Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Реестра производителей органической продукции (сырья) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ______________ N ____

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини), що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) (далі - Реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою здійснення обліку суб'єктів господарювання, яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти), реалізовувати органічну продукцію (сировину), та занесення їх до єдиної бази даних.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

4. Реєстр виробників ведеться та утримується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (далі - Компетентний орган).

5. Реєстр виробників органічної продукції (сировини) є відкритим та загальнодоступним.

6. Доступ до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безоплатним і забезпечується шляхом його оприлюднення та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті Компетентного органу.

7. Включення суб'єктів господарювання до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) є безкоштовним.

8. Оновлення інформації, що міститься у Реєстрі виробників, здійснюється шляхом внесення змін та/або доповнень у реєстрові записи, а також оновлення документів у справі, зазначеній у пункті 18 цього Порядку. Документи, що підлягають оновленню, подаються відповідно до вимог пункту 10 цього Порядку після виникнення підстав для внесення змін до інформації, що в них зазначена.

Умови реєстрації суб'єктів господарської діяльності

9. Сертифікаційний орган протягом семи робочих днів після проведення сертифікації суб'єкта господарювання надає до Компетентного органу вичерпну інформацію про нього, а саме:

інформацію про сертифікаційний орган (його назва);

відомості про органічний стандарт (Український, ЄС, NOP, JAS, Bio Suisse);

інформацію щодо категорії виду діяльності (рослинництво, тваринництво, переробка, торгівля);

інформацію щодо переліку сертифікованої органічної продукції (назва продуктів);

інформацію щодо терміну дії сертифіката;

інформацію щодо суб'єкта господарювання (П. І. Б., телефон, електронна пошта, веб-сайт, повна адреса);

інформацію щодо сертифікованої площі (га);

інформацію щодо органічного статусу і перехідного періоду.

10. Суб'єкти господарювання для включення їх до Реєстру виробників органічної продукції (сировини) подають до Компетентного органу:

у довільній формі заяву про включення суб'єкта господарської діяльності до Реєстру виробників органічної продукції (сировини);

нотаріально завірену копію сертифіката відповідності;

перелік інформації відповідно до пункту 10 цього Порядку.

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються Компетентному органу разом із супровідним листом, підписаним керівником суб'єкта господарювання.

11. Компетентний орган відповідно до чинного законодавства розглядає подані суб'єктом господарювання документи та приймає рішення про його включення до Реєстру виробників, або рішення про відмову у включенні до такого Реєстру.

Рішення про включення або про відмову у включенні до Реєстру виробників доводиться до суб'єкта господарювання у письмовій формі.

12. Документи та інформація в Реєстрі виробників органічної продукції (сировини) заповнюється українською мовою.

Відмова у реєстрації

13. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарювання до Реєстру виробників є відсутність документів, передбачених у пункті 10 цього Порядку, або їх недостовірність.

14. У разі прийняття рішення про відмову у включенні суб'єкта господарювання до Реєстру виробників Компетентний орган у письмовій формі повідомляє його про причини відмови.

15. Оскарження рішення про відмову у включенні суб'єкта господарювання до Реєстру виробників або про виключення з Реєстру виробників провадиться в установленому законодавством порядку.

Виключення із Реєстру

16. Підставою для прийняття рішення Компетентним органом щодо виключення суб'єкта господарювання з реєстру виробників є:

анулювання та/або закінчення терміну дії сертифіката відповідності;

припинення діяльності суб'єкта господарювання або за заявою про припинення виробничої діяльності з виробництва органічної продукції (сировини);

зміна місця здійснення діяльності суб'єкта господарювання.

17. У разі прийняття рішення про виключення суб'єкта господарювання з Реєстру виробників Компетентний орган у письмовій формі повідомляє його про це, вказавши причини.

18. Документи, подані суб'єктом господарської діяльності для включення його до Реєстру виробників, копії повідомлень про включення його до Реєстру виробників або про відмову у реєстрації або про виключення суб'єкта господарювання з Реєстру виробників у разі прийняття такого рішення оформляються Компетентним органом в окрему справу, яка зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та пункту 5 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 16.04.2015 N 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 року N 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо реєстрації виробників органічної продукції (сировини) відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання процедури проведення реєстрації фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини), пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про підтвердження відповідності", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направлено на погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу:

створити інформаційно-довідкову базу виробників органічної продукції (сировини) та її обігу;

забезпечити ідентифікацію та облік виробничої діяльності фізичних або юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини);

створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції (сировини);

створити умови для функціонування вітчизняного ринку виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції (сировини).

101. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість встановити порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини), які пройшли оцінку відповідності виробництва та отримали сертифікат органу з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

Крім того, прийняття постанови забезпечить прозорість при реалізації через торгову мережу органічно сільськогосподарської продукції (сировини), надасть можливості споживачам ознайомитись з переліком суб'єктів господарювання, які пройшли процедуру оцінки відповідності та отримали сертифікат відповідності, що сприятиме наповненню внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

Реєстр виробників органічної продукції та сировини сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

Я. В. Краснопольський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та пункту 5 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 16.04.2015 N 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. N 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю визначення вимог до ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини).

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

1. Створити інформаційно-довідкову базу з питань виробництва органічної продукції (сировини) та її обігу;

2. Забезпечити формування бази даних виробників органічної продукції (сировини);

3. Забезпечити ідентифікацію та облік виробленої органічної продукції (сировини);

4. Створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини);

5. Створити умови для розвитку функціонування вітчизняного ринку обігу органічної продукції (сировини).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі та їх переваги

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні в країні не має Реєстру виробників органічної продукції (сировини), питання реєстрації виробників органічної продукції (сировини), які пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності, питання залишиться не врегульованим.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить здійснювати моніторинг обігу, формування інформаційно-довідкової бази про суб'єктів господарювання із виробництва органічної продукції (сировини).

Прийняття постанови дасть змогу створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини).

4. Опис механізмів для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Реєстр виробників органічної продукції (сировини) розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини". Ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) дасть змогу створити інформаційно-довідкову базу виробників органічної продукції (сировини) та її обігу, забезпечить ідентифікацію та облік виробленої органічної продукції (сировини).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати питання ведення Реєстру, встановити умови реєстрації суб'єктів господарювання, порядок ведення Реєстру та Створити умови для розвитку функціонування вітчизняного ринку обігу органічної продукції (сировини).

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини) дасть можливість впровадити реєстрацію суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини).
Крім того, прийняття регуляторного акта дозволить:
- забезпечити формування бази даних виробників органічної продукції (сировини);
- забезпечити ідентифікацію органічної продукції (сировини);
- створити прозоре і цивілізоване конкурентне середовище у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини);
- створити умови для розвитку функціонування вітчизняного ринку обігу органічної продукції (сировини).

 

Суб'єкти господарювання

Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції (сировини) отримують можливість працювати в правовому, конкурентоспроможному ринку.

У випадку порушення державної дисципліни, недотримання чинного законодавства, фальсифікації органічної продукції суб'єкт підприємницької діяльності несе витрати у вигляді економічних санкцій у розмірах, передбачених законом.

Громадяни

Захист громадян від придбання та споживання ними фальсифікованих органічних продуктів харчування.
Підвищення якості та безпечності продуктів харчування. Забезпечення населення органічно чистими та відповідно корисними продуктами харчування.

Можливі додаткові витрати за рахунок більш високих цін на органічні продукти харчування у порівнянні із традиційними.
Проте, це компенсується більш високою якістю та безпечністю продуктів.

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності проекту постанови належать:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних фондів: - відсутні;

кількість суб'єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту постанови - дія проекту постанови поширюється на виробників органічної продукції (сировини);

розмір коштів і час, що витрачатимуться виробниками органічної продукції (сировини), пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує витрат коштів;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо положень проекту постанови: достатній у зв'язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному Мінагрополітики веб-сайті www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через два роки після набрання чинності регуляторним актом для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності - кожних три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснене Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

Я. В. Краснопольський

Опрос