Идет загрузка документа (1123 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины" на 2016 - 2020 годы (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ 2015 р. N _____
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2016 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Молодь України" на 2016 - 2020 роки

Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Досягнення мети Програми можливе шляхом:

1) спільної та скоординованої діяльності органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді;

2) підтримка соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

3) посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

4) застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації молодіжної політики.

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Таким чином, це дасть можливість:

піднесення ролі молоді у суспільно-політичному житті держави та становлення її як одного із ключових суб'єктів державної політики у молодіжній сфері;

дієву співпрацю із залученням громадянського суспільства;

органічне поєднання в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;

фінансування заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;

створення умов для розширення соціальних гарантій молоді;

підвищення рівня доступу молоді до якісної освіти та створення умов для її зайнятості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетних завданнях:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді - здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді - створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Координацію міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді України до 2020 року на 25 відсотків шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

збільшити до 30 відсотків чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

забезпечити підготовку 100 працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій щороку та видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;

збільшити на 25 відсотків чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми - "Erasmus +".

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом разом з науковими установами за участі експертів.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв'язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді

кількість залученої молоді, осіб

182555

28170

35680

38410

39325

40970

1 проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор (в т. ч. комп'ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, таборів, вишколів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

40855

3120

9040

9250

9615

9830

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

16128,00

960,00

3485,00

3795,00

3874,00

4014,00

 

МВС

 

 

 

 

 

 

 

МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПН

10325

2065

2065

2065

2065

2065

 

НАПН

 

4875,00

975,00

975,00

975,00

975,00

975,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

20000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Волинською

 

1055,00

150,00

165,00

220,00

230,00

290,00

 

Дніпропетровською

22000

5000

5000

6000

6000

7000

 

Дніпропетровською

 

15,00

2,00

2,00

3,00

4,00

4,00

 

Донецькою

17000

3000

4000

5000

5000

5000

 

Донецькою

 

38,00

10,00

6,00

10,00

6,00

6,00

 

Житомирською

1000

250

250

250

250

250

 

Житомирською

 

5,80

1,00

1,00

1,20

1,20

1,40

 

Закарпатською

2890

640

700

750

800

850

 

Закарпатською

 

875,00

155,00

165,00

175,00

185,00

195,00

 

Запорізькою

20600

5000

5100

5200

5300

5300

 

Запорізькою

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Івано-Франківською

350

50

80

100

120

150

 

Івано-Франківською

 

120,00

15,00

20,00

25,00

30,00

30,00

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

3600

900

900

900

900

900

 

Львівською

 

115,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

1500

300

350

400

450

500

 

Харківською

 

150,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

 

Херсонською

200

50

50

50

50

50

 

Херсонською

 

24,00

3,00

4,00

5,00

6,00

6,00

 

Хмельницькою

800

200

200

200

200

200

 

Хмельницькою

 

170,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

 

Черкаською

5200

1000

1200

1400

1600

1800

 

Черкаською

 

55,00

6,40

8,20

10,40

13,20

16,80

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

500

125

125

125

125

125

 

Чернігівською

 

30,00

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

 

Київська міськдержадміністрація

6660

1470

1620

1720

1850

1950

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

500,00

95,00

97,00

100,00

103,00

105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

24155,80

2450,40

5013,70

5412,60

5527,90

5751,20

у тому числі

державний бюджет

39285

5185

11105

11315

11680

11895

 

у тому числі

державний бюджет

21003,00

1935,00

4460,00

4770,00

4849,00

4989,00

 

місцеві бюджети

102300

22985

24575

27095

27645

29075

 

 

місцеві бюджети

3152,80

515,40

553,70

642,60

678,90

762,20

 

кількість залученої молоді, осіб

1835005

301395

367020

359495

379675

427420

1.2) формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам'яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

308580

24650

69390

69420

72550

72570

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

18388,00

1450,00

3775,00

4105,00

4449,00

4609,00

 

МОН

1850

370

370

370

370

370

 

МОН

 

1470,00

194,00

244,00

294,00

344,00

394,00

 

ДСНС

3000

600

600

600

600

600

 

ДСНС

 

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міноборони

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПН

200

100

100

0

0

0

 

НАПН

 

571,30

273,90

297,40

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

300

60

60

60

60

60

 

Вінницькою

 

209,12

37,12

40,00

42,00

44,00

46,00

 

Волинською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Волинською

 

35,00

3,00

5,00

7,00

10,00

10,00

 

Дніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дніпропетровською

 

70,00

12,00

14,00

14,00

14,00

16,00

 

Донецькою

111000

20000

25000

28000

3000

35000

 

Донецькою

 

2558,00

513,00

505,00

506,00

526,00

508,00

 

Житомирською

1500

300

300

300

300

300

 

Житомирською

 

134,00

25,00

25,00

26,00

28,00

30,00

 

Закарпатською

9000

1700

1750

1800

1850

1900

 

Закарпатською

 

575,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

 

Запорізькою

303910

56900

60460

61870

62180

62500

 

Запорізькою

 

2095,00

344,00

359,00

578,00

397,00

417,00

 

Івано-Франківською

65000

8000

10000

12000

15000

20000

 

Івано-Франківською

 

314,00

56,00

59,00

65,00

65,00

69,00

 

Київською

1740

230

300

350

390

470

 

Київською

 

725,00

145,00

145,00

145,00

145,00

145,00

 

Кіровоградською

3700

500

500

700

1000

1000

 

Кіровоградською

 

34,00

6,00

6,00

7,00

7,00

8,00

 

Луганською

400

80

80

80

80

80

 

