Идет загрузка документа (179 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 28 января 2002 года N 57 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. У формах плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220), слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1" та доповнити їх новою виноскою такого змісту:

"____________
1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

3. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386), що додаються.

4. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І. І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І. І.

 

Міністр

Н. Яресько

 

 

Затверджений у сумі ___________________
__________________________________ грн.
                       (сума словами і цифрами)
______________________________________
                                        (посада)
______________________________________
         (підпис)                          (ініціали і прізвище)
______________________
           (число, місяць, рік)                          М. П.

КОШТОРИС
на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)** _________________).

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у т. ч.

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

____________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

______________________
(число, місяць, рік)

М. П.***

  
_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

____________
** до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

*** заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор
Департаменту державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на ____ рік

Вид бюджету __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)** ________________).

(тис. грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у т. ч.

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

____________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

______________________
(число, місяць, рік)

М. П.

  
_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

____________
** До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

Директор
Департаменту державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
_____________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* ________________).

(грн.)

Найменування

Код

Разом, спеціаль-
ний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

Інші надхо-
дження***

назва інших надходжень за видами

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

 

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

25020400

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування****

 

 

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

  
_____________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

М. П.                  ______________
                                  (число, місяць, рік)

____________
* до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

** плануються за наявності підстави;

*** заповнюється за відповідними видами інших надходжень, згідно кошторису;

**** проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.

 

Директор
Департаменту державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 2:

в абзаці третьому пункту 2.5 слова ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров'я, що відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (далі - заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах)" виключити;

у пункті 2.7 слова "головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління" замінити словами "структурних підрозділів з питань фінансів обласних, Київської та";

у пункті 2.8 слова ", а також закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах" виключити.

2. У главі 3:

в абзаці сьомому пункту 3.5 слово "дев'ятим" замінити словом "десятим";

в абзаці третьому пункту 3.6 слова "фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій" замінити словами "структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

в абзаці першому пункту 3.8 слова "закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," та в абзаці другому цього пункту слова "а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," виключити;

в абзаці другому пункту 3.9 після слів "затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис" та після слів "за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису" доповнити словами "зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін", слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах," виключити;

перше речення абзацу третього пункту 3.9 доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін".

3. Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключити.

4. У додатках 1 - 3, 6, 9 - 15 до Інструкції:

слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1";

доповнити новою виноскою такого змісту:

"____________
1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.".

5. Додаток 7 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

6. Додатки 9, 10, 12 - 14 до Інструкції доповнити новою виноскою такого змісту:

"____________
2 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.".

7. У додатках 9, 10 до Інструкції слова ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу," виключити.

 

Директор
Департаменту державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України,
станом на "___" ____________ 20__ року

КВК _________________________________________________________________________________
                                                                                                  (код відомчої класифікації)

КПКВК ______________________________________________________________________________
                                                                            (код програмної класифікації видатків та кредитування)

(грн.)

Код

Найменування

Сума

 

Залишки коштів на початок року
(01.01.20___), у т. ч.

 

 

(розписати за групами надходжень)

 

 

 

 

 

Надходження до спеціального фонду, у т. ч.

 

 

(розписати за видами надходжень)

 

 

 

 

Усього

 

 

Керівник органу Державної
казначейської служби України /
начальник Управління
бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету Державної
казначейської служби України
  

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

М. П.

 

 

_____________________
         (число, місяць, рік)

 

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект регуляторного акта підготовлено з метою узгодження Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України із нормами законодавства та доповнення цієї Інструкції та форм документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, новими позиціями, відповідно до норм Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації", а також вилучення положень щодо фінансування закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах за спрощеною процедурою (за двома кодами економічної класифікації видатків), у зв'язку із втратою чинності з 1 січня 2015 року Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою та головним завданням прийняття зазначеного проекту акта є забезпечення своєчасного складання та затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів проектів документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Альтернативних варіантів досягнення цілей державного регулювання, крім обраного, немає.

Розробка нового нормативного акта є доцільною, оскільки зміни, які вносяться проектом акта дозволять доповнити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України та форми документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, новими позиціями, відповідно до законодавства, зокрема, до норм Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації", а також вилучити положення щодо фінансування закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах за спрощеною процедурою (за двома кодами економічної класифікації видатків), у зв'язку із втратою чинності з 1 січня 2015 року Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві".

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Актом пропонується впровадження положень, спрямованих на реалізацію цілей державного регулювання.

До питань, що регулюються цим актом, входять:

- забезпечення своєчасного складання та затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів проектів документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету та внесення змін до них.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Норми, що запроваджуються, можуть бути переглянутими під впливом зовнішніх факторів, а саме змін у законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Після прийняття зазначеного проекту наказу немає необхідності вносити зміни до інших нормативно-правових актів чи приймати нові.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття проекту наказу дозволить Міністерству фінансів України, забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України, Закону про Державний бюджет України, Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації".

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Відсутні

Відсутні

Громадяни

Відсутні

Відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії не обмежений, оскільки нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено проект наказу, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на розпорядників бюджетних коштів.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів та часу, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта, не збільшиться, оскільки виконання вимог акта не змінює існуючі вимоги.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект наказу з метою громадського обговорення оприлюднений на веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом шляхом соціологічних опитувань.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник Міністра

І. І. Уманський

Опрос