Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ N ______

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 12 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 2013 р., N 68, ст. 2488), доповнити реченням такого змісту:

"Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації передаються Центральному управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки".

2. Пункт 11 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2008 р., N 89, ст. 2983), доповнити абзацом такого змісту:

"Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації передаються митницями Центральному управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки".

3. Пункт 8 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), доповнити реченням такого змісту:

"Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації передаються Центральному управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки.".

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Територіальними органами Державної фіскальної служби України в ході боротьби з митними правопорушеннями вилучаються та звертаються в дохід держави (конфіскуються) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (далі - СТЗНОІ).

СТЗНОІ внесено до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року N 2471-XII. Також Указом Президента України від 13 квітня 2001 року N 256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку" визначено, що реалізацію державної політики з розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання інформації та забезпечення державного контролю і координації діяльності державних органів у цій сфері здійснює Служба безпеки України. Особливості подальшого розпорядження СТЗНОІ, які звернені в дохід держави, чинним законодавством не урегульовані.

В свою чергу, СБУ як орган, що реалізує державну політику та виконує функції контролю і координації у сфері СТЗНОІ, пропонує передавати СТЗНОІ, які звернені в дохід держави, до Центрального управління Служби безпеки України та підпорядкованих йому регіональних органів для їх подальшого зберігання, знищення або використання у інтересах державної безпеки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою видання зазначеного проекту є врегулювання питання передачі до СБУ спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для їх подальшого зберігання, знищення або використання у інтересах державної безпеки.

З метою досягнення основної мети проектом пропонується внести зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724, та Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 985.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту постанови є:

Митний кодекс України від 13.03.2012 N 4495-VI, зі змінами;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України", зокрема, підпункт 6 пункту 1 статті 2;

Указ Президента України від 13 квітня 2001 року N 256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку";

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340;

Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724;

Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 985;

Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року N 2471-XII.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Видання та реалізація цього акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект підлягає погодженню з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Службою безпеки України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відсутні. Громадська антикорупційна експертиза проекту не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регулятивного впливу

Визначені у проекті акта механізми дадуть змогу забезпечити належне регулювання питань, пов'язаних із передачею спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що перейшли в дохід держави, Службі безпеки України для подальшого зберігання, знищення або використання у інтересах державної безпеки.

Проект відповідає основним принципам державної регуляторної політики.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз наслідків прийняття акта

Видання постанови Кабінету Міністрів України врегулює питання передачі спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що перейшли в дохід держави, Службі безпеки України для подальшого зберігання, знищення або використання у інтересах державної безпеки.

 

Голова

Р. М. Насіров

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Територіальними органами Державної фіскальної служби України під час боротьби з митними правопорушеннями вилучаються та звертаються в дохід держави (конфіскуються) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (далі - СТЗНОІ).

СТЗНОІ внесено до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року N 2471-XII. Також Указом Президента України від 13 квітня 2001 року N 256/2001 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку" визначено, що реалізацію державної політики з розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання інформації та забезпечення державного контролю і координації діяльності державних органів у цій сфері здійснює Служба безпеки України. Особливості подальшого розпорядження СТЗНОІ, які звернені в дохід держави, чинним законодавством не урегульовані.

У свою чергу, СБУ як орган, що реалізує державну політику та виконує функції контролю і координації у сфері СТЗНОІ, пропонує передавати СТЗНОІ, які звернені в дохід держави, до Центрального управління Служби безпеки України та підпорядкованих йому регіональних органів для їх подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою видання зазначеного проекту є врегулювання питання передачі до СБУ спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для їх подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки.

Для досягнення основної мети проектом пропонується внести зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724, та Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 985.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як недоцільний

На сьогодні порушене питання не врегульоване чинними нормативно-правовими актами

Обраний спосіб

Повністю відповідає потребам вирішення проблеми

Дає можливість врегулювати питання передачі до СБУ спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Способом досягнення цілі державного регулювання є врегулювання питання передачі до СБУ спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для їх подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки шляхом внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724, та Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 985.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є простими для виконання. Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Опис механізму контролю за додержанням вимог регуляторного акта

Проект акта буде оприлюднений на офіційному веб-порталі ДФС.

Контроль за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснено центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, після набрання ним чинності.

Додаткових фінансових і матеріально-технічних витрат, пов'язаних із введенням в дію регуляторного акта та контролем за додержанням вимог акта, не передбачається, оскільки акт має виключно організаційно-технічний характер.

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи, економічні та природно-екологічні) на дію акта не впливатимуть.

Впровадження акта не передбачає виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Вимоги, встановлені проектом, є простими для виконання та не змінять таких суттєвих показників роботи, як обсяг надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до держбюджету.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Контроль за дотриманням положень запропонованого проекту акта буде здійснюватися під час комплексних та тематичних перевірок митниць та перевірок їх фінансово-господарської діяльності.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Аналіз вигод та витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Врегулювання питання передачі до СБУ спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Додаткових видатків з державного бюджету у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачається

Витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Відсутні

Витрати відсутні

Сфера інтересів населення

Відсутні

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт передбачає безстроковий термін дії. Запропонований проект акта набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів не передбачається, оскільки норми акта не несуть фінансового навантаження та не запроваджують нових податків і зборів (обов'язкових платежів).

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія акта не поширюється на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язані з виконанням вимог акта:

не передбачається додаткових витрачань коштів та часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній.

Проект акта буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України та у рубриці "Обговорення проектів нормативно-правових актів" на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство.влада".(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project) для громадського обговорення. Після прийняття акт буде оприлюднений у засобах масової інформації.

5. Зменшення СТЗНОІ, що перейшли в дохід держави, на складах митниць.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень до проекту.

Повторне відстеження результативності акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності акта передбачається здійснювати через кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження його результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос