Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования использования земельных участков, находящихся в постоянном пользовании (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами):

1) частину шосту статті 791 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Формування земельних ділянок, які передбачається спільно використовувати відповідно до договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), без надання дозволу на її розроблення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають земельні ділянки у власність або у користування.";

2) статтю 92 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Земельна ділянка державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (її частина), яка перебуває у постійному користуванні, за зверненням користувача рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, може передаватися у користування іншій особі без зміни її цільового призначення з урахуванням вимог статті 407 Цивільного кодексу України. Передача права користування земельною ділянкою (її частиною) у такому випадку здійснюється виключно на земельних торгах.";

3) у частині першій статті 1021 слова "між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб," замінити словами "відповідно до Цивільного кодексу України".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356; 2008 р., N 48, ст. 358):

1) у статті 407:

частину першу після слів "(далі - землекористувач)" доповнити словами ", крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Право користування чужою земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (її частиною) у разі спільного використання такої земельної ділянки (її частини) виникає на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), істотними умовами якого є:

об'єкт (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору;

розмір плати за користування земельною ділянкою, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Типова форма договору про надання права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розмір плати за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (її частиною) встановлюється договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та не може бути меншою ніж плата за користування такою земельною ділянкою, визначена Податковим кодексом України.";

2) у статті 1131:

частину другу після слова "майна" доповнити словами "(крім земельних ділянок державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб)";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі спільного використання земельної ділянки державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (її частини) укладається договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) згідно зі статтею 407 цього Кодексу. Договір про спільну діяльність не укладається.".

3. Частину другу статті 13 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2011 р., N 45, ст. 478; 2012 р., N 15, ст. 92) після слів "Вартість майна" доповнити словами "(крім земельних ділянок державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб)".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що договори про спільну діяльність, якими передбачено спільне використання земельної ділянки або її частини, укладені до набрання чинності цим Законом, у місячний строк підлягають приведенню у відповідність до вимог цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Чинним законодавством передбачено здійснення державними підприємствами, установами та організаціями спільної діяльності з іншими суб'єктами господарювання, під час якої укладається договір про спільну діяльність.

Фактично під час здійснення спільної діяльності суб'єктами господарювання використовується земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні підприємств, установ та організацій без укладення відповідних договорів та внесення плати за їх використання, що призводить до безконтрольного використання земельних ділянок державної власності та недонадходження до місцевих бюджетів значної суми коштів за використання цих ділянок.

Таким чином, правові норми, що регулюють спільну діяльність, потребують удосконалення в частині спільного використання земельних ділянок шляхом укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та запровадження плати за їх використання.

З метою врегулювання порушеного питання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" є законодавче врегулювання питання спільного використання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про управління об'єктами державної власності".

Реалізація положень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" пропонується удосконалити договірні відносини у сфері спільної діяльності шляхом врегулювання питання використання суб'єктами господарювання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, на підставі договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною регуляторною службою України і проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" відсутні положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру з метою проведення громадського обговорення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" буде забезпечено удосконалення інституту договірних відносин у частині спільного використання земельних ділянок, що своєю чергою надасть можливість раціонально і ефективно використовувати землі сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

створення цілісного правового поля у сфері спільного використання земельних ділянок;

прозорість надання у користування земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, для спільного обробітку;

додаткове надходження до місцевих бюджетів за спільне використання земельних ділянок державної або комунальної власності.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинним законодавством передбачено здійснення державними підприємствами, установами та організаціями спільної діяльності з іншими суб'єктами господарювання, під час якої укладається договір про спільну діяльність.

Фактично під час здійснення спільної діяльності суб'єктами господарювання використовується земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні підприємств, установ та організацій без укладення відповідних договорів та внесення плати за їх використання, що призводить до безконтрольного використання земельних ділянок державної власності та недонадходження до місцевих бюджетів значної суми коштів за використання цих ділянок.

Таким чином, правові норми, що регулюють спільну діяльність, потребують удосконалення в частині спільного використання земельних ділянок шляхом укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та запровадження плати за їх використання.

З метою врегулювання порушеного питання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні".

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" забезпечить удосконалення інституту договірних відносин у частині спільного використання земельних ділянок, що своєю чергою призведе до раціонального і ефективного використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

У якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі неприйняття зазначеного регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми, зокрема тіньові оборудки із землями сільськогосподарського призначення державної власності, а це жодним способом не сприятиме їхньому вирішенню.

Таким чином, викладені пропозиції щодо збереження чинного регулювання визнано такими, що не відповідають сучасному розвитку відносин на землю, та відхилено.

Тому єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні".

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" пропонується удосконалення договірних відносин у сфері спільної діяльності шляхом:

врегулювання питання використання суб'єктами господарювання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, на підставі договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) під час здійснення спільної діяльності;

запровадження внесення плати до місцевих бюджетів за користування земельними ділянками відповідно до цих договорів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі набрання чинності регуляторним актом

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

створення цілісного правового поля у сфері використання земельних ділянок під час здійснення спільної діяльності;

прозорість надання у користування земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, для спільного обробітку;

додаткове надходження до місцевих бюджетів за спільне використання земельних ділянок державної або комунальної власності;

підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки держави.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1) запровадження ефективної державної політики в сфері земельних відносин;
2) удосконалення інституту договірних відносин у частині спільного використання земельних ділянок;
3) надходження коштів до місцевих бюджетів внаслідок плати за використання земельних ділянок;
4) забезпечення стабільного розвитку сільського господарства.

Відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

1) прозорість отримання в користування земельних ділянок для спільного обробітку;
2) використання земельних ділянок під час здійснення спільної діяльності в рамках правового поля.

Відсутні

Інтереси громадян

1) прозорість отримання в користування земельних ділянок для спільного обробітку;
2) спільне використання земельних ділянок, які надані в постійне користування, в рамках правового поля.

Відсутні

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" надасть можливість законодавчо врегулювати питання спільного використання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) під час спільної діяльності.

7. Термін дії акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" має необмежений термін дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

зменшення кількості скарг і звернень громадян та юридичних осіб;

розмір надходжень до державного бюджету не змінюватиметься, очікується збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

кількість суб'єктів господарювання та кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - усі суб'єкти господарювання та фізичні особи держави;

розмір коштів, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, збільшиться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із основними положеннями акта - вище середнього.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні" здійснюється після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності закону планується здійснити через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання буде усунуто внесенням відповідних змін.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос