Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экологическом и радиологическом контроле товаров (грузов) и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу и в зонах деятельности таможен назначения и отправления и признании утратившим силу приказа Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины от 8 сентября 1999 года N 204 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року N 204

Відповідно до пункту статті 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 року N 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", від 26 жовтня 2001 року N 1429 "Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення", з метою впорядкування процедури здійснення державного екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів, що переміщуються через митний кордон України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08 вересня 1999 року N 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць та митниць", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 року за N 787/4080.

3. Державній екологічній інспекції України (Заїка А. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

С. І. Курикін

 

Положення
про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні вимоги та порядок здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення.

1.2. Це Положення поширюється на товари (вантажі) і транспортні засоби, які підлягають державному екологічному та радіологічному контролю у пунктах пропуску через державний кордон або в зонах митного контролю на митній території України.

Екологічному та радіологічному контролю підлягають товари і види транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України".

1.3. Це Положення регламентує діяльність державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів (далі - держінспектори) під час здійснення екологічного та (або) радіологічного контролю товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення.

1.4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

транспортні засоби - пристрої, призначені для міжнародного перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, що власним ходом прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території (автомобілі, судна, кораблі, лодки, літаки, поїзди тощо);

вантажі - будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон Україні під митним контролем, крім транспортних засобів, що використовуються для їх перевезення;

екологічний контроль - це сукупність перевірочних заходів, здійснюваних органами державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції, з метою забезпечення дотримання норм нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку;

небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин;

партія вантажів:

товари та інші предмети, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо) або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;

товари та інші предмети, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

радіологічний контроль - система обстежень, вимірювань, розрахунків та досліджень, які спрямовані на оцінку радіаційних показників об'єктів контролю, з метою забезпечення дотримання норм і правил радіаційної безпеки;

радіоактивні матеріали - ядерні матеріали, радіоактивні речовини, радіоактивні відходи, джерела іонізуючого випромінювання, в тому числі техногенно-підсилені природного походження, а також будь-який матеріал, що містить радіонукліди, у якому питома активність, а також повна активність вантажу перевищують значення, вказаних в Правилах ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року N 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за N 1056/12930;

речовини - матерія будь-якого походження (органічна, мінеральна) різноманітного хімічного складу і фізичного стану;

вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділень судна;

вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;

зворотні води - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води;

баластні води - забортна вода, прийнята для баластування судна;

фізична особа з підвищеним по відношенню до природного радіаційного фону рівнем іонізуючого випромінювання - фізична особа якій з терапевтичною або діагностичною метою було інкорпоровано радіофармацевтичні препарати;

ізольований баласт - баластна вода, прийнята в баластний танк, який повністю відділений від нафтової вантажної і нафтової паливної систем та призначений тільки для перевезення в ньому баласту чи баласту і вантажів, які не є нафтою чи шкідливими рідкими речовинами, відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (МАРПОЛ 73/78);

об'єкти тваринного світу:

дикі тварини - хордові, у тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому й популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо);

частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо);

залишки викопних тварин, нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інші споруди тварин;

об'єкти рослинного світу:

дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини;

мохоподібні, водорості;

лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання;

ботанічні колекції - спеціально зібрані живі колекції ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранжерей, а також гербарії, банки насіння тощо;

зоологічні колекції - спеціально зібрані живі колекції зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також колекції опудал, препаратів, частин і залишків тварин;

мінералогічні колекції - спеціально зібрані колекції мінералів, гірських порід, зразки корисних копалин, палеонтологічні колекції тощо;

мисливські трофеї - шкіра, роги, ікла, опудала та черепи мисливських тварин, добуті (набуті) в установленому порядку на території України.

амбієнтний еквівалент дози гамма-випромінювання (АЕД) - доза, яку отримала б людина, якби знаходилася на місці, де проводиться вимір. АЕД - величина, що безпосередньо вимірюється;

бета-частинка (b-частинка) - заряджена частинка (електрон або позитрон), що випускається в результаті радіоактивного розпаду (бета-розпаду);

гамма-випромінювання (g-випромінювання) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі < 0,1 нм, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, при взаємодії швидких заряджених часток з речовиною, анігіляції електронно-позитронних пар, тощо;

джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) - фізичний об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання;

доза випромінювання - величина, що використовується для оцінки дії іонізуючого випромінювання на будь-які речовини, тканини і живі організми;

ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів - показник радіаційної безпеки продукції, встановлений нормативними документами України, що встановлює можливість використання продукції на території України;

іонізуюче випромінювання (ІВ) - випромінювання (електромагнітне, корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул;

максимально допустимі рівні (МДР) - числові значення параметрів іонізуючого випромінювання, що контролюються для прийняття рішень стосовно об'єктів контролю;

питома активність радіонукліда - відношення активності радіонукліда в радіоактивному зразку до маси зразка;

природний радіаційний фон - опромінення, зумовлене космічним випромінюванням та випромінюванням природних радіонуклідів, природно розподілених у землі, воді, повітрі та інших елементах біосфери за винятком техногенно-підсилених джерел природного походження;

поверхнева густина потоку бета-частинок - кількість бета-частинок, що проходять через одиницю площі за одиницю часу;

потужність дози - доза випромінювання за одиницю часу;

радіоактивність - самочинне перетворення атомних ядер в ядра інших елементів, яке супроводжується іонізуючим випромінюванням;

радіаційно-дозиметричні виміри - система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку рівнів параметрів іонізуючого випромінювання, що контролюються;

радіаційно-небезпечний об'єкт - транспортні засоби та вантажі, що виявляють параметри іонізуючого випромінювання, які контролюються, перевищуючі максимально допустимі рівні або переміщуються з порушенням вимог щодо безпечного перевезення РМ;

радіоактивні матеріали (РМ) - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи;

ядерний матеріал (ЯМ) - матеріал, який здатний розщеплюватися за схемою ланцюгової реакції при спеціальних технологічних умовах (наприклад, плутоній-239, уран-238, збагачений ізотопами урану-233, 235 і т. п.).

1.5. Державний екологічний та радіологічний контроль спрямовано на забезпечення дотримання центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог природоохоронного законодавства, інших нормативно - правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки, інших екологічних стандартів та нормативів під час імпорту, експорту або транзиту вантажів.

1.6. Держіспектори під час здійснення екологічного та/або радіологічного контролю мають право:

перевіряти передбачені для здійснення екологічного та/або радіологічного контролю документи;

оглядати при здійсненні екологічного та/або радіологічного контролю транспортні засоби та товари (вантажі), що перевозяться;

доступу на територію та у приміщення розташовані у зонах митного контролю для виконання повноважень, пов'язаних із здійсненням екологічного та (або) радіологічного контролю;

вимагати від юридичних та фізичних осіб усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки, інших екологічних стандартів та нормативів;

вимагати припинення дій та усунення умов, які перешкоджають здійсненню екологічного та (або) радіологічного контролю або призводять до порушень норм охорони праці;

забороняти переміщення транспортних засобів, товарів (вантажів) у разі виявлення пов'язаних з таким переміщенням порушень вимог природоохоронного законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки, інших екологічних стандартів та нормативів;

не допускати транспортних засобів, товари (вантажі) до митного оформлення у разі виявлення порушень або невідповідностей під час перевірки питань, що належать до їх компетенції або невиконання законних вимог щодо їх усунення;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;

одержувати пояснення, додаткові інформацію, документи, матеріали, відомості від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань, що виникають під час здійснення екологічного та радіологічного контролю;

проводити експрес-аналіз речовин для їх ідентифікації та встановлення ступеня небезпечності, належності до радіоактивних матеріалів або відходів, а також визначення вмісту забруднюючих речовин в баластних (крім ізольованого баласту) і стічних водах суден;

здійснювати відбір зразків продукції для проведення експертизи;

здійснювати відбір проб для інструментально-лабораторних вимірювань показників складу та властивостей, у тому числі забруднюючих речовин;

залучати фахівців інших органів виконавчої влади та підприємств установ і організацій, а також технічні засоби цих підприємств для вирішення питань екологічного та радіологічного контролю;

входити до складу комісій, створених при інших органах виконавчої влади і розглядати питання, що відносяться до їх компетенції;

вилучати в установленому порядку незаконні знаряддя добування об'єктів тваринного світу, незаконно добуті (набуті) об'єкти тваринного та рослинного світу, а також ті, що перевозяться без документів, що підтверджують їх походження та законність набуття у власність, володіння та користування;

розраховувати розмір збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, та вимагати їх відшкодування.

1.7. Здійснення екологічного та радіологічного контролю забезпечується:

особовим складом постів екологічного контролю, що входять до складу відділу (сектору) екологічного та радіологічного контролю на митній території територіальних органів Державної екологічної інспекції України;

підрозділ в структурі центрального апарату Державної екологічної інспекції України, відповідно до визначених повноважень.

1.8. Утворення та ліквідація постів екологічного контролю здійснюється за рішенням Державної екологічної інспекції України та реалізовується її територіальними органами.

1.9. Основними завданнями підрозділів екологічного та радіологічного контролю на митній території є:

попередження незаконного ввезення, вивезення або транзиту територією України підконтрольних об'єктів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України";

забезпечення контролю за перевезенням радіоактивних матеріалів та проведенням хіміко-аналітичного контролю речовин;

встановлення категорії, виду, класу небезпеки вантажу;

забезпечення виконання норм міжнародних договорів України, укладених в установленому порядку;

забезпечення дотримання вимог екологічних норм і стандартів транспортними засобами, що перетинають митний кордон України;

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та негативному впливу небезпечних факторів на громадян та довкілля.

1.10. Загальне керівництво та координацію діяльності із здійснення екологічного та радіологічного контролю здійснює Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища.

1.11. Методичне та організаційне керівництво діяльності підрозділів, що проводять екологічний та радіологічний контроль, здійснює відповідний підрозділ центрального апарату Державної екологічної інспекції, відповідно до визначених повноважень.

1.12. Головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Чорного моря, Азовського моря, Азовського і Чорного морів здійснюють безпосереднє керівництво підрозділами, що проводять екологічний та радіологічний контроль та несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань і здійснення своїх функцій.

1.13. Екологічний та радіологічний контроль транспортних засобів, товарів (вантажів) здійснюється шляхом проведення перевірок товаросупровідних документів на транспортні засоби і вантажі, їх візуального огляду та виконання вимірів приладами екологічного та радіологічного контролю.

1.14. Екологічний та радіологічний контроль проводиться у визначених місцях на території пунктів пропуску через державний кордон або у зонах митного контролю на митній території України до завершення митного оформлення транспортних засобів, товарів (вантажів).

1.15. Процедура і тривалість здійснення екологічного та радіологічного контролю у зонах митного контролю визначаються відповідними технологічними схемами.

Тривалість проведення екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон не повинні перевищувати граничних часових нормативів.

1.16. Екологічний та радіологічний контроль в зоні діяльності митниць призначення і відправлення здійснюється за письмовою заявкою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в порядку черговості.

Час і місце проведення контролю узгоджується суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з митним підрозділом, що здійснюють митне оформлення об'єктів контролю для забезпечення доступу до них. Заявка зберігається на посту один рік.

1.17. Екологічний та радіологічний контроль здійснюється держінспекторами, за наявності спеціальне посвідчення на право проведення контролю.

1.18. Держінспектори під час здійснення екологічного та радіологічного контролю зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено проводити контрольні операції, дотримуючись вимог законодавства та ділової етики;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню зовнішньоекономічної діяльності, якщо вона не загрожує довкіллю, життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною у ході здійснення контролю;

ознайомлювати уповноважених представників сторін зовнішньоекономічних операцій з результатами контролю;

надавати роз'яснення щодо процедури здійснення контролю.

1.19. За порушення вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків юридичній чи фізичній особі під час здійснення екологічного та радіологічного контролю держекоінспектор несе відповідальність згідно із законодавством.

II. Загальні питання екологічного та радіологічного контролю

2.1. Держекоінспектори під час виконання функціональних обов'язків, пов'язаних із здійсненням екологічного та радіологічного контролю, зобов'язані:

за результатами контрольних операцій здійснювати реєстрацію у відповідному журналі, згідно форми наведеної у додатку 1;

у разі виявлення ознак адміністративних правопорушень скласти відповідно до компетенції протокол (акт) про адміністративне правопорушення;

засвідчувати результати екологічного та радіологічного контролю проставлянням на товаросупровідних документах на товари (вантажі) і транспортні засоби та/або екологічних деклараціях відповідних штампів у відповідності до затверджених правил їх використання;

у разі функціонування у морському порту інформаційної системи портового співтовариства (дали - ІСПС) результати екологічного та радіологічного контролю товарів (вантажів) і транспортних засобів, обмін інформацією та документами здійснюється з використанням такої системи;

у разі наявності: об'єктивних причин (обставин), що не дають можливості завершити екологічний або радіологічний контроль; офіційних відомостей про порушення природоохоронного законодавства України учасниками переміщення товарів (вантажів) через митний кордон України; порушення узгоджених технологій вантажно-розвантажувальних робіт в морських портах скласти відповідний акт (додаток 2);

у разі виявлення порушень природоохоронного законодавства України, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки, відсутності дозвільних документів необхідних для здійснення екологічного або радіологічного контролю і визначених законодавством України, або коли вантаж не відповідає змістові товаросупровідних документів скласти акт про виявлене порушення (додаток 3) та застосувати штамп "ввіз/вивіз заборонено";

у разі усунення виявлених порушень провести повторний екологічний або радіологічний контроль у загальному порядку;

у разі неможливості проведення всіх етапів екологічного контролю у пункті пропуску через державний кордон направити їх до місця надходження для проведення екологічного контролю в зоні діяльності митниці призначення;

взаємодіяти з іншими представниками державних контролюючих органів і служб у порядку визначеному відповідними технологічними схемами;

2.2. Держінспектори для виконання покладених на них обов'язків, пов'язаних із здійсненням екологічного та радіологічного контролю забезпечуються:

нормативно-правовими актами, нормативно-методичними документами та службовою документацією щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю;

печатками та штампами встановленого зразку;

приладами екологічного та радіологічного контролю та допоміжним обладнанням;

форменим одягом встановленого зразку, службовим посвідченням та представницькими картками відповідного зразку.

2.3. Пости екологічного контролю забезпечуються інформаційними стендами.

2.4. Режим роботи держінспекторів на постах екологічного контролю встановлюється:

у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до режиму роботи пунктів пропуску;

в зонах митного контролю на митній території України відповідно до режиму роботи зон митного контролю.

III. Екологічний контроль автомобільного транспорту

3.1. Під час екологічного контролю автомобільного транспорту здійснюється перевірка:

елементів конструкції автомобіля, через які можливе витікання паливно-мастильних матеріалів, охолоджувальних рідин тощо, та які можуть спричинити забруднення навколишнього природного середовища;

сертифікату або іншого документу про підтвердження відповідності конструкції транспортного засобу рівню екологічних норм ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-5" або іншому рівню), виданому згідно із законодавством України;

радіаційного стану автомобіля;

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів автомобілів.

3.2. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі, димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями встановлюються Національними стандартами України.

3.3. Вимірювання необхідно проводити з дотриманням норм охорони праці та санітарно-гігієнічних норм.

3.4. У разі виявлення несправностей в системах, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища, а також невідповідності автомобільного транспортного засобу діючим екологічним нормам і стандартам автотранспорт вважається екологічно небезпечним і держінспектор діє відповідно до вимог законодавства.

IV. Вимоги до транспортних засобів у разі перевезення небезпечних вантажів

4.1. У разі перевезення автотранспортними засобами небезпечних вантажів здійснюється перевірка дотримання головних умов їх безпечного перевезення, визначених правилами перевезення небезпечних вантажів, а саме:

відповідність виду автотранспортного засобу для перевезення конкретних небезпечних вантажів;

наявність системи інформування про небезпеку з зазначенням знаку небезпеки, номеру ООН та коду екстрених заходів;

кузовів автотранспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі навалом, на можливі механічні пошкодження;

кузовів типу "фургон" на обов'язкову наявність замкового пристрою, що забезпечує замикання дверей кузова й дозволяє їх опломбувати;

покриття кузовів автотранспортних засобів, що повинні бути водонепроникними та виготовлені з вогнетривкого матеріалу або просочені вогнетривкою речовиною;

забезпеченість засобами пожежогасіння, ліквідації та обмеження наслідків аварій, надання першої медичної допомоги потерпілим, індивідуального захисту.

4.2. Перевірці також підлягають:

дотримання вимог щодо типу і виду тари, вибору вантажних одиниць, у яких допускається перевезення небезпечних вантажів, маркування, а також щодо розміщення і кріплення вантажів (у тому числі під час морських, річкових та залізничних перевезень);

виконання вимог щодо спільного перевезення різних видів небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

4.3. Перевірці підлягають наступні документи:

погоджений з МВС України маршрут перевезення небезпечного вантажу;

шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень).

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час їх перевезення визначає Кабінет Міністрів України.

4.4. Перевезення територією України радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивних відходів, територією України здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196, та Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року N 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за N 1056/12930.

V. Екологічний контроль вантажів

5.1. Місця проведення екологічного контролю вантажів під час їх імпорту, експорту або транзиту (пункти ввезення на митну територію України або зони митного контролю на митній території України) визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.2. Екологічний контроль вантажів складається з таких етапів:

документальний;

оглядовий;

радіологічний.

5.3. Під час здійснення документального контролю перевірці підлягають наступні документи:

транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН), залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

контракт (договір) на поставку продукції (при здійсненні екологічного контролю в зоні діяльності митниць призначення та відправлення);

рахунок фактура (invoice, account тощо);

письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120;

висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120;

ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару;

сертифікат відповідності на продукцію, що підлягає сертифікації в Україні;

сертифікат походження деревини та продукції з деревини (у разі експорту вантажів);

сертифікат екологічного контролю (при здійсненні екологічного контролю експортних партій металобрухту у пунктах пропуску через державний кордон);

протокол (сертифікат) радіаційного дослідження, на вантажі щодо яких в Україні унормовано допустимий вміст радіонуклідів;

посвідчення про державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів (у разі імпорту);

дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

витяг або посвідчення або реєстраційний номер з державного реєстру генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням ГМО;

дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;

дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей;

документи про походження та законність набуття у власність або володіння об'єктів тваринного та рослинного світу;

письмове повідомлення про попередньо обґрунтовану згоду про можливість транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище;

дозвіл на імпорт чи експорт зразків видів дикої фауни і флори, включених до додатка I, а також на експорт зразків, види яких включено до додатків II і III Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);

сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції CITES;

сертифікат на пересувну виставку для багаторазового переміщення через митний кордон України зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції CITES;

5.4. Копії дозвільних документів на перевезення вантажів зберігаються на постах екологічного контролю протягом трьох років.

5.5. Під час здійснення документального контролю експортних партій вантажів у зоні діяльності митниць відправлення подається Вантажна екологічна декларація, за формою, наведеною у додатку 6.

Вантажна екологічна декларація (далі - ВЕД) є офіційним документом, в якому зазначаються умови забезпечення екологічної безпеки вантажу.

ВЕД може друкуватися на офіційних бланках.

ВЕД заповнюється особою, уповноваженою на декларування (далі - декларант) у двох примірниках на кожну партію вантажу і подається разом з іншими товаросупровідними документами, необхідними для здійснення екологічного контролю вантажу. Один із оформлених примірників залишається на посту екологічного контролю.

ВЕД вважається оформленою за результатами проведення екологічного контролю після проставляння на ній держінспектором відповідного штампу.

Оформлена ВЕД реєструється у спеціальному журналі. Номер ВЕД відповідає порядковому номеру у журналі реєстрації.

ВЕД зберігаються на постах екологічного контролю протягом одного року.

Декларант несе відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність даних, занесених до ВЕД.

5.6. Держінспекторам заповнювати, вносити зміни або доповнення ВЕД забороняється.

5.7. У розділах ВЕД зазначається:

1) Дата та місце заповнення ВЕД.

2) Повна назва, адреса власника, відправника та отримувача вантажу.

3) Дані про вантаж, клас та вид небезпеки вантажу.

4) Перелік документів, що надаються для здійснення екологічного контролю вантажу.

5) Відомості про походження вантажу (місце вироблення, утворення, його призначення, сфера застосування).

6) Забезпечення виконання норм і правил зберігання, перевезення, використання вантажу.

7) Марка, реєстраційний номер транспортного засобу, номери вагонів, контейнерів тощо, призначених для перевезення вантажів, назва організації перевізника.

У разі зміни виду транспорту перевезення заноситься відповідна інформація до ВЕД.

8) Прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила декларацію. У разі дії особи за довіреністю зазначається її номер, дата.

5.8. Для визначення виду, категорії та належності до класу небезпечності вантажу, встановлення притаманних йому властивостей, терміну придатності та відповідності його товаросупровідним документам здійснюється оглядовий контроль.

При оглядовому контролі перевіряється фізичний стан речовин у складі вантажів (рідина, порошок, кристалічна чи гранульована форма, у вигляді брил чи суцільної маси та інше), її забарвлення, запах тощо.

Окрема увага звертається на відповідність пакувальних матеріалів, ємкостей та тари вимогам щодо забезпечення безпечності вантажів.

5.9. Пакувальні матеріали, які перебувають у безпосередньому контакті з речовинами, що транспортуються, повинні бути інертними до останніх, стійкими до хімічного та механічного впливу.

5.10. Маркування вантажних одиниць для перевезення небезпечних речовин повинно мати знаки небезпеки, транспортне найменування вантажу, номер за класифікацією ООН, класифікаційний шифр.

5.11. При здійсненні екологічного контролю транзитних вантажів держінспектори діють відповідно до норм законодавства про транзит вантажів.

5.12. Екологічний контроль вантажу вважається завершеним після проставляння держінспектором на товаросупровідному документі на вантаж штампу "ввіз/вивіз дозволено".

VI. Екологічний контроль морських та річкових суден.

6.1. Екологічний контроль суден проводиться з метою перевірки виконання вимог чинного природоохоронного законодавства та міжнародних угод України в галузі охорони морського середовища виключно у разі, коли із судна викидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі їх скидання, що призводить до фактичного погіршення якості води.

6.2. Завданнями екологічного контролю суден являються:

перевірка відповідності стану судна та його водоохоронного обладнання виданим на них свідоцтвам та встановленим правилам охорони морських вод від забруднення;

виявлення випадків, які призвели до забруднення або засмічення внутрішніх морських вод, територіального моря України, виключної (морської) економічної зони України;

виявлення аварійної події, яка вплинула на стан навколишнього природного середовища;

виявлення перевищення параметрів радіаційного фону.

6.3. Під час контролю судна держінспектор самостійно або разом з представником адміністрації портового нагляду у присутності капітана судна (або іншої особи командного складу) проводить:

зовнішній огляд судна й поверхні води поблизу нього;

огляд суднового водоохоронного обладнання;

перевірку наявності пломб на осушувальних системах, баластних танках, сепараційних установках, системах зливу за борт лляльних та інших зворотних вод, а також якість проведення цих робіт службою портового нагляду;

перевірку гарантій безпеки судна для навколишнього природного середовища;

у разі необхідності відбір проб стічних, лляльних, зворотних, балластних та інших вод для подальшого інструментально-аналітичного контролю їх якості та перевірки на відповідність встановленим нормативам гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин;

у разі необхідності інструментальні заміри якості викидів забруднюючих речовин з суден у атмосферне повітря.

6.4. Під час контролю судна держінспектор перевіряє наявність і оформлення належним чином таких документів:

міжнародних свідоцтв по запобіганню забруднення природного середовища;

свідоцтва, що засвідчує об'ємні та вагові характеристики судна;

суднового журналу;

суднової ролі;

баластної форми встановленого зразка;

на нафтових танкерах, на суднах-хімовозах та комбінованих вантажних суднах, якщо вони перевозять нафту наливом, а також на суднах, які мають спеціально побудовані вантажні приміщення сумарною ємністю 200 м3 і більше та використовуються для перевезення нафти наливом - "Журналу нафтових операцій" (частина 1 "Операції машинних відділень", частина 2 "Вантажі та баластні операції");

на суднах, які не є танкерами, з головним двигуном потужністю 75 к. с. і більше - "Журналу нафтових операцій" (частина 1 "Операції машинних відділень");

на танкерах-хімовозах та інших суднах, які перевозять рідкі шкідливі речовини наливом - "Журналу вантажних операцій для суден, які перевозять шкідливі рідкі речовини наливом";

на всіх суднах із чисельністю екіпажу, спеціального персоналу і пасажирів 6 і більше осіб - "Журналу операцій зі сміттям";

на суднах, які перевозять шкідливі речовини в будь-якому упакуванні (тарі), вантажних контейнерах, знімних танках, насипом і навалом або в автодорожніх чи залізничних цистернах - схваленого Регістром або іншою класифікаційною організацією документа, який підтверджує, що тара та пристрої, застосовані для пакування шкідливих речовин, запобігають забрудненню морських вод;

актів та інших документів, що підтверджують здавання судном на плавзбирачі або берегові приймальні споруди вод, забруднених нафтопродуктами або іншими шкідливими речовинами, господарсько-фекальних стічних вод, побутового і промислового сміття та баластних вод (у тому числі ізольолованного баласту);

записів у судновому журналі про закриття-опломбування всіх клапанів, клінкерів та інших запірних пристроїв, через які можуть скидатися за борт забруднені нафтопродуктами або іншими шкідливими речовинами води;

схеми розташування клапанів тощо для кожної суднової системи, за допомогою яких виконуються операції зі шкідливими речовинами, включаючи пристрої для збирання сміття.

Документи (у разі потреби - копії), надаються також в перекладі на українську мову, завірені у встановленому законодавством України порядку.

6.5. Екологічний та радіологічний контроль вважається завершеним після засвідчення особистим підписом черговим держінспектором у Акті перевірки судна та іншого плавзасобу (додаток 4).

6.6. Судно підлягає затримці в порту з забороною подальших навантажувально-розвантажувальних операцій до моменту усунення таких недоліків:

відсутність на судні документів визначених пунктом 6.4 розділу VI цього Положення або неналежного їх оформлення і заповнення;

виявлення порушень вимог чинного природоохоронного законодавства та міжнародних угод України в галузі охорони морського середовища;

виявлення фактів забруднення та засмічення морського середовища судном під час його перебування у внутрішніх морських водах, територіальному морі України та виключній (морській) економічній зоні України;

Держінспектор фіксує виявлені порушення і недоліки у Акті перевірки судна та іншого плавзасобу (додаток 4) та вживає заходи реагування відповідно до законодавства України.

Затримка судна здійснюється шляхом надання Капітану порту та головному диспетчеру відповідного Припису про затримку судна (корабля, іншого плавучого засобу) за формою, наведеною у додатку 5.

До усунення виявлених порушень, недоліків та причин, що їх спричинили, екологічний контроль судна вважається не завершеним.

6.7. Після усунення виявлених порушень, недоліків, а також виконання вимог наданих приписів, сплати штрафів та претензій або надання територіальному органу Державної екологічної інспекції України відповідних гарантій щодо сплати цих штрафів та претензій, екологічний контроль судна може бути завершений.

Після завершення екологічного контролю судна Капітану порту та головному диспетчеру надається повідомлення щодо відсутності претензій та не заперечення на вихід судна.

VII. Порядок відбору зразків продукції для проведення експертизи

7.1. Відбір зразків продукції може проводитись при здійсненні екологічного контролю в зоні діяльності митниць призначення і відправлення.

7.2. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника територіального органу Державної екологічної інспекції України або його заступника.

Підставою для прийняття рішення про відбір зразків продукції є відсутність можливості провести ідентифікацію вантажу і визначити його якісні показники.

7.3. У рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків для кожного виду або типу продукції, необхідних для експертизи, а також місце здійснення такої експертизи.

7.4. Відбір зразків продукції здійснюється держінспектором у присутності керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або уповноваженої ним особи і засвідчується актом відбору зразків продукції.

Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1280.

7.5. Рішення про призначення експертизи є підставою для призупинення екологічного контролю вантажу до отримання результатів експертизи.

7.6. Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, упаковані та опломбовані (опечатані).

7.7. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків продукції не повинні змінювати параметри, за якими буде проводитися експертиза таких зразків.

7.8. Держінспектор, який відбирає зразки продукції для експертизи, забезпечує їх збереження і своєчасність доставки до місця здійснення експертизи.

VIII. Особливості екологічного контролю об'єктів тваринного та рослинного світу

8.1. Екологічному контролю підлягають об'єкти тваринного та рослинного світу, а також зоологічні, ботанічні і мінералогічні колекції та мисливські трофеї, що переміщуються через митний кордон України для дотримання законності використання цих об'єктів, а також запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин.

8.2. Походження та законність набуття у власність, володіння або користування об'єктів тваринного та/або рослинного світу повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, народження, розведення, розмноження в неволі ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо.

8.3. Забороняється вивезення з України мисливських трофеїв або частин диких тварин (м'ясо, роги, шкіра, хутро, пух, волосся, ратиці тощо) без документів, що підтверджують законність їх добування (набуття).

8.4. Вивезення з території України мисливських трофеїв дозволяється за наявності:

щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо).

8.5. Об'єкти тваринного та рослинного світу, що возяться в Україну або вивозяться за межі України з порушенням вимог законодавства і міжнародних угод, підлягають вилученню в установленому порядку.

8.6. У разі вилучення зразків живих тварин або рослин посадові особи територіальних органів Державної екологічної інспекції України вживають заходів щодо їх збереження та, при можливості, повернення в природне середовище.

IX. Радіологічний контроль

9.1. Для радіаційної безпеки при переміщенні товарів (вантажів) і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється радіологічний контроль (далі - РК).

9.2. РК вантажів в морських портах, в разі наявності стаціонарних приладів контролю, може здійснюватися при в'їзді в пункт пропуску, перед навантаженням або під час розвантаження судна.

9.3. Основним завданням РК є:

виявлення під час перевезень товарів (вантажів) та переміщень транспортних засобів через територію України радіаційно-небезпечних об'єктів та продукції, яка за своїми показниками радіаційної безпеки не відповідає вимогам нормативних документів України, з метою попередження та забезпечення захисту осіб, майна і навколишнього середовища від впливу іонізуючого випромінювання;

забезпечення міжнародних зобов'язань України у сфері перевезення радіоактивних матеріалів.

9.4. РК здійснюється у відношенні товарів (вантажів) і транспортних засобів.

РК усіх транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України є обов'язковим. Види вантажів, що підлягають РК визначає Кабінет Міністрів України.

9.5. РК товарів (вантажів) і транспортних засобів здійснюється:

а) у разі ввезення на митну територію України - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України);

б) у разі вивезення за межі митної території України - в митних органах відправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах вивезення за межі митної території України);

в) у разі транзиту - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України).

У разі неможливості проведення РК вантажу у пункті пропуску через державний кордон (неможливість зняття засобів митного забезпечення та надання доступу до вантажу, відсутність протоколу (сертифікату) радіаційних досліджень на продукцію, що контролюється за показниками радіаційної безпеки) цей контроль проводиться в зоні діяльності митниці призначення до завершення митного оформлення.

9.6. РК транспортного засобу та вантажу здійснюється один раз.

9.7. Ввезення, вивезення та транзит територією України радіаційно-небезпечних об'єктів забороняється.

9.8. У разі виявлення радіаційно-небезпечного об'єкта застосовується положення Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813.

9.9. Переміщення митною територією України вантажів, які створюють іонізуюче випромінювання з параметрами вищими за максимально допустимі рівні, дозволяється тільки при одержанні протоколу (сертифікату) радіаційного дослідження, що підтверджує відповідність вантажу за показниками радіаційної безпеки вимогам нормативних документів та можливість його використання на території України, а також після усунення порушень вимог щодо безпечного дозволеного перевезення вантажів, що містять РМ.

9.10. Параметри іонізуючого випромінювання, що контролюються:

потужність амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінювання (ПАЕД) на поверхні підконтрольного об'єкта;

поверхнева густина потоку бета-частинок на поверхні підконтрольного об'єкта;

наявність нейтронного випромінювання від об'єкта;

первинна ідентифікація виявленого РМ.

9.11. Одиниці вимірювань параметрів іонізуючого випромінювання:

ПАЕД - мкЗв/год. або мкР/год.;

поверхнева густина потоку бета-частинок - часток/(см2·хв.).

9.12. РК здійснюється стаціонарними та переносними приладами контролю. Якщо пункти пропуску для морського сполучення обладнані стаціонарними приладами дозиметричного контролю, які не належать Держекоінспекції, але відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, Держекоінспекція укладає угоди про співробітництво з власниками такого обладнання, використовує під час здійснення контролю результати вимірювань та приймає рішення про можливість пропуску товарів. У такому разі результати здійснення контролю стаціонарних приладів дозиметричного контролю повинні бути передані на пости екологічного контролю.

У разі функціонування у морському порту інформаційної системи портового співтовариства результати вимірювань вносяться до такої системи. Якщо стаціонарні прилади дозиметричного контролю в пунктах пропуску для морського сполучення не фіксують перевищення природного фону випромінювання та результати вимірювань внесені в інформаційну систему портового співтовариства, радіологічний контроль вважається здійсненим та не потребує проставлення відміток про проведення радіологічного контролю на товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

9.13. Етапи РК:

експрес-обстеження;

детальне обстеження;

поглиблене обстеження;

комплексні дослідження.

9.14. Експрес-обстеження є обов'язковим для всіх об'єктів РК.

Експрес-обстеження здійснюється для оперативного виявлення об'єктів РК з перевищенням встановлених МДР.

9.15. Експрес-обстеження здійснюється стаціонарним або пересувним обладнанням.

9.16. Якщо при проведенні експрес-обстеження у будь-якому місці поверхні об'єкта контролю зафіксовано перевищення параметрів природного радіаційного фону більш ніж на 30 % детальне обстеження об'єкта є обов'язковим;

9.17. У разі виявлення перевищень параметрів природного радіаційного фону більш ніж на 30 % при проведенні експрес-обстеження пасажирського транспортного засобу, експрес-обстеження застосовується до кожного пасажиру транспортного засобу.

У випадку виявлення конкретної особи або багажу, що є об'єктом випромінювання з параметрами перевищуючими рівні природного радіаційного фону проводиться детальне обстеження для прийняття подальших рішень згідно з цим Положенням.

9.18. Детальне обстеження об'єктів РК є обов'язковим у разі наявності наступних підстав:

виявлення прямих ознак наявності РМ у об'єктах РК (знаки радіаційної небезпеки, характерні захисні контейнери, вантаж задекларований як радіоактивний тощо);

виявлення непрямих ознак наявності РМ у об'єктах РК (масивні конструкції зі свинцю, бетону тощо, наявність радіофармацевтичних препаратів у тілі людини, невідповідність конструкції об'єкта РК (зовнішнього вигляду), габаритних розмірів тощо відомостям, наведеним у товаросупровідних документах).

9.19. Детальне обстеження передбачає проведення радіаційно-дозиметричних вимірів, які здійснюються переносними приладами контролю та шляхом візуального огляду об'єктів (з метою виявлення контейнерів або матеріалів, які можуть застосовуватися для екранування іонізуючого випромінювання).

Під час радіаційно-дозиметричних вимірів використовуються пошукові дозиметри-радіометри повірені або атестовані в установленому порядку.

9.20. Вимірювання параметрів іонізуючого випромінювання здійснюється згідно процедур, визначених методикою (інструкцією) виконання відповідних вимірювань, затвердженою Міністерством екології та природних ресурсів України.

9.21. Якщо детальне обстеження не виявляє наявності радіаційно-небезпечного об'єкта або його перевезення супроводжується підтверджуючим документом, що об'єкт за своїми природними властивостями може створювати іонізуюче випромінювання з параметрами вищими за максимально допустимі рівні, проведення наступних етапів РК не здійснюється.

9.22. Поглиблене обстеження об'єктів, переміщення яких заборонено, здійснюється за допомогою спеціального обладнання пересувної або найближчої стаціонарної лабораторії при необхідності з'ясування характеристик ДІВ.

Проведення поглибленого обстеження здійснюється на спеціально визначених місцях в зонах митного контролю.

9.23. Комплексні дослідження об'єктів, переміщення яких заборонено, здійснюються лабораторіями, які мають відповідну атестацію, при необхідності проведення аналізу радіонуклідного складу та більш детальних радіоактивних характеристик ДІВ.

9.24. За результатами проведення поглибленого обстеження або комплексного дослідження приймаються відповідні рішення щодо подальшого поводження з об'єктами контролю з урахуванням рекомендацій наданих лабораторіями.

9.25. Під час здійснення РК транспортних засобів проводяться вимірювання тільки ПАЕД.

9.26. Залізничний рухомий склад підлягає РК в порядку проведення РК транспортних засобів.

9.27. Під час здійснення РК вантажів проводяться вимірювання ПАЕД та поверхневої густини потоку бета-частинок починаючи з детального обстеження.

9.28. РК вантажів також передбачає:

перевірку відповідності вантажу змістові товаросупровідних документів;

перевірку наявності протоколу (сертифікату) радіаційного дослідження, який підтверджує відповідність показникам радіаційної безпеки товарів (вантажів) щодо яких в Україні унормовано допустимий вміст радіонуклідів;

перевірку наявності у фізичної особи документів, що підтверджують факт діагностики або лікування радіофармацевтичними препаратами, проведення операцій з встановлення кардіостимулюючих апаратів або інших терапевтичних чи діагностичних процедур із застосуванням джерел іонізуючого випромінювання;

перевірку виконання умов дозволу виданого органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також дотримання правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

9.29. У разі виявлення перевищення максимально допустимих рівнів параметрів іонізуючого випромінювання, що контролюються результати вимірювань заносяться до протоколу радіаційного обстеження (додаток 7).

 

Заступник директора
Юридичного департаменту -
начальник відділу підготовки та
експертизи нормативно-правових актів

Ю. А. Артюшенко

 

Форма журналу реєстрації здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів (вантажів) і транспортних засобів

______________________________________
(назва поста екологічного контролю)

N
з/п

Дата здійснення контролю

Назва та код товару (вантажу) згідно з УКТЗЕД

Вид контролю (екологічний або радіологічний)

Кількість вантажу, тонн

Вид та одиниця транспортування, її номер

Вантажо-
відправник, країна

Вантажо-
отримувач, країна

Екологічний, радіологічний стан товару (вантажу), транспортного засобу

Дозвільний документ на транспортування вантажу, N та дата

Примітка

Підпис держінспектора

ПАЕД (мкЗв./год.)

кількість бета-
частинок/
(см
2 хв.)

CO / CH / Димність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. В графі 13 можуть зазначатися номери складених документів, інформація щодо оформлених ВЕД, вжиті заходи за результатами контролю тощо.

2. В графі 6 при здійсненні екологічного та радіологічного контролю в зоні діяльності митниць призначення і відправлення зазначається номер транспортної накладної.

3. Термін зберігання журналу п'ять років.

 

АКТ

"___" ____________ 20__ р.

____________________
(місце складання акта)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
розглянуто товаросупровідні документи __________________________________________________
                                                                                                                        (найменування, номер, дата документа)
_____________________________________________________________________________________
подані
_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            уповноваженої цією юридичної особою)
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. для проведення екологічного/радіологічного контролю товару (вантажу) _____________________________________________________________
                                                                                                                         (найменування, опис)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Екологічний/радіологічний контроль не може бути завершено з таких причин (обставин):
_____________________________________________________________________________________
                                                   (перелік причин та обставин із зазначенням норм, які не дотримано)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Проведення екологічного/радіологічного контролю можливе після усунення зазначених причин (обставин).

Держінспектор з охорони навколишнього
природного середовища _______________________________                                       ______________
                                                             (назва територіального органу)                                                                       (підпис)

Акт отримав:

____________
(підпис, дата)

_______________
(ініціали, прізвище)

 

АКТ
про виявлене порушення

"___" ____________ 20__ р.

____________________
(місце складання акта)

Мною,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (посада, П. І. Б.)
в присутності _________________________________________________________________________
                                                                                                                  (посада, П. І. Б.)
_____________________________________________________________________________________
складено акт в тому, що при здійсненні _____________________ контролю _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування, опис об'єкту контролю)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
що є порушенням вимог:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (назва, статті нормативних документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Держінспектор з охорони навколишнього
природного середовища ________________________________                                   ______________
                                                                       (назва територіального органу)                                                                        (підпис)

Присутня особа

______________
(підпис)

 

АКТ/ STATEMENT N __________

1. Дата, час, місце інспектування / Date, time, place of inspection _________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Ким зроблене інспектування / INSPECTED BY:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Об'єкт інспектування / What is inspected (name, owner of ship, port of registry, deadweight, crew and passengers)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                Агент/Agent:                                                                      

4. Капітан судна / Master of inspected ship __________________________________________________

5. Наявність свідоцтв та природоохоронного обладнання / Availability of certificates and pollution control equipment
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- обладнання для фільтрації нафти / equipment to filter oil ______________________________________

- інсеніратор/incinerator _________________________________________________________________

- установка очищення стічних вод / sewage treatment unit ______________________________________

6. Наявність ємностей для збирання забруднюючих речовин та накопичений обсяг останніх на момент перевірки / Available tanks for collecting pollutions and accumulated bulk by the time of inspection:

- танки стічних вод / sewage tanks ________________ м3, у наявності / at present ________________ м3

- танки лляльних вод / bilge water tanks _____________ м3, у наявності / at present _______________ м3

- танки нафто залишків / sludge tanks _______________ м3, у наявності / at present _______________ м3

7. Виявлені порушення / Detected violations _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Висновки державного інспектора / Opinion of the inspector

Журнал нафтових операцій / Oil record book ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Журнал реєстрації операцій зі сміттям / Garbage record book ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акваторія навколо судна / Water area near the vessel __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кількість баластних вод на борту судна / Quantity of the ballast water on board ___________________ м3.

Маршрут судна / Route of the vessel ______________________________________________________

Палуба та борта судна не мають (мають) забруднення / Deck and boards of the vessel without (with) pollution ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПІДПИСИ/SIGNATURES:

Держінспектор / State Inspector

___________________________________________

Посадові особи, присутні
при інспектуванні / Official present at inspection

___________________________________________

Капітан судна / Master of ship _____________________________________________________________

Акт складено у / Statement done in_______________________ екз./copies

Копію акта одержав / Copy of statement received by ____________________________________________
                                                                                                                                        (прізвище, підпис / surname, signature)

 

Припис
про затримання судна, корабля, іншого плавучого засобу у зв'язку з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та про запобігання забрудненню моря

Капітану _____________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва морського порту)

"___" ____________ 20__ р.
        (дана вручення припису)

Судно, корабель, інший плавучий засіб ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (тип, назва, судновласник, порт приписки)
дата і час _____________________________________________________________________________

виявлено _____________________________________________________________________________
                                                                                                                 (вказати суть порушення)
що може призвести (призвело) до загрози заподіяння (до заподіяння) шкоди навколишньому природному середовищу.

Місце порушення ______________________________________________________________________
чим нанесено збитки державі на суму, ____________________________________________________
                                                                                                                                          (вказати прописом)
яка обчислена за таксами, затвердженими _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У зв'язку з порушенням ст. _______ Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", керуючись ст. 91 Кодексу торговельного мореплавства України,

ПРИПИСУЮ:

затримати судно, корабель, інший плавучий засіб __________________________________________
                                                                                                                                                                (назва)
до усунення виявлених порушень та сплати претензій, штрафних санкцій на суму _______________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (вказати суму прописом)
у зв'язку з неподанням Державній екологічній інспекції банківської гарантії встановленої форми про відшкодування збитків.

Додаток:

Начальник Державної
екологічної інспекції
  

______________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

 

 

ВАНТАЖНА ЕКОЛОГІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ N ___

1. Дата та місце заповнення декларації ____________________________________________________

2. Назва та місцезнаходження:

а) власника вантажу ____________________________________________________________________

б) відправника вантажу _________________________________________________________________

в) отримувача вантажу __________________________________________________________________

3. Дані про вантаж

Назва вантажу,
код УКТЗЕД

Категорія вантажу

Маса (кг) об'єм (л)

Вид пакування

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для здійснення екологічного контролю представлені документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Відомості про вантаж ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Умови забезпечення екологічної безпеки ________________________________________________

7. Відомості про засоби перевезення ______________________________________________________

8. Особа, що заповнила декларацію _______________________________________________________

_______________________________
Підпис особи,
що заповнила декларацію

М. П.

 

_______________________________
Підпис, П. І. Б. держінспектора

М. Ш.

 

ПРОТОКОЛ РАДІАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ р.

_________________________
(місце складання протоколу)

Вантажу _____________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування вантажу, кількість)

Товаросупровідні документи на вантаж ___________________________________________________
                                                                                                                           (найменування, номер, дата документа)
_____________________________________________________________________________________

Транспортного засобу __________________________________________________________________
                                                                                                                     (вид, марка, номер)

Виміри проведено приладом ____________________________________________________________
                                                                                                               (назва, марка, заводський номер)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (дата державної повірки)

Параметри, що вимірювалися: потужність амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінювання (ПАЕД), поверхнева густина потоку бета-частинок (потрібне підкреслити).

Результати вимірів

N точки виміру

Опис точки виміру

Відстань виміру, м.

ПАЕД
(мкЗв/год.)

поверхнева густина потоку бета-частинок
(част./(см2 хв.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимі рівні для даного об'єкта контролю:

ПАЕД ______________________________________________________________________ (мкЗв/год.);

поверхнева густина потоку бета-частинок _____________________________________ (част./(см2 хв.).

Держінспектор з охорони навколишнього
природного середовища ___________________________                                       __________________
                                                              (назва територіального органу)                                                                               (підпис)

Присутня особа

______________________________
(посада, підпис, П. І. Б.)

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року N 204"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Міністерством екології та природних ресурсів спільно із Державною екологічною інспекцією здійснено дослідження дієвості механізму екологічного та радіологічного контролю товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, встановленого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 р. N 204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р. за N 787/4080, а також відповідності цього акта нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, що регулюють цю сферу, із урахуванням змін до них.

За результатами такого дослідження виявлено недоліки у діючій системі регулювання питання здійснення державного екологічного і радіаційного контролю транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, що полягають у складності процедури проведення екологічного та радіологічного контролю, а також невідповідність нормативного акта положенням законодавства, яке значною мірою змінено.

Отже, з метою врегулювання порушеного питання розроблено проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року N 204" (далі - проект наказу).

Крім того, слід зазначити, що проектом наказу враховані зауваження та пропозиції, викладені у рішенні Державної регуляторної служби від 23 липня 2015 N 2 "Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Наразі під час здійснення державного екологічного та радіологічного контролю на державному кордоні та в митницях призначення і відправлення застосовується Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 р. N 204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р. за N 787/4080.

Проте норми зазначеного акта значно застаріли, а існуючий спосіб регулювання недосконалий, підтвердженням цього є результати дослідження Державною екологічної інспекції та Міністерства екології та природних ресурсів, а також звернення громадян та юридичних осіб.

Отже, з метою удосконалення процедури здійснення державного екологічного та радіологічного контролю на державному кордоні та в митницях призначення і відправлення розроблено проект наказу, яким передбачається встановлення нового дієвого механізму державного екологічного та радіологічного контролю, що здійснюється державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища на державному кордоні та в митницях призначення і відправлення, із урахуванням основних принципів державної регуляторної політики.

Реалізація запровадження запропонованого проекту наказу дозволить створити умови для дотримання вимог природоохоронного законодавства, підвищення ефективності здійснення державного екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів, що переміщуються через митний кордон України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки проекту наказу міністерством розглядались альтернативні способи досягнення поставленої цілі, яка, в свою чергу, полягає в удосконаленні механізму здійснення державного екологічного контролю, зокрема:

перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат - невідповідність нормативно-правового акта Мінприроди положенням чинного законодавства, а також продовження застосування норм нормативного акта із складною системою, обтяженою надлишковим тиском на суб'єктів господарювання;

другий спосіб - розроблення та в подальшому прийняття проекту наказу, який відповідає вимогам законодавства України та міжнародним договорам, згода на які надана Верховною Радою України і відповідно до яких Україна є стороною із відповідними зобов'язаннями щодо охорони навколишнього природного середовища, що дозволить встановити новий механізм регулювання питання здійснення державного радіологічного та екологічного контролю на державному кордоні та в митницях призначення і відправлення.

Отже, розроблення проекту наказу є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

Крім того, затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та допоможе привести нормативно-правовий акт Мінприроди у відповідність з чинним законодавством.

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі, у проекті наказу передбачено затвердити Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, а також визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року N 204, яким затверджено Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць.

Проект наказу розроблений із урахуванням спільного дослідження Мінприроди та Держекоінспекції щодо дієвості механізму функціонування Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення з співставленням чинного законодавства, практики країн ЄС та звернень громадян та юридичних осіб.

Запровадження проекту наказу дозволить створити умови для реалізації природоохоронного законодавства, проте зменшить регуляторний тиск на суб'єктів господарювання, а також дозволить удосконалити механізм здійснення екологічного і радіологічного контролю.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Враховуючи те, що розроблений проект наказу, перш за все, спрямований на приведення нормативно-правового акта Мінприроди у відповідність з чинним законодавством, вбачається висока реалізація його положень.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері впливу держави

Приведення нормативно-правового акта Мінприроди у відповідність з чинним законодавством.

Витрати із державного та місцевих бюджетів не передбачені.

У сфері суб'єктів господарювання

Удосконалення механізму державного екологічного і радіологічного контролю органами державної влади

Не передбачено.

У сфері громадян

Дотримання суб'єктами господарювання природоохоронного законодавства. Забезпечення державою конституційних прав громадян у частині права на чисте довкілля.

Не передбачено.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у розділі 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

кількість суб'єктів господарювання;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - високий рівень, оскільки проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів http://menr/gov.ua та на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції http://dei.gov.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності проектом наказу шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через півроку після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, які надійшли.

 

В. о. Міністра екології та
природних ресурсів України

С. І. Курикін

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос