про патронат може бути укладений без їх участі.

Факт передачі дитини у сім'ю патронатного вихователя закріплюється відповідним актом за встановленою законодавством формою, кількість примірників якого визначається за кількістю сторін договору.

У разі необхідності негайного встановлення сімейного патронату служба у справах дітей має право влаштувати дитину до сім'ї патронатного вихователя без рішення органу опіки та піклування на підставі акта про передачу дитини. У такому випадку патронатні вихователі не пізніше ніж за добу мають бути поінформовані про термінове влаштування дитини до їх сім'ї. Протягом трьох днів після передачі дитини патронатним вихователям приймається рішення про влаштування дитини та укладається договір про патронат над дитиною.

На кожну влаштовану до сім'ї патронатного вихователя дитину, соціальний заклад видає вихователю:

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

медичну картку дитини або довідку з висновком про стан її здоров'я на момент влаштування під патронат, в т. ч. наявність особливих потреб;

документи, що підтверджують освітній рівень дитини (у разі наявності);

картку спостережень за емоційним станом дитини на момент її влаштування, яка заповнюється працівником соціального закладу за формою згідно з додатком 3;

короткий опис життєвої історії дитини із зазначенням причин, які спонукали до її розміщення в сім'ю патронатних вихователів, підготовлений соціальним працівником.

Патронатним вихователям можуть бути надані інші, наявні у дитини документи, письмові рекомендації про особливості виховання, догляду, лікування чи реабілітації дитини, підтримки її контактів із батьками, особами, які їх замінюють, родичами та інші рекомендації відповідних спеціалістів. Відсутність у дитини документів, що засвідчують її особу, не є перешкодою до влаштування такої дитини до сім'ї патронатного вихователя.

18. Термін перебування дитини у патронатній сім'ї залежить від потреб дитини та обставин, що спричинили влаштування дитини, але орієнтовно становить від 1 до 6 місяців відповідно до вимог статей 252 - 253 Сімейного кодексу України.

На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя.

Ведення справи дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя

19. Для забезпечення належних умов догляду, виховання та реабілітації дитини у патронатній сім'ї, захисту прав і представлення інтересів дитини, колегіальності прийняття рішень та узгодженості дій в процесі організації надання послуги сімейного патронату (далі - ведення випадку) тимчасово створюється група спеціалістів, уповноважених різними суб'єктами чи надавачами соціальних послуг (далі - міждисциплінарна команда).

До складу цієї групи обов'язково мають входити представник служби у справах дітей, який виступає її координатором, працівник соціального закладу та патронатний вихователь. Створення та затвердження персонального складу міждисциплінарної команди закріплюється наказом соціального закладу.

20. Міждисциплінарна команда розробляє та забезпечує виконання індивідуального плану захисту (ведення випадку) дитини (далі - індивідуальний план) згідно з додатком 4, який має містити заходи щодо:

забезпечення прав влаштованої у сім'ю патронатного вихователя дитини, задоволення її потреб у розвитку;

соціального супроводу біологічної сім'ї дитини з метою подолання нею складних життєвих обставин, формування та розвитку батьківського потенціалу;

визначення, у разі неможливості повернення дитини до біологічної сім'ї, форми її подальшого влаштування, яка найбільше відповідає індивідуальним потребам даної дитини.

Міждисциплінарна команда зобов'язана забезпечити виконання індивідуального плану, проводити його систематичний перегляд (моніторинг) досягнутих результатів, за потреби та у відповідності з виявленими фактами, змінами обставин, чи прийнятими рішеннями, - вносити зміни чи розробляти новий індивідуальний план.

Затвердження та внесення змін до індивідуального плану здійснюється на засіданні Комісії за поданням міждисциплінарної команди.

21. Організаційною формою роботи міждисциплінарної команди є засідання, які скликаються в обов'язковому порядку протягом перших 3 - 10 днів після влаштування дитини (з урахуванням складності випадку) з метою аналізу впливу складних життєвих обставин на дитину та формування індивідуального плану. Надалі, у період перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя, засідання міждисциплінарної команди проводиться за потреби, але не рідше одного разу на місяць та обов'язково на етапі підготовки дитини до повернення в біологічну сім'ю чи влаштування за іншою формою виховання.

Рішення міждисциплінарної команди оформляється відповідним протоколом, який підписується усіма її членами, присутніми на даному засіданні. Про прийняті на засіданні рішення інформуються також відсутні на ньому члени міждисциплінарної команди.

21. Відповідно до кваліфікації та в межах посадових обов'язків члени міждисциплінарної команди:

беруть участь у вивченні потреб дитини та її сім'ї, аналізі соціальної історії даного випадку;

формують та забезпечують реалізацію індивідуального плану захисту дитини та плану соціального супроводу біологічної родини;

переглядають стан виконання індивідуального плану та вплив послуг на подолання складних життєвих обставин, ініціюють, у разі потреби, внесення відповідних змін до плану захисту дитини;

оцінюють стан дитини та готовність батьків забезпечувати її належний догляд та виховання, готують та подають на розгляд Комісії пропозиції щодо подальшого виховання та розвитку дитини у біологічній (новій) сім'ї дитини або продовження терміну перебування у сім'ї патронатних вихователів;

звертаються до інших закладів, установ та організацій щодо захисту дитини, надання їй та її сім'ї соціальної підтримки, представлення їх інтересів;

надають підтримку сім'ї патронатних вихователів у виконанні покладених на них обов'язків, визначених договором про патронат над дитиною.

22. Протягом всього періоду перебування дитини під патронатом ведеться журнал спостережень, в якому щотижнево патронатні вихователі роблять записи важливої інформації про:

стан дитини на різних етапах її перебування;

вплив обставин на дитину та зміни, які відбуваються в процесі надання соціально-реабілітаційних послуг;

вплив контактів дитини з її біологічними родичами, чи потенційно майбутньою сім'єю;

опис процесу підготовки дитини до переміщення та рекомендації патронатних вихователів біологічній, новій сім'ї, за потреби, спеціалістам, дотичним до ведення випадку;

послуги, які надавались сім'ї після виходу дитини з патронату, очікувані та досягнуті результати.

Електронну версію журналу для ознайомлення, аналізу та врахування інформації при прийнятті рішень щодо дитини та її сім'ї патронатні вихователі надають членам міждисциплінарної команди, а після вибуття дитини передають відповідно до служби у справах дітей або соціального закладу.

23. Надання освітніх послуг, стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дитині забезпечується державними та комунальними закладами освіти та охорони здоров'я за місцем проживання сім'ї патронатного вихователя або за місцем, де дитина проживала до тимчасового влаштування, якщо це відповідає її найкращим інтересам.

24. Соціальний супровід біологічної сім'ї дитини, що передбачає комплекс заходів, спрямованих на підтримку, реабілітацію, відновлення здатності батьків, осіб, які їх замінюють, опікуватись дитиною, задовольняти її потреби для розвитку, здійснює соціальний заклад.

25. Служба у справах дітей здійснює контроль за дотриманням прав дитини, влаштованої у патронатну сім'ю, виконанням завдань біологічними батьками дитини, підбирає форму подальшого влаштування дитини у разі неможливості її повернення у біологічну сім'ю.

Вибуття дитини з сім'ї патронатного вихователя

26. Дитина вибуває із сім'ї патронатних вихователів на підставі рішення органу опіки та піклування про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім'ю громадян (прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу (у разі, коли з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання у сім'ю).

Вибуття дитини з сім'ї патронатного вихователя здійснюється також у випадку досягнення дитиною повноліття, смерті патронатного вихователя, а також розірвання умов договору про патронат за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у зв'язку з невиконанням патронатним вихователем своїх обов'язків.

27. При вибутті дитини сім'я патронатних вихователів передає разом з дитиною висновок про стан її здоров'я, рекомендації щодо особливостей догляду та виховання, особисті речі дитини, з якими вона прибула чи які придбані в період перебування в сім'ї патронатних вихователів.

Факт передачі дитини у біологічну сім'ю чи іншу форму виховання закріплюється відповідним актом.

Матеріальне та фінансове забезпечення сімейного патронату

28. Фінансування сімей патронатних вихователів, що передбачає оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку та умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України (на період проведення експерименту), після завершення експерименту - за рахунок коштів, що передбачаються у відповідних місцевих бюджетах.

29. На утримання кожної дитини, влаштованої у сім'ю патронатного вихователя, виплачується щомісячна соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

У разі, коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя.

По завершенні дії договору про патронат чи при припиненні діяльності сім'ї патронатного вихователя здійснюється перерахунок коштів у відповідності до віку та кількості дітей.

