Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Подробных правил производства непереработанной органической продукции (сырья) растительного происхождения, в том числе грибов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ______________ N _____

Київ

Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Детальні правила
виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

Загальні правила

1. Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів (далі - Детальні правила) визначають вимоги до виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, та агротехнологічні особливості під час її виробництва і є обов'язковими для виробників органічної продукції (сировини).

Основою виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, є виключення з технологічного процесу їх виробництва застосування хімічних добрив та пестицидів синтетичного походження, генетично модифікованих організмів (далі - ГМО), похідних ГМО або продуктів, вироблених генетично модифікованими організмами. Виключення становлять ветеринарні лікарські засоби, консерванти тощо відповідно до чинного законодавства.

2. ГМО, похідні ГМО і продукти, вироблені з ГМО, не використовуються в органічному виробництві як харчові продукти, корми, технологічні добавки, засоби захисту рослин, добрива, препарати для покращення ґрунту, насіння, вегетативний садивний матеріал, мікроорганізми і тварини.

Вимоги до виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів.

3. При виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, застосовуються загальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження відповідно до статті 18 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", з урахуванням вимог, встановлених цими Детальними правилами.

4. У процесі виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, її виробник повинен забезпечити:

здійснення на земельних ділянках господарської діяльності способами, які: не мають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; сприяють підвищенню їх родючості та збереженню інших якісних показників; зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають незворотній втраті гумусу, поживних елементів тощо;

зведення до мінімуму використання ресурсів, що не відновлюються, і продуктів несільськогосподарського походження;

використання переваг біологізації землеробства завдяки розширенню посівів багаторічних трав і впровадженню бактеріальних препаратів, збільшення площ під посів на зелене добриво;

утилізацію відходів і побічних продуктів рослинного походження в ході виробництва рослинної продукції;

урахування місцевого або регіонального екологічного балансу при виборі продукції (сировини) для виробництва;

всебічне відновлення та підтримку єдиної системи полезахисних лісосмуг як найважливішого засобу стабілізації агроландшафтів і закріплення меж полів, що забезпечує збереження екобалансу території та поліпшує продуктивність сільськогосподарських угідь.

Вимоги щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

5. Чергування культур в сівозміні повинно позитивно впливати на родючість ґрунтів, підтримувати бездефіцитний баланс гумусу і поживних речовин, знижувати рівень забур'яненості, запобігати захворюванню рослин та поширенню шкідників, а також захищати ґрунт від ерозії.

6. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, повинні застосовувати багаторічні схеми чергування культур в сівозміні.

7. Чергування культур в сівозміні забезпечується таким чином, щоб стан ґрунтів при вирощуванні попередньої культури відповідав технологічним вимогам для вирощування наступної культури а також зростанню органічної частини ґрунту і стимулював його біологічну активність.

Вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів.

8. При вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, виробники повинні застосовувати агротехнічні та/або механічні методи обробітку ґрунту.

Вимоги щодо відбору насіння та садивного матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів.

9. Для виробництва органічної продукції (сировини), використовується насіння та садивний матеріал, отримані методом органічного виробництва, а саме материнські та батьківські форми рослин, які було вирощено у відповідності з Детальними правилами протягом одного покоління, а у випадку багаторічних культур - протягом двох вегетаційних періодів.

Виробники насіння та садивного матеріалу, які пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності, заносяться до реєстру виробників органічної продукції (сировини) відповідно до чинного законодавства.

У випадку відсутності насіння та садивного матеріалу, необхідного для вирощування органічної продукції (сировини), дозволяється використовувати традиційну (неорганічну) форму насіння та садивного матеріалу відповідно до статті 17 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

10. Насіння та садивний матеріал отримані під час перехідного періоду дозволяється використовувати для подальшого вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, за умови, якщо вони не оброблялися будь-якими засобами захисту рослин, крім дозволених, згідно із статтею 17 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

11. Використання насіння або садивного матеріалу, вирощеного традиційним (неорганічним) методом, дозволяється лише на один сезон з подальшою реєстрацією кількості отриманого насіння або садивного матеріалу. Використання насіння або садивного матеріалу, вирощеного традиційним (неорганічним) методом, дозволяється лише у таких випадках:

якщо жоден з постачальників не може здійснити постачання насіння чи садивного матеріалу до посіву або посадки у ситуаціях, коли користувач зробив замовлення насіння чи садивного матеріалу в належні терміни;

якщо виробник може довести, що жодна із зареєстрованих альтернатив тих самих видів не є відповідною, а отже, використання такого насіння або садивного матеріалу є важливим для виробництва;

якщо це виправдано з метою досліджень, тестів у дрібномасштабних польових випробуваннях або для цілей збереження різновиду.

