Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о сборе за регистрацию судов в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

Відповідно до статті 28 Кодексу торговельного мореплавства України, абзацу чотирнадцятого статті 163 Закону України "Про транспорт", підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673 (із змінами), такі зміни:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Збір зараховується до Державного бюджету України.

2. Документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, надається до органу державної реєстрації суден.";

2) пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 17 вважати відповідно пунктами 5 - 16;

3) у пункті 7 слова "Міністерством інфраструктури України та" виключити;

4) у пункті 8 слово "Укрморрічінспекцією" виключити;

5) у пунктах 12, 13 слово, літеру та цифри "додатка до п. 10 Положення" замінити словами "додатка до цього Положення";

6) у додатку до наказу:

у відмітці до додатка літеру та цифри "п. 10" виключити;

позицію 6 виключити.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В. Ю.

 

Міністр

А. Пивоварський

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України" (далі - акт) розроблено Міністерством інфраструктури України з метою приведення положень нормативно-правових актів Мінінфраструктури у відповідність із вимогами Закону України "Про адміністративні послуги", а також з метою спрощення процедури оформлення суднових реєстраційних документів.

Вимоги до державної реєстрації та обліку суден в Україні визначаються Порядком ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069 (далі - Порядок).

Відповідно до зазначеного Порядку реєстрацію суден в Україні здійснюють органи державної реєстрації суден, а саме: Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція), капітани морських портів та територіальний орган Державного агентства рибного господарства України з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (в частині риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством).

Пунктами 12 та 33 Порядку визначено, які судна підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України.

Відповідно до пункту 9 Порядку за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів справляються збори, порядок та розмір яких встановлюється Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Наказом Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 затверджено Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673 (далі - Положення про збір), яким визначено призначення збору, порядок його нарахування та стягнення за реєстрацію суден в Україні, а також порядок обліку та контролю за використанням коштів збору.

Так, пунктом 1 Положення про збір встановлено, що збором відшкодовуються витрати на утримання системи державної реєстрації в Україні, а саме:

- витрати на утримання апарату Укрморрічінспекції;

- витрати на оренду приміщень;

- витрати на утримання єдиної державної електронно-інформаційної системи реєстрації суден в Україні;

- інші витрати, пов'язані з організацією реєстрації та реєстрацією в Україні, включаючи видачу свідоцтва про право плавання судна під Державним прапором України (суднового патенту) або суднового білета на термін, не більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна для подальшої експлуатації.

Однак відповідно до пункту 4 статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.

Враховуючи вищевикладене, Укрморрічінспекцією розроблено наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України" з метою впорядкування процедури адміністрування та справляння збору за реєстрацію суден у Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України, забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України шляхом приведення положень нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України у відповідність із вимогами Закону України "Про адміністративні послуги", інших нормативно-правових актів.

Також актом пропонується виключити норму, якою встановлено, що видача свідоцтва про право плавання судна під Державним прапором України (суднового патенту) або суднового білета (далі - реєстраційні документи) здійснюється на термін, не більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна для подальшої експлуатації. Таким чином, свідоцтво про право плавання судна під Державним прапором України (судновий патент) або судновий білет будуть оформлюватися без установленого терміну дії.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою акта є приведення положень наказу Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 "Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673, у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги", інших нормативно-правових актів.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення акта є:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про транспорт";

Закон України "Про адміністративні послуги";

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року N 300 "Про затвердження положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України";

наказ Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 "Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Акт потребує погодження з Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державною регуляторною службою України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Акт не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

В акті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Акт не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

В акті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Акт не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Акт не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Акт є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить приведення положень наказу Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 "Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673, у відповідність із Законом України "Про адміністративні послуги", іншими нормативно-правовими актами та вимогами законодавства України, а також дасть змогу здійснювати оформлення свідоцтва на право плавання під Державним прапором України та суднового білета без терміну дії.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Вимоги до державної реєстрації та обліку суден в Україні визначаються Порядком ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069 (далі - Порядок).

Відповідно до Порядку реєстрацію суден в Україні здійснюють органи державної реєстрації суден, а саме: Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція), капітани морських портів та територіальний орган Державного агентства рибного господарства України з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (в частині риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством).

Пунктами 12 та 33 Порядку визначено, які судна підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України.

Відповідно до пункту 9 Порядку за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів справляються збори, порядок та розмір яких встановлюється Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Наказом Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 затверджено Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673 (далі - Положення про збір).

Положенням про збір визначено призначення збору за реєстрацію суден в Україні, порядок його нарахування та стягнення, а також порядок обліку та контролю за використанням коштів збору.

Так, пунктом 1 Положення про збір встановлено, що збором відшкодовуються витрати на утримання системи державної реєстрації в Україні, а саме:

- витрати на утримання апарату Укрморрічінспекції;

- витрати на оренду приміщень;

- витрати на утримання єдиної державної електронно-інформаційної системи реєстрації суден в Україні;

- інші витрати, пов'язані з організацією реєстрації та реєстрацією в Україні, включаючи видачу свідоцтва про право плавання судна під Державним прапором України (суднового патенту) або суднового білета на термін, не більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна для подальшої експлуатації.

Однак відповідно до пункту 4 статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до Державного або відповідного місцевого бюджету.

Враховуючи вищевикладене, Укрморрічінспекцією розроблено проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України" (далі - регуляторний акт) з метою впорядкування процедури адміністрування та справляння збору за реєстрацію суден у Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України, забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України шляхом приведення положень нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України у відповідність із вимогами Закону України "Про адміністративні послуги", інших нормативно-правових актів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Існуючу проблему пропонується вирішити шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта, яким передбачається унести зміни до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України в частині впорядкування адміністрування процедури справляння до Державного бюджету України збору за реєстрацію суден у Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Вирішення питання щодо врегулювання процедури адміністрування та справляння до Державного бюджету України збору за реєстрацію суден у Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України потребує державного регулювання, а саме прийняття запропонованого акта, оскільки залишення наказу Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93 "Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 233/2673, без змін є неефективним з огляду на те, що це може призвести до втрати державою значної суми коштів, яка могла би надійти до Державного бюджету України у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Ринкове регулювання в цьому випадку неможливе, оскільки процедура справляння та контроль за використанням коштів від збору здійснюється державними органами України відповідно до чинного законодавства.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Регуляторним актом пропонується унести зміни до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України в частині впорядкування процедури адміністрування та справляння до Державного бюджету України збору за реєстрацію суден в Україні, що у свою чергу, забезпечить приведення положень нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України у відповідність із положеннями Закону України "Про адміністративні послуги".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання наказу забезпечить врегулювання норм чинного законодавства та сприятиме наповненню Державного бюджету України.

Регуляторний акт не потребує витрат з Державного бюджету і місцевих бюджетів України.

Регуляторний акт сприятиме забезпеченню балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Врегулювання процедури адміністрування та справляння зборів за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України.
Додаткове надходження коштів (приблизно 3,5 мільйонів гривень на рік) до Державного бюджету України

Не потребує

Суб'єкти господарювання

Спрощення процедури оформлення реєстраційних суднових документів.
Дотримання вимог законодавства в частині сплати зборів за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

Не потребує

Громадяни

Спрощення процедури оформлення реєстраційних суднових документів.
Дотримання вимог законодавства в частині сплати зборів за реєстрацію суден у державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

Не потребує

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблено проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Дія цього регуляторного акта пошириться на суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

Реалізація наказу, у разі його прийняття, буде характеризуватися такими чинниками:

Найменування показника

Розмір показника

Витрати з Державного бюджету України

Не передбачено

Надходження до Державного бюджету України

Орієнтовно передбачено 3,5 мільйона гривень на рік

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

Суб'єкти господарювання та фізичні особи, які реєструватимуть свої судна у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

Розмір коштів та час, які витрачатимуть суб'єкти господарювання та/або фізичні особи, на реалізацію цього акта

Додаткові витрати та час залишаються незмінними

Рівень поінформованості суб'єктів з основних положень регуляторного акта

Середній, оскільки проект регуляторного акта було оприлюднено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України (http://www.mtu.gov.ua) у розділі "Регуляторна діяльність". Соціологічних опитувань не проводилось

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Укрморрічінспекцією за показниками:

базового відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних;

повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням;

періодичного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

"___" ____________ 2015 року

 

Опрос