За рішенням органів місцевого самоврядування можуть встановлюватися інші соціальні гарантії сім'ям патронатних вихователів для створення відповідних умов догляду та утримання дітей, які потребують тимчасового влаштування.

30. Оплата послуг зі здійснення патронату над дитину здійснюється шляхом щомісячних виплат грошового забезпечення патронатним вихователям.

Розмір грошового забезпечення у період перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя становить п'ять мінімальних заробітних плат, а в період між влаштуванням дітей - півтори мінімальні заробітні плати і не залежить від стипендії на кожну дитину.

Оплачуваний період між влаштуваннями дітей становить не більше 60 календарних днів на рік.

У разі перебування у сім'ї патронатного вихователя дітей віком до 1 року, дітей-інвалідів та одночасно двох і більше дітей розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину та категорію, проте сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

31. Нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування патронатних вихователів із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

32. Сім'ї патронатного вихователя може надаватися службове жиле приміщення на період дії угоди про надання послуг сімейного патронату.

У разі, коли сімейний патронат здійснюється на житловій площі патронатних вихователів, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільги патронатним вихователям на обслуговування їх житлових приміщень.

33. Сім'ям патронатних вихователів може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
призначення і виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (на період проведення експерименту)

1. Ці порядок та умови визначають механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (далі - соціальна допомога), оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (далі - грошове забезпечення) та механізм здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

2. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - уповноважений орган) патронатному вихователю на підставі підготовлених міським, районним, районним у містах центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді документів, що зберігаються протягом п'яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

3. Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою патронатних вихователів, до якої додаються:

договір про надання послуг сімейного патронату;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя;

копія акта прийому-передачі дитини;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця навчання про розмір стипендії;

копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку.

Виплата соціальної допомоги на дитину припиняється на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя та копії акта прийому-передачі дитини.

4. Призначення грошового забезпечення здійснюється з моменту першого влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя до моменту припинення дії договору про надання послуг сімейного патронату.

Призначення та виплата соціальної допомоги здійснюється з моменту влаштування дитини до дня її вибуття з сім'ї патронатного вихователя та поновлюється при черговому влаштуванні дитини.

5. Уповноважений орган подає щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати.

6. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя.

У разі зміни розміру стипендії патронатний вихователь зобов'язаний повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

7. Розмір грошового забезпечення у період перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя становить п'ять мінімальних заробітних плат, а в період між влаштуванням дітей - півтори мінімальні заробітні плати і не залежить від стипендії на кожну дитину.

Оплачуваний період між влаштуваннями дітей не повинен перевищувати 14 календарних днів.

У разі перебування у сім'ї патронатного вихователя дітей віком до 1 року, дітей-інвалідів та одночасно двох і більше дітей розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину та категорію, проте сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

8. У разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення патронатних вихователів.

9. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом через банківську установу або державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання патронатних вихователів.

10. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються уповноваженими органами за рахунок коштів державного бюджету.

11. Кошти державного бюджету, передбачені для виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, перераховуються в установленому порядку як субвенція до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя.

Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

12. Державна казначейська служба перераховує щомісяця субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державної казначейської служби, згідно з розписом державного бюджету та на виконання зобов'язань, взятих уповноваженими органами.

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та районів у містах на підставі розрахункових даних про витрати з виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, наданих республіканським (Автономної Республіки Крим), обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з фінансовими управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Головні управління Державної казначейської служби перераховують щомісяця на підставі платіжних документів, підготовлених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районів у містах, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Райдержадміністрації, виконавчі органи рад міст обласного значення та районів у містах перераховують субвенції на рахунки уповноважених органів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

14. Органи Державної казначейської служби перераховують кошти на підставі платіжних документів, підготовлених уповноваженим органом, патронатним вихователям через державне підприємство поштового зв'язку або на особові рахунки патронатних вихователів, а також на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах, відкриті в установах уповноваженого банку.

15. Субвенції, не використані за призначенням протягом бюджетного року розпорядниками коштів місцевого бюджету усіх рівнів, перераховуються в останній робочий день бюджетного року органами Державної казначейської служби до державного бюджету.

16. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

17. Контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату соціальної допомоги та грошового забезпечення, здійснюється органами державної фінансової інспекції шляхом проведення інспектування та аудиту та уповноваженими органами шляхом проведення моніторингу виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

18. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів несуть уповноважені органи згідно із законодавством.

____________

Опрос