12. Насіння та садивний матеріал для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні бути стійкими по відношенню до хвороб та шкідників.

Вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів.

13. Система удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, повинна бути спрямована на оптимізацію мінерального живлення рослин і відтворення родючості ґрунту, забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин у ґрунті, підвищення врожайності і якості продукції рослинництва шляхом:

а) аналізу результатів і перспектив господарської діяльності (виробнича спеціалізація), планової врожайності вирощуваних культур;

б) визначення рівня потенціальної й актуальної родючості ґрунту за даними агрохімічної паспортизації, передбаченням заходів щодо максимального нагромадження гною, різних компостів та інших органічних добрив, правильного їх зберігання і використання;

в) розроблення організаційних заходів щодо використання добрив і речовин для покращення ґрунту.

14. Кількість внесеного з органічними добривами загального азоту не повинна перевищувати 170 кг/га на рік (дане обмеження стосується лише використання стійлового гною, висушеного стійлового гною і дегідратованого пташиного посліду, компостованих екскрементів тварин, у тому числі пташиного посліду, компостованого стійлового гною та рідких екскрементів тварин).

15. Виробники органічної продукції (сировини) можуть укладати угоди з іншими виробниками органічної продукції (сировини), з метою використання надлишкового гною від органічного виробництва.

16. Дозволяється використовувати відповідні препарати мікроорганізмів для покращення загального стану ґрунту або покращення наявності поживних речовин у ґрунті або у сільськогосподарських культурах.

17. Для стимуляції компостування стійлового гною дозволяється використовувати відповідні рослинні препарати або препарати мікроорганізмів.

18. Застосування корисних копалин без додаткової переробки дозволяється в разі їх відповідності вимогам органічного виробництва. Також без додаткової переробки дозволяється використовувати підстилковий гній великої рогатої худоби і перегній, отриманий від тваринницьких господарств, які є виробниками органічної продукції.

19. За умови відсутності у виробників органічної продукції необхідної кількості органічних добрив дозволяється їх закупівля тільки у виробників, занесенених до реєстру виробників органічної продукції.

Вимоги щодо захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів.

20. При виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження її виробники повинні приділяти увагу заходам з попередження та моніторингу хвороб і шкідників, використанню переважно природних ворогів шкідників та біодинамічних препаратів на основі вибору видів та сортів, сівозміни, технології обробітку і теплових процесів.

21. У випадку існування загрози для сільськогосподарських культур можуть бути використані засоби захисту рослин лише, якщо їх використання дозволено відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини". Виробники повинні мати документальне підтвердження необхідності застосування таких засобів захисту рослин.

22. Проведення комплексу заходів, які забезпечують захист рослин від бур'янів, хвороб та шкідників, запобігання збитків при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, здійснюється шляхом:

а) культивування відповідних сортів та гібридів, які мають імунітет по відношенню до хвороб та шкідників;

б) впровадження агротехнічних, фізико-механічних та біологічних методів боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин, що забезпечують боротьбу з бур'янами.

23. При використанні пасток засоби, що використовуються в пастках та розпилювачах (за виключенням розпилювачів феромонів), не повинні потрапляти в навколишнє середовище. Контакт між цими речовинами та продукцією органічного виробництва не повинен відбуватися. Пастки потрібно збирати після використання та безпечно утилізувати.

Вимоги щодо вирощування грибів

24. При підготовці субстратів (компостів) для вирощування грибів виробник може застосовувати такі компоненти:

гній та екскременти тварин, які отримані в процесі власного виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження або придбаного у виробників, занесених до реєстру виробників органічної продукції. В разі відсутності вказаних компонентів для підготовки субстратів дозволяється застосовувати компоненти, занесені до переліку добрив і речовин для покращення ґрунту, дозволених для застосування у виробництві органічної сільськогосподарської продукції (сировини), але не більше 25 % від загальної ваги всіх складових частин субстрату без урахування укривного матеріалу та доданої води;

торф, який не зазнав впливу мінеральних добрив та пестицидів синтетичного походження, промислового забруднення;

солому та інші рослинні рештки, що застосовуються в процесі приготування субстратів (компостів), отримані у процесі власного виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження або придбані у виробників органічної продукції;

деревину, яка не була оброблена після вирубки хімічними речовинами;

мінеральні добрива і препарати для покращення ґрунтів, які дозволені для застосування у виробництві органічної сільськогосподарської продукції (сировини), вода і ґрунт.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до пункту 6 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 16.04.2015 N 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. N 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)", Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання згідно з вимогами чинного законодавства до виробників в процесі виробництва непереробленої органічної продукції.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами та соціальних потреб громадян, встановлення вимог до вирощування органічної продукції, сівозмін, обробітку грунтів, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Земельний кодекс України, закони України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", "Про безпечність та якість харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови направлено на погодження до Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає засадам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дасть змогу встановити загальні вимоги щодо виробництва непереробленої органічної продукції, в тому числі вимоги щодо:

сівозмін; обробітку ґрунту; відбору насіння та садивного матеріалу; удобрення сільськогосподарських культур; захисту рослин, вирощування грибів.

Зазначені заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва непереробленої органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва.

101. Вплив реалізації актів на ринок праці

Відсутній вплив реалізації постанови на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити наповнення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, що сприятиме здоровому способу життя громадян.

Запровадження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, в тому числі грибів, сприятиме застосуванню ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур і, як наслідок, зменшенню антропогенного навантаження на навколишнє середовище, поліпшенню екологічної ситуації.

Виробництво органічної продукції сприятиме поглибленню інтеграції українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання підприємницької діяльності

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", а також відповідно до пункту 6 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 16.04.2015 N 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. N 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)".

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю визначення вимог до виробників непереробленої органічної продукції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття постанови дасть змогу:

врегулювати правові, економічні та соціальні основи вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, відповідно до законодавства;

встановити вимоги щодо вирощування органічної продукції; сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин, тощо.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призначення, збереження та використання природних ресурсів, гарантування впевненості споживачів щодо якості органічної продукції та здійснення належного державного контролю за цим.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі та їх переваги

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні в країні не має системи, що включає спеціалізовані сертифікаційні органи, що контролюють виробників органічної продукції, ті вимушені орієнтуватися на європейське регулювання, правила сертифікації і маркування.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті постанови, є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить реалізувати акти чинного законодавства, встановити вимоги до виробників непереробленої органічної продукції, здійснювати державний контроль за станом родючості ґрунтів, краще регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві на основі науково обґрунтованої структури посівних площ та впровадження сівозмін.

4. Опис механізмів для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Запровадження принципів органічного виробництва вимагає застосування ощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Як наслідок, суттєво зменшується антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що сприяє поліпшенню екологічної ситуації, збереженню біорізноманіттю. Цього результату можливо досягти шляхом врегулювання правових, економічних та соціальних основ ведення органічного сільського господарства, вимог щодо придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб'єктами господарювання та державою в частині органічного виробництва, а саме стосовно:

загальних вимог виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини);

вимог щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо відбору насіння та посадкового матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження;

вимог щодо вирощування грибів.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному розвитку виробництва органічної продукції (сировини), збереженню та охороні довкілля, в тому числі охороні земель сільськогосподарського призначення, як основного засобу виробництва.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, дасть можливість започаткувати в державі відповідно до законодавства виробництво органічної сировини для наступної її переробки та реалізації споживачам.
Крім того, прийняття регуляторного акта дозволить:
- врегулювати правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільського господарства;
- встановити вимоги щодо вирощування непереробленої органічної продукції (сировини);
- встановити вимоги щодо сівозміни обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються вирощуванням непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, отримують безпосередню вигоду після її реалізації, як безпосередньо споживачам так і переробним підприємствам за рахунок більшої ціни, яка зумовлена якістю самої продукції.

У випадку порушення державної дисципліни, недотримання чинного законодавства, фальсифікації органічної продукції суб'єкт підприємницької діяльності несе витрати у вигляді економічних санкцій у розмірах, передбачених законом.

Громадяни

Захист громадян від придбання та споживання фальсифікованих продуктів. Підвищення якості та безпечності продуктів харчування. Забезпечення населення якісними та корисними продуктами харчування.

Можливі додаткові витрати за рахунок більш високих цін на органічні продукти харчування у порівнянні із традиційними. Проте, це компенсується більш високою якістю та безпечністю продуктів.

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

1. Зростання частки сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до органічних стандартів у 2015 році до 5 %, у 2020 році - до 7 %.

2. Збільшення кількості сертифікованих органічних товаровиробників, що займаються виробництвом овочів, фруктів та лікарських рослин до 2015 року не менше, як у 3 рази, до 2020 року - у 10 разів.

3. Зростання частки органічної продукції у 2015 році до 7 %.

4. Нарощування обсягів органічної продукції, що продається на внутрішньому ринку та експортується за кордон.

5. Поліпшення екологічного стану земель, їх охорону та відтворення родючості ґрунтів.

6. Зміцнення фінансово-економічного стану сільгосппідприємств, що переходять на органічні методи виробництва.

7. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній.

Проект постанови розміщений на офіційному Мінагрополітики України веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися раз на кожні три роки.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

Опрос