Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно платы за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании и совместно используемые (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112; 2013 р., N 16, ст. 136; 2015 р., N 7 - 9, ст. 55):

1) у статті 274:

пункт 274.1 після слів "грошової оцінки" доповнити словами ", крім випадків передбачених пунктом 274.3 цього Кодексу";

пункт 274.2 після слів "форми власності" доповнити словами ", які використовуються такими суб'єктами господарювання самостійно)";

доповнити пунктом 274.3 такого змісту:

"274.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що спільно використовуються на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) не може бути менше 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.";

2) у статті 277:

пункт 277.1 після слів "по області" доповнити словами ", крім випадків передбачених пунктом 277.2 цього Кодексу";

доповнити пунктом 277.2 такого змісту:

"277.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, що спільно використовуються на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) не може бути менше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинним законодавством передбачено здійснення державними підприємствами, установами та організаціями спільної діяльності з іншими суб'єктами господарювання, під час якої укладається договір про спільну діяльність.

Фактично під час здійснення спільної діяльності суб'єктами господарювання використовується земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні підприємств, установ та організацій без укладення відповідних договорів та внесення плати за їх використання, що призводить до недонадходження до місцевих бюджетів значної суми коштів за використання цих ділянок.

Таким чином, Податковий кодекс України потребує удосконалення в частині запровадження плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які використовуються суб'єктами господарювання відповідно до укладених договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) під час здійснення спільної діяльності.

З метою врегулювання порушеного питання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються".

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" забезпечить удосконалення інституту договірних відносин у частині плати за використання земельних ділянок, що своєю чергою призведе до надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

У якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі неприйняття зазначеного регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми, зокрема тіньові оборудки із землями сільськогосподарського призначення державної власності, а це жодним способом не сприятиме їхньому вирішенню.

Таким чином, викладені пропозиції щодо збереження чинного регулювання визнано такими, що не відповідають сучасному розвитку відносин на землю, та відхилено.

Тому єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються".

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" пропонується запровадити внесення плати до місцевих бюджетів за користування земельними ділянками відповідно до договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі набрання чинності регуляторним актом

Прийняття проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

створення цілісного правового поля у сфері спільного використання земельних ділянок;

додаткове надходження коштів до місцевих бюджетів за спільне використання земельних ділянок державної або комунальної власності.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1) запровадження ефективної державної політики в сфері земельних відносин;
2) удосконалення інституту договірних відносин у частині спільного використання земельних ділянок;
3) підвищення та оптимізація надходження коштів до місцевих бюджетів внаслідок плати за використання земельних ділянок.

Відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

1) прозорість отримання в користування земельних ділянок для спільного обробітку;
2) використання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні, в рамках правового поля.

Відсутні

Інтереси громадян

1) прозорість отримання в користування земельних ділянок для спільного обробітку;
2) використання земельних ділянок, що надані в постійне користування, в рамках правового поля.

Відсутні

Прийняття проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" надасть можливість законодавчо врегулювати питання щодо плати за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій та використовуються відповідно до договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

7. Термін дії акта

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" має необмежений термін дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

зменшення кількості скарг і звернень громадян та юридичних осіб;

розмір надходжень до державного бюджету не змінюватиметься, очікується збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

кількість суб'єктів господарювання та кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - усі суб'єкти господарювання та фізичні особи держави;

розмір коштів, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, збільшиться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із основними положеннями акта - вище середнього.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" здійснюється після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності закону планується здійснити через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання буде усунуто внесенням відповідних змін.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Чинним законодавством передбачено здійснення державними підприємствами, установами та організаціями спільної діяльності з іншими суб'єктами господарювання, під час якої укладається договір про спільну діяльність.

Фактично під час здійснення спільної діяльності суб'єктами господарювання використовується земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні підприємств, установ та організацій без укладення відповідних договорів та внесення плати за їх використання, що призводить до недонадходження до місцевих бюджетів значної суми коштів за використання цих ділянок.

Таким чином, Податковий кодекс України потребує удосконалення в частині запровадження плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які спільно використовуються суб'єктами господарювання відповідно до укладених договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

З метою врегулювання порушеного питання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" є законодавче врегулювання питання щодо плати за використання земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, на підставі договору про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про управління об'єктами державної власності".

Реалізація положень проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

Проектом закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" пропонується запровадити внесення плати до місцевих бюджетів за користування земельними ділянками відповідно до договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету і сприятиме збільшенню надходжень до відповідних місцевих бюджетів внаслідок плати за використання земельних ділянок державної або комунальної власності.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною регуляторною службою України і проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" буде розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру з метою проведення громадського обговорення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" буде забезпечено удосконалення інституту договірних відносин у частині плати за використання земельних ділянок.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

створення цілісного правового поля у сфері використання земельних ділянок;

додаткове надходження до місцевих бюджетів коштів за спільне використання земельних ділянок державної або комунальної власності.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

Опрос