Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Стандарта операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины. Положение об организации противоаварийной работы в электроэнергетике (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці

Відповідно до вимог статей 7, 14 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, з метою підвищення надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарт операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці, що додається.

2. Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

 

СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОТИАВАРІЙНОЇ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

I. Сфера застосування

1.1. Стандарт операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці (далі - Положення) визначає завдання та зміст протиаварійної роботи в галузі електроенергетики.

1.2. Дія Положення поширюється на діяльність об'єктів електроенергетики і суб'єктів господарювання незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням електричної енергії та теплової енергії при їх централізованому постачанні, органи державного нагляду в електроенергетиці, а також суб'єкт господарської діяльності, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Об'єднаною енергетичною системою України (далі - ОЕС України).

1.3. Положення призначене для визначення функцій і обов'язків з організації та проведення протиаварійної роботи в структурних підрозділах енергопідприємств, енергокомпаній, організацій і структурних підрозділів Міненерговугілля України з включенням цих питань у відповідні положення і посадові інструкції.

II. Нормативні посилання

У цьому Положенні є посилання на такі нормативно-правові акти та акти нормативно-технічного характеру:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про природні монополії";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Кодекс цивільного захисту України;

Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382/11;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1996 року N 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року N 131);

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року N 209;

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 08 вересня 1998 року N 177, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 636/3076;

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758;

НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° C, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 року N 125, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за N 655/1680;

НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року N 892, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за N 2127/24659;

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року N 257, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за N 11/2451;

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 05 червня 2001 року N 253;

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 року N 343, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.10.2005 року за N 1230/11510;

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року N 296;

ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09 лютого 2004 року N 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2004 року за N 418/9017;

ГНД 34.09.453-2003 Розрахунок показників надійності для електростанцій, теплових мереж та енергокомпаній. Методика, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 грудня 2003 року N 782;

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики від 02 листопада 2005 року N 559;

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 року N 668, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 року за N 208/16224;

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014 Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 грудня 2013 року N 991, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за N 328/25105;

СОУ-Н МПЕ 007:2008 Правила взаємовідносин між державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 02 червня 2008 року N 303, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за N 673/15364;

ПУЕ:2014 Правила улаштування електроустановок;

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) (зі змінами), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91);

Порядок моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України, затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10 листопада 2014 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за N 1544/26321.

III. Терміни і визначення

У цьому Положенні використано терміни вжиті у значеннях, наведених в:

Законі України "Про електроенергетику": магістральна електрична мережа, магістральна теплова мережа, об'єднана енергетична система України, об'єкт електроенергетики, суб'єкти електроенергетики, централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

у ГКД 34.20.507-2003: експлуатація устаткування, енергокомпанія, енергооб'єкт (енергопідприємство), технологічне порушення;

у ДСТУ 2860-94: відмова, відновлення, дефект, пошкодження;

Терміни що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

аварією є небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу.

Аварія першої категорії - аварія, внаслідок якої:

смертельно травмовано п'ять та більше осіб або травмовано 10 і більше осіб;

спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

збільшилася більш як у 10 разів концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищу;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення.

Аварія другої категорії - аварія, внаслідок якої:

смертельно травмовано до п'яти осіб або травмовано від чотирьох до десяти осіб;

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці з чисельністю працюючих 100 і більше осіб;

аварійний запас - сукупність завчасно підготовлених устаткування та матеріалів, необхідних для якнайшвидшого відновлення пошкоджених елементів електричної мережі та систем зв'язку з метою відновлення електропостачання;

"вузьке" місце - невідповідність розміщення та/або режимів експлуатації обладнання, а також будівель та споруд проектам, заводським інструкціям, діючим НД, НТД, сучасним режимам енергосистем, відсутність проектної та/або заводської документації, типової інструкції з експлуатації, що збільшує вірогідність технологічного порушення внаслідок наявності "вузького" місця;

енергоустановка - комплекс взаємопов'язаного устаткування та споруд, призначений для виробництва чи перетворення, передавання, накопичення, розподілення та споживання енергії;

живучість енергосистеми - властивість зберігати обмежену працездатність в умовах впливу відмов її складових частин;

ліцензія - документ, що надається органом ліцензування на право провадження суб'єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії;

моніторинг - система безперервних спостережень за роботою ОЕС України і об'єктів електроенергетики (поточний моніторинг) і комплекс робіт з оцінки технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання на об'єктах електроенергетики (систематичний моніторинг);

нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення, технічне обслуговування та ремонти;

надійність - властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування;

огляд - контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами;

протиаварійна робота - діяльність персоналу суб'єктів електроенергетики, енергопідприємств, енергокомпаній, установ, організацій та управлінь Міненерговугілля України, спрямована на зниження до практично можливого мінімуму імовірності виникнення, розвитку і негативних наслідків технологічних порушень, а також запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

технічний керівник енергооб'єкта - головний інженер, технічний директор, головний диспетчер;

технічний нагляд - перевірка відповідності об'єкта і умов його використання до встановлених технічних вимог;

технічне обстеження - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації;

технічне опосвідчення - зовнішній і внутрішній огляд устаткування, будівель і споруд та гідравлічне випробування посудин, паропроводів, які працюють під тиском, з метою встановлення їх технічного стану та можливості їх подальшої експлуатації шляхом аналізу експлуатаційної документації та результатів контролю;

електричні вимірювання - це сукупність дій, виконуваних за допомогою засобів вимірювання з метою знаходження числового значення вимірюваної електричної величини в прийнятих одиницях вимірювання;

цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення його (її) нормального функціонування.

IV. Познаки та скорочення

У цьому Положенні вживаються такі скорочення:

АЕС

- атомна електростанція;

ГАЕС

- гідроакумулююча електростанція;

ЗДТК

- засоби диспетчерсько-технологічного керування;

ЕЕС

- електроенергетичні системи;

МЕМ

- магістральні електричні мережі;

НЕК

- державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України;

НКРЕКП

- національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

ОЕС

- об'єднана енергетична система;

ПА

- протиаварійна автоматика;

ПБЕ

- правила безпечної експлуатації;

ПОП

- правила охорони праці;

ПОЕМ

- правила охорони електричних мереж;

ППБ

- правила пожежної безпеки;

ПТЕ

- правила технічної експлуатації;

ПУЕ

- правила улаштування електроустановок;

РЗА

- релейний захист і автоматика;

ТЕС

- теплова електростанція;

ТЕЦ

- теплоелектроцентраль.

V. Загальні положення

1. Одними із основних складових державної політики в електроенергетиці є створення системи безпечної і надійної експлуатації об'єктів електроенергетики, створення умов для розвитку і підвищення її технічного рівня, підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики, додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом чи перетворенням, передачею, розподіленням, постачанням, використанням і споживанням електричної та теплової енергії, збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування ОЕС України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею.

2. Протиаварійна робота є однією з основних складових діяльності керівництва та всього персоналу виробничих підрозділів суб'єктів і об'єктів електроенергетичної галузі.

3. Мета і завдання організації протиаварійної роботи.

3.1. Збереження живучості ОЕС України, надійна експлуатація енергетичного устаткування, безперервне та якісне енергопостачання споживачів відповідно до вимог нормативних документів, забезпечення безпечних умов праці, моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України.

3.2. Діяльність персоналу суб'єктів електроенергетики, енергопідприємств, енергокомпаній, установ, організацій та управлінь Міненерговугілля України, спрямована на зниження до практично можливого мінімуму ймовірності виникнення, розвитку і негативних наслідків технологічних порушень, а також шкідливого впливу на людей і навколишнє середовище при енерговиробництві.

3.3. Підтримання нормативної якості електричної та теплової енергії, яка виробляється, передається мережами та відпускається споживачам.

3.4. Забезпечення єдиної централізованої системи оперативно-технологічного управління ОЕС України.

3.5 Утримання устаткування, будівель і споруд у стані експлуатаційної готовності.

3.6. Виконання науково-технічних розробок, спрямованих на підвищення надійності устаткування та безпеку енергетичного виробництва.

3.7. Виконання державного і відомчого технічного нагляду за експлуатацією енергоустаткування, будівель і споруд.

3.8. Підготовка експлуатаційного персоналу на виробництві відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104.

3.9. Своєчасне виявлення і усунення потенційних осередків виникнення і розвитку технологічних порушень, встановлення причин їхнього виникнення і причинно-наслідкових зв'язків.

3.10. Розслідування технологічних порушень, розробка заходів щодо усунення їхніх наслідків та запобігання виникненню і розвитку технологічних порушень.

3.11. Вдосконалення проектних рішень, устаткування, пристроїв, технологічних схем і режимів роботи на об'єктах електроенергетики.

3.12. Визначення та усунення "вузьких" місць, виявлених під час експлуатації обладнання, будівель і споруд;

3.13. Удосконалення нормативної та інформаційно-довідкової документації щодо обслуговування енергоустаткування.

4. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється у відповідності до Законів України "Про електроенергетику" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю), їх організація та кількість повинні відповідати вимогам статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

VI. Організація протиаварійної роботи

1. Організаційна структура протиаварійної роботи

1.1. Для організації протиаварійної роботи в енергопідприємствах, енергокомпаніях, електроенергетичних системах, теплових мережах створюють служби протиаварійної роботи і технічного нагляду та підрозділи відомчого нагляду.

1.2. Веденням протиаварійної роботи займаються:

відповідні управління Міненерговугілля України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та здійснює державний нагляд (контроль) в електроенергетиці.

2. Керівництво протиаварійною роботою

2.1. Керівництво протиаварійною роботою здійснюється в енергопідприємствах, енергокомпаніях, електроенергетичних системах, магістральних (електричних, теплових) мережах - технічними керівниками;

2.2. Підрозділи відомчого нагляду (служби протиаварійної роботи і технічного нагляду), які є в енергопідприємствах, енергокомпаніях, електроенергетичних системах, магістральних (електричних, теплових) мережах, на ТЕС і ТЕЦ, безпосередньо підпорядковуються першому керівнику або його заступнику з технічних питань.

3. Напрямки протиаварійної роботи

3.1. Виходячи з основних завдань, протиаварійну роботу в галузі організовують за напрямками:

експлуатація;

технічний нагляд та інспектування;

науково-технічний прогрес.

1) За напрямком експлуатації протиаварійну роботу виконують:

в енергопідприємствах та енергокомпаніях - технічні департаменти, управління, служби (цехи, райони мереж тощо), служби протиаварійної роботи і технічного нагляду, відділи з експлуатації устаткування та з оперативно-диспетчерського управління в межах їх функцій;

в Міненерговугілля України - Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору.

2) За напрямком технічного нагляду та інспектування протиаварійну роботу виконують:

в енергопідприємствах та енергокомпаніях - служби, управління, служби протиаварійної роботи і технічного нагляду (підрозділи відомчого технічного нагляду);

у Міненерговугілля України - Управління фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці, Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж, Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (до утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики згідно з чинним законодавством).

3) За напрямком науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки та технології протиаварійну роботу виконують:

в енергопідприємствах та енергокомпаніях - виробничо-технічні департаменти, управління, служби, відділи;

у Міненерговугілля України - Управління стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики, Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору (в межах компетенції).

3.2. Енергопідприємства та енергокомпанії, структурні підрозділи Міненерговугілля України, які є замовниками і видають та узгоджують технічні завдання на продукцію і роботи, що виконуються за договорами, залучають до забезпечення протиаварійних заходів проектні, будівельні, монтажні, налагоджувальні та науково-дослідні організації, а також заводи виробники устаткування, що належать до сфери управління інших міністерств і відомств, у тому числі іноземних.

4. Зміст протиаварійної роботи

4.1. За напрямком експлуатації протиаварійна робота включає:

1) організацію експлуатації;

2) підготовку персоналу і допуск його до самостійної роботи у відповідності з вимогами СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104, ГНД 34.12.102, посадових і виробничих інструкцій;

3) дотримання енергопідприємствами, енергокомпаніями, які мають у своїй структурі оперативно-диспетчерські підрозділи, оперативно-диспетчерської дисципліни;

4) ведення режимів роботи, технічного обслуговування і ремонтів устаткування у відповідності до вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, циркулярів та інших нормативних документів Міненерговугілля України, а також інструкцій з експлуатації;

5) планування режиму роботи енергопідприємства, розрахунки нормальних, ремонтних та аварійних режимів енергопідприємства;

6) виконання функцій оперативно-технологічного керування режимами роботи енергопідприємства, енергокомпаній шляхом керування енергоустаткуванням, виконання розпоряджень оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня та надання своєчасних узгоджень щодо режиму роботи обладнання, яке перебуває у оперативному віданні;

7) контроль за виконанням вимог інструкцій під час пусків і зупинів енергетичного устаткування, оперативних перемикань в електричних і теплових мережах;

8) розслідування та облік усіх технологічних порушень у відповідності до чинних нормативних документів, ГКД 34.20.507, СОУ-Н МП 40.1.08.551;

9) розроблення та впровадження річних графіків, заходів, які забезпечують надійну, безпечну і економічну експлуатацію енергоустановок, у тому числі усунення "вузьких" місць експлуатації, здійснення модернізації устаткування, споруд, систем контролю і керування, пристроїв РЗА, ЗДТК та розроблення багаторічних планів технічного переоснащення електростанцій і мереж;

10) оцінку достатності попереджувальних і профілактичних заходів щодо підвищення технічного рівня експлуатації;

11) контроль за виконанням заходів щодо попередження технологічних порушень і готовності до їхньої ліквідації у разі виникнення та облік виконання протиаварійних заходів;

12) контроль за технічним станом устаткування персоналом, який виконує експлуатаційне і ремонтне обслуговування;

13) дотримання встановлених графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження навантаження в заданих обсягах, узагальнення та контроль додержання енергопідприємствами, енергокомпаніями, організаціями і підрозділами Міненерговугілля України графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності і графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії по регіонах України;

14) отримання і облік чинних нормативних документів, протиаварійних та експлуатаційних циркулярів, розробку документів та заходів щодо введення їх в дію, їх виконання та усунення порушень;

4.2. За напрямком технічного нагляду та інспектування (далі - технічний нагляд) протиаварійна робота включає:

1) контроль за виконанням ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, ПОЕМ інших нормативних і організаційно-розпорядчих документів Міненерговугілля України та інструкцій з експлуатації;

2) контроль за рівнем знань персоналу;

3) контроль за організацією розслідування технологічних порушень у роботі устаткування, розробленням заходів щодо попередження технологічних порушень та їх виконанням, аналізом та узагальненням результатів розслідувань;

4) контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання технологічних порушень у роботі;

5) контроль за дотриманням установлених вимог щодо технічного обслуговування і ремонту устаткування;

6) контроль за організацією роботи з персоналом;

7) контроль за дотриманням режимів виробництва, постачання, установлених режимів споживання електричної і теплової енергії;

8) контроль за проведенням періодичного технічного опосвідчення устаткування, будівель і споруд;

9) організацію розроблення нормативних документів і заходів для удосконалення експлуатації і підвищення надійності та економічності устаткування;

10) оцінку проведеної роботи з підприємствами, організаціями та установами щодо дотримання ними установлених режимів споживання електричної енергії і потужності, споживання теплової енергії;

11) контроль за виконанням вимог розпорядчих документів (приписів, коригуючих заходів, розпоряджень тощо) наглядових органів і розпорядчих документів Міненерговугілля України, а також заходів, підготовлених за результатами розслідувань технологічних порушень у роботі устаткування;

12) контроль за станом технічної документації;

13) контроль за організацією претензійно-позивної роботи за фактами неякісного виготовлення, монтажу, ремонту устаткування, а також за порушення умов постачання палива;

14) аналіз заходів, вжитих енергопідприємствами, енергокомпаніями, організаціями і підрозділами Міненерговугілля України щодо забезпечення надійної роботи електрообладнання та електричних мереж в осінньо-зимовий період.

4.3 За напрямком науково-технічного прогресу протиаварійна робота включає:

1) розгляд і затвердження технічних завдань на розробку заводами виробниками, науково-дослідними організаціями, проектними організаціями нових типів устаткування, проектів, удосконалення технологічних процесів, створення нових схем і конструкцій;

2) розроблення та перегляд нормативних документів, циркулярів, рішень, інструкцій, методик з експлуатації та ремонту енергоустаткування, оперативно-технічного управління, охорони праці, пожежної безпеки, навчання персоналу;

3) розгляд техніко-економічних обгрунтувань на енергоустановки, які підлягають технічному переоснащенню, модернізації та реконструкції;

4) підготовку технічних рішень щодо консервації або демонтажу низькоекономічного або застарілого устаткування;

5) організацію роботи щодо впровадження та освоєння нової техніки, механізації та автоматизації виробництва, комп'ютерних навчальних систем;

6) організацію збирання, обробки та аналізу даних про технологічні порушення в галузі з випуском галузевих інформаційних матеріалів, створення автоматизованої системи обліку і аналізу технологічних порушень в електроенергетиці (АСО АТП).

VII. Функції енергопідприємств, енергокомпаній, організацій і структурних підрозділів Міненерговугілля України

1. Енергопідприємства (електростанції, електричні та теплові мережі), які працюють паралельно з ОЕС України, незалежно від форми власності і відомчої належності, забезпечують:

1.1. Проведення робіт щодо підтримання належного стану та рівня експлуатації енергоустановок в обсязі пункту 4.1, розділу VI.

1.2. Проведення технічного нагляду в обсязі пункту 4.2, розділу VI.

1.3. Впровадження нової техніки та технології для підтримання сучасного рівня розвитку енерговиробництва.

1.4. Дотримання заданих умов енергопостачання споживачів.

1.5. Підтримання регламентованої якості електричної і теплової енергії, яку відпускають споживачам.

1.6. Підтримання устаткування, будівель і споруд у стані, який регламентовано нормативними документами.

1.7. Розрахунок показників надійності згідно з ГНД 34.09.453.

1.8. Видання щорічного наказу про протиаварійну роботу з визначення "вузьких" місць і аварійних осередків устаткування і споруд та заходів щодо їхнього усунення.

1.9. Підготовку устаткування, будівель, споруд до роботи в осінньо-зимовий період і в екстремальних умовах (паводків, грозового періоду, сезону підвищених температур тощо) з виданням відповідних наказів і розробкою необхідних заходів.

1.10. Утворення необхідного аварійного запасу устаткування, палива, запасних частин і матеріалів.

1.11. Додержання умов пожежобезпеки, вибухобезпеки під час експлуатації устаткування.

1.12. Організацію ознайомлення персоналу з галузевими нормативними та інформаційними матеріалами з аварійності та розробки протиаварійних заходів.

1.13. Розроблення за участю ЕЕС заходів із забезпечення надійності і стійкості роботи основної схеми енергопідприємства (для електростанцій - головної схеми електричних з'єднань і станції в цілому) і його зв'язків з енергосистемою; взаємна координація і погодження заходів, що потребують подання в "План заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та регіональних ЕЕС" згідно з розділом 5.6.2 ГКД 34.20.507.

1.14. Планування організації й проведення протиаварійних тренувань із оперативним та оперативно-виробничим персоналом енергопідприємства.

2. Енергокомпанії забезпечують:

2.1. Організацію виконання робіт щодо забезпечення належного рівня експлуатації енергоустановок в обсязі пункту 4.1, розділу VI.

2.2. Технічний нагляд за підприємствами, підрозділами, організаціями, які входять до складу енергокомпаній, в обсязі пункту 4.2, розділу VI.

2.3. Виконання робіт з науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки і технології в обсязі пункту 4.3, розділу VI (у межах компетенції).

2.4. Контроль за станом металу на об'єктах електроенергетики.

2.5. Видання та виконання щорічного наказу та плану протиаварійної роботи із зазначенням термінів виконання відповідних заходів і відповідальних осіб.

2.6. Контроль за ефективною роботою енергопідприємств з метою повного використання установленої потужності, зниження вартості електричної та теплової енергії.

2.7. Оновлення основних виробничих фондів енергопідприємств шляхом технічного переоснащення, реконструкції та модернізації.

2.8. Розроблення довгострокових планів технічного переоснащення електростанцій і мереж, модернізації устаткування, споруд, систем контролю і керування пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, ЗДТК та схеми розвитку електричних мереж.

2.9. Контроль за станом кваліфікації персоналу та розповсюдження передових методів виробництва.

2.10. Контроль за станом надійності роботи устаткування, пристроїв систем управління, експлуатації будівель і споруд.

