Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе исполнителей работ по землеустройству (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________

м. Київ

N __________

Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 181 Закону України "Про приватизацію державного майна", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 10 квітня 2014 року N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель", а також удосконалення процедури проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року N 1420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1210/19948 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню приватизації об'єктів груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажів об'єктів приватизації забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, застосовується Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, якщо вони виступають замовниками робіт із землеустрою у випадках, визначених законодавством, та за умови, що вартість робіт із землеустрою менша ніж 100 тисяч гривень (без урахування податку на додану вартість).

Якщо під час проведення конкурсу вартість робіт із землеустрою за конкурсною пропозицією дорівнюватиме або перевищуватиме 100 тисяч гривень (без урахування податку на додану вартість), відповідний протокол засідання комісії передається до комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі таких робіт відповідно до процедур, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які надаються замовниками виконавцю робіт із землеустрою для проведення таких робіт;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт із землеустрою;

підтвердні документи - документи, що визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на проведення робіт із землеустрою;

претендент - виконавець робіт із землеустрою, який подав до Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу та опубліковану в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (конкурсну документацію);

робоча група - група фахівців, утворена для розгляду підтвердних документів претендентів, що складається із представників відповідного структурного підрозділу Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації об'єктів державної власності, віднесених до відповідної групи об'єктів приватизації за класифікацією, визначеною статтею 51 Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі - відповідний об'єкт приватизації), та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру або його територіального органу (за згодою);

умови конкурсу - обов'язковий для претендентів перелік вимог, які слід виконати для участі в конкурсі;

учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною Фондом державного майна України (регіональним відділенням Фонду державного майна України).

Комісія утворюється у кількості не менше п'яти, але не більше дев'яти осіб.

До складу комісії входять фахівці Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) та представник центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру або його територіального органу (за згодою). Склад комісії затверджується наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України).

Головою комісії є представник державного органу приватизації. Секретар комісії призначається головою комісії з числа працівників відповідного структурного підрозділу Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації відповідного об'єкта приватизації, для оформлення протоколів засідань комісії.

1.4. Очолює та забезпечує роботу комісії голова комісії. Голова комісії в межах покладених повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії.

1.5. Комісія в межах своїх повноважень:

розглядає пропозиції відповідної робочої групи щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі в конкурсі;

готує керівництву Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) або уповноваженій Головою Фонду державного майна України (начальником регіонального відділення Фонду державного майна України) особі пропозиції щодо претендентів, яких визнано учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі;

складає список учасників конкурсу;

розкриває конверти з конкурсними пропозиціями, розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу та приймає відповідне рішення;

визначає переможця конкурсу;

готує пропозиції щодо проведення повторного конкурсу.

1.6. Склад робочої групи затверджується наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), що готується структурним підрозділом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації відповідного об'єкта приватизації.

До повноважень робочої групи належать:

підготовка проекту інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх відповідності вимогам пункту 2.4 розділу II цього Положення;

підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі в конкурсі;

оформлення протоколу засідання робочої групи;

підготовка довідки для комісії про кожного претендента.

1.7. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, зазначаються:

відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

досвід роботи з виконання робіт із землеустрою (за наявності);

повнота та відповідність підтвердних документів умовам конкурсу;

необхідність у залученні претендентом субпідрядника для виконання робіт із землеустрою;

наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності).

II. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Робоча група під час підготовки проекту інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою керується відомостями про земельну ділянку, наданими центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру, або його територіальним органом, та відомостями про об'єкт державної власності згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою має містити:

мету проведення робіт із землеустрою;

дані про об'єкт землеустрою: відомості про будівлі, споруди, єдині майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, розташовані на

земельній ділянці, яка є об'єктом землеустрою; орієнтовний розмір земельної ділянки (за наявності таких відомостей); іншу інформацію про земельну ділянку та про об'єкт державної власності (за наявності);

умови конкурсу;

перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;

орієнтовний строк виконання робіт із землеустрою;

кінцевий термін подання конкурсної документації;

дату, час і місце проведення конкурсу;

місце проведення конкурсу, місце та час приймання конкурсної документації, контактні телефони;

інші відомості.

2.3. Інформація про проведення конкурсу подається на опублікування відповідним структурним підрозділом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації відповідного об'єкта приватизації, публікується в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

Зазначена інформація публікується не менш як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

2.4. Конкурсна документація подається претендентами до відповідного структурного підрозділу Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції. Приймання відповідним державним органом приватизації конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу і закінчується за п'ять робочих днів до дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою згідно з додатком 2 до цього Положення;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті;

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності);

згода на обробку персональних даних (додаток 3) - для фізичних осіб - підприємців - претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться без урахування податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

2.5. Робоча група на своєму засіданні розглядає подані претендентами підтвердні документи. Щодо кожного претендента складається довідка відповідно до пункту 1.7 розділу I цього Положення. За необхідності отримання пояснень щодо проекту завдання на виконання робіт претенденти можуть бути запрошені на засідання робочої групи.

За результатами засідання відповідна робоча група готує для розгляду комісією пропозиції щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі в конкурсі.

Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми членами робочої групи.

2.6. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України) письмово повідомляє такого претендента із зазначенням підстав відмови.

III. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі, якщо на ньому присутня більшість осіб її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників.

3.2. Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою враховуються:

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт;

вимоги претендента щодо надання замовником вихідних даних.

3.3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Усі рішення комісії приймаються шляхом усного голосування за кожного учасника конкурсу (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

3.4. Переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У такому випадку комісія призначає повторний конкурс.

3.5. За результатами конкурсу комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге за переможцем конкурсу місце, з яким може бути укладено договір на проведення робіт із землеустрою у разі відмови переможця конкурсу від укладання договору на проведення робіт із землеустрою або від виконання робіт за договором.

3.6. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується присутніми на засіданні членами комісії та затверджується наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України).

Протокол та матеріали засідання комісії зберігаються у відповідному структурному підрозділі Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації відповідного об'єкта приватизації.

IV. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

4.1. Якщо на конкурс не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, або у разі, коли на конкурс подано заяву тільки від одного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України) приймає рішення про повторне проведення конкурсу.

4.2. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде одна заява від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України) може прийняти рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою за умови дотримання вимог пункту 2.4 розділу II та з урахуванням пункту 3.2 розділу III цього Положення.

4.3. Повторний конкурс проводиться відповідно до вимог цього Положення.

4.4. Протягом трьох робочих днів після затвердження протоколу Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України) письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

4.5. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу публікується в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України. Інформація про конкурси, що не відбулися, не публікується.

4.6. Договір на проведення робіт із землеустрою, який укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням Фонду державного майна України) з переможцем конкурсу, складається на підставі проекту завдання на виконання робіт, який надавався переможцем для участі в конкурсі.

Готує проект договору структурний підрозділ Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України), до компетенції якого належить здійснення приватизації відповідного об'єкта приватизації.

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

Відомості про об'єкт державної власності

(для проведення робіт із землеустрою з метою продажу об'єкта приватизації разом із земельною ділянкою або правом на користування земельною ділянкою, а також з метою внесення земельної ділянки або права користування нею до статутного капіталу господарського товариства)

1. Назва об'єкта*
_____________________________________________________________________________________
                 (будівля, споруда, нежитлове приміщення, єдиний майновий комплекс, об'єкт незавершеного будівництва)

2. Місцезнаходження об'єкта

3. Перелік будівель та споруд (у тому числі не завершені будівництвом), які входять до складу об'єкта державної власності, їх характеристики (загальна площа, поверховість, функціональне призначення)
_____________________________________________________________________________________

4. Наявність проекту будівництва об'єкта:   так   ні

5. Підстава для замовлення робіт із землеустрою

6. Наявність об'єктів, відомості щодо яких віднесені до державної таємниці:
так   ні

7. Наявні підстави для користування земельною ділянкою
_____________________________________________________________________________________

8. Особа (її представник), якій будуть передані межові знаки __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             (П. І. Б.)

____________
* У тому числі об'єкти, розташовані на земельних ділянках, які вносяться до статутного капіталу господарського товариства.

Особа, відповідальна за подання інформації

______________________________
                                (підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

Керівник
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи - підприємця)
____________________________________________________________________________________

Телефон __________________ Факс __________________ E-mail _____________________________

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою земельної ділянки державної власності, на якій розташований
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року
         (дата заповнення заяви)

М. П. (за наявності)

________________________________
(підпис керівника)

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку моїх персональних даних, передбачених пунктом 2.4 розділу II Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року N 1420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1210/19948 (із змінами), володільцем яких є Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України), з метою участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" мені роз'яснено мої права.

_________________
                (дата)

___________________
(підпис)

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою"

1. Опис проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою" (далі - проект нормативно-правового акта) розроблено відповідно до абзацу третього частини першої статті 181 Закону України "Про приватизацію державного майна", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 10 квітня 2014 року N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель", а також удосконалення процедури проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою.

Зокрема, абзацом першим частини першої статті 2 Закону України від 10 квітня 2014 року N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель" встановлюється норма, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень.

Чинним Положенням про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою передбачається проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою у разі, якщо вартість робіт із землеустрою не перевищує 300 тис. грн.

Крім того, проектом нормативно-правового акта передбачається спростити безпосередньо процедуру проведення самого конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою.

2. Головні цілі державного регулювання

Головною метою прийняття проекту нормативно-правового акта є вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації та приведення його у відповідність із законодавством про здійснення державних закупівель.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Вбачається за можливе визначити два способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишення без змін нормативно-правового акта - Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року N 1420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1210/19948 (із змінами).

Такий спосіб є неприйнятним, оскільки він буде суперечити чинному законодавству.

2. Внесення змін до зазначеного нормативно-правового акта Фонду державного майна України, що дасть змогу привести його у відповідність із Законом України від 10 квітня 2014 року N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель".

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Прийняття проекту нормативно-правового акта забезпечить дотримання вимог законодавства України про здійснення державних закупівель, а також дасть змогу вдосконалити процедуру відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації.

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

Додаткові зміни до нормативно-правового акта можуть вноситися у разі змін у чинному законодавстві.

Реалізація проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення положень нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами Закону України від 10 квітня 2014 року N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель", а також вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації.

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства про здійснення державних закупівель

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Залучення виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах під час підготовки до продажу державними органами приватизації об'єктів державної власності, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливають на регуляторний акт.

8. Показники результативності регуляторного акта

Регуляторний акт є обов'язковим для виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.

Основним показником результативності регуляторного акта є кількість укладених договорів на виконання робіт із землеустрою. Вид даних для відстеження - статистичні показники.

Підготовлений проект наказу не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись вимогами статей 9 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", для оприлюднення відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996, доопрацьований проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою" розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження буде здійснене після набрання чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Установлені кількісні значення показників результативності при повторному та періодичному відстеженні акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правового акта підготовлено Управлінням приватизації об'єктів груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажів об'єктів приватизації Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, тел. 284-52-40).

 

Голова Фонду
державного майна України

І. Білоус

Опрос