Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины относительно обращения с отходами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

 

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами (Федоренко Є. О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

С. І. Курикін

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

1. У Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14 січня 1999 року N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1999 року за N 60/3353:

у тексті Інструкції слова "місцеві державні адміністрації" (крім абзацу п'ятого розділу 1) у всіх відмінках замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку;

в абзаці п'ятому розділу 1:

знак та слова ", а також з органом Мінекобезпеки на місцях" виключити;

У розділі 2:

В абзаці шістдесят п'ятому слова "органи Мінекобезпеки на місцях разом з місцевими державними адміністраціями" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

В абзаці сімдесят першому слова "органів Мінекобезпеки на місцях" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

доповнити Інструкцію розділом 3 такого змісту:

"3. Заповнення електронних версій паспортів

Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних паспортів МВВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні версії паспортів МВВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Мінприроди.

Власники МВВ подають електронні версії паспортів МВВ при їх затвердженні та щорічному перегляді Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний термін після затвердження паспортів МВВ та їх щорічного перегляду направляють електронні версії паспортів МВВ на електронну адресу структурного підрозділу центрального апарату Мінприроди з питань поводження з відходами (waste@menr.gov.ua).";

у додатку 1 до Інструкції:

слова та знаки "Голова місцевої державної адміністрації (області, міста, району) замінити словами "Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації".

слова та знаки "Головний державний санітарний лікар (відповідної території)" замінити словами "Керівник територіального органу Держсанепідслужби";

слова та знаки в грифах:

"ПОГОДЖЕНО
Начальник держуправління
екологічної безпеки в області
_____________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.

ПОГОДЖЕНО
Керівник органу Мінпраці
(Держнаглядохоронпраці) в області
_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.

ПОГОДЖЕНО
Керівник організації (підприємства) сфери
управління Держводгоспу в області
_____________________________
           (підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р.

ПОГОДЖЕНО
Керівник організації (підприємства)
сфери управління Держводгоспу в області
_____________________________
            (підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ р." виключити.

У таблиці розділу "XII. Проведення ревізій (перегляду й оновлення) даних паспорта" колонку 5 виключити.

2. В Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462:

у підпункті 1.5. пункту 1 слова "а також з органом Мінекобезпеки на місці" виключити.

у пункті 2 слова "органом Мінекобезпеки на місці" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".

у абзаці п'ятому підпункту 3.2 пункту 3:

слова "Не включається у показники пункту 15 частина відходів, яка була передана іншим юридичним особам за плату як вторинна сировина, якщо:

існує контракт на передачу відходів як вторинної сировини, який на момент складання РК вступив у дію і за яким ОУВ отримав гроші;

відходи на момент складання РК фізично переміщені до нового власника." вилучити.

у підпункті 3.2 пункту 3:

слова "ліміти на утворення та розміщення" замінити словами "дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

слова "лімітах та дозволах Мінекобезпеки" замінити словами "дозволах на здійснення операцій у сфері поводження з відходами".

доповнити розділом 5 такого змісту.

"5. Заповнення електронних версій реєстрових карт

Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних реєстрових карт ОУВ та ООУВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Мінприроди.

Власники ОУВ та ООУВ подають електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ при їх затвердженні та щорічному поданні даних про зміни Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний термін після затвердження реєстрових карт ОУВ та ООУВ та внесення щорічних змін направляють електронні версії паспортів МВВ на електронну адресу структурного підрозділу центрального апарату Мінприроди з питань поводження з відходами (waste@menr.gov.ua.)".

у додатку 1 до Інструкції:

слова "Керівник органу Мінекобезпеки на місці" замінити словами "Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації";

слова "органу МОЗ на місці" замінити словами "територіального органу Держпродспоживслужби".

 

Заступник Директора
Департаменту екологічної
безпеки та поводження з відходами

Т. С. Оводенко

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами" розроблено з метою приведення у відповідність Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14 січня 1999 року N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1999 року за N 60/3353, та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462, до законодавства України та Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України. затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452.

2. Мета і шляхи досягнення

Наказ забезпечить удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з відходами та системи електронного обігу документів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про відходи";

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452;

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.99 N 12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1999 року за N 60/3353;

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.99 N 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм наказу не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку України, Мінсоцполітики України, Мінрегіону України, МОЗ України, ДРС.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Наказ не встановлює правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення громадського обговорення проект акта було розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між Мінприроди та суб'єктами господарювання, які провадитимуть господарську діяльність у сфері поводження з відходами.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутність впливу реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Запропоновані зміни до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідатиме вимогам природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами та Положенню про Міністерство екології та природних ресурсів України.

 

В. о. Міністра екології та
природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ жовтня 2015 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами"

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами" розроблено за власною ініціативою.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект наказу розроблено з метою приведення у відповідність Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14 січня 1999 року N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1999 року за N 60/3353, та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462, до законодавства України та Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проектом наказу передбачено внесення змін до деяких наказів щодо поводження з відходами, що забезпечить удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з відходами та системи електронного обігу документів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат - невідповідність законодавству України та Положенню про Міністерство екології та природних ресурсів України.

Другий спосіб - прийняття наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів та до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", яким зазначені Інструкції приводяться у відповідність до законодавства України та Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України.

Таким чином розробка та прийняття наказу є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу вносяться зміни до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.99 N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1999 року за N 60/3353, та Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.99 N 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за N 169/3462, в частині зміни назви органів виконавчої влади та доповнюються новими розділом щодо порядку заповнення електронних версій документів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між Мінприроди та суб'єктами господарювання, які провадитимуть господарську діяльність у сфері поводження з відходами.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення у відповідність законодавства

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Інструкції доповнено новим розділом щодо надання електронних версій документів

Не передбачено

Інтереси громадян

Не передбачено

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть надавати електронні версії паспортів;

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть надавати електронні версії реєстрових карт.

показники соціологічних опитувань:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - надання електронних версій документів на безоплатній основі, а тому це не призведе до обтяження фізичних та юридичних осіб;

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

В. о. Міністра екології та
природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ жовтня 2015 року

 

Опрос