2.11. Контроль за організацією розслідування технологічних порушень, участь, за необхідності, у роботі комісій з розслідування технологічних порушень на енергопідприємствах відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009.

2.12. Ведення обліку та звітності про технологічні порушення і показники надійності (згідно з СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 і ГНД 34.09.453-2003).

2.13. Підготовку пропозицій щодо розробки і перегляду нормативних документів з експлуатації та протиаварійної роботи, до випуску циркулярів, інформаційних листів тощо.

2.14. Контроль за станом технічного навчання на енергопідприємствах, участь у роботі центральної комісії з перевірки знань керівних інженерно-технічних працівників підпорядкованих підприємств і працівників енергокомпаній.

2.15. Методичне керівництво роботою служб протиаварійної роботи.

2.16. Видання наказів, вказівок і рішень технічного керівника з питань протиаварійної роботи.

2.17. Проведення нарад технічних керівників (головних інженерів) підпорядкованих енергопідприємств з питань протиаварійної роботи.

2.18. Періодичне технічне обстеження та технічне опосвідчення енергоустановок.

2.19. Розгляд і опрацювання разом з ЕЕС, за участю органів державного нагляду, заходів з надійності і стійкості системоутворюючих мереж, головних схем електричних з'єднань електростанцій (і електростанцій в цілому), регіону і визначення основних заходів для подання до проекту щорічного галузевого "Плану заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та ЕЕС" (згідно з розд. 5.6.2 ГКД 34.20.507).

3. НЕК забезпечує:

3.1. Проведення робіт щодо підтримання належного стану та рівня експлуатації енергоустановок в обсязі пункту 4.1, розділу VI.

3.2. Проведення технічного нагляду в обсязі пункту 4.2, розділу VI.

3.3. Планування і ведення режиму роботи ОЕС України шляхом виконання розрахунків режиму, завдання та узгодження графіків роботи (навантаження) устаткування електростанцій і електричних мереж 220 - 750 кВ, розроблення і впровадження інструкцій з оперативно-технологічного керування відповідного рівня.

3.4. Розроблення довгострокового плану технічного переоснащення і щорічного плану заходів щодо підвищення надійної роботи устаткування і стійкості ОЕС України, в якому зазначаються об'єкти, види і обсяги робіт, терміни реалізації, джерела фінансування заходів.

3.5. Своєчасне виявлення, організація розробки та виконання заходів з усунення і нейтралізації аварійних осередків і причин виникнення технологічних порушень, облік технологічних порушень у НЕК.

3.6. Організацію розробки і реалізації заходів щодо зниження аварійності з вини персоналу на підставі аналізу технологічних порушень у НЕК.

3.7. Організацію і здійснення технічного нагляду за експлуатацією електричних мереж 220 - 750 кВ шляхом проведення моніторингу стану обладнання і організації експлуатації на підстанціях і повітряних лініях електропередачі, тематичного обстеження рівня експлуатації та оперативного контролю за технічним станом електрообладнання і його експлуатацією в електроенергетичних підрозділах.

3.8. Усунення недоліків організації експлуатації і протиаварійної роботи.

3.9. Видання рекомендацій з підтримання належного рівня експлуатації електричних мереж 220 - 750 кВ за результатами оперативного контролю.

3.10 Проведення постійного аналізу технічного стану обладнання в експлуатації з метою своєчасного розроблення та реалізації заходів для забезпечення надійної його роботи.

3.11. Аналіз структури аварійності в НЕК, підготовка відповідних розпорядчих та інформаційних матеріалів.

3.12. Організацію розробки нових технологій та їх впровадження в межах своєї компетенції для підтримання сучасного рівня розвитку електричних мереж.

3.13. Організацію розслідування технологічних порушень у роботі мереж і вжиття заходів щодо їхнього усунення та попередження.

3.14. Організацію та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

3.15. Контроль за включенням у договір з учасниками Оптового ринку електричної енергії вимог виконання нормативних документів Міненерговугілля України, які забезпечують безпечну і надійну експлуатацію устаткування, дотримання диспетчерського графіка навантажень та оперативної дисципліни.

3.16. Підготовку пропозицій та узгодження технічних завдань на розробку та перегляд нормативних документів, узгодження нормативних документів з питань своєї діяльності.

3.17. Розроблення і здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту.

3.18. Аналіз та узагальнення практики розробки і використання в електроенергетичних системах експлуатаційних документів, які регламентують виробничу і організаційну діяльність, розробка заходів щодо її вдосконалення.

3.19. Проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на базі навчально-тренувальних центрів, контроль організації навчання та роботи з персоналом.

3.20. Організацію підготовки звітів, розроблення та випуск оглядів з аварійності.

3.21. Підготовку та розсилання щомісячної звітності 16-енерго.

3.22. Контроль за виконанням приписів органів державного нагляду.

3.23. Підготовку наказів, розпоряджень, інформаційних повідомлень і листів з питань протиаварійної роботи, а також технічного стану обладнання та його експлуатації.

3.24. Планування режиму роботи енергопідприємства, розрахунки нормальних, ремонтних та аварійних режимів енергопідприємства.

3.25. Виконання функцій оперативно-технологічного керування режимами роботи енергопідприємства шляхом керування енергоустаткуванням і виконання розпоряджень оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня, дотримання оперативно-диспетчерської дисципліни.

3.26. Контроль за виконанням вимог інструкцій під час пусків і зупинів енергетичного устаткування, оперативних перемикань в електричних і теплових мережах.

3.27. Контроль за режимом енергоспоживання енергопостачальних компаній.

3.28. Підтримання устаткування, будівель і споруд у стані, який регламентовано нормативними документами.

3.29. Видання щорічного наказу про протиаварійну роботу;

визначення "вузьких" місць і аварійних осередків устаткування і споруд, їх аналізом та заходів щодо їхнього усунення.

3.30. Підготовку устаткування, будівель, споруд до роботи в осінньо-зимовий період і в екстремальних умовах (паводків, грозового періоду, сезону підвищених температур тощо) з виданням відповідних наказів та розробкою необхідних заходів.

3.31. Утворення необхідного аварійного запасу устаткування, палива, запасних частин і матеріалів.

3.32. Додержання умов пожежобезпеки, вибухобезпеки під час експлуатації устаткування.

3.33. Виконання приписів органів державного нагляду і розпорядчих документів Міненерговугілля України.

3.34. Організацію ознайомлення персоналу з галузевими нормативними та інформаційними матеріалами з аварійності та розробки протиаварійних заходів.

3.35. Взаємна координація і погодження заходів, що потребують подання в "План заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та регіональних ЕЕС" згідно розділом 5.6.2 ГКД 34.20.507.

4. Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж Міненерговугілля України (до утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики згідно з чинним законодавством) забезпечує:

4.1. Державний нагляд за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного устаткування об'єктів електроенергетики, підключених до ОЕС України у порядку, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4.2. Систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їхньої експлуатації, періодичний технічний огляд цих об'єктів згідно з вимогами ПТЕ, ПУЕ, протиаварійних циркулярів, інформаційних листів Держінспекції і здійснює контроль за виконанням зазначених Правил, за усуненням виявлених порушень, вимог нормативно-правових актів та галузевих нормативних документів з питань електроенергетики.

4.3. Нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання вимог нормативно-правових актів та галузевих нормативних документів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів устаткування об'єктів електроенергетики.

4.4. Контроль за розслідуванням і обліком технологічних порушень в енергокомпаніях, виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аварій і відмов у роботі об'єктів електроенергетики.

4.5. Контроль за ходом підготовки та готовністю об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період і в екстремальних умовах (паводки, грозовий період, сезон підвищених температур тощо).

4.6. Перевірку, за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовності до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики згідно з нормативними актами.

4.7. Підготовку приписів щодо усунення порушень нормативно-правових актів і галузевих нормативних документів, готує та надсилає на об'єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, які сталися в процесі експлуатації таких об'єктів.

4.8. Надання НКРЕКП, за її запитом, висновків щодо технічного стану енергетичного устаткування і мереж, об'єктів електроенергетики.

4.9. Надання НКРЕКП матеріалів про порушення на об'єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання нею своїх завдань.

4.10. Створення комісій для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком.

4.11. Установлення термінів позачергових перевірок знань ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення вимог зазначених Правил та інструкцій.

4.12. Участь у перевірці знань керівників об'єктів галузі, вимог і положень нормативно-правових актів та галузевих нормативних документів з питань електроенергетики, ПТЕ та ПУЕ згідно з установленим порядком.

4.13. Заслуховування звітів керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникненню з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики і подання відповідних матеріалів НКРЕКП.

4.14. Контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, і перевірку їхніх знань вимог нормативно-правових актів та галузевих нормативних документів, які діють в електроенергетиці.

4.15. Участь у міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.

4.16. Розгляд разом з НЕК, електроенергосистемами і енергокомпаніями розроблених заходів з надійності і стійкості для включення їх до проекту щорічного галузевого "Плану заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та регіональних ЕЕС" (згідно з розділом 5.6.2 ГКД 34.20.507-2003) - відповідно на регіональному (інспекторськими групами) і загальногалузевому (АУ Держінспекції) рівнях.

4.17. Контроль за оперативно-режимним управлінням обладнанням об'єктів електроенергетики, які перебувають в оперативному управлінні та віданні оперативних служб електроенергетичних систем НЕК.

4.18. Проведення аналізу технологічних порушень в ОЕС України для організації і проведення протиаварійних тренувань з оперативним персоналом паралельно працюючих енергокомпаній ОЕС України.

5. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (до утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики згідно з чинним законодавством) забезпечує:

5.1. Здійснення державного нагляду за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових і тепловикористовуючих установок, мереж споживачів та суб'єктів електроенергетики (електричні мережі напругою 150 кВ і нижче) за винятком об'єктів електроенергетики, які згідно наказу Мінпаливенерго України від 09.06.2005 N 255 контролює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж у порядку, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5.2. Здійснення контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами у сфері теплопостачання і споживачами енергії виявлених порушень законодавства.

5.3. Контроль за виконанням електропередавальними організаціями робіт з розчистки трас повітряних ліній напругою 0,4 - 110 (150) кВ та їх якості, а також стану охоронних зон об'єктів електричних і теплових мереж.

5.4. Контроль за технічним станом та організацією експлуатації електричних установок та мереж військових об'єктів та об'єктів оборонного значення, у тому числі дотримання балансів електричної потужності та електроенергії в особливий період.

5.5. Здійснення контролю за забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів електричної енергії, енергопередавальних організацій та електричних станціях (які не включені до додатка 2 Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України), які впливають на надійність роботи ОЕС У країни.

5.6. Контроль за готовністю до роботи пристроїв автоматичного включення резерву (АВР), справність незалежних взаєморезервуючих джерел живлення та резервних автономних джерел живлення електроприймачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

5.7. Підготовку пропозицій щодо перегляду нормативно-технічних документів на енергетичне обладнання у разі їх невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

5.8. Участь у розслідуванні причин і наслідків аварій та пожеж на електричних і теплових установках енергопідприємств та споживачів, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів або суб'єктів електроенергетики.

5.9. Участь у розробленні споживачами, електропередавальними та енергопостачальними організаціями заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання споживачів.

5.10. Контроль відповідності схем зовнішнього електропостачання споживачів вимогам категорійності споживачів та їх струмоприймачів і забезпечення надійного електропостачання споживачів електричної енергії.

5.11. Контроль відповідності вимогам нормативних документів схем зовнішнього постачання електричної енергії підприємств, установ, організацій, які мають власні мережі напругою 35 - 110 (150) кВ, а також тих, які виробляють озброєння.

5.12. Здійснення нагляду за дотриманням режимів виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії, а також якості постачання енергії, у тому числі отриманої від постачальників за нерегульованим тарифом електричної енергії.

5.13. Контроль за дотриманням оперативно-диспетчерської дисципліни відповідним персоналом енергооб'єктів споживачів, під'єднаних до мереж ОЕС України.

5.14. Контроль за розслідуванням і обліком технологічних порушень на енергооб'єктах напругою до 150 кВ, зокрема відмов I та II категорії.

5.15. Контроль дотримання електропередавальними організаціями вимог регламенту повідомлень про технологічні порушення, обліку технологічних порушень в електричних мережах, оперативністю їх усунення, аналізом стану протиаварійної роботи в електропередавальних організаціях, розробленням та виконанням заходів з попередження технологічних порушень.

5.16. Контроль за ходом підготовки об'єктів електроенергетики, виробників електричної енергії та споживачів, які мають у власності мережі напругою 35 - 110 (150) кВ, до роботи в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій (паводки, грозовий період, сезон підвищених температур тощо).

5.17. Контроль за готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період (далі - ОЗП) та надання висновків щодо можливості видачі актів готовності до роботи в ОЗП.

5.18. Контроль за дотриманням встановленого законодавством порядку оформлення актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, для яких повинна бути визначена екологічна та (або) аварійна й технологічна броня електропостачання, а також відповідністю обсягів цієї броні технології виробництва.

5.19. Контроль технічного стану введених в експлуатацію об'єктів електричних мереж, передбачених в інвестиційних програмах електропередавальних організацій, на відповідність вимогам нормативних документів.

5.20. Контроль за вжиттям органами місцевого самоврядування заходів щодо забезпечення належної експлуатації та передачі в господарське відання (управління) електропередавальних організацій безгосподарних електроустановок, задіяних в електропостачанні населення.

5.21. Здійснення нагляду щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання об'єктів електроенергетики та електроустановок споживачів до електромереж, відповідності їх вимогам нормативних документів, а також обґрунтованості відмов у приєднанні електроустановок до електричних мереж.

5.22. Здійснення нагляду щодо дотримання електропередавальними організаціями порядку переходу споживачів на розрахунки за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.

5.23. Контроль повноти і достатності обліку обсягів виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії згідно з вимогами нормативних документів.

5.24. Проведення аналізу технологічних порушень в ОЕС України для організації і проведення протиаварійних тренувань з оперативним персоналом паралельно працюючих енергокомпаній ОЕС України.

6. Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору, Управління стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики забезпечують в межах компетенції:

6.1. Визначення та реалізацію технічної політики в галузі з питань удосконалення технологічного процесу енерговиробництва, підвищення безпеки та надійності роботи енергоустаткування електростанцій і теплових мереж, організації протиаварійної роботи та експлуатаційного обслуговування в електричних мережах 0,4 - 750 кВ, удосконалення методів експлуатації і ремонту, розробки та освоєння нового енергоустаткування, приладів і пристроїв.

6.2. Участь в організації та проведенні нарад з підвищення надійності і економічності енерговиробництва, контроль ходу виконання прийнятих рішень.

6.3. Узгодження технічних завдань на проектування, аналіз проектів на будівництво, розширення, модернізацію та технічне переоснащення електростанцій, електричних і теплових мереж.

6.4. Організацію нарад з питань розробки модернізації і впровадження комплексу заходів щодо підвищення надійності роботи електричних і теплових мереж контролює виконання рішень цих нарад.

6.5. Організацію розробки і своєчасний перегляд нормативної та інформаційної документації з експлуатації і ремонту енергоустаткування у відповідності з перспективними планами, забезпечує енергопідприємства та енергокомпанії цими документами.

6.6. Подачу заявок і узгодження технічних завдань на розробку і перегляд НД з питань надійної експлуатації та ремонтного обслуговування електростанцій, електричних і теплових мереж, та участь у прийманні готової документації.

6.7. Організацію оперативного випуску циркулярів, інформаційних листів, рішень та іншої документації з питань підвищення надійності, удосконалення експлуатації і проведення ремонтів енергоустаткування.

6.8. Узгодження графіків ремонтів основного устаткування електростанцій і теплових мереж.

6.9. Узгодження технічних завдань і технічних умов на виготовлення та поставку устаткування для електростанцій, електричних і теплових мереж.

6.10. За дорученням керівництва Міненерговугілля України участь у роботі комісій з розслідування технологічних порушень на енергооб'єктах, енергопідприємствах, електроенергетичних системах і магістральних електричних мережах.

6.11. Технологічний нагляд за станом експлуатації та ремонтом енергоустановок.

6.12. Узгодження планів (обсягів) ремонтів обладнання і електричних мереж енергопостачальних компаній.

6.13. Разом з НЕК підготовку щорічних наказів Міненерговугілля України щодо підвищення стійкості та надійності роботи ОЕС України, підготовки енергопідприємств до грозового і паводкового сезонів, роботи в осінньо-зимовий період та інших екстремальних умовах.

6.14. Контроль готовності об'єктів електроенергетики до роботи в ОЗП та прийняття остаточних рішень щодо видачі актів готовності до роботи в ОЗП.

6.15. Розроблення програм та інших матеріалів відносно модернізації і технічного переоснащення галузі з урахуванням питань надійності та безпеки.

6.16. Разом з НЕК, електроенергетичними системами, енергопостачальними та генерувальними компаніями розроблення заходів з надійності і стійкості для включення їх у щорічний галузевий План заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та регіональних ЕЕС (згідно розділом 5.6.2 ГКД 34.20.507) і подання на погодження в НКРЕКП та затвердження в Міненерговугілля України та контроль його реалізації.

7. Міненерговугілля України як центральний орган виконавчої влади забезпечує:

7.1. Реалізацію в межах своєї компетенції проведення державної політики у сфері охорони праці, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, методичне керівництво та організацію контролю з цих питань за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу.

7.2. Розроблення і реалізацію програм розвитку і надійного функціонування енергетичної галузі.

7.3. Організацію робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

7.4. Здійснення в межах своєї компетенції функції державного енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та альтернативної енергетики, підключених до ОЕС України.

7.5. Здійснення моніторингу безпеки постачання електричної енергії та оприлюднення відповідного звіту.

7.6. Контроль за цільовим використанням коштів, закладених у тарифи на електроенергію для забезпечення надійної експлуатації енергетичного устаткування і розвитку галузі.

7.7. Упровадження механізмів стимулювання енергокомпаній і енергооб'єктів щодо реновації устаткування і проведення планово-попереджувальних ремонтів в обсягах і з періодичністю, що забезпечують нормальне функціонування устаткування.

7.8. Затвердження переліку спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, зобов'язаних проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи відповідні нормативно-правові акти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших міністерств і відомств.

7.9. Організацію розроблення нормативних актів, визначає необхідність перегляду, внесення змін до чинних, оперативне розроблення інформаційних листів і рішень, щоквартальних оглядів технологічних порушень на енергетичних підприємствах.

7.10. Затвердження за погодженням з НКРЕКП стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України та здійснення моніторингу за їх дотриманням.

7.11. З метою недопущення розвалу (особливої системної аварії) ОЕС України:

визначення організацій з розроблення критеріїв і меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів;

організацію контролю за їх виконанням.

7.12. Затвердження переліку вимог до елементів ОЕС України щодо можливості забезпечення власних потреб енергооб'єктів на випадок їх повного знеструмлення (у разі особливої системної аварії), у тому числі створення незнижуваного запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС, ТЕЦ для запобігання розморожування в зимовий період.

7.13. Розроблення і реалізацію щорічного Плану заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування і стійкості ОЕС України та регіональних ЕЕС (згідно розділом 5.6.2.3 ГКД 34.20.507).

8. Підприємства з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж забезпечують:

8.1. Виконання комплексу налагоджувальних, пуско-налагоджувальних та експериментальних робіт на енергетичному обладнанні ТЕС, ГЕС, теплових і електричних мереж.

8.2. Розробку, проектування, комплектування, поставку обладнання та впровадження в експлуатацію мікропроцесорних автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП) та окремих підсистем автоматизації теплотехнічного обладнання ТЕС, ГЕС та промислових підприємств.

8.3. Вдосконалення пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики.

8.4. Виконання робіт щодо діагностування енергетичного обладнання та забезпечення довготривалої консервації обладнання енергоблоків.

8.5. Проведення робіт щодо технічного переоснащення та реконструкції електростанцій.

8.6. За дорученням Міненерговугілля України і на договірних умовах розроблення та перегляд нормативної документації з організації експлуатації та протиаварійної роботи.

8.7. Розроблення технічних умов на виробництво нового устаткування.

8.8. Проведення погоджень термінів напрацювання до чергового контролю металу устаткування і трубопроводів.

8.9. Підготовку рішень з питань експлуатації та протиаварійної роботи для Міненерговугілля України. Надання консультацій, роз'яснень тощо.

8.10. Розповсюдження передового досвіду з питань експлуатації та протиаварійної роботи.

8.11. За дорученням Міненерговугілля України і на договірних умовах організацію збору, обробку та аналіз інформації про аварійність устаткування в галузі та випуск оглядів, які містять статистичну інформацію про найбільш характерні порушення із заходами щодо їхнього усунення і запобігання;

8.12. Аналіз показників надійності роботи енергоустаткування електростанцій, теплових мереж і енергокомпаній з виданням рекомендацій щодо підвищення надійності.

8.13. Розробку і поставку комплексних і спеціалізованих тренажерів та організацію навчального процесу, створення навчально-тренувальних центрів підготовки оперативного персоналу.

8.14. За дорученням Міненерговугілля України участь у проведення періодичних обстежень стану устаткування, будівель і споруд енергопідприємств.

8.15. Участь у розслідуванні на запрошення керівників комісії з розслідування технологічних порушень та на вимогу органів державного нагляду.

9. Проектні організації забезпечують:

9.1. Розроблення проектів на нове будівництво, модернізацію та технічне переоснащення відповідно до вимог галузевих документів Міненерговугілля України, документів органів державного контролю і нагляду, а також діючого законодавства України.

9.2. Авторський нагляд за будівництвом нових об'єктів, реконструкції та технічного переоснащення введених в дію об'єктів електроенергетики.

9.3. Участь у розслідуванні технологічних порушень.

9.4. Прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків проектів, які виявлені під час розслідування технологічних порушень, а також аналізу проекту.

9.5. Розроблення і перегляд нормативної документації з питань проектування.

9.6. Виконання приписів органів державного нагляду.

10. Науково-технічний центр електроенергетики забезпечує:

10.1. Виконання функцій головної організації стандартизації Міненерговугілля України у електроенергетичній галузі.

10.2. Координацію робіт з технічними комітетами стандартизації України, базовими організаціями стандартизації, підприємствами, установами та організаціями електроенергетичної галузі щодо визначення доцільності розроблення та впровадження на об'єктах галузі нових національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними та регіональними стандартами.

10.3. Контроль за дотриманням єдиних правил розроблення, погодження, прийняття, перевірки, переглядання, скасування та застосування нормативних документів у електроенергетичній галузі.

10.4. Перевірку нормативних документів у електроенергетичній галузі не рідше одного разу на 5 років від дня їх прийняття.

10.5. Ведення єдиного реєстру нормативних документів, затверджених наказами компаній, установ, підприємств та організацій електроенергетичної галузі.

10.6. Створення, функціонування та актуалізацію електронних баз нормативних документів за визначеним напрямком діяльності.

10.7. Складання, видання та розповсюдження періодичних випусків інформаційних бюлетенів про нові нормативні документи за визначеним напрямком діяльності.

11. Суб'єкти природних монополій.

Специфіка діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері теплопостачання встановлена Законом України "Про природні монополії".

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Енергопідприємства, енергокомпанії та організації незалежно від форм власності і відомчої належності несуть відповідальність за організацію протиаварійної роботи згідно із Законом України "Про електроенергетику".

1.1. Усі працівники енергопідприємств та енергокомпаній зобов'язані знати і виконувати вимоги ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, стандартів операційної безпеки інших нормативних документів, посадових інструкцій та цього Положення в обсязі, що відповідає посаді, яку займає працівник.

1.2. Кожний працівник галузі в межах своїх обов'язків повинен забезпечити стан устаткування, будівель і споруд електростанцій і мереж відповідно до вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, стандартів операційної безпеки, посадових інструкцій щодо безпечної та безаварійної роботи.

1.3. Керівники енергопідприємств та енергокомпаній, організацій, їхніх підрозділів несуть відповідальність за дотримання підлеглим персоналом вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, стандартів операційної безпеки і цього Положення, а також персональну відповідальність за виконання заданих для них обсягів обмежень і аварійних вимикань.

1.4. Порушення вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, стандартів операційної безпеки і цього Положення тягне за собою відповідальність, встановлену посадовими інструкціями для кожного працівника та діючим законодавством.

1.5. У разі порушення вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ, стандартів операційної безпеки і цього Положення, що викликало відмову в роботі енергоустановки, пожежу або нещасний випадок з людьми, викид радіоактивних речовин, персональну відповідальність несуть:

працівники, які безпосередньо обслуговують і ремонтують устаткування, будівлі та споруди, - за кожне порушення, що сталося з їх вини;

начальники змін, а також черговий і оперативно-ремонтний персонал, диспетчери енергопідприємств, енергокомпаній, електроенергосистем НЕК - за порушення, допущені ними або їх підлеглими;

начальники, їхні заступники, майстри та інженери цехів і відділів (служб) електростанцій, опалювальних котелень, ремонтних і налагоджувальних підприємств - за порушення, допущені ними або їхніми підлеглими;

начальники та інженерно-технічні працівники виробничих підрозділів енергокомпаній, електроенергосистем НЕК - за допущені ними порушення і за порушення, що сталися з вини працівників служб на закріплених за ними ділянках або устаткованні енергопідприємств;

керівники енергокомпаній та їхні заступники - за порушення, які сталися на підпорядкованих їм підприємствах і в підрозділах;

керівники, інженерно-технічні працівники проектних, конструкторських, ремонтних, налагоджувальних, дослідних і монтажних організацій Міненерговугілля України - за порушення, що сталися внаслідок неякісного виконання поручених їм робіт;

керівники енергопідприємства, організації, енергокомпанії несуть особисту відповідальність за свої рішення або розпорядження, прийняті з порушенням вимог ПТЕ, ПОП, ПБЕ, ППБ, ПУЕ і цього Положення.

1.6. Відповідальність суб'єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі, розподілі та постачанні електричної енергії визначена статтею 241 Закону України "Про електроенергетику".

 

Начальник управління з питань
функціонування та реформування
електроенергетичного сектору

О. А. Буславець

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо затвердження нормативного документа "Стандарт операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На теперішній час в Україні чинний нормативний документ "Організація протиаварійної роботи у Міненерго України. Положення" ГКД 34.20.566-96 (далі - Положення).

За період, що минув з часу введення в дію цього Положення, в Україні сталися значні зміни в структурі енергетичної галузі. Змінився склад деяких енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, з'явилися об'єднання суб'єктів електроенергетики. Деякі суб'єкти залишилися в державній формі власності, інші перетворені на акціонерні товариства (з різною часткою державної власності чи без неї). Також сталися значні зміни в нормативній базі електроенергетичної галузі, що в свою чергу вимагає приведення зазначеного Положення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Крім того, необхідність перегляду Положення викликана вимогою 5.2 ДСТУ 1.2:2003, згідно з якою НД необхідно переглядати один раз на п'ять років.

Враховуючи вищезгадане, Міненерговугілля розробило нову редакцію нормативного-правового акта шляхом внесення до нього необхідних змін.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою роботи є перегляд ГКД 34.20.566-96 "Організація протиаварійної роботи у Міненерго України. Положення", що дозволить підвищити надійність роботи обладнання мереж, електростанцій та ОЕС України в цілому, за рахунок визначення та встановлення відповідної системи безпечної і надійної експлуатації об'єктів електроенергетики, підвищення їх екологічної безпеки, додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії.

Досягнення поставленої мети вирішується за рахунок підвищення якості планування, підготовки, складання та проведення протиаварійної роботи на підприємствах електроенергетичної галузі.

Перегляд Положення виконано з урахуванням досвіду експлуатації та вимог існуючих національних стандартів у частині паралельної роботи електричних станцій та енергосистем у складі ОЕС України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у зазначеній сфері є:

- Закон України "Про електроенергетику";

- ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила";

- СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014 "Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж".

Реалізація Положення не передбачає внесення змін до цих та інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Дія проекту спрямована на зменшення аварій та технологічних порушень у роботі ОЕС України, покращення показників господарської діяльності суб'єктів господарювання за рахунок підвищення надійності роботи енергетичного обладнання та ефективності використання майна підприємств. Відсутність Положення може привести до значних фінансових втрат суб'єктів господарювання, викликаних порушенням роботи ОЕС України та знеструмлення споживачів електроенергії.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Регуляторний акт погоджуватиметься з наступними заінтересованими органами центральної виконавчої влади:

Державною регуляторною службою України;

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень із ознаками дискримінації окремих суб'єктів господарювання.

7. Запобігання корупції

В проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нової редакції акта був розглянутий багатьма (42) організаціями, компаніями та підприємствами України, в тому числі, ДП "НЕК "Укренерго", ДП "НАЕК "Енергоатом", ВП "Головдерженергонагляд", Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж, енергосистемами (8), енергогенеруючими компаніями (6), енергопостачальними компаніями (30) тощо. Загалом отримано 255 зауважень та пропозицій, з яких 192 враховано в остаточній реакції Положення. 63 пропозиції після розгляду фахівцями (НТЦЕ) та консультаціями з ДП "НЕК "Укренерго" відхилено.

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, тому позиція в цьому питанні всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців не визначалася.

Проект актау не стосується прав інвалідів, всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Положення надасть можливість підвищити якість планування, підготовки, та проведення протиаварійної роботи в електроенергетиці. Це підвищить надійність роботи ОЕС України, посилить взаємодію суб'єктів в цілому та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики, що працюють у її складі.

11. Прогноз результатів

Введення в дію цього регуляторного акта підвищить надійність роботи ОЕС України в цілому та енергопостачання споживачам електричної та теплової енергії, надасть можливість суб'єктам господарювання здійснювати свою діяльність в прозорому нормативно-правовому полі та сприятиме запобіганню їм додаткових втрат від аварійних відключень та технологічних порушень.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В. Демчишин

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці"

1. Визначення проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Положення про організацію протиаварійної роботи в електроенергетиці" підготовлено з метою приведення у відповідність до законодавства порядку планування, підготовки, складання та проведення протиаварійної роботи для визначення відповідної системи безпечної і надійної експлуатації об'єктів електроенергетики, підвищення їх екологічної безпеки. Станом на сьогодні діє Положення "Організація протиаварійної роботи в Міненерго України", затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України, 20.03.96 В. А. Лучніковим.

Проект містить сучасні вимоги до учасників паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Розроблене Положення відповідає вимогам чинного законодавства та інших нормативних документів і дозволить підвищити надійність роботи обладнання мереж, електростанцій та ОЕС України в цілому.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями проекту наказу Міненерговугілля є:

- підвищення якості проведення протиаварійної роботи в частині попередження технологічних порушень і аварій на підвідомчих об'єктах;

- урахування досвіду експлуатації та вимог існуючих національних правил, норм і стандартів у частині надійної паралельної роботи електричних станцій та енергосистем у складі ОЕС України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Наслідки

Збереження існуючого стану

Не відповідність порядку планування, підготовки, проведення протиаварійної роботи в процесі виробничої діяльності. Неналежне виконання дій з оперативного управління та обслуговування енергоустаткування електростанцій та мереж під час ліквідації аварій.

Запропонований спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства, має відповідний рівень регулювання, забезпечує належну організацію проведення протиаварійної роботи

Здійснення організації протиаварійної роботи на підприємствах електроенергетики ринковими механізмами не є можливим враховуючи небезпечність об'єктів електроенергетики, певний рівень фахової підготовки і складність технологічного процесу.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу Міненерговугілля дозволить впорядкувати систему протиаварійної роботи, враховуючи зміну організаційних-правової форми підприємств електроенергетики, компетенцію та назву підрозділів Міненерговугілля, зміни законодавства. Чітко визначає підрозділи та посадових осіб, що здійснюють керування протиаварійною роботою та підрозділи та посадових осіб, що впроваджують відповідні положення на підприємствах електроенергетики.

Положення акта забезпечать підвищення якості планування підготовки, складання та проведення протиаварійних роботи в процесі виробничої діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного ака

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта можливим у разі внесення змін до законодавства, що регулює відповідні питання.

Оцінка можливості впровадження проекту наказу та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Впровадження нормативно-правового акта забезпечить зменшення можливих збитків, шкоди під час ліквідації аварій на енергоустаткуванні електростанцій та мереж.

Контроль і нагляд за додержанням вимог акта покладають на відповідні служби центрального органу виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава, центральні органи виконавчої влади

Підвищення надійності роботи Об'єднаної енергетичної системи України в цілому.
Підвищення надійності енергопостачання споживачам електричної енергії України та експорту електроенергії. Підвищення якості роботи Об'єднаної енергетичної системи України в цілому та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики, що працюють у її складі.

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення надійності роботи обладнання, надійності електропостачання та запобігання додаткових втрат від аварійних відключень та технологічних порушень.

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

Поліпшення надійності отримання електричної енергії та її якості.

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строків дії регуляторного акта

Обмежень терміну дії проекту наказу немає, що дасть змогу покращити роботу централізованого диспетчерського управління ОЕС України та досягти цілей державного регулювання.

Набуття чинності регуляторного акта - відповідно до законодавства з дня офіційного опублікування наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- зменшення аварій та технологічних порушень у роботі ОЕС України;

- підвищення якості роботи оперативного персоналу, який виконує оперативне або оперативно-технологічне управління та експлуатаційне обслуговування енергоустаткування електростанцій та мереж.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, - підрозділи Міненерговугілля, до компетенції яких належить реалізація відповідних повноважень; ДП "НЕК "Укренерго", що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаної енергетичною системою, та суб'єкти електроенергетики, діяльність яких пов'язана з виробництвом чи перетворенням, передачею, розподіленням, постачанням, використанням електричної та теплової енергії, які забезпечують збереження цілісності, надійності і ефективності функціонування ОЕС України.

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб'єкти (об'єкти) електроенергетики на виконання вимог регуляторного акта, не зміниться.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності".

Базове відстеження здійснюється після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі в разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

В процесі відстеження встановлюються кількісні та якісні значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлений Управлінням з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору Міненерговугілля України.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В. Демчишин

Опрос