Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Примерному договору о купле-продаже электрической энергии между государственным предприятием "Енергоринок" и субъектом хозяйствования, производящим электрическую энергию с использованием альтернативных источников энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

___ ____________ N ______

м. Київ

Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Затвердити Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року N 1314, що додаються.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

Зміни
до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

1. У статті 2:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати вироблену електроенергію в точках поставки - на межі балансової належності електричних мереж, що визначені в Актах розмежування балансової належності електричних мереж (додаток 3 до цього Договору). При цьому, у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії, визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Точки обліку електричної енергії наведені в додатку 1 "Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку". У разі змін у схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни до додатків 1 та 2 до цього Договору.";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. ВАД продає ДПЕ електроенергію за встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 173 Закону України "Про електроенергетику".";

3) пункт 2.4 виключити, у зв'язку з цим пункт 2.5 вважати пунктом 2.4.

2. У статті 8:

1) пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. У випадку введення надзвичайної ситуації в ОРЕ Сторони керуються відповідною постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо введення надзвичайної ситуації в ОРЕ.";

2) пункт 8.12 виключити.

3. У статті 10 слова та знаки "Погоджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (протокол засідання від _______________ N _____)" та слова "Голова НКРЕ" виключити.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

К. Сушко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Пунктом 3 розділу II Закону України від 04 червня 2015 року N 514-VIII "Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (далі - Закон) Комісію зобов'язано привести Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року N 1314, у відповідність із Законом.

У зв'язку з цим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект постанови "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії".

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" є виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії".

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернативний спосіб

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Обраний спосіб

забезпечує усунення вимоги щодо обов'язковості погодження Договору з боку НКРЕКП та приводить його у відповідність до зміненого механізму розрахунку "зеленого" тарифу

відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії"

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом нормативно-правового акта планується привести у відповідність до чинного законодавства України Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року N 1314.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів, які можуть негативно впливати на виконання вимог акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки не очікується настання будь-яких негативних проявів за результатами прийняття запропонованих змін.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за виконанням вимог акта здійснюватиметься постійно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Втрати

Держава

- створення конкурентних умов для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії

- додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

- спрощення процедури оформлення Договору шляхом виключення вимоги щодо погодження його з боку НКРЕКП

- додаткових витрат не передбачається

Громадяни

- проект акта не стосується сфери інтересів населення

- додаткових витрат не передбачається

7. Строк дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" термін її дії необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходжень не прогнозується;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (станом на 01.07.2015 - 166 ліцензіатів) та мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом на Оптовому ринку електричної енергії України;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 114 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься НКРЕКП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних. Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після дня набрання ним чинності.

При здійсненні повторного відстеження будуть використані звернення суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, для перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої під час його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Д. Вовк

21 жовтня 2015 р.

 

Опрос