Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении стандарта операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы Украины. Порядок составления годовых и месячных прогнозных балансов электрической энергии объединенной энергетической системы Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику", статті 17 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, та з метою забезпечення операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України, що додається.

2. Керівникам енергогенеруючих компаній теплових електростанцій:

2.1. Затверджувати у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та погоджувати з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблені відповідно до прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергетичної системи України графіки накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій у такі терміни:

річний графік (помісячний) - до 20 грудня року, що передує розрахунковому;

місячний графік (помісячний) - до 25 числа місяця, що передує розрахунковому.

2.2. Щороку, не пізніше 20 серпня, розробляти та надавати на затвердження Міністерству енергетики та вугільної промисловості України графіки реконструкцій енергоблоків теплоелектростанцій на розрахунковий рік та два наступні за ним роки (трирічні графіки).

2.3. Забезпечувати виконання графів накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій для виробництва електричної енергії відповідно до прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергетичної системи України.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

 

СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНИХ ТА МІСЯЧНИХ ПРОГНОЗНИХ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

I. Сфера застосування та нормативні посилання

1.1. Цей документ визначає основні організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України).

1.2. Вимоги Стандарту є обов'язковими для суб'єктів електроенергетики незалежно від форм власності, що працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

1.3. У цьому Стандарті застосовуються вимоги таких нормативно-правових актів:

Закону України "Про альтернативні джерела енергії";

Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

Закону України "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 382 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості";

постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 року N 441 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі" (із змінами);

наказу Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року N 296 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила";

наказу Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року N 303 "Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за N 673/15364;

Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442;

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

II. Терміни, визначення понять, скорочення

2.1. У цьому Стандарті терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

базова потужність - задана, практично постійна потужність протягом установленого інтервалу часу;

блок - станція - електростанція, яка належить споживачеві електричної енергії, працює в об'єднаній енергетичній системі України і підпорядковується її диспетчерському управлінню та використовується для покриття власного споживання, а надлишки виробленої електричної енергії продаються постачальнику електричної енергії;

генераторний (турбінний) режим роботи ГАЕС - перетворення енергії потоку води в електричну енергію (вода з верхньої водойми скидається в нижню через агрегати ГАЕС, а вироблена електроенергія відпускається в енергосистему);

дефіцит потужності - нестача потужності в енергосистемі, що дорівнює різниці між потрібною потужністю енергосистеми за нормальних показників якості електроенергії та робочою потужністю в певний момент часу з урахуванням перетоків потужності;

дефіцит електроенергії в балансі електричної енергії - перевищення витратної частини балансу над прибутковою;

мінімально-допустимий склад обладнання - блоки, мінімально-допустима кількість яких з мінімальним навантаженням має знаходитись в роботі в залежності від середньодобової температури зовнішнього повітря відповідно до прогнозу метеорологічних умов для забезпечення надійної роботи станції;

моторний (насосний) режим роботи ГАЕС - перетворення електричної енергії, що отримується від інших електростанцій в потенційну енергію води (вода з нижньої водойми перекачується гідроагрегатами ГАЕС в верхню водойму);

метод вливання ГЕС в графік споживання електроенергії - розрахунок добового погодинного навантаження ГЕС при мінімізації робочої потужності теплової генерації, визначенням потужності ГЕС на мінімум та максимум споживання електричної енергії;

надлишок потужності - значення, на яке робоча потужність виробництва з урахуванням зовнішніх перетоків перевищує необхідну потужність споживання електроенергії з нормативними показниками якості;

надлишок електроенергії в балансі електричної енергії - перевищення прибуткової частини балансу електроенергії над витратною частиною;

оператор зовнішніх перетоків - суб'єкт підприємницької діяльності, який продає імпортовану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії, або здійснює експорт купованої на оптовому ринку електричної енергії на умовах двостороннього договору;

регулююча потужність - різниця між максимально та мінімально можливим навантаженням енергетичного обладнання;

ремонтна площадка - встановлена потужність енергоблоку помножена на тривалість ремонту;

теплоелектроцентраль - теплова електростанція, призначена для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, основним видом діяльності якої є забезпечення споживачів тепловою енергію.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про альтернативні джерела енергії", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та "Про електроенергетику";

2.2. У цьому Стандарті вжиті такі скорочення:

АЕС - атомна електрична станція;

ВЕС - вітрова електрична станція;

ГАЕС - гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС - гідравлічна електрична станція;

СЕС - сонячна електрична станція;

ТЕС - теплова електрична станція;

ТЕЦ - теплова електроцентраль;

ЕС - енергосистема.

III. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України

3.1. Порядок складання річних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України.

I етап.

До 1 серпня року, що передує розрахунковому, виробники електричної енергії, енергопостачальники та оператори зовнішніх перетоків (експортери) надають до ДП "НЕК "Укренерго" пропозиції на наступний розрахунковий рік:

енергопостачальники - прогнозні помісячні обсяги електроспоживання та мінімум, максимум навантаження робочого дня кожного місяця, обсяги помісячного виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 1;

енергогенеруюча компанія атомних електростанцій - графік планово-попереджувальних ремонтів на розрахунковий рік та на перший квартал року, наступного за розрахунковим, який максимально наближений до оптимального, відповідно до додатка 2, з урахуванням діючих обмежень видачі потужності по мережам (наданих ДП "НЕК "Укренерго" при затвердженні чотирирічного графіка планових ремонтів АЕС) та ремонтів власних автотрансформаторів, а також помісячний обсяг виробництва та відпуску електроенергії;

генеруючі компанії ГЕС та АЕС - графіки виведення в планові ремонти обладнання ГЕС та ГАЕС, обсяги помісячного виробництва електроенергії для ГЕС при 50 % забезпеченні припливу води, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі по кожній ГАЕС;

енергогенеруючі компанії теплових електростанцій - графіки реконструкцій енергоблоків (з урахуванням затвердженого трирічного графіка);

теплоелектроцентралі та блок-станції, які відпускають електроенергію в ОРЕ - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання.

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії - помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому, виробники електричної з енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають помісячні типові графіки генерації;

оператори зовнішніх перетоків (експортери) - помісячні обсяги експорту електричної енергії по кожному напрямку, а також потужність на годину min та max навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 3;

До 20 серпня року, що передує розрахунковому, ДП "НЕК "Укренерго" на основі отриманих даних:

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС при 50 % забезпеченості припливу води, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків експорту електроенергії та графіків генерації СЕС та ВЕС, методом "вливання" ГЕС в графік споживання електроенергії;

складає потижневі місячні баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантажень робочого дня (4 умовні тижні на місяць), на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімального допустимого складу обладнання ТЕС енергогенеруючих компаній, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з врахуванням діючих обмежень по мережам, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом розділення місячного обсягу виробництва електроенергії на кількість годин в місяці), з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів) за формою відповідно до додатка 4;

визначає незрегульовані нічні "надлишки" електроенергії ОЕС України та ремонту площадку для ТЕС енергогенеруючих компаній, виходячи з прогнозних потижневих балансів потужності;

формує попередній баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік у помісячному розрізі з відображенням нічного "надлишку" електричної енергії за формою відповідно до додатка 5.

На підставі проведених розрахунків ДП "НЕК "Укренерго" надає усім учасникам (виробникам, енергопостачальникам та експортерам електричної енергії) баланси потужності та електроенергії для підготовки пропозицій щодо ліквідації "надлишків", крім того:

енергогенеруючій компанії АЕС - зауваження та пропозиції до графіка ремонтів АЕС з урахуванням вимог по ремонту електричних мереж, які обмежують видачу потужності АЕС;

енергогенеруючим компаніям ТЕС - ремонтну площадку для теплових електростанцій ОЕС України (без розбивки по компаніям).

II етап.

До 15 вересня року, що передує розрахунковому, до ДП "НЕК "Укренерго" надають:

енергогенеруюча компанія АЕС - відкоригований графік ремонтів АЕС з урахуванням зауважень, наданих ДП "НЕК "Укренерго" на I етапі;

енергогенеруючі компанії ТЕС - проект річних планів-графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій з урахуванням наданої ремонтної площадки на I етапі.

До 1 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП "НЕК "Укренерго" разом з енергогенеруючими компаніями ТЕС, АЕС та ГЕС формує та надає на узгодження Комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації обладнання електростанцій ОЕС України, створеної відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, оптимізовані та уточнені графіки ремонтів обладнання на наступний рік. Не урегульовані питання щодо термінів виведення в ремонти обладнання електростанцій ОЕС України в дефіцитні періоди наступного розрахункового року, вирішуються на засіданні зазначеної Комісії, яка протокольним рішенням узгоджує графік планових ремонтів для подальшого його включення до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про підготовку обладнання електростанцій та теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в осінньо-зимовий період" на відповідний рік.

III етап.

До 15 жовтня року, що передує розрахунковому, усі учасники (виробники, енергопостачальники, та експортери електричної енергії) уточнюють та надають до ДП "НЕК "Укