Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения контролирующими органами жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решения о начислении пени и наложении штрафа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________

м. Київ

N __________

Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу

Відповідно до статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 452 "Про затвердження Порядку розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за N 1593/24125.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту правової роботи Державної фіскальної служби України (Міняйло С. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ПОРЯДОК
розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - вимога) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон); скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій, передбачених частиною дванадцятою зазначеної статті.

2. Не підлягають адміністративному оскарженню:

зобов'язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником єдиного внеску у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб;

вимоги про сплату (боргу) недоїмки єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржувались та були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку;

вимоги про сплату (боргу) недоїмки єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржені платником у судовому порядку.

3. Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг платників єдиного внеску або банків (далі - скаржники), зазначених у пункті 1 цього розділу, на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, винесені за результатами перевірок, проведених на підставі судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесені ними відповідно до закону.

Скаржник має право оскаржити в суді вимогу, рішення про нарахування пені та накладення штрафу в будь-який момент після отримання відповідної вимоги або рішення. Вимога або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу, щодо яких подано позов до суду, не підлягають оскарженню відповідно до вимог цього Порядку. Одночасно скаржник письмово повідомляє контролюючий орган, який розглядає його скаргу, про кожний випадок судового оскарження його вимог або рішень про нарахування пені та накладення штрафу.

4. Відмова у прийнятті скарги на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, крім випадків, зазначених у цьому розділі, забороняється.

Перебіг строку розгляду скарги починається з наступного робочого дня після її надходження до контролюючого органу. Реєстрація скарг на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу здійснюється працівником контролюючого органу, уповноваженим на це керівником цього органу, у журналі реєстрації скарг, форму якого наведено у додатку 1 до цього Порядку.

5. У скарзі має бути зазначено:

повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

найменування контролюючого органу, яким видано вимогу або рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що оскаржуються, дата і номер таких вимог або рішень;

суть порушеного питання, прохання чи вимога;

інформація про оскарження вимоги або рішення про нарахування пені та накладення штрафу в суді.

Скарга підписується скаржником - фізичною особою або уповноваженою нею на те особою, а для інших скаржників - керівником або представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та має бути скріплена печаткою скаржника за наявності.

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до контролюючого органу поштою чи передана особисто або через представника.

Якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

6. Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у пункті 5 цього розділу, залишається без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду за формою згідно додатка 2 до цього Порядку з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

7. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим контролюючим органом від одного і того самого скаржника з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

8. У разі оскарження вимоги або рішення про накладення штрафу в терміни, встановлені цим Порядком, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до контролюючого органу або позову до суду.

9. Рішення за результатами розгляду скарг у межах процедури оскарження вимог та рішень про нарахування пені та накладення штрафу приймають:

у Державній фіскальній службі України (далі - ДФС України) - Голова або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень:

у головних управліннях ДФС в областях, місті Києві - начальники головних управлінь або їх заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень.

10. Попередній розгляд скарг на вимоги та рішення про нарахування пені та накладення штрафу, а також підготовка проектів рішень за скаргами в контролюючих органах здійснюються підрозділами правової роботи.

II. Подання первинної скарги

1. У разі якщо скаржник вважає, що контролюючий орган у районі, місті (крім міста Києва), районі у місті, об'єднаний чи спеціалізований, неправильно визначив суму недоїмки або прийняв рішення про накладення штрафу та нарахування пені, що суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, він має право оскаржити таке рішення у відповідному головному управлінні ДФС в області, місті Києві.

2. Скарга на вимоги та на рішення контролюючих органів у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднаних чи спеціалізованих, про нарахування пені та накладення штрафу подається відповідно до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві в письмовій формі разом з документами, що підтверджують неправильність рішення.

Про подання скарги скаржник зобов'язаний одночасно повідомити територіальний контролюючий орган, вимога або рішення якого оскаржується.

3. Первинна скарга повинна бути подана до відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги або рішення територіальних контролюючих органів про нарахування пені та накладення штрафу.

Строк, встановлений для подання первинної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту. Датою передачі скарги на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку на конверті, або в повідомлені про вручення поштового відправлення.

4. До документів, які свідчать про неправильність визначення суми недоїмки або прийняття рішення про накладення штрафу та нарахування пені, належать:

акт перевірки платника єдиного внеску;

вимога;

рішення про нарахування пені та накладення штрафу;

інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штраф, нараховано пеню;

зауваження та пояснення, якщо вони були подані платником єдиного внеску під час перевірки та прийняття рішення;

висновки контролюючого органу щодо поданих зауважень і пояснень.

Платники єдиного внеску до скарги можуть додавати належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які вони вважають за потрібне надати. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій зазначених документів, контролюючий орган вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, витребовує копії зазначених документів від контролюючого органу, вимога або рішення якого оскаржуються. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу.

5. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про звернення громадян", контролюючий орган, що уповноважений розглядати скаргу, залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

6. У разі незгоди платника єдиного внеску з рішенням контролюючого органу, прийнятого за результатом розгляду скарги, подальше його оскарження здійснюється відповідно до вимог цього Порядку щодо розгляду скарг на рішення контролюючих органів або в судовому порядку.

III. Подання повторної скарги

1. У разі коли головні управління ДФС в областях, місті Києві надсилають скаржнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий скаржник має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до ДФС України.

Строк, встановлений для подання повторної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту. Датою передачі скарги на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку на конверті, або в повідомлені про вручення поштового відправлення.

2. Скарга в письмовій формі подається безпосередньо до ДФС України. Про подання повторної скарги до ДФС України скаржник зобов'язаний одночасно повідомити відповідний територіальний контролюючий орган.

3. Скаржник подає скаргу до ДФС України разом із необхідними для її розгляду документами, зазначеними в пункті 4 розділу II цього Порядку, що засвідчують обставини справи, та матеріалами розгляду первинної скарги.

4. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій документів, зазначених у пункті 4 розділу II цього Порядку, ДФС України витребовує копії зазначених документів від відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, яким розглянуто первинну скаргу. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про звернення громадян", ДФС України залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

5. Якщо в повторній скарзі, отриманій ДФС України, порушуються питання, що не розглядалися в рішенні, винесеному за первинною скаргою, скарга направляється на новий розгляд до відповідного головного управління ДФС в області, місті Києві, рішення якого оскаржується. При цьому перебіг строків розгляду скарги, встановлених цим Порядком, починається з дня одержання таким територіальним контролюючим органом рішення про направлення скарги на новий розгляд за формою згідно додатка 3 до цього Порядку.

6. Рішення ДФС України, прийняте за розглядом скарги, може бути оскаржене в судовому порядку.

IV. Розгляд скарг

1. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під підпис. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення контролюючим органом не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

2. Скарга на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подана з дотриманням порядку і строків, визначених пунктом 3 розділу II та пунктом 1 розділу III цього Порядку, зупиняє строки їх сплати до винесення рішення контролюючим органом вищого рівня або дня набрання судовим рішенням законної сили.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до дня набрання рішенням суду законної сили в разі оскарження платником вимоги, якщо накладення фінансових санкцій пов'язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

У разі коли останній день строків, зазначених у пункті 1 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день.

3. Скарга, подана з порушенням порядку і строків, визначених пунктом 3 розділу II та пунктом 1 розділу III цього Порядку, а також відкликана відповідно до цього Порядку не підлягає розгляду контролюючими органами, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

4. Контролюючий орган при розгляді скарги перевіряє законність і обґрунтованість винесення вимоги або рішення, що оскаржуються, і приймає одне з таких рішень:

залишає вимогу або рішення, що оскаржуються, без змін, а скаргу - без задоволення;

скасовує в певній частині вимогу або рішення, що оскаржуються, не задовольняє скарги в певній частині;

скасовує в повному обсязі вимогу або рішення, що оскаржуються, і задовольняє скаргу;

направляє скаргу на новий розгляд до відповідного територіального контролюючого органу;

залишає скаргу без розгляду.

5. У разі скасування вимоги або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу вони вважаються відкликаними з дня прийняття рішення контролюючим органом вищого рівня про повне або часткове задоволення скарги, про що зазначається в рішенні відповідного контролюючого органу.

6. Рішення, прийняте за розглядом скарги, може бути менш сприятливе для скаржника, ніж вимога та/або рішення, які оскаржувалися.

У разі збільшення контролюючим органом суми єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки раніше надіслані вимоги про сплату недоїмки або рішення про нарахування пені та накладення штрафу не відкликаються, а на суму такого збільшення контролюючим органом надсилається окрема вимога про сплату недоїмки (рішення про нарахування пені, накладення штрафу).

Збільшена сума вимоги про сплату недоїмки, штрафу та пені повинна бути сплачена або може бути оскаржена скаржником із застосуванням строків, визначених цим Порядком до контролюючого органу вищого рівня.

V. Рішення за розглядом скарги

1. Рішення за розглядом скарги приймає керівник контролюючого органу або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Рішення про результати розгляду скарги (додаток 4) оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Рішення оформляється на бланку контролюючого органу, який розглядав скаргу.

У вступній частині рішення зазначаються: повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті; відомості про предмет оскарження, якого стосується скарга; дата прийняття скарги до розгляду (дата і номер зазначаються за даними журналу реєстрації вхідної кореспонденції).

Описова частина рішення повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер акта перевірки та/або вимоги про сплату недоїмки або оскаржуваного рішення, стисле викладення вимог і клопотання особи, яка подала скаргу.

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової особи контролюючого органу, яка розглядала скаргу, а також посилання на конкретні пункти та статті законів України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано прийняте рішення.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні скарги.

У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржене в контролюючих органів вищого рівня (із зазначенням строку такого оскарження) або в судовому порядку.

3. У разі повного або часткового задоволення скарги в рішенні даються розпорядження контролюючому органу, рішення якого скасовано повністю або в певній частині, про вчинення відповідних дій.

4. Перший примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги контролюючим органом, після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) скаржнику.

Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі цього скаржника під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Рішення вважається надісланим (врученим) скаржнику, який є фізичною особою, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові під підпис чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнім відомим її місцезнаходженням з повідомленням про вручення.

Якщо скаржник на день надсилання йому контролюючим органом рішення не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

5. Другий примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги контролюючим органом, надсилається територіальному контролюючому органу за місцем реєстрації скаржника (передається структурному підрозділу (працівнику), до повноважень якого входить підготовка вимог про сплату недоїмки) для виконання (вчинення установлених законодавством дій), і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги, які долучаються до справи скаржника.

6. Третій примірник рішення, прийнятого контролюючим органом за розглядом скарги, залишається в цьому контролюючому органі і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

7. Якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається скаржнику протягом строку, встановленого для розгляду його скарги, така скарга вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

VI. Прикінцеві положення

1. Процедура оскарження відповідно до цього Порядку закінчується:

останнім днем строку, передбаченого пунктом 3 розділу II та пунктом 1 розділу III цього Порядку для подання скарги про перегляд рішення (вимоги) контролюючого органу, у разі, коли така скарга не була подана в зазначений строк;

днем отримання скаржником рішення контролюючого органу про повне задоволення скарги;

днем отримання контролюючим органом повернутого першого примірника рішення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

2. Платник єдиного внеску зобов'язаний самостійно сплатити узгоджену суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом десяти календарних днів після отримання рішення за результатом розгляду скарги.

3. Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

бути присутньою при розгляді матеріалів скарги, про що зазначає у цій скарзі. Повідомлення контролюючого органу надсилається (вручається) скаржнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто під підпис, яке складається у письмовій формі, відповідним чином підписується та у випадках, передбачених законодавством, завіряється печаткою такого органу. У цьому повідомленні зазначаються підстави запрошення, дата і час, на який запрошується скаржник, а також місцезнаходження контролюючого органу, який розглядає таку скаргу;

особисто викласти аргументи особі, яка розглядає скаргу, та брати участь у розгляді поданої скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали;

користуватися послугами представника;

одержувати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;

відкликати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за наслідками розгляду скарги.

Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.

4. Структурні підрозділи (працівники) контролюючих органів, уповноважені розглядати скарги на вимоги та рішення, зазначені в пункті 1 розділу I цього Порядку, мають право одержувати у встановленому порядку від посадових осіб контролюючих органів документи, довідки, розрахунки, пояснення та інші матеріали, необхідні ля виконання покладених на них завдань, а також залучати до розгляду скарг (за згодою керівника) інші структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів та отримувати висновки з питань, що стали предметом оскарження.

5. Ведення обліку скарг покладається на структурні підрозділи (працівників) контролюючих органів, уповноважені(их) керівниками цих органів.

6. Скарги та матеріали, що засвідчують обставини справи зберігаються протягом 5 років.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", з урахуванням вимог Закону України "Про звернення громадян".

На сьогодні питання оскарження платниками єдиного внеску вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та рішень про нарахування пені та накладення штрафу органів державної фіскальної служби під час адміністративного оскарження регулюється чинним Порядком розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 N 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.09.2013 за N 1593/24125.

У зв'язку із реорганізацією Міністерства доходів і зборів України та утворенням Державної фіскальної служби України, яка є його правонаступником, виникла необхідність скасування зазначеного вище наказу Міністерства доходів і зборів України та затвердження відповідного наказу Міністерства фінансів України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є забезпечення практичного застосування положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання скарг платниками єдиного внеску та їх розгляду контролюючими органами.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, крім обраного, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом наказу передбачено затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу. Також передбачено скасування попереднього наказу, яким регламентовано порядок оскарження вимог та рішень органів доходів і зборів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить умови для реалізації положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо встановлення порядку оформлення та подання скарг платниками єдиного внеску та їх розгляду контролюючими органами.

Вплив будь-яких інших зовнішніх факторів на реалізацію норм проекту наказу не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття цього акта забезпечить виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення правильного застосування чинного законодавства щодо оскарження рішень контролюючих органів та уникнення непорозумінь між органами державної фіскальної служби та платниками єдиного внеску

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Забезпечення врегулювання спорів з контролюючими органами в досудовому порядку за спрощеною, на відміну від судового порядку, процедурою

Додаткові витрати відсутні

Забезпечення врегулювання спорів з контролюючими органами в досудовому порядку за спрощеною, на відміну від судового порядку, процедурою

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії акта

Строк дії акта не обмежується у часі.

8. Показники результативності акта

Дія акта поширюється на суб'єктів господарювання усіх форм власності та громадян, тобто всіх осіб, які є платниками єдиного внеску.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян щодо основних положень акта має бути високим, тому проект наказу розміщено на офіційному веб сайті ДФС України.

Результативність акта характеризуватиметься зменшенням кількості спорів з платниками єдиного внеску, у тому числі відповідним зменшенням судових рішень, за якими скасовуються вимоги та рішення контролюючих органів після їх перегляду в процедурі адміністративного оскарження.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат часу і коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

При відстеженні результативності регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані.

Базове відстеження результативності зазначеного вище регуляторного акта проводитимуться шляхом аналізу статистичних даних на кінець звітного періоду, який передує даті набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказом шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, у тому числі шляхом проведення аналізу статистичних даних, а також шляхом моніторингу звернень як платників єдиного внеску, так і контролюючих органів з питань, урегульованих вказаним наказом.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова

Р. М. Насіров

Опрос