Луганською

 

23,50

4,70

4,70

4,70

4,70

4,70

 

Львівською

1000

200

200

200

200

200

 

Львівською

 

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

 

Миколаївською

22250

4450

4450

4450

4450

4450

 

Миколаївською

 

500,00

85,00

91,00

101,00

111,00

112,00

 

Одеською

44695

6655

7940

8975

10025

11100

 

Одеською

 

7570,00

1080,00

1290,00

1485,00

1710,00

2005,00

 

Полтавською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

 

Полтавською

 

1289,00

257,80

257,80

257,80

257,80

257,80

 

Рівненською

108200

19000

22900

2600

29800

33900

 

Рівненською

 

3348,00

450,00

540,00

648,00

777,00

933,00

 

Сумською

600

120

120

120

120

120

 

Сумською

 

1075,00

160,00

184,00

211,00

242,00

278,00

 

Тернопільською

1500

300

300

300

300

300

 

Тернопільською

 

318,10

63,62

63,62

63,62

63,62

63,62

 

Харківською

760000

140000

145000

150000

160000

165000

 

Харківською

 

396,00

55,00

66,00

77,00

88,00

110,00

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонською

 

39,00

5,00

6,00

8,00

10,00

10,00

 

Хмельницькою

80

80

0

0

0

0

 

Хмельницькою

 

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Черкаською

2500

300

400

500

600

700

 

Черкаською

 

109,00

12,70

16,20

20,60

26,20

33,30

 

Чернівецькою

15000

3000

3000

3000

3000

3000

 

Чернівецькою

 

27,00

5,00

5,00

5,50

5,50

6,00

 

Чернігівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Чернігівською

 

2500,00

450,00

475,00

500,00

525,00

550,00

 

Київська міськдержадміністрація

750

150

150

150

150

150

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

225,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

45628,02

6057,84

8823,72

9531,22

10219,82

10995,42

у тому числі

державний бюджет

313630

25720

70460

70390

73520

73540

 

у тому числі

державний бюджет

21179,30

2067,90

4466,40

4549,00

4943,00

5153,00

 

місцеві бюджети

1521375

275675

296560

289105

306155

353880

 

 

місцеві бюджети

24448,72

3989,94

4357,32

4982,22

5276,82

5842,42

 

кількість залученої молоді, осіб

613660

97415

118200

125250

133250

139545

1.3) виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

79720

4980

17480

18580

19130

19550

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

19492,00

960,00

4110,00

4670,00

4826,00

4926,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

400

80

80

80

80

80

 

Вінницькою

 

653,30

124,86

127,86

130,86

133,86

135,86

 

Волинською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Волинською

 

38,00

5,00

5,00

8,00

10,00

10,00

 

Дніпропетровською

750

150

150

150

150

150

 

Дніпропетровською

 

8,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

 

Донецькою

61000

10000

12000

13000

13000

13000

 

Донецькою

 

73,00

15,00

14,00

15,00

14,00

15,00

 

Житомирською

1500

300

300

300

300

300

 

Житомирською

 

130,00

23,00

25,00

25,00

27,00

30,00

 

Закарпатською

6500

1200

1250

1300

1350

1400

 

Закарпатською

 

275,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

 

Запорізькою

12900

2500

2600

2600

2600

2600

 

Запорізькою

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Івано-Франківською

8200

1200

1500

1500

2000

2000

 

Івано-Франківською

 

65,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

 

Київською

3060

420

510

610

710

810

 

Київською

 

350,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

 

Кіровоградською

12000

2000

2000

2000

3000

3000

 

Кіровоградською

 

76,00

11,00

13,00

15,00

17,00

20,00

 

Луганською

650

130

130

130

130

130

 

Луганською

 

600,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

 

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівською

 

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

 

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

 

Миколаївською

 

29,00

5,00

5,00

6,00

6,00

7,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

160500

25575

28800

32100

35400

38625

 

Рівненською

 

13286,00

1785,00

2142,00

2571,00

3085,00

3703,00

 

Сумською

1000

200

200

200

200

200

 

Сумською

 

268,00

40,00

46,00

53,00

60,00

69,00

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

92000

15000

17000

18000

20000

22000

 

Харківською

 

215,00

30,00

35,00

40,00

50,00

60,00

 

Херсонською

230

30

50

50

50

50

 

Херсонською

 

14,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

20000

3000

3500

4000

4500

5000

 

Черкаською

 

76,20

8,90

11,30

14,40

18,30

23,30

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

2500

500

500

500

500

500

 

Чернігівською

 

55,00

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

 

Київська міськдержадміністрація

100000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1104,00

220,80

220,80

220,80

220,80

220,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

36932,50

3513,56

7046,46

8068,06

8773,46

9530,96

у тому числі

державний бюджет

79720

4980

17480

18580

19130

19550

 

у тому числі

державний бюджет

19492,00

960,00

4110,00

4670,00

4826,00

4926,00

 

місцеві бюджети

533940

92435

100720

106670

114120

119995

 

 

місцеві бюджети

17440,50

2553,56

2936,46

3398,06

3947,46

4604,96

 

кількість залученої молоді, осіб

541460

103250

105740

108415

110525

113530

1.4) формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

1630

160

300

345

345

480

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2625,00

200,00

400,00

600,00

700,00

725,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Волинською

 

71,00

5,00

10,00

13,00

18,00

25,00

 

Дніпропетровською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Дніпропетровською

 

93,00

18,00

18,00

19,00

19,00

19,00

 

Донецькою

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Донецькою

 

160,00

25,00

30,00

32,00

35,00

38,00

 

Житомирською

460

80

80

100

100

100

 

Житомирською

 

38,00

5,00

6,00

8,00

9,00

10,00

 

Закарпатською

9000

1600

1700

1800

1900

2000

 

Закарпатською

 

650,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

 

Запорізькою

210000

40000

41000

42000

43000

44000

 

Запорізькою

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Івано-Франківською

5900

800

1000

1200

1400

1500

 

Івано-Франківською

 

560,00

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

 

Київською

15970

2180

2620

3170

3620

4380

 

Київською

 

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівською

 

110,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

 

Миколаївською

1500

300

300

300

300

300

 

Миколаївською

 

116,00

19,00

20,00

23,00

25,00

29,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

150

30

30

30

30

30

 

Сумською

 

200,00

30,00

34,00

39,00

45,00

52,00

 

Тернопільською

500

100

100

100

100

100

 

Тернопільською

 

272,56

54,51

54,51

54,51

54,51

54,51

 

Харківською

161200

31500

32000

32200

32500

33000

 

Харківською

 

180,00

25,00

30,00

35,00

40,00

50,00

 

Херсонською

1000

200

200

200

200

200

 

Херсонською

 

14,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

350

50

60

70

80

90

 

Черкаською

 

109,00

12,70

16,20

20,60

26,20

33,30

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

1000

200

200

200

200

200

 

Чернігівською

 

30,00

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

 

Київська міськдержадміністрація

22550

4000

4100

4650

4700

5100

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

449,00

85,00

87,00

90,00

92,00

95,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

5927,56

779,21

1017,21

1257,11

1398,21

1475,81

у тому числі

державний бюджет

1630

160

300

345

345

480

 

у тому числі

державний бюджет

2625,00

200,00

400,00

600,00

700,00

725,00

 

місцеві бюджети

539830

103090

105440

108070

110180

113050

 

 

місцеві бюджети

3302,56

579,21

617,21

657,11

698,21

750,81

 

кількість залученої молоді, осіб

63730

9726

11776

13836

13976

14416

1.5) підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

26040

2300

4290

6290

6380

6780

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

5300,00

400,00

1000,00

1200,00

1300,00

1400,00

 

МОН

31980

6396

6396

6396

6396

6396

 

МОН

 

57552,30

10672,30

11720,00

11720,00

11720,00

11720,00

 

Мінкульт

3060

500

560

620

670

710

 

Мінкульт

 

1442,00

250,00

270,00

288,00

306,00

328,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

0

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

2650

530

530

530

530

530

 

Луганською

 

152,50

30,50

30,50

30,50

30,50

30,50

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Разом

 

64446,80

11352,80

13020,50

13238,50

13356,50

13478,50

у тому числі

державний бюджет

61080

9196

11246

13306

13446

13886

 

у тому числі

державний бюджет

64294,30

11322,30

12990,00

13208,00

13326,00

13448,00

 

місцеві бюджети

2650

530

530

530

530

530

 

 

місцеві бюджети

152,50

30,50

30,50

30,50

30,50

30,50

Разом за завданням 1

 

3236410

539956

638416

645406

676751

735881

 

Разом за завданням 1

 

177090,68

24153,81

34921,59

37507,49

39275,89

41231,89

в тому числі

державний бюджет

507240

45241

110591

113936

118121

119351

 

в тому числі

державний бюджет

128593,60

16485,20

26426,40

27797,00

28644,00

29241,00

 

місцеві бюджети

2729170

494715

527825

531470

558630

616530

 

 

місцеві бюджети

48497,08

7668,61

8495,19

9710,49

10631,89

11990,89

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді

кількість залученої молоді, осіб (та/або кількість створених центрів)

1068567

180416

199956

216211

229498

242486

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) підвищення рівня здоров'я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

1617

200

300

345

372

400

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2900,00

300,00

500,00

600,00

700,00

800,00

 

МОН

6620

1324

1324

1324

1324

1324

 

МОН

 

3228,29

405,66

555,66

655,66

755,66

855,66

 

НАМН

8600

600

2000

2000

2000

2000

 

НАМН

 

874,00

327,20

136,70

136,70

136,70

136,70

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинською

 

57,00

4,00

8,00

10,00

15,00

20,00

 

Дніпропетровською

75000

15000

15000

15000

15000

15000

 

Дніпропетровською

 

37,00

6,00

7,00

8,00

8,00

8,00

 

Донецькою

168000

25000

30000

35000

38000

40000

 

Донецькою

 

354,50

70,00

70,50

71,00

71,50

71,50

 

Житомирською

1650

300

300

350

350

350

 

Житомирською

 

95,00

15,00

15,00

20,00

20,00

25,00

 

Закарпатською

8200

1500

1600

1650

1700

1750

 

Закарпатською

 

1100,00

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

 

Запорізькою

208000

40000

42000

42000

42000

42000

 

Запорізькою

 

164,00

30,00

32,00

33,00

34,00

35,00

 

Івано-Франківською

3800

400

600

800

1000

1000

 

Івано-Франківською

 

173,30

34,00

34,20

34,60

35,00

35,50

 

Київською

8200

1400

1400

1600

1800

2000

 

Київською

 

350,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

 

Кіровоградською

4000

500

500

1000

1000

1000

 

Кіровоградською

 

125,00

20,00

20,00

25,00

30,00

30,00

 

Луганською

150

30

30

30

30

30

 

Луганською

 

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

 

Львівською

200

40

40

40

40

40

 

Львівською

 

61,20

12,24

12,24

12,24

12,24

12,24

 

Миколаївською

44500

8900

8900

8900

8900

8900

 

Миколаївською

 

476,00

70,00

81,00

95,00

107,00

123,00

 

Одеською

4720

680

800

930

1080

1230

 

Одеською

 

730,00

105,00

120,00

140,00

160,00

205,00

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

152000

22900

26900

30400

33900

37900

 

Рівненською

 

12807,00

1720,00

2064,00

2478,00

2974,00

3571,00

 

Сумською

360

72

72

72

72

72

 

Сумською

 

268,00

40,00

46,00

53,00

60,00

69,00

 

Тернопільською

450

90

90

90

90

90

 

Тернопільською

 

297,25

59,45

59,45

59,45

59,45

59,45

 

Харківською

300000

50000

55000

60000

65000

70000

 

Харківською

 

700,00

101,00

119,00

138,00

156,00

186,00

 

Херсонською

450

50

100

100

100

100

 

Херсонською

 

18,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

 

Хмельницькою

1200

400

400

400

0

0

 

Хмельницькою

 

75,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

 

Черкаською

1000

100

150

200

250

300

 

Черкаською

 

55,00

6,40

8,20

10,40

13,20

16,80

 

Чернівецькою

3000

600

600

600

600

600

 

Чернівецькою

 

13,00

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

 

Чернігівською

15000

3000

3000

3000

3000

3000

 

Чернігівською

 

120,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

 

Київська міськдержадміністрація

31850

5330

5850

6380

6890

7400

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

807,00

155,00

157,00

159,00

167,00

169,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

25895,54

3802,35

4380,45

5086,65

5849,45

6776,65

у тому числі

державний бюджет

16837

2124

3624

3669

3696

3724

 

у тому числі

державний бюджет

7002,29

1032,86

1192,36

1392,36

1592,36

1792,36

 

місцеві бюджети

1051730

178292

196332

212542

225802

238762

 

 

місцеві бюджети

18893,25

2769,49

3188,09

3694,29

4257,09

4984,29

 

кількість залученої молоді, осіб (та/або кількість створених осередків)

297769

44900

51160

59790

67385

74534

1.2) сприяння зміцненню психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

2434

300

450

520

560

604

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3800,00

400,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

 

НАПН

850

170

170

170

170

170

 

НАПН

 

4623,70

911,30

911,30

911,30

911,30

978,50

 

НАМН

1000

200

200

200

200

200

 

НАМН

 

431,00

86,20

86,20

86,20

86,20

86,20

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

30000

4000

5000

6000

7000

8000

 

Волинською

 

75,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

 

Дніпропетровською

400

80

80

80

80

80

 

Дніпропетровською

 

26,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

 

Донецькою

85000

13000

15000

17000

19000

21000

 

Донецькою

 

797,00

158,00

159,00

159,00

160,00

161,00

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

6000

1100

1150

1200

1250

1300

 

Закарпатською

 

375,00

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

 

Запорізькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

59000

8000

10000

12000

14000

15000

 

Івано-Франківською

 

176,00

26,00

35,50

35,50

37,00

42,00

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

 

Кіровоградською

 

51,00

8,00

9,00

10,00

12,00

12,00

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Львівською

 

188,80

37,76

37,76

37,76

37,76

37,76

 

Миколаївською

2000

400

400

400

400

400

 

Миколаївською

 

18,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Сумською

 

162,00

25,00

28,00

32,00

36,00

41,00

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

75000

11000

12000

15000

17000

20000

 

Харківською

 

1140,00

170,00

195,00

220,00

255,00

300,00

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонською

 

18,00

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

1250

250

250

250

250

250

 

Чернігівською

 

30,00

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

 

Київська міськдержадміністрація

2085

350

410

420

425

480

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

100,00

15,00

17,00

21,00

22,00

25,00

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Разом

 

12011,50

1920,26

2275,26

2421,76

2577,76

2816,46

у тому числі

державний бюджет

4284

670

820

890

930

974

 

у тому числі

державний бюджет

8854,70

1397,50

1697,50

1797,50

1897,50

2064,70

 

місцеві бюджети

293485

44230

50340

58900

66455

73560

 

 

місцеві бюджети

3156,80

522,76

577,76

624,26

680,26

751,76

Разом за завданням 2

 

1366336

225316

251116

276001

296883

317020

 

Разом за завданням 2

 

37907,04

5722,61

6655,71

7508,41

8427,21

9593,11

в тому числі

державний бюджет

21121

2794

4444

4559

4626

4698

 

в тому числі

державний бюджет

15856,99

2430,36

2889,86

3189,86

3489,86

3857,06

 

місцеві бюджети

1345215

222522

246672

271442

292257

312322

 

 

місцеві бюджети

22050,05

3292,25

3765,85

4318,55

4937,35

5736,05

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

кількість залученої молоді, осіб

193085

29546

33796

38416

45056

46271

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій і видача зазначеним працівникам відповідних сертифікатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

2135

260

375

450

500

550

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3280,00

396,00

596,00

696,00

746,00

846,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Волинською

 

250,00

20,00

40,00

50,00

60,00

80,00

 

Дніпропетровською

2500

500

500

500

500

500

 

Дніпропетровською

 

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

Донецькою

64000

10000

12000

13000

14000

15000

 

Донецькою

 

735,00

143,00

153,00

143,00

153,00

143,00

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Запорізькою

 

135,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

 

Івано-Франківською

77000

10000

12000

15000

20000

20000

 

Івано-Франківською

 

1834,00

288,00

348,00

356,00

417,00

425,00

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

 

Кіровоградською

 

40,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

 

Луганською

750

150

150

150

150

150

 

Луганською

 

37,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

75

15

15

15

15

15

 

Миколаївською

 

35,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

 

Одеською

1210

190

220

245

265

290

 

Одеською

 

1410,00

185,00

225,00

280,00

340,00

380,00

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

1000

150

200

200

200

250

 

Рівненською

 

300,00

40,00

48,00

58,00

70,00

84,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

330

50

50

60

70

100

 

Харківською

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Херсонською

105

5

10

20

30

40

 

Херсонською

 

20,00

3,00

3,00

4,00

5,00

5,00

 

Хмельницькою

250

50

50

50

50

50

 

Хмельницькою

 

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

Черкаською

1000

100

150

200

250

300

 

Черкаською

 

216,70

25,40

32,30

41,00

52,00

66,00

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

130

26

26

26

26

26

 

Чернігівською

 

60,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

 

Київська міськдержадміністрація

100

50

50

0

0

0

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

8503,20

1213,90

1562,80

1699,50

1918,50

2108,50

у тому числі

державний бюджет

2135

260

375

450

500

550

 

у тому числі

державний бюджет

3280,00

396,00

596,00

696,00

746,00

846,00

 

місцеві бюджети

190950

29286

33421

37966

44556

45721

 

 

місцеві бюджети

5223,20

817,90

966,80

1003,50

1172,50

1262,50

 

кількість створених осередків (центрів)

26

6

5

5

5

5

4) проведення аналізу існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, та розвиток на їх базі молодіжних центрів, в тому числі Будинку молоді України у м. Києві, виходячи з потреби конкретного регіону

Мінмолодьспорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

0

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

5

1

1

1

1

1

 

Волинською

 

4090,00

750,00

750,00

820,00

870,00

900,00

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

10

2

2

2

2

2

 

Одеською

 

1600,00

520,00

275,00

230,00

285,00

290,00

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

5

1

1

1

1

1

 

Харківською

 

8250,00

1300,00

1500,00

1650,00

1800,00

2000,00

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

5

1

1

1

1

1

 

Чернігівською

 

600,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

 

Київська міськдержадміністрація

1

1

0

0

0

0

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

14540,00

2670,00

2635,00

2820,00

3085,00

3330,00

у тому числі

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

 

у тому числі

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

місцеві бюджети

26

6

5

5

5

5

 

 

місцеві бюджети

14540,00

2670,00

2635,00

2820,00

3085,00

3330,00

 

кількість місць, облаштованих для проведення наметових таборів, одиниць

177045

34105

34315

35545

36275

36805

6) розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у регіонах України, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

0

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Волинською

 

600,00

90,00

90,00

120,00

140,00

160,00

 

Дніпропетровською

500

100

100

100

100

100

 

Дніпропетровською

 

43,00

7,00

8,00

8,00

10,00

10,00

 

Донецькою

44200

8000

8000

9000

9500

9700

 

Донецькою

 

20400,00

3100,00

3600,00

4100,00

4500,00

5100,00

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

2500

400

450

500

550

600

 

Закарпатською

 

700,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

 

Запорізькою

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Запорізькою

 

160,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

2420

340

400

480

560

640

 

Київською

 

550,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

150

30

30

30

30

30

 

Луганською

 

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

 

Львівською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

 

Львівською

 

233,75

46,75

46,75

46,75

46,75

46,75

 

Миколаївською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Миколаївською

 

200,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

 

Одеською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Одеською

 

1500,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

1950

390

390

390

390

390

 

Сумською

 

965,00

145,00

165,00

189,00

217,00

249,00

 

Тернопільською

550

110

110

110

110

110

 

Тернопільською

 

126,95

25,39

25,39

25,39

25,39

25,39

 

Харківською

3600

500

600

700

800

1000

 

Харківською

 

280,00

40,00

45,00

50,00

65,00

80,00

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

500

100

100

100

100

100

 

Чернівецькою

 

75,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

 

Чернігівською

175

35

35

35

35

35

 

Чернігівською

 

300,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

26143,70

3987,14

4596,14

5238,14

5786,14

6536,14

у тому числі

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

 

у тому числі

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

місцеві бюджети

177045

34105

34315

35545

36275

36805

 

 

місцеві бюджети

26143,70

3987,14

4596,14

5238,14

5786,14

6536,14

 

кількість залученої молоді, осіб

368405

57310

62080

79330

83330

86355

7) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, таборів, вишколів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

10605

1930

2050

2250

2300

2075

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3400,00

400,00

600,00

700,00

800,00

900,00

 

НАМН

31100

100

1000

10000

10000

10000

 

НАМН

 

392,90

238,50

38,60

38,60

38,60

38,60

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Волинською

 

160,00

20,00

30,00

35,00

35,00

40,00

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

31000

6000

6000

6200

6300

6500

 

Донецькою

 

1100,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

66000

10000

12000

13000

15000

16000

 

Запорізькою

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Івано-Франківською

5100

600

800

1000

1200

1500

 

Івано-Франківською

 

148,00

23,00

30,00

30,00

30,00

35,00

 

Київською

2000

300

350

400

450

500

 

Київською

 

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

400

80

80

80

80

80

 

Львівською

 

26,50

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

 

Миколаївською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Миколаївською

 

140,00

20,00

20,00

30,00

30,00

40,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

115000

20000

20000

25000

25000

25000

 

Рівненською

 

150,00

20,00

24,00

29,00

35,00

42,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

1000

200

200

200

200

200

 

Харківською

 

730,00

100,00

120,00

140,00

170,00

200,00

 

Херсонською

1200

100

100

200

300

500

 

Херсонською

 

140,00

20,00

20,00

30,00

30,00

40,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Чернігівською

 

35,00

15,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

Київська міськдержадміністрація

30000

5000

5500

6000

6500

7000

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

6547,40

1106,80

1137,90

1287,90

1423,90

1590,90

у тому числі

державний бюджет

41705

2030

3050

12250

12300

12075

 

у тому числі

державний бюджет

3792,90

638,50

638,60

738,60

838,60

938,60

 

місцеві бюджети

326700

55280

59030

67080

71030

74280

 

 

місцеві бюджети

2754,50

468,30

499,30

549,30

585,30

652,30

 

кількість примірників, шт.

 

 

 

 

 

 

9) підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні

у тому числі

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАНУ

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одиниць, шт.

 

 

 

 

 

 

10) здійснення моніторингу соціально-економічного становища молоді в Україні

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

кількість одиниць, шт.

 

 

 

 

 

 

11) здійснення соціологічного дослідження "Життєві цінності та пріоритети молоді тимчасово окупованих територій"

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

кількість одиниць, шт.

 

 

 

 

 

 

12) здійснення опитування на теми інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики.

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб

104580

20570

20690

20880

21100

21340

13) створення європейського інструменту презентації знань, досвіду і кваліфікації молодої особи для підвищення її соціальної мобільності "Молодіжний паспорт".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

1200

80

160

240

320

400

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1500,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

100000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Волинською

 

140,00

10,00

20,00

30,00

30,00

50,00

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

1680

240

280

340

380

440

 

Київською

 

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

500

100

100

100

100

100

 

Львівською

 

239,75

47,95

47,95

47,95

47,95

47,95

 

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

 

Миколаївською

 

42,00

5,00

7,00

9,00

10,00

11,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

700

50

50

100

200

300

 

Херсонською

 

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

2471,75

272,95

384,95

496,95

597,95

718,95

у тому числі

державний бюджет

1200

80

160

240

320

400

 

у тому числі

державний бюджет

1500,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

 

місцеві бюджети

103380

20490

20530

20640

20780

20940

 

 

місцеві бюджети

971,75

172,95

184,95

196,95

197,95

218,95

Разом за завданням 3

 

843115

141531

150881

174171

185761

190771

 

Разом за завданням 3

 

58206,05

9250,79

10316,79

11542,49

12811,49

14284,49

в тому числі

державний бюджет

45040

2370

3585

12940

13120

13025

 

в тому числі

державний бюджет

8572,90

1134,50

1434,60

1734,60

1984,60

2284,60

 

місцеві бюджети

798075

139161

147296

161231

172641

177746

 

 

місцеві бюджети

49633,15

8116,29

8882,19

9807,89

10826,89

11999,89

4. Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

кількість залученої молоді, осіб

3160510

621010

628410

632565

637655

640870

1 проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, виставок, ігор (в т. ч. комп'ютерних), конкурсів, виставок, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів, консультацій та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) спрямування професійних інтересів молоді за формулою: "інформування - навчання - тестування - залучення", формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення матеріальних і духовних потреб молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

2650

250

550

605

610

635

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2550,00

170,00

470,00

570,00

620,00

720,00

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

НАМН

2500000

500000

500000

500000

500000

500000

 

НАМН

 

6146,00

655,60

697,10

1151,10

1821,10

1821,10

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

6000

1200

1200

1200

1200

1200

 

Вінницькою

 

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

 

Волинською

250000

50000

50000

50000

50000

50000

 

Волинською

 

425,00

75,00

80,00

80,00

90,00

100,00

 

Дніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дніпропетровською

 

14,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

 

Донецькою

46000

9000

9100

9200

9300

9400

 

Донецькою

 

267,00

51,50

53,50

51,00

55,00

56,00

 

Житомирською

65

10

10

15

15

15

 

Житомирською

 

7,00

1,00

1,00

1,50

1,50

2,00

 

Закарпатською

7500

1400

1450

1500

1550

1600

 

Закарпатською

 

275,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

 

Запорізькою

60000

10000

12000

12000

13000

13000

 

Запорізькою

 

260,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

 

Івано-Франківською

48000

6000

8000

10000

12000

12000

 

Івано-Франківською

 

531,80

92,30

95,00

109,00

115,50

120,00

 

Київською

3535

530

620

715

790

880

 

Київською

 

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

 

Кіровоградською

2900

500

500

600

600

700

 

Кіровоградською

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

1000

200

200

200

200

200

 

Львівською

 

133,88

26,78

26,78

26,78

26,78

26,78

 

Миколаївською

1500

300

300

300

300

300

 

Миколаївською

 

72,00

10,00

12,00

14,00

16,00

20,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

90000

14000

16500

18000

19500

22000

 

Рівненською

 

2346,00

315,00

378,00

454,00

545,00

654,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

6700

1000

1200

1300

1500

1700

 

Харківською

 

641,00

90,00

112,00

130,00

149,00

160,00

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонською

 

27,00

5,00

5,00

5,00

5,00

7,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

2500

300

400

500

600

700

 

Черкаською

 

130,40

15,30

19,40

24,60

31,30

39,80

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Чернігівською

 

120,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

 

Київська міськдержадміністрація

101910

20270

20330

20380

20440

20490

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

932,00

181,40

184,40

185,40

189,40

191,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

15328,08

1895,88

2350,18

3026,38

3897,58

4158,08

у тому числі

державний бюджет

2502650

500250

500550

500605

500610

500635

 

у тому числі

державний бюджет

8696,00

825,60

1167,10

1721,10

2441,10

2541,10

 

місцеві бюджети

657860

120760

127860

131960

137045

140235

 

 

місцеві бюджети

6632,08

1070,28

1183,08

1305,28

1456,48

1616,98

 

кількість залученої молоді, осіб

110475

20595

21595

22295

22795

23195

1.2) сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, в тому числі проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

11000

1500

2000

2300

2500

2700

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2100,00

160,00

360,00

460,00

510,00

610,00

 

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

Мінекономрозвитку

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Волинською

 

150,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

Дніпропетровською

2500

500

500

500

500

500

 

Дніпропетровською

 

15,00

2,00

2,00

3,00

4,00

4,00

 

Донецькою

36000

7000

7100

7200

7300

7400

 

Донецькою

 

1433,00

247,50

265,50

283,50

307,00

329,50

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Запорізькою

 

160,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

 

Івано-Франківською

7100

1200

1400

1500

1500

1500

 

Івано-Франківською

 

123,00

22,00

24,00

25,00

26,00

26,00

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

750

150

150

150

150

150

 

Львівською

 

150,18

30,04

30,04

30,04

30,04

30,04

 

Миколаївською

125

25

25

25

25

25

 

Миколаївською

 

32,00

5,00

5,00

7,00

7,00

8,00

 

Одеською

2600

520

520

520

520

520

 

Одеською

 

175,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

6000

1100

1150

1200

1250

1300

 

Рівненською

 

1116,00

150,00

180,00

216,00

259,00

311,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

3400

500

600

700

800

800

 

Харківською

 

1051,00

145,00

177,00

205,00

244,00

280,00

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонською

 

22,00

2,00

3,00

5,00

5,00

7,00

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

1000

100

150

200

250

300

 

Черкаською

 

109,00

12,70

16,20

20,60

26,20

33,30

 

Чернівецькою

750

150

150

150

150

150

 

Чернівецькою

 

30,00

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

 

Чернігівською

3000

600

600

600

600

600

 

Чернігівською

 

120,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

 

Київська міськдержадміністрація

1000

200

200

200

200

200

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

276,50

55,30

55,30

55,30

55,30

55,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

7062,68

921,54

1226,54

1437,44

1619,04

1858,14

у тому числі

державний бюджет

11000

1500

2000

2300

2500

2700

 

у тому числі

державний бюджет

2100,00

160,00

360,00

460,00

510,00

610,00

 

місцеві бюджети

99475

19095

19595

19995

20295

20495

 

 

місцеві бюджети

4962,68

761,54

866,54

977,44

1109,04

1248,14

 

кількість залученої молоді, осіб

217160

42010

43150

43650

44000

44350

1.3) залучення молоді до волонтерської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

0

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

100000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Волинською

 

150,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

Дніпропетровською

750

150

150

150

150

150

 

Дніпропетровською

 

106,00

20,00

20,00

22,00

22,00

22,00

 

Донецькою

40000

8000

8000

8000

8000

8000

 

Донецькою

 

85,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

950

150

170

190

210

230

 

Закарпатською

 

650,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

 

Запорізькою

47100

9000

9500

9600

9500

9500

 

Запорізькою

 

160,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

 

Івано-Франківською

7700

1200

1400

1600

1700

1800

 

Івано-Франківською

 

147,00

22,00

25,00

30,00

30,00

40,00

 

Київською

4855

670

815

960

1090

1320

 

Київською

 

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

300

60

60

60

60

60

 

Львівською

 

115,80

23,16

23,16

23,16

23,16

23,16

 

Миколаївською

3750

750

750

750

750

750

 

Миколаївською

 

93,00

15,00

17,00

19,00

20,00

22,00

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

4150

530

730

830

1030

1030

 

Рівненською

 

409,00

55,00

66,00

79,00

95,00

114,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

1000

200

200

200

200

200

 

Харківською

 

730,00

100,00

120,00

140,00

170,00

200,00

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

75

0

75

0

0

0

 

Хмельницькою

 

83,50

0,00

83,50

0,00

0,00

0,00

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Чернігівською

 

120,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

 

Київська міськдержадміністрація

1530

300

300

310

310

310

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

365,50

71,90

72,40

73,10

73,70

74,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

3514,80

554,06

697,06

679,26

749,86

834,56

у тому числі

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

 

у тому числі

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

місцеві бюджети

217160

42010

43150

43650

44000

44350

 

 

місцеві бюджети

3514,80

554,06

697,06

679,26

749,86

834,56

 

кількість залученої молоді, осіб

15140

2550

2800

3110

3220

3460

1.4) формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

15140

2550

2800

3110

3220

3460

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2700,00

200,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики (ДСЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

0

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

2700,00

200,00

500,00

600,00

650,00

750,00

у тому числі

державний бюджет

15140

2550

2800

3110

3220

3460

 

у тому числі

державний бюджет

2700,00

200,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

місцеві бюджети

0

0

0

0

0

0

 

 

місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

кількість відвідувань порталу, осіб

 

 

 

 

 

 

2 Ліцензування та адміністрування порталу "Моя Кар'єра"

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

3503285

686165

695955

701620

707670

711875

 

Разом за завданням 4

 

28605,55

3571,47

4773,77

5743,07

6916,47

7600,77

в тому числі

державний бюджет

2528790

504300

505350

506015

506330

506795

 

в тому числі

державний бюджет

13496,00

1185,60

2027,10

2781,10

3601,10

3901,10

 

місцеві бюджети

974495

181865

190605

195605

201340

205080

 

 

місцеві бюджети

15109,55

2385,87

2746,67

2961,97

3315,37

3699,67

5. Створення умов для забезпечення молоді житлом

кількість

2650

410

430

530

590

690

проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних засідань за круглим столом, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конкурсів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та соціальної реклами з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, шляхом проведення аналізу законодавства, його удосконалення та ефективного виконання існуючих державних і регіональних програм у цьому напрямі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

2650

410

430

530

590

690

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон (Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву")

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

0

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

у тому числі

державний бюджет

2650

410

430

530

590

690

 

у тому числі

державний бюджет

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

місцеві бюджети

0

0

0

0

0

0

 

 

місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом за завданням 5

 

2650

410

430

530

590

690

 

Разом за завданням 5

 

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

в тому числі

державний бюджет

2650

410

430

530

590

690

 

в тому числі

державний бюджет

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

місцеві бюджети

0

0

0

0

0

0

 

 

місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб

кількість залученої молоді, осіб

263868

48355

48242

53618

54405

59248

проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, таборів, вишколів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

2360

240

390

550

550

630

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2800,00

300,00

500,00

600,00

650,00

750,00

 

НАПН

4790

945

970

975

950

950

 

НАПН

державний бюджет

2358,00

465,30

477,00

479,70

468,00

468,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

12000

1000

2000

3000

3000

3000

 

Волинською

 

210,00

10,00

20,00

40,00

60,00

80,00

 

Дніпропетровською

10550

2110

2110

2110

2110

2110

 

Дніпропетровською

 

34,00

5,00

6,00

7,00

8,00

8,00

 

Донецькою

48000

12000

9000

9000

9000

9000

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

600

100

110

120

130

140

 

Закарпатською

 

175,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

 

Запорізькою

79268

15170

15872

15973

16075

16178

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Івано-Франківською

 

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

28000

4000

4000

6000

6000

8000

 

Кіровоградською

 

93,00

15,00

16,00

18,00

21,00

23,00

 

Луганською

250

50

50

50

50

50

 

Луганською

 

2,80

1,00

0,45

0,45

0,45

0,45

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Полтавською

 

529,35

105,87

105,87

105,87

105,87

105,87

 

Рівненською

5550

1100

1100

1100

1100

1150

 

Рівненською

 

1190,00

160,00

192,00

230,00

276,00

332,00

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

52000

7000

8000

10000

12000

15000

 

Харківською

 

1580,00

220,00

280,00

310,00

400,00

370,00

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

200

40

40

40

40

40

 

Чернігівською

 

63,00

10,00

11,00

13,00

14,00

15,00

 

Київська міськдержадміністрація

5300

1600

1600

1700

400

0

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

150,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

0,00

 

 

 

 

 

у тому числі

державний бюджет

2360

240

390

550

550

630

 

у тому числі

державний бюджет

5158,00

765,30

977,00

1079,70

1118,00

1218,00

 

місцеві бюджети

256718

47170

46882

52093

52905

57668

 

 

місцеві бюджети

4177,15

631,87

741,32

839,32

955,32

1009,32

Разом за завданням 6

 

259078

47410

47272

52643

53455

58298

 

Разом за завданням 6

 

9335,15

1397,17

1718,32

1919,02

2073,32

2227,32

в тому числі

державний бюджет

2360

240

390

550

550

630

 

в тому числі

державний бюджет

5158,00

765,30

977,00

1079,70

1118,00

1218,00

 

місцеві бюджети

256718

47170

46882

52093

52905

57668

 

 

місцеві бюджети

4177,15

631,87

741,32

839,32

955,32

1009,32

7. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

кількість залученої молоді, осіб

9380000

180000

2000000

2200000

2400000

2600000

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

9380000

180000

2000000

2200000

2400000

2600000

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

55000,00

9000,00

10000,00

11000,00

12000,00

13000,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

0

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

Разом за завданням 7

 

9380000

180000

2000000

2200000

2400000

2600000

 

Разом

 

55000,00

9000,00

10000,00

11000,00

12000,00

13000,00

у тому числі

державний бюджет

9380000

180000

2000000

2200000

2400000

2600000

 

у тому числі

державний бюджет

55000,00

9000,00

10000,00

11000,00

12000,00

13000,00

 

місцеві бюджети

0

0

0

0

0

0

 

 

місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,00

 

 

 

 

 

8. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

1 проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор (в т. ч. комп'ютерних змагань та ігор), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, таборів, вишколів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб

0

0

0

0

0

0

1.1) виконання міжурядових та міжвідомчих договорів, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

0

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

5450,00

250,00

1000,00

1300,00

1400,00

1500,00

 

кількість залученої молоді, осіб

 

 

 

 

 

 

1.1.2) здійснення міжнародних молодіжних обмінів, у тому числі в рамках реалізації навчальної програми "Молодіжний працівник" та відповідних конкурсів (співробітництво з Польщею та Литвою, іншими країнами)

Мінмолодьспорт

державний бюджет

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Волинською

0

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

0

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Донецькою

0

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Житомирською

0

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

0

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

0

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

0

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київською

0

 

 

 

 

 

 

Київською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

0

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Луганською

0

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Львівською

0

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

0

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Одеською

0

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Полтавською

0

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Рівненською

0

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Сумською

0

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

0

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Харківською

0

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Херсонською

0

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

0

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Черкаською

0

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

0

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

0

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

0

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

5450,00

250,00

1000,00

1300,00

1400,00

1500,00

у тому числі

державний бюджет

0

0

0

0

0

0

 

у тому числі

державний бюджет

5450,00

250,00

1000,00

1300,00

1400,00

1500,00

 

місцеві бюджети

0

0

0

0

0

0

 

 

місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

кількість залученої молоді, осіб

0

0

0

0

0

0

1.2) активної участі молоді та представників міжнародних та українських молодіжних організацій у житті суспільства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

0

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2550,00

100,00

400,00

600,00

650,00

800,00

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

0