Идет загрузка документа (308 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и правил осуществления (проведения) обязательного авиационного страхования гражданской авиации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Відповідно до частини третьої статті 117 Повітряного кодексу України та частини другої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і правила здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності через 90 днів після опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Порядок і правила
здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Загальні положення

1. Ці Порядок і правила здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації (далі - Порядок і правила) розроблено з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Повітряного кодексу України, Закону України "Про страхування", Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної в Монреалі 28.05.99, Постанови (ЄС) N 785/2004 від 21.04.2004 та Регламенту Комісії (ЄС) N 285/2010 від 06.04.2010 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу про вимоги до страхування авіаперевізників і операторів повітряних суден, Конвенції про збитки, заподіяні іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні, підписаної у Римі 07.10.52, Протоколу щодо зміни Конвенції про збитки, заподіяні іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні, підписаної у Римі 07.10.52, підписаного в Монреалі 23.09.78.

2. Цим Порядком і правилами встановлені мінімальні вимоги по обов'язковому авіаційному страхуванню цивільної авіації.

Страхові суми, що встановлені цим Порядком і правилами, можуть бути переглянуті, якщо у відповідне національне законодавство та/або міжнародні договори (при умові, що вони ратифіковані в Україні) будуть внесені зміни, які потребують такого перегляду.

3. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації проводиться з метою забезпечення захисту інтересів користувачів повітряним транспортом, третіх осіб, експлуатантів та власників повітряного транспорту і включає:

страхування цивільних повітряних суден;

страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті;

страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт;

страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчику) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам.

4. У цих Порядку і правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

авіаційні роботи - польоти, під час здійснення яких повітряне судно використовується для забезпечення спеціалізованих видів обслуговування (авіаційно-хімічні роботи, аерофотозйомка, патрулювання тощо), в тому числі надання медичної допомоги, а також виконання польотів з метою десантування парашутистів;

відповідальність авіаперевізника перед вантажовласниками - відповідальність авіаперевізника за шкоду, заподіяну у випадку знищення, втрати або пошкодження вантажу, пошти, тільки за умови, що подія, яка стала причиною такої шкоди, мала місце під час повітряного перевезення, а також відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні вантажу, пошти;

дійсна вартість - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна;

додатково застрахована особа - фізична та/або юридична особа, яка має майновий інтерес до предмета страхування (власник, лізингодавець, сублізингодавець, виробник та інші);

єдиний комбінований ліміт - максимальна страхова сума, що може сплатити страховик за сукупністю позовів третіх осіб, пасажирів, вантажовласників стосовно одного страхового випадку;

комерційна авіація - авіація, що використовується для регулярних або нерегулярних повітряних перевезень пасажирів, пошти або вантажу та виконання авіаційних робіт за плату або за договором найму;

максимальна злітна маса - максимальна сертифікована злітна маса;

подія - авіаційна подія, серйозний інцидент, інцидент, надзвичайна подія та пошкодження повітряного судна на землі та інші випадки, внаслідок яких завдана шкода життю і здоров'ю фізичних осіб та/або шкода майну фізичних і юридичних осіб, та/або шкода, завдана внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, пошти, вантажу;

спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається щоденно.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку і правилах, вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про страхування" та Повітряному кодексі України.

5. Суб'єктами обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації є страховики, страхувальники.

Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензії на здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Страхувальниками можуть бути:

експлуатанти повітряних суден;

власники повітряних суден;

авіаційні перевізники;

експлуатанти аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків);

сертифіковані суб'єкти наземного обслуговування;

організації, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування;

розробники, виробники цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальні заклади, що мають право виконання навчально-тренувальних польотів;

замовники авіаційних робіт.

Вимоги цих Порядку і правил поширюються на іноземних експлуатантів повітряних суден під час виконання ними польотів в межах території України, в, з чи над територією України в частині відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам, та для польотів, які пов'язані з посадкою чи зльотом на території України, в частині відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу.

Загальні умови обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

6. Конкретні умови обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації визначаються договорами обов'язкового страхування. Форму типових договорів обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації наведено у додатках 1 - 7 до цих Порядку і правил.

Договорами обов'язкового страхування можуть бути передбачені інші умови, що не суперечать законодавству та цим Порядку і правилам, у тому числі страхові сертифікати та договори обов'язкового страхування можуть містити винятки та застереження, розроблені та прийняті Інститутом лондонських андеррайтерів.

Факт укладення договору обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом).

7. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за 10 (десять) робочих днів після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним письмовим повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

8. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, страхувальник зобов'язаний протягом 2 робочих днів, з моменту, коли йому стане відомо про її настання, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

Повідомлення не є процедурним документом для отримання страхового відшкодування, а є інформаційним документом, в якому описуються обставини того, що трапилось.

Розслідування обставин події, яка може бути визнана страховим випадком, (страхове розслідування) проводиться страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром), які мають право доступу до об'єкта та певних матеріалів технічного розслідування, в тому числі до його закінчення комісією з розслідування авіаційних подій, відповідно до вимог законодавства.

Страховик може робити запити про відомості, пов'язані із подією, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини цієї події, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини події.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

9. Страховик має право відмовити у страховому відшкодуванні (страховій виплаті) у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхового відшкодування (страхової виплати), якщо це не суперечить законодавству.

Строк обґрунтованого письмового повідомлення про відмову в страховому відшкодуванні (страховій виплаті) становить 15 діб після закінчення страхового розслідування.

Страхування цивільних повітряних суден

10. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

11. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана із загибеллю або пошкодженням повітряного судна під час руління, у польоті та на землі.

Під рулінням слід розуміти рух повітряного судна під дією свої двигунів, але не у польоті. Тимчасова зупинка повітряного судна під час руління не вважається припиненням руління.

Повітряне судно у польоті означає період з моменту початку розгону повітряного судна для зльоту, або спроби зльоту, знаходження в повітрі і до закінчення пробігу після посадки повітряного судна. Для вертольотів політ означає період часу, коли обертання гвинтів відбувається під дією сили двигуна, силою інерції, створеної двигуном, або під дією авторотації.

Під перебуванням повітряного судна на землі слід розуміти період, коли повітряне судно не у польоті та не під час руління.

12. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої відбулася повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції під час руління, у польоті чи на землі і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або вигодонабувачу.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали результатів, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну.

13. Страхувальником є:

експлуатант або власник цивільного повітряного судна комерційної авіації;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів.

14. Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна на день укладання договору обов'язкового страхування.

Для експериментальних повітряних суден, які ще не знаходяться на балансі, страхова сума не повинна бути меншою, ніж дійсна вартість цих повітряних суден на день укладання договору обов'язкового страхування.

15. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

16. На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, повинні бути в наявності:

а) Реєстраційне посвідчення повітряного судна або тимчасове облікове посвідчення повітряного судна.

б) Документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди (лізингу).

У випадку, коли повітряне судно вже передано орендарю (лізингоодержувачу) і ще не має реєстраційного посвідчення чи тимчасового облікового посвідчення повітряного судна та вже знаходиться під відповідальністю експлуатанта згідно умов договору оренди (лізингу), але до його внесення до сертифіката експлуатанта це повітряне судно може бути застрахованим без вищезазначених документів тільки на землі, у тому числі по заводському номеру.

17. Страхувальники мають право під час укладання договорів обов'язкового страхування призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно є власністю кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці у праві власності на повітряне судно.

18. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копію);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

сертифікат льотної придатності будь-якого виду або дозвіл на виконання польотів (копія);

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі - акт списання повітряного судна (копія);

документи, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

реєстраційне посвідчення, у разі внесення повітряного судна до Державного реєстру цивільних повітряних суден (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

19. Якщо заподіяну шкоду компенсовано іншими особами, страховик сплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором обов'язкового страхування, і сумою, що компенсована іншими особами.

Про таку компенсацію страхувальник зобов'язаний повідомити страховика.

20. Максимальні розміри страхових тарифів на один рік для повітряних суден з максимальною злітною масою до 15000 кілограмів (включно) не повинні перевищувати 8 відсотків, від 15001 кілограма і більше - 6 відсотків, для вертольотів - 10 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

21. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування вигодонабувача (при наявності);

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки або тимчасовий обліковий знак;

перелік страхових випадків;

страхову суму;

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

види польотів;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

22. У разі, коли договором обов'язкового страхування передбачено страхування двох чи більше повітряних суден, вимоги цього розділу застосовуються окремо для кожного повітряного судна.

Страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті

23. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам та/або їх майну (багажу), вантажовласникам внаслідок страхового випадку.

24. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, вантажовласникам під час виконання повітряного перевезення.

25. Страховим випадком вважається:

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, пошті, вантажу;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, пошти, вантажу та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі, пасажиру (спадкоємцю) або вантажовласнику.

26. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час знаходження пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.

27. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі знаходилися під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.

28. Страхувальником є авіаційний перевізник.

29. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), встановлена договором обов'язкового страхування:

за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, - суми, еквівалентної 250000,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України, стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;

за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів, - суми, еквівалентної 4694,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;

за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу або за затримку в його перевезенні, - суми, еквівалентної 1131,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України стосовно кожного пасажира, на будь-який політ та відповідно до фактичної кількості пасажирських крісел на борту повітряного судна;

за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну вантажу чи пошті або за затримку в їх перевезенні, - суми, еквівалентної 19,00 СПЗ за офіційним обмінним курсом Національного банку України, за кожен кілограм ваги.

Якщо діючим законодавством країни, до якої (на території якої) здійснюються пасажирські, вантажні перевезення, або відповідно до інших умов, які застосовуються у міжнародній практиці (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), вимагається страхування відповідальності, зазначеної у цьому розділі, в розмірах, що перевищують встановлені цим розділом вимоги, страхові суми (ліміти відповідальності) при виконанні міжнародних польотів повинні бути відповідно збільшені.

30. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

31. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу (пошти) (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу або вантажу (пошти) (копія);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна або копії електронних квитків та/або талонів на посадку (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

документи на перевезення вантажу (пошти) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

32. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхових сум, визначених договором обов'язкового страхування.

33. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки;

перелік страхових випадків;

кількість пасажирських крісел;

страхову суму (ліміт відповідальності);

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

види польотів;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

34. Страхове покриття, що забезпечується страхувальником, може включати воєнні дії, тероризм, угон (захоплення), акти саботажу, незаконне захоплення повітряного судна, громадські заворушення.

Страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

35. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з життям та здоров'ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.

36. Особами, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, можуть бути особи, які перевозяться повітряним судном або які виконують певні функції на борту повітряного судна під час польоту за згодою експлуатанта, працівники експлуатанта, які не належать до складу авіаційного персоналу, парашутисти, пацієнти медичних закладів та особи, які супроводжують вантаж, тощо.

Особи, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, не є третіми особами, членами екіпажу і авіаційного персоналу, уповноваженими представниками Державіаслужби (в тому числі державні інспектори) та працівниками замовника авіаційних робіт, працівниками інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особами, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт (що не є працівниками експлуатанта).

37. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків при виконанні польотів повітряного судна.

38. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) при перебуванні на борту повітряного судна, виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки у повітряне судно та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

39. Особа вважається застрахованою під час знаходження її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.

Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час знаходження на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.

40. Страхувальником є експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації.

41. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300000 грн. за кожну застраховану особу.

При виконанні повітряним судном десантування чи медичної допомоги страхова сума застосовується у відповідності до кількості спеціально обладнаних місць для відповідної категорії застрахованих осіб.

42. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

43. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ, тощо) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

44. Страховик згідно умов договору обов'язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

45. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

46. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

47. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ.

48. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ.

49. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, в тому числі курсантів, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому) з метою подальшого виконання ними службових обов'язків та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

50. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому) для подальшого виконання своїх службових обов'язків до моменту висадки з повітряного судна.

51. Авіаційний персонал, уповноважені представники (державні інспектори) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ, вважається застрахованим під час виконання ними службових обов'язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов'язків чи з метою виконання певних функцій на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.

52. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів;

у випадку страхування уповноважених представників Державіаслужби (державних інспекторів) - Державіаслужба.

53. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300000 грн. за кожну застраховану особу.

54. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

55. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

56. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

завдання на політ (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

57. Страховик згідно умов договору обов'язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

58. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

59. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

60. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

61. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків.

62. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

63. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, вважаються застрахованими під час знаходження на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов'язків при виконанні авіаційних робіт та під час посадки чи висадки.

64. Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

65. Мінімальна страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 300000 грн. за кожну застраховану особу.

66. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

67. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

68. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язані надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

69. Страховик згідно умов договору обов'язкового страхування одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

70. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

71. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

кількість застрахованих осіб;

страхову суму;

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування відповідальності експлуатантів, власників, розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, навчальних закладів за шкоду, заподіяну третім особам

72. Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час експлуатації (виконання окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

73. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не пов'язані із страхувальником договірними зобов'язаннями (в тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

74. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час експлуатації (виконання окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

75. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час експлуатації (виконання окремих/спеціальних польотів) повітряних суден і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

76. Страхувальником є:

експлуатант цивільного повітряного судна комерційної авіації;

експлуатант або власник повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських;

розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, що має право проводити випробувальні польоти, в тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти, тощо);

навчальний заклад, що має право виконання навчально-тренувальних польотів.

77. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), встановлена за договором обов'язкового страхування на кожну подію та на кожне повітряне судно:

для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

а) до 499 кілограмів (включно) - 75000 СПЗ;

б) від 500 до 999 кілограмів (включно) - 150000 СПЗ;

в) від 1000 до 2699 кілограмів (включно) - 450000 СПЗ;

г) від 2700 до 5999 кілограмів (включно) - 900000 СПЗ;

ґ) від 6000 до 11999 кілограмів (включно) - 1400000 СПЗ;

д) від 12000 до 24999 кілограмів (включно) - 2200000 СПЗ;

е) від 25000 до 49999 кілограмів (включно) - 4200000 СПЗ;

є) від 50000 до 199999 кілограмів (включно) - 14000000 СПЗ;

ж) від 200000 до 499999 кілограмів (включно) - 33400000 СПЗ;

з) понад 500000 кілограм - 42500000 СПЗ;

для міжнародних польотів - відповідно до вимог, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), до яких або над територією яких здійснюються польоти повітряного судна, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті для польотів по Україні.

78. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

79. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

80. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

81. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), яке належить до бортової документації повітряного судна, повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування експлуатанта повітряного судна (у разі потреби);

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний і реєстраційний знаки або тимчасовий обліковий знак;

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

географічні межі дії договору страхування;

термін дії;

види польотів;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

82. Страхове покриття, що забезпечується страхувальником, може включати воєнні дії, тероризм, угон (захоплення), акти саботажу, незаконне захоплення повітряного судна, громадські заворушення.

Страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

83. Предметом даного виду договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності.

84. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, в тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять в якості спеціалізованого підрозділу (органу) до складу страхувальника.

85. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності.

86. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час діяльності страхувальника внаслідок (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності і з настанням якої виникає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

87. Страхувальником є:

експлуатант аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика);

сертифікований суб'єкт наземного обслуговування.

88. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

для експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчика):

Для аеропортів, що використовують аеродроми за класифікацією ICAO:

Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності),
доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України

а) з кодовою літерою "A" та "B" та постійні злітно-посадкові майданчики

5000

б) з кодовою літерою "C" та "D", відповідно до кількості повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (аеродромі) за попередній рік, одиниць:

 

до 1000

20000000

1001 - 4000

40000000

4001 - 10000

70000000

понад 10001

86000000

б) з кодовою літерою "E" та "F"

110000000

для експлуатантів вертодромів - 10000000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України;

для сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування:

Кількості повітряних суден (відправлені та прибулі), обслугованих в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику) за попередній рік,
одиниць

Види послуг наземного обслуговування

I

II

III

IV

Здійснення наземного адміністрування в аеропорту (аеродромі).

Обслуговування пасажирів та багажу; забезпечення бортхарчування.

Обслуговування наземним транспортом; обробка вантажу та пошти; обслуговування на пероні.

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами.

Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності),
доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України.

до 1000

20000

1001 - 10000

120000

1200000

2400000

9200000

10001 - 50000

700000

7000000

14000000

53500000

понад 50001

1400000

14000000

28000000

106000000

У випадку, коли суб'єкт наземного обслуговування виконує операції наземного обслуговування з різних груп, то мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності) визначається згідно з колонкою, до якої належить вид обслуговування з найбільшим розміром мінімальної страхової суми (ліміту відповідальності).

89. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

90. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

91. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

92. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування додатково застрахованих осіб (у разі потреби);

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

межі дії договору страхування;

термін дії;

види діяльності або робіт;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

Страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

93. Предметом даного виду договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.

94. Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням, в тому числі власники та/або експлуатанти повітряних суден, що не входять в якості спеціалізованого підрозділу (органу) до складу страхувальника.

95. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.

96. Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху і внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

97. Страхувальником є організація, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування та не є структурним підрозділом (не входить в якості спеціалізованого органу) до складу аеропорту (аеродрому).

98. Мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності):

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на маршруті та одночасно може надавати послуги в зоні аеропорту (аеродрому) в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де у відповідності до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію аеронавігаційного обслуговування повітряного руху покладено на Україну, - 300000000 СПЗ (спеціальні права запозичення) за офіційним обмінним курсом Національного банку України;

для організації, що надає послуги з аеронавігаційного обслуговування в зоні аеропорту (аеродрому), - 5000000 грн.

При цьому страхувальник самостійно повинен оцінювати розміри ризиків та забезпечувати страхування на відповідному рівні, але не нижче рівня, визначеного у цьому пункті.

99. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

100. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

101. Максимальний розмір страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

102. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) повинно містити:

номер/серію та дату видачі;

підставу видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

перелік страхових випадків;

страхову суму (ліміт відповідальності);

межі дії договору страхування;

термін дії;

види діяльності;

інші особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) засвідчується підписом та печаткою страховика (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів особи, що підписує), який його видав.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування цивільних повітряних суден

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі ___________________________________, що діє на підставі __________________
               (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                         (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі ______________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N _____ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування повітряних суден в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном згідно з Порядком і правилами.

2. Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна

Розмір страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

 

 

 

 

2.2. Страхова сума повинна бути узгоджена страхувальником з власником повітряного судна.

2.2. Страхова сума ______________________________________________________________________

2.3. Власник повітряного судна ___________________________________________________________

2.4. Вигодонабувач (у разі потреби) _______________________________________________________

2.5. Додатково застраховані особи (у разі потреби) __________________________________________

2.6. Види польотів _____________________________________________________________________

2.7. Франшиза _________________________________________________________________________

2.8. Застраховані ризики, що виникають під час руління, в польоті чи на землі
______________________________________________________________________________________

2.9. Географічні межі дії цього договору ____________________________________________________

2.10. Винятки/застереження _____________________________________________________________

2.11. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.12. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить ______________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та в наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана із загибеллю або пошкодженням повітряного судна під час руління, у польоті та на землі.

5. Страхові випадки

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої відбулася повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції під час руління, у польоті чи на землі і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або вигодонабувачу.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну.

6. Страхове відшкодування

Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється цим договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов цього договору страхування.

7. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

7.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копію);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

сертифікат льотної придатності будь-якого виду або дозвіл на виконання польотів (копія);

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі - акт списання повітряного судна (копія);

документи, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

реєстраційне посвідчення, у разі внесення повітряного судна до Державного реєстру цивільних повітряних суден (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

8. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

використання для зльоту чи посадки аеродрому, що не відповідає вимогам Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором;

коли повітряне судно:

а) виконує політ з порушеннями вимог Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна;

б) використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у цьому договорі;

в) перебуває поза географічними межами дії цього договору, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;

г) експлуатується особою, що не має відповідного свідоцтва авіаційного фахівця.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором;

після виплати страхового відшкодування подати регресний позов до винної особи у зв'язку з переходом від страхувальника до страховика права вимоги за заподіяні збитки.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

на вимогу страхувальника інформацію щодо перестраховика (найменування, місцезнаходження);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору у відповідності до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначених цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 7.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 12.1 і 12.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6. Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ___ % (але не більше 20 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.

12.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 12.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту.

12.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, та обов'язкового страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі ___________________________________, що діє на підставі ___________________
                  (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                       (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі ______________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну, під час експлуатації повітряного судна;

майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам та/або їх майну (багажу), вантажовласникам внаслідок страхового випадку.

2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну третім особам:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності)

 

 

 

2.2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Кількість пасажирських місць

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження одного пасажира

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні багажу одного пасажира

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду внаслідок затримки під час перевезення одного пасажира

 

 

 

 

 

 

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні пошти/вантажу, за кожен кілограм ваги

Загальний розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за пошту/вантаж

 

 

 

 

2.3. У разі страхування відповідальності на умовах "єдиного комбінованого ліміту відповідальності", загальна страхова сума (єдиний комбінований ліміт відповідальності) повинна бути не менше ніж сума загальних страхових сум (лімітів відповідальності) за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, які визначаються згідно пунктів 2.1 та 2.2 цього договору:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Загальний розмір страхової суми (єдиного комбінованого ліміту відповідальності)

 

 

 

2.4. Франшиза (тільки на майнові збитки) __________________________________________________

2.5. Страховий тариф визначається у розмірі _________ відсотка страхової суми.

2.6. Додатково застраховані особи (у разі потреби) ___________________________________________

2.7. Види польотів _____________________________________________________________________

2.8. Винятки/застереження ______________________________________________________________

2.9. Географічні межі дії цього договору ____________________________________________________

2.10. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.11. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

2.12. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час знаходження пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.

2.13. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі знаходилися під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.

У цьому договорі "багаж" означає як зареєстрований, так і незареєстрований (ручну поклажу) багаж, та особисті речі пасажирів.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик:

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час експлуатації повітряного судна;

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, вантажовласникам під час виконання повітряного перевезення.

5. Страхові випадки

Страховим випадком у цьому договорі вважається:

5.1. подія, яка відбулася під час експлуатації повітряного судна і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі;

5.2. подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника:

за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів;

за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, пошті, вантажу;

за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, пошти, вантажу та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі, пасажиру (спадкоємцю) або вантажовласнику.

6. Страхове відшкодування

Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

7.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну пасажирам, вантажовласникам, страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу (пошти) (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу або вантажу (пошти) (копія);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна або копії електронних квитків та/або талонів на посадку (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

документи на перевезення вантажу (пошти) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.4. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.5. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

8. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю пасажира внаслідок природних причин, самому собі або внаслідок самовільного проникнення пасажира до забороненої для його доступу зони;

заподіяння вантажу збитків внаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до знищення чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання, тощо);

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі включення в договір обов'язкового авіаційного страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, декілька застрахованих осіб (повітряних перевізників), зазначених у пункті 2.6 цього договору, здійснити виплату страхового відшкодування тим повітряним перевізникам, перевізна документація (пасажирські квитки) яких використовувалася на повітряному судні;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 7.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 12.1 і 12.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6. Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ____ % (але не більше 20 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

12.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 12.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (коли пасажири/застраховані особи залишать перон аеропорту та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).

12.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі _________________________________, що діє на підставі _____________________
                  (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                       (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі ______________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування згідно з Порядком і правилами є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з життям та здоров'ям осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків.

2. Дані про повітряне судно, страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки повітряного судна

Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

 

 

 

 

 

 

2.2. Виключення/застереження ___________________________________________________________

2.3. Географічні межі дії цього договору ____________________________________________________

2.4. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника) _____________________

2.5. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик, стосовно одного повітряного судна.

2.6. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

2.7. Особа вважається застрахованою під час знаходження її на борту повітряного судна з метою перевезення та/або виконання певних функцій на борту повітряного судна та під час посадки чи висадки.

2.8. Парашутист вважається застрахованим під час посадки до повітряного судна та під час знаходження на борту повітряного судна з метою десантування до моменту залишення повітряного судна.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності), які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків при виконанні польотів повітряного судна.

5. Страхові випадки

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) при перебуванні на борту повітряного судна, виключаючи випадки, коли смерть особи настала внаслідок хвороби або тілесних ушкоджень, отриманих особою до посадки у повітряне судно та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

6. Страхове відшкодування

Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення страхової виплати

7.1. Здійснення страхової виплати проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник та/або застрахована особа (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування осіб на борту повітряного судна (завдання на політ, тощо) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.4. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Страховик одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

8. Причини відмови у здійсненні страхової виплати

Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення цієї особи до забороненої для її доступу зони;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у здійсненні страхової виплати повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 7.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 12.1 і 12.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6 Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ___ % (але не більше 15 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

12.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 12.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту.

12.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, обов'язкового страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі ______________________________, що діє на підставі ________________________
                   (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                        (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі _____________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ;

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт.

2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Страхова сума і страховий тариф:

Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)

 

 

 

 

2.2. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) або в додаток до страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

2.3. Виключення/застереження __________________________________________________________

2.4. Географічні межі дії цього договору ____________________________________________________

2.5. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
_____________________________________________________________________________________

2.6. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.

2.7. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

2.8. Члени екіпажу повітряного судна вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт, а також з моменту посадки на борт повітряного судна з метою перельоту до/з позабазового аеропорту (аеродрому) для подальшого виконання своїх службових обов'язків до моменту висадки з повітряного судна.

2.9. Авіаційний персонал, уповноважені представники (державні інспектори) уповноваженого органу в галузі цивільної авіації, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ, вважається застрахованим під час виконання ними службових обов'язків з моменту початку посадки на борт повітряного судна для подальшого виконання своїх службових обов'язків чи з метою виконання певних функції на борту повітряного судна, під час польоту та до моменту закінчення висадки з повітряного судна.

2.10. Працівники замовника авіаційних робіт, працівники інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особи, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, вважаються застрахованими під час знаходження на борту повітряного судна з метою виконання ними своїх службових обов'язків при виконанні авіаційних робіт та під час посадки чи висадки.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить ______________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик:

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби, що перебувають на борту повітряного судна під час виконання польотів згідно із завданням на перевірку та за умови внесення до завдання на політ;

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, загибель, тілесні ушкодження, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків.

5. Страхові випадки

Страховим випадком у цьому договорі вважається:

5.1. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна, в тому числі курсантів, іншого авіаційного персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) Державіаслужби (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (у тому числі проведення навчально-тренувальних польотів) та під час здійснення перельоту на борту повітряного судна до/з позабазового аеропорту (аеродрому) з метою подальшого виконання ними службових обов'язків та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

5.2. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, загибель, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику або застрахованій особі (спадкоємцю).

6. Страхове відшкодування

Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхової виплати визначається на підставі наданих страхувальником та/або застрахованою особою документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення страхової виплати

7.1. Здійснення страхової виплати проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну членам екіпажу повітряного судна (курсантам) та іншому авіаційному персоналу та уповноважених представників (державних інспекторів) уповноваженого органу в галузі цивільної авіації, страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

завдання на політ (копія);

сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну працівникам замовника авіаційних робіт, працівникам інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та особам, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт, страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліса, сертифіката) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи) (нотаріально завірена копія);

документи, що підтверджують перебування застрахованих осіб на борту повітряного судна (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.4. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.5. Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

Страховик одноразово виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

8. Причини відмови у здійсненні страхової виплати

Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення цієї особи до забороненої для її доступу зони;

коли повітряне судно перебуває поза географічними межами дії цього договору, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у здійсненні страхової виплати повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 7.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 12.1 і 12.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6 Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ___ % (але не більше 15 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

12.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 12.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення.

12.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування відповідальності експлуатантів, власників, розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, навчальних закладів за шкоду, заподіяну третім особам

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі _______________________________, що діє на підставі ______________________
                 (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                          (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі _____________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування згідно з Порядком і правилами є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) і страховий тариф:

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна

Розмір страхової суми (ліміту відповідальності)

Страховий тариф (відсотків)

 

 

 

 

2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки) __________________________________________________

2.3. Експлуатант повітряного судна (у разі потреби) __________________________________________

2.4. Додатково застраховані особи (у разі потреби) __________________________________________

2.5. Види польотів _____________________________________________________________________

2.6. Винятки/застереження ______________________________________________________________

2.7. Географічні межі дії цього договору____________________________________________________

2.8. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
_____________________________________________________________________________________

2.9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.10. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряного судна.

5. Страхові випадки

Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час експлуатації (виконанні окремих/спеціальних польотів) повітряних суден і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

6. Страхове відшкодування

Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

7.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

документи реєстрації події з повітряним судном (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

8. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 7.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 12.1 і 12.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6 Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ____ % (але не більше 20 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

12.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 12.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту.

12.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) за шкоду, заподіяну третім особам, обов'язкового страхування відповідальності сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі ____________________________________, що діє на підставі __________________
                   (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                       (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі ______________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування згідно з Порядком і правилами є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком діяльності страхувальника.

2. Страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування

2.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) _________________________________________________

2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки) __________________________________________________

2.3. Страховий тариф визначається у розмірі ________ відсотка страхової суми.

2.4. Додатково застраховані особи (у разі потреби) __________________________________________

2.5. Види діяльності або робіт ____________________________________________________________

2.6. Винятки/застереження ______________________________________________________________

2.7. Межі дії договору страхування ________________________________________________________

2.8. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
_____________________________________________________________________________________

2.9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик.

2.10. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить _____________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час діяльності страхувальника (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності.

5. Страхові випадки

Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час діяльності страхувальника внаслідок (його структурних підрозділів, організацій, що входять в якості спеціалізованого органу до складу страхувальника) або яка стала наслідком цієї діяльності і з настанням якої виникає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

6. Страхове відшкодування

Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

7.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату багажу (копія);

акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти) (копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

8. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю третьої особи внаслідок природних причин, самій собі або внаслідок самовільного проникнення третьої особи до забороненої для її доступу зони;

заподіяння вантажу збитків внаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до знищення чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання, тощо);

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 7.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пункті 12.1 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6. Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ____ % (але не більше 20 %).

12. Термін дії договору

12.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

12.2. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

ЗРАЗОК

Типовий договір
обов'язкового страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам

_____________________
(місце укладення договору)

"___" ____________ 20__ р.

Страховик в особі _________________________________, що діє на підставі _____________________
                   (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник в особі _________________________________________, що діє на
                                                                     (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження)
підставі ______________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ______ (далі - Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам та/або їх майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.

2. Страхова сума, страховий тариф та умови страхування

2.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) _______________________________________________

2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки) ________________________________________________

2.3. Страховий тариф визначається у розмірі ________ відсотка страхової суми.

2.4. Види діяльності ___________________________________________________________________

2.5. Винятки/застереження _____________________________________________________________

2.6. Межі дії договору страхування _______________________________________________________

2.7. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
_____________________________________________________________________________________

2.8. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхової премії становить ___________________________________________

3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у такі терміни:

Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення

 

 

 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у договорі страхування термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору страхування шляхом письмового повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - Державіаслужбу. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та Державіаслужби. Державіаслужба, після отримання письмового повідомлення страховика, зобов'язана письмово повідомити про отримання даного повідомлення.

4. Страховий ризик

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов'язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третій особі та/або її майну під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху.

5. Страхові випадки

Страховим випадком вважається подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху і внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, додатково застрахованій особі або третій особі.

6. Страхове відшкодування

Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, що встановлюється договором страхування. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження збитку при настанні страхового випадку згідно умов договору страхування.

7. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

7.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

7.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник або треті особи, визначені умовами страхування) зобов'язаний надати страховику наступні документи:

письмову заяву щодо виплати страхового відшкодування (оригінал);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (оригінал або копія);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів (на вимогу страховика) (копія);

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);

документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна (копія);

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально завірена копія);

при необхідності - інші документи та відомості за обґрунтованою вимогою страховика, що не суперечить чинному законодавству.

Всі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника - для юридичних осіб та підписом страхувальника - для фізичних осіб.

7.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.

Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик (аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб, при умові письмового повідомлення страхувальника.

7.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).

8. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Класифікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов'язаних з цими змінами;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.

9. Права та обов'язки сторін

9.1. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.

9.2. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

провести в установленому порядку страхове розслідування;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката);

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

9.4. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі;

не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором;

повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

10. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

10.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 7.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

10.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

11. Порядок зміни і припинення дії договору

11.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

11.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пункті 12.1 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

11.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це Державіаслужбу.

11.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

11.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

11.6. Розмір нормативних витрат на ведення справи на випадок дострокового припинення дії договору ____ % (але не більше 20 %).

12. Термін дії договору

10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ р.

10.2. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

13. Інші умови договору (за згодою сторін)

14. Адреси та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)

М. П.

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до норм нової редакції Повітряного кодексу України.

З прийняттям нової редакції Повітряного кодексу України виникла необхідність у приведенні у відповідність до його положень Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2002 N 1535 (далі - Порядок і правила), та узгодженні Порядку і правил з основними вимогами Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, що укладена у Монреалі 28.05.99 та ратифікована Україною на підставі Закону України від 17.12.2008 N 685-VI, а також з Постановою N 785/2004 від 21.04.2004 та Регламентом Комісії N 285/2010 від 06.04.2010 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "Про вимоги до страхування авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою приведення Порядку і правил у відповідність до нової редакції Повітряного кодексу України та узгодити з основними вимогами Монреальської конвенції та законодавства Європейського Союзу.

Проект постанови передбачає збільшення рівня мінімальних страхових сум по страхуванню відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, що наближує їх до норм законодавства Європейського Союзу, забезпечує вищий рівень захисту інтересів третіх осіб та зменшує ймовірність банкрутства експлуатантів при настанні страхового випадку.

Переглянуті розміри страхових сум для членів екіпажу і авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт. Слід зазначити, що з 2002 року розміри страхових сум для зазначеного виду страхування не переглядалися та не відповідають рівню, який би задовольняв сьогоднішнім реаліям щодо вартості медичної допомоги (реабілітації) постраждалим від авіаційних подій, поховання загиблих, матеріальної компенсації у зв'язку з втратою годувальника.

Відповідно до Повітряного кодексу України у проект постанови внесені нові види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації: страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам; страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам. Визначені мінімальні страхові суми цієї відповідальності.

Крім того, прийняття проекту постанови забезпечить належний рівень захисту інтересів користувачів повітряним транспортом, третіх осіб та експлуатантів та власників повітряного транспорту, а також сприятиме більш ефективному рівню соціального захисту членів екіпажу авіаційного персоналу.

3. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання відносяться:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про страхування";

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, укладена в Монреалі, 28.05.99 (далі - Монреальська конвенція);

Постанова N 785/2004 від 21.04.2004 і Регламент Комісії N 285/2010 від 06.04.2010 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "Про вимоги до страхування авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден" (далі - Постанова ЄС і Регламент ЄС);

Конвенція про збитки, заподіяні іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні, що укладена у Римі 07.10.52 (далі - Римська конвенція);

Протокол щодо зміни Конвенції про збитки, заподіяні іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні, що укладена у Римі 07.10.52, підписаний в Монреалі 23.09.78 (далі - Протокол до Римської конвенції).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Мінімальні страхові суми відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу, пошті у проекті постанови встановлені відповідно до вимог Монреальської конвенції та Постанови ЄС і Регламенту ЄС.

Для визначення нових рівнів страхових сум відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, застосовувався спосіб розрахунку, що визначений в Протоколі до Римської конвенції відповідно до категорій максимальної злітної маси повітряних суден, які наведені у Постанові ЄС, за формулою:

ММС = ССп(р) + СПЗkg х (МЗМmax - МЗМmin)

ССп(р) - страхова сума, попередньо розрахована або визначена Протоколом щодо зміни Римської конвенції; СПЗkg - вартість 1 кг злітної маси; МЗМmax - гранична величина максимальної злітної маси в категорії; МЗМmin - мінімальна величина максимальної злітної маси в категорії.

Для розрахунку мінімальних страхових сум відповідальності експлуатантів аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) та суб'єктів наземного обслуговування проведено вибіркове опитування аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) України (обрано 10 аеропортів (аеродромів) з різними об'ємами обслуговування та різними класами аеродромів) щодо пасажирських і вантажних повітряних суден (далі - ПС) найбільшої "максимальної злітної маси", що найчастіше приймалися, та найбільшої кількості ПС, що обслуговувалась за добу.

Для диференціації страхових сум відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчику) з метою врахування економічної ситуації в різних аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиків), їх поділено на групи відповідно до класу аеродрому. За основу взято розміри середньої по групі максимальної шкоди, що може бути завдана третім особам, і включає: розміри шкоди при руйнуванні найдорожчого типу ПС з тих, які найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик) (вартість ПС згідно інформації, що надається авіакомпаніями), розміри відповідальності за багаж та за загибель пасажира відповідно кількості крісел на ПС (1131 СПЗ (спеціальні права запозичення, за офіційним обмінним курсом НБУ) + 250000 СПЗ = 251131 СПЗ = 346059 дол. США на 1 особу), розміри виплат за загибель членів екіпажу (на основі мінімальної страхової суми: 300000 грн. = 13500 дол. США на 1 особу) та розміри відповідальності за вантаж відповідно до комерційного завантаження ПС (19 СПЗ = 26,18 дол. США за 1 кг) у розрахунку для найбільших пасажирських та вантажних ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик). Мінімальна страхова сума для кожної групи аеропортів (аеродромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) (МСС) обчислюється як середнє арифметичне отриманих розмірів шкоди за формулою:

МСС =

  

(Екk х $ 13500 + Пасk х $ 346059 + Вk х $ 26.18 + ПСk / n

n - кількість аеропортів (аеродромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) кожної групи; Ек - найбільша кількість членів екіпажу з ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); Пас - найбільша кількість пасажирів на пасажирському ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); В - максимальна вага вантажу на вантажному ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); ПС - вартість найдорожчого типу ПС з тих, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик).

Оскільки відповідно до Повітряного кодексу України вертодром є аеродромом, але не класифікується за вимогами ІСАО, для експлуатантів вертодромів визначений окремий ліміт, який був розрахований на основі суми середньої вартості двох вертольотів, які може прийняти вертодром.

Для диференціації розмірів страхових сум відповідальності суб'єктів наземного обслуговування з метою врахування економічної ситуації в різних аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиків), їх поділено на 3 групи відповідно до кількості ПС, обслугованих в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику) за рік (згідно статистичної інформації Державіаслужби). У кожній групі виділено аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик) з найбільшим числом обслугованих ПС за добу: МА "Дніпропетровськ" - 24, МА "Київ" - 110, МА "Бориспіль" - 221. Для розрахунку за основу взято Директиву Ради ЄС N 96/67/ЄС від 15.10.96, де визначені види послуг з наземного обслуговування. Всі види обслуговування поділено на 4 групи за розмірами відповідальності: I - 5 млн. євро; II - 50 млн. євро; III - 100 млн. євро; IV - 375 млн. євро. Оскільки для України страхування в таких обсягах може викликати суттєве подорожчання послуг, розрахунок страхових сум для кожної групи видів обслуговування проводився методом пропорційного приведення норм Директив Ради ЄС до добових об'ємів обслуговування в українських аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиках), оскільки ймовірність страхового випадку значною мірою залежить від кількості ПС в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику). Для цього взято один з найбільших аеропортів Європи - "Шарль-де-Голль" (542000 ПС за рік - в середньому 1485 за добу). А мінімальна страхова сума для кожної групи обслуговування (МССk) обчислюється за формулою: МССk = Ny * ССдk / Nш, де Ny - добова кількість ПС в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику) України, ССдk - страхова сума Директив Ради ЄС для кожної групи обслуговування, Nш - добова кількість ПС в аеропорту "Шарль-де-Голль". Розміри відповідальності, які отримали при розрахунку, округлили.

Ці страхові суми дозволять підвищити відповідальність страхувальників, гарантувати виплату компенсацій у разі завдання ними шкоди третім особам та мінімізувати ризики банкрутства страхувальників, оскільки розміри завданої шкоди можуть бути дуже високими особливо, якщо аеропорт (аеродром вертодром, постійний злітно-посадковий майданчик) є міжнародним.

Мінімальні страхові суми відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, виходять з того, що помилки диспетчерів здебільш ведуть до авіакатастроф, найбільшої шкоди це може завдати саме третім особам. Тому страхову суму встановлено відповідно до лімітів відповідальності, що застосовуються до ПС, які переважно обслуговуються в повітряному просторі зони відповідальності України, та у розмірах, що визначені в частині відповідальності перед третіми особами: для провайдера, що надає послуги в повітряному просторі України і над відкритим морем, на основі постанови (ЄС) N 785/2004 Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.04.2004 "Про вимоги до страхування авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден", оскільки провайдер надає послуги всім авіакомпаніям, які опиняються в зоні його відповідальності, в тому числі авіакомпаніям Євросоюзу - 300 млн. СПЗ; для провайдера, що надає послуги в зоні аеропорту (аеродрому) - на підставі проекту постанови - 5 млн. грн. (за основу взяті типи ПС з середньостатистичною "максимальною злітною масою"). Відповідно цього обґрунтування зроблено запит до єдиного в Україні сертифікованого провайдера, який підтвердив запропоновану страхову суму.

Розрахунок мінімальної страхової суми для членів екіпажу ПС і авіаперсоналу; працівників замовника авіаційних робіт; осіб, які мають право перебувати на борту ПС без придбання квитків, проводився на основі середньорічної заробітної плати льотно-технічного складу, як такої, що має найвищі показники серед зазначених категорій осіб. Для цього Державіаслужбою проведено вибіркове опитування авіакомпаній України (обрано 15 компаній з різними розмірами та напрямками діяльності) щодо надання відповідних даних. Середньорічна заробітна плата по цих авіакомпаніях склала на 1 особу приблизно 150 тис. грн. на рік. За страхову суму взяли середньорічну заробітну плату однієї особи за два роки, згідно загальної практики.

Нові страхові суми дозволять підвищити компенсації сім'ям у разі загибелі зазначених осіб з огляду як на ріст інфляції, так і втрату, як правило, значної долі доходів родини як мінімум за два роки.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не має положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не встановлює правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Всеукраїнською профспілкою пілотів та Асоціації бортпровідників цивільної авіації України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття регуляторного акта дозволить уникнути розбіжностей у нормативно-правовій базі України з обов'язкового авіаційного страхування та забезпечити єдину узгоджену політику при вирішенні питань у сфері авіаційного страхування, наблизити українське законодавство до міжнародних вимог. А також забезпечить захист інтересів страхувальників-суб'єктів авіаційної діяльності шляхом підвищення рівня безпеки польотів та забезпечення фінансового захисту від ймовірних ризиків; громадян - шляхом отримання на належному рівні послуг, пов'язаних з авіаперевезенням пасажирів, фінансового захисту від ймовірних ризиків та збільшення страхового відшкодування для потерпілого; держави - шляхом забезпечення ефективності державного нагляду та контролю у сфері цивільної авіації, підвищення рівня безпеки польотів, виконання вимог Повітряного кодексу України.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови забезпечить на належному рівні захист інтересів експлуатантів, користувачів повітряного транспорту, третіх осіб та сприятиме продовженню наближення національного законодавства в частині обов'язкового авіаційного страхування до міжнародних стандартів, що формуватиме імідж України на міжнародному рівні.

 

Т. в. о. Голови Державіаслужби

Е. В. Дьомін

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил здійснення (проведення) обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до норм нової редакції Повітряного кодексу України.

З прийняттям нової редакції Повітряного кодексу України виникла необхідність у приведенні у відповідність до його положень Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2002 N 1535 (далі - Порядок і правила), та узгодженні Порядку і правил з основними вимогами Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, що укладена у Монреалі 28.05.99 та ратифікована Україною на підставі Закону України від 17.12.2008 N 685-VI, а також з нормами Постанови N 785/2004 від 21.04.2004 та Регламенту Комісії N 285/2010 від 06.04.2010 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "Про вимоги до страхування авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден".

У проект постанови внесені нові види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, а саме: страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам; страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам.

Переглянуті розміри страхових сум для страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу та страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт. Слід зазначити, що з 2002 року розміри страхових сум для зазначеного виду страхування не переглядалися та не відповідають рівню, який би задовольняв сьогоднішнім реаліям щодо вартості медичної допомоги (реабілітації) постраждалим від авіаційних подій, поховання загиблих, матеріальної компенсації у зв'язку з втратою годувальника.

2. Визначення цілей державного регулювання

Розроблення проекту постанови дасть можливість уникнути розбіжностей у діючій нормативно-правовій базі України з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації з метою вироблення єдиної узгодженої політики при вирішенні питань зі страхування усіх видів авіаційних ризиків.

Метою проекту постанови є приведення у відповідність нормативних актів з питань авіаційного страхування із Повітряним кодексом України, де визначені принципово нові види авіаційного страхування у складі обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, а саме: страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчику) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам; страхування відповідальності організаціями, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам.

Також важливим кроком є наближення до міжнародних вимог, а також забезпечення захисту інтересів експлуатантів, користувачів повітряного простору, третіх осіб у галузі цивільної авіації.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення встановлених цілей.

Першим способом є залишення постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 року N 1535 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" в чинній редакції, що призведе до неврахування положень нової редакції Повітряного кодексу України та залишення без змін страхових сум відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, що негативно вплине на авторитет України, як авіаційної держави, на міжнародній арені.

Другим способом є впровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації".

Мінімальні страхові суми відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу, пошті у проекті постанови встановлені відповідно до вимог Монреальської конвенції та Постанови ЄС і Регламенту ЄС.

Також збільшили рівні мінімальних страхових сум по страхуванню відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, що наближує їх до норм законодавства Європейського Союзу, забезпечує вищий рівень захисту інтересів третіх осіб та зменшує ймовірність банкротства експлуатантів при настанні страхового випадку.

Для визначення нових рівнів страхових сум відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, застосовувався спосіб розрахунку, що визначений в Протоколі до Римської конвенції відповідно до категорій максимальної злітної маси повітряних суден, які наведені у Постанові ЄС за формулою:

ММС = ССп(р) + СПЗkg х (МЗМmax - МЗМmin)

ССп(р) - страхова сума, попередньо розрахована або визначена Протоколом щодо зміни Римської конвенції; СПЗkg - вартість 1 кг злітної маси; МЗМmax - гранична величина максимальної злітної маси в категорії; МЗМmin - мінімальна величина максимальної злітної маси в категорії.

Щоденне функціонування будь-якого аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчику), регіонального чи міжнародного, може привести до будь-яких непередбачених подій. Наявність в аеропорту (аеродромі, вертодромі, постійному злітно-посадковому майданчику) великої кількості повітряних суден та наземної техніки завжди несе в собі ризик виникнення аварійних ситуацій, що може призвести до пошкодження повітряних суден, які приймає аеропорт (аеродром, вертодром, постійний злітно-посадковий майданчик), до травм та загибелі пасажирів тощо, а це веде до значних витрат на компенсації шкоди. Тому для експлуатантів аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) та сертифікованих суб'єктів, що надають послуги з наземного обслуговування, важливо мати надійний страховий захист своєї відповідальності. Страхування повинно забезпечити покриття ризиків, що можуть виникнути внаслідок обслуговування пасажирів, багажу, вантажу та пошти; організації та обслуговування польотів повітряних суден; надання кейтерингових послуг.

Для розрахунку мінімальних страхових сум відповідальності експлуатантів аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) та суб'єктів наземного обслуговування проведено вибіркове опитування аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) України (обрано 10 аеропортів (аеродромів) з різними об'ємами обслуговування та різними класами аеродромів) щодо пасажирських і вантажних повітряних суден (далі - ПС) найбільшої "максимальної злітної маси", що найчастіше приймалися, та найбільшої кількості ПС, що обслуговувалась за добу.

Для диференціації страхових сум відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчику) з метою врахування економічної ситуації в різних аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиків), їх поділено на групи відповідно до класу аеродрому. За основу взято розміри середньої по групі максимальної шкоди, що може бути завдана третім особам, і включає: розміри шкоди при руйнуванні найдорожчого типу ПС з тих, які найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик) (вартість ПС згідно інформації, що надається авіакомпаніями), розміри відповідальності за багаж та за загибель пасажира відповідно кількості крісел на ПС (1131 СПЗ (спеціальні права запозичення, за офіційним обмінним курсом НБУ) + 250000 СПЗ = 251131 СПЗ = 346059 дол. США на 1 особу), розміри виплат за загибель членів екіпажу (на основі мінімальної страхової суми: 300000 грн. = 13500 дол. США на 1 особу) та розміри відповідальності за вантаж відповідно до комерційного завантаження ПС (на основі Монреальської конвенції: 19 СПЗ = 26,18 дол. США за 1 кг) у розрахунку для найбільших пасажирських та вантажних ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик). Мінімальна страхова сума для кожної групи аеропортів (аеродромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) (МСС) обчислюється як середнє арифметичне отриманих розмірів шкоди за формулою:

МСС =

  

(Екk х $ 13500 + Пасk х $ 346059 + Вk х $ 26.18 + ПСk / n

n - кількість аеропортів (аеродромів, постійних елітно-посадкових майданчиків) кожної групи; Ек - найбільша кількість членів екіпажу з ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); Пас - найбільша кількість пасажирів на пасажирському ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); В - максимальна вага вантажу на вантажному ПС, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик); ПС - вартість найдорожчого типу ПС з тих, що найчастіше приймає аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик).

Оскільки відповідно до Повітряного кодексу України вертодром є аеродромом, але не класифікується за вимогами ІСАО, для експлуатантів вертодромів визначений окремий ліміт, який був розрахований на основі суми середньої вартості двох вертольотів, які може прийняти вертодром.

Для диференціації розмірів страхових сум відповідальності суб'єктів наземного обслуговування з метою врахування економічної ситуації в різних аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиків), їх поділено на 3 групи відповідно до кількості ПС, обслугованих в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику) за рік (згідно статистичної інформації Державіаслужби). У кожній групі виділено аеропорт (аеродром, постійний злітно-посадковий майданчик) з найбільшим числом обслугованих ПС за добу: МА "Дніпропетровськ" - 24, МА "Київ" - 110, МА "Бориспіль" - 221. Для розрахунку за основу взято Директиви Ради ЄС N 96/67/ЄС від 15.10.96, де визначені види послуг з наземного обслуговування. Всі види обслуговування поділено на 4 групи за розмірами відповідальності: I - 5 млн. євро; II - 50 млн. євро; III - 100 млн. євро; IV - 375 млн. євро. Оскільки для України страхування в таких обсягах може викликати суттєве подорожчання послуг, розрахунок страхових сум для кожної групи видів обслуговування проводився методом пропорційного приведення норм Директив Ради ЄС до добових об'ємів обслуговування в українських аеропортах (аеродромах, постійних злітно-посадкових майданчиках), оскільки ймовірність страхового випадку значною мірою залежить від кількості ПС в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику). Для цього взято один з найбільших аеропортів Європи - "Шарль-де-Голль" (542000 ПС за рік - в середньому 1485 за добу). А мінімальна страхова сума для кожної групи обслуговування (МССk) обчислюється за формулою: МССk = Ny * ССдk / Nш, де Ny - добова кількість ПС в аеропорту (аеродромі, постійному злітно-посадковому майданчику) України, ССдk - страхова сума Директив Ради ЄС для кожної групи обслуговування, Nш - добова кількість ПС в аеропорту "Шарль-де-Голль". Розміри відповідальності, які отримали при розрахунку, округлили.

Мінімальні страхові суми відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, виходять з того, що помилки диспетчерів здебільш ведуть до авіакатастроф, найбільшої шкоди це може завдати саме третім особам. Тому страхову суму встановлено відповідно до лімітів відповідальності, що застосовуються до ПС, які переважно обслуговуються в повітряному просторі зони відповідальності України, та у розмірах, що визначені в частині відповідальності перед третіми особами: для провайдера, що надає послуги в повітряному просторі України і над відкритим морем, на основі постанови (ЄС) N 785/2004 Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.04.2004 "Про вимоги до страхування авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден", оскільки провайдер надає послуги всім авіакомпаніям, які опиняються в зоні його відповідальності, в тому числі авіакомпаніям Євросоюзу - 300 млн. СПЗ; для провайдера, що надає послуги в зоні аеропорту (аеродрому), - на підставі проекту постанови - 5 млн. грн. (за основу взяті типи ПС з середньостатистичною "максимальною злітною масою"). Відповідно цього обґрунтування зроблено запит до єдиного в Україні сертифікованого провайдера, який підтвердив запропоновану страхову суму.

А також в чинній редакції Порядку і правил упущено момент, що на борту повітряного судна можуть знаходитись інші особи за згодою експлуатанта, які не є ані пасажирами, ані членами екіпажу і авіаперсоналу. Тому важливим є забезпечення надійним страховим захистом всіх категорій осіб, що можуть перебувати на повітряному судні, що відповідає вимогам нової редакції Повітряного кодексу України.

У зв'язку з вищенаведеним у проекті постанови було розширено перелік особистих видів страхування та запропоновані нові розміри мінімальних страхових сум, які базуються на наступному.

Розрахунок мінімальної страхової суми для членів екіпажу ПС і авіаперсоналу; працівників замовника авіаційних робіт; осіб, які мають право перебувати на борту ПС без придбання квитків, проводився на основі середньорічної заробітної плати льотно-технічного складу, як такої, що має найвищі показники серед зазначених категорій осіб. Для цього Державіаслужбою проведено вибіркове опитування авіакомпаній України (обрано 15 компаній з різними розмірами та напрямками діяльності) щодо надання відповідних даних. Середньорічна заробітна плата по цих авіакомпаніях склала на 1 особу приблизно 150 тис. грн. на рік. За страхову суму взяли середньорічну заробітну плату однієї особи за два роки, згідно загальної практики.

Нові страхові суми дозволять підвищити компенсації сім'ям у разі загибелі зазначених осіб з огляду як на ріст інфляції, так і втрату, як правило, значної долі доходів родини як мінімум за два роки.

З урахуванням вищезазначеного, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Затвердження проекту постанови сприятиме створенню стабільного нормативно-правового поля у сфері авіаційного страхування цивільної авіації, єдиному тлумаченню термінів з обов'язкового авіаційного страхування та найбільшому розкриттю вимог до здійснення страхування авіаційних ризиків страховиками.

Прийняття проекту акта сприятиме реалізації державної політики у галузі цивільної авіації: встановленню нового розміру мінімальних страхових сум відповідальності експлуатанта за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, підвищенню мінімального розміру страхової суми при страхуванні членів екіпажу та іншого авіаційного персоналу, введення нових видів обов'язкового авіаційного страхування, а саме: страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам, страхування відповідальності організаціями, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам, відповідно до нової редакції Повітряного кодексу України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття проекту постанови в повному обсязі забезпечить виконання встановлених цілей шляхом узгодження діючої постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 року N 1535 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" з вимогами Повітряного кодексу України, а також дозволить наблизити до міжнародних вимог національне законодавство в частині обов'язкового авіаційного страхування шляхом запровадження норм Монреальської конвенції та введенням нових для обов'язкового страхування в Україні видів авіаційного страхування у склад обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Таким чином реалізація проекту постанови буде сприяти продовженню процесу удосконалення національного правового поля в частині обов'язкового авіаційного страхування у відповідності з міжнародними стандартами, які сформують імідж України на міжнародному рівні.

Слід зазначити, що в Україні постанова з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації діє вже тривалий час, а запропонована редакція проекту постанови лише містить удосконалення та розширення нормативних вимог діючої нормативно-правової бази у сфері авіаційного страхування, тому будь-якого впливу зовнішніх факторів на дію проекту постанови немає. Натомість зміцнюється забезпечення виконання міжнародних вимог в частині підвищення відповідальності страхувальників та захисту інтересів як експлуатантів повітряних суден, так і користувачів повітряного транспорту та третіх осіб, підвищити рівень відповідальності іноземних перевізників при виконанні польотів у просторі України.

Що стосується оцінки можливості впровадження та виконання вимог акта, то, у зв'язку з вищенаведеним, на українському страховому ринку успішно здійснюється обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації та виконуються вимоги щодо його проведення страховиками - юридичними особами та страхувальниками - юридичними та фізичними особами в рамках діючого законодавства, а прийняття проекту постанови дозволить удосконалити це законодавство в частині авіаційного страхування з огляду досягнення поставлених цілей.

А оскільки реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат Державного бюджету України, то ніяких перешкод у впровадженні проекту постанови немає.

Як показує практика, за весь період існування в Україні обов'язкового авіаційного страхування не було жодного випадку заподіяння шкоди від наслідків дії законодавства у цій сфері, тому з прийняттям проекту постанови, що забезпечує коригування та удосконалення діючої законодавчої бази, ніякої шкоди не передбачається.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог проекту постанови здійснюється згідно міжнародної практики Державною авіаційною службою України постійно при оформленні/продовженні строків дії у Державіаслужбі експлуатантами повітряних суден / авіаперевізниками дозвільних документів (сертифікатів експлуатанта, специфікації до нього та інші), та під час постійного експлуатаційного нагляду згідно правил сертифікації експлуатантів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Головним результатом прийняття запропонованого проекту постанови стане усунення розбіжностей у діючій нормативно-правовій базі України з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, наближення національного законодавства до міжнародних вимог.

А також очікується підвищення соціальної захищеності пасажирів, третіх осіб та членів екіпажу, іншого авіаційного персоналу внаслідок страхових випадків в галузі авіаційного транспорту.

Очікується підвищення відповідальності експлуатантів аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків) та суб'єктів наземного обслуговування з однієї сторони, та забезпечення виплати компенсацій за шкоду, заподіяну третім особам в аеропортах (аеродромах, вертодромах, постійних злітно-посадкових майданчиках) та при отриманні послуг наземного обслуговування, а також мінімізація виникнення ризиків банкрутства цих суб'єктів страхування, оскільки розміри шкоди, яка може бути заподіяна при їх діяльності, можуть бути значно високими, особливо, якщо аеропорт належить до міжнародного класу.

Для організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, не тільки посилить зобов'язання страхування відповідальності, а й полегшить фінансове навантаження на страхувальника, оскільки витрати на здійснення обов'язкового страхування будуть зараховуватись не на прибуток (як при добровільному страхування, яке здійснюється на сьогодні), а на загальновиробничі витрати згідно законодавства.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Досягнення ефективності державного нагляду та контролю у сфері цивільної авіації; підвищення рівня безпеки польотів; виконання вимог нової редакції Повітряного кодексу України

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення рівня безпеки польотів; фінансовий захист від ймовірних ризиків

Витрати, пов'язані з обов'язковим авіаційним страхуванням цивільної авіації в межах тарифів, визначених у проекті постанови, що визначаються кожним страховиком окремо у кожному випадку на підставі оцінки ймовірності настання страхового випадку та інших показників

Громадяни

Отримання на належному рівні послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів авіаційним транспортом; фінансовий захист від ймовірних ризиків; збільшення розмірів страхового відшкодування для потерпілого

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запровадження проекту постанови передбачається на необмежений термін дії з внесенням до нього відповідних змін у разі необхідності, у зв'язку із розвитком законодавства України, ЄС та змін у документах ІКАО.

Термін набрання чинності акта - відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

Суб'єкти, на яких поширюватиметься дія акта

Кількість страховиків, що укладали договори обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації за звітний період, та страхувальників - суб'єктів авіаційної діяльності України, що отримали в установленому порядку дозвільні документи Державіаслужби згідно вимог діючої нормативно-правової бази

Розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб'єктами на виконання вимог акта

Не належить до компетенції Державіаслужби

Рівень інформованості суб'єктів

Повний проект постанови розміщено на офіційному сайті Державіаслужби

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Контроль надходження коштів до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів не входить до сфери діяльності Державіаслужби

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, у разі його прийняття

Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюється Державіаслужбою.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на основі статистичних даних після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів цього акта.

Усі види відстеження будуть проводитись на основі визначення кількості страховиків, що укладали договори обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації за звітний період, та страхувальників - суб'єктів авіаційної діяльності України, що отримали в установленому порядку дозвільні документи Державіаслужби згідно вимог діючої нормативно-правової бази.

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акта, після набуття ним чинності, буде здійснюватися Державіаслужбою.

 

Т. в. о. Голови Державіаслужби

Е. В. Дьомін

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос