Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" (Офіційний вісник України, 1998, N 7, ст. 249).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 686 "Про внесення доповнення до Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів і шин пневматичних гумових для легкових автомобілів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 732).

3. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Діючою редакцією Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не передбачено звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності.

Зазначене звільнення було передбачене статтями 4 і 6 Закону України від 24.05.96 N 216/96-ВР "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" (далі - Закон N 216/96-ВР).

На виконання норм Закону N 216/96-ВР було розроблено Порядок звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 N 155 (далі - постанова N 155).

Згідно Закону України від 25.03.2005 N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" виключено статтю 4 Закону N 216/96-ВР.

Відповідно до Закону України від 04.11.99 N 1214-XIV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)" втратила чинність стаття 6 Закону N 216/96-ВР.

Крім того, з набранням чинності Кодексу Закон N 216/96-ВР втратив чинність.

Враховуючи викладене, постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" (із змінами) пропонується визнати такою, що втратила чинність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Приведення нормативно-правових актів щодо звільнення від обкладення акцизом оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності у відповідність до вимог чинного законодавства. Проектом пропонується визнати таку, що втратили чинність, постанову N 155 (із змінами).

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI;

постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України";

постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 N 236 "Про Державну фіскальну службу України".

Внесення змін до чинних нормативно-правових актів та розробка нових проектом не передбачені.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проведення громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту сприятиме приведенню нормативно-правових актів у відповідність до актів чинного законодавства.

Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання вимог Кодексу.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на всіх українських суб'єктів господарювання, які реалізують виробленні легкові, вантажно-пасажирські автомобілі, мотоцикли.

Прийняття проекту регуляторного акта відповідає реалізації єдиної державної політики у сфері оподаткування підакцизних товарів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Впровадження норм проекту постанови не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація заходів, передбачених проектом постанови Кабінету Міністрів України, дозволить впорядкувати нормативно-правову базу та ведення бізнесу у сфері реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

"___" ____________ 2015 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

1. Проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинною редакцією Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не передбачено пільгу щодо звільнення від обкладення акцизним податком оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності.

Зазначене звільнення було передбачене статтями 4 і 6 Закону України від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" (далі - Закон N 216). На виконання норм цього Закону було розроблено Порядок, яким визначався механізм звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності".

Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" скасовано статтю 4, стаття 6 втратила чинність згідно із Законом України від 04 листопада 1999 року N 1214-XIV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)".

З прийняттям Кодексу втратив чинність Закон N 216.

У зв'язку із скасуванням зазначеної пільги постанова Кабінету Міністрів України втратила актуальність і також підлягає скасуванню.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" є приведення у відповідність до Кодексу нормативно-правових актів чинного податкового законодавства.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

За умови прийняття зазначеної постанови чинні нормативно-правові акти будуть приведені у відповідність до Кодексу

Альтернативні способи відсутні

На сьогодні альтернативних способів досягнення зазначених цілей у сфері податкових правовідносин немає.
Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми і, відповідні заходи

Проект постанови спрямований на приведення чинного податкового законодавства до норм Кодексу.

Основним механізмом досягнення мети є скасування постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 155 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" із змінами (далі - Постанова N 155).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Скасування Постанови N 155 забезпечить приведення у відповідність до норм Кодексу нормативно-правових актів, що встановлюють механізми застосування податкових пільг.

6. Очікувані результати прийняття акта

Затвердження постанови надасть можливість забезпечити всі сфери інтересів, зокрема, держави, підприємств та громадян.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме приведенню підзаконних актів у відповідність до норм чинного податкового законодавства

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати відсутні

Захист інтересів суб'єктів господарювання, визначеність та послідовність дій державних органів та суб'єктів господарювання

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні

Захист інтересів громадян визначеність та послідовність дій державних органів

7. Строк дії акта

Постійно.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту постанови відповідатиме реалізації єдиної державної політики у сфері оподаткування.

Дія цієї постанови поширюється на суб'єктів господарювання - українських підприємств виробників всіх форм власності, які здійснюють операції з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів.

Реалізація запропонованого проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових фінансових чи інших витрат з державного бюджету та коштів суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта є високим. Проект постанови буде розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Регуляторний акт не потребує базового, повторного та періодичного відстеження його результативності в зв'язку з відсутністю об'єкта відстеження з 2005 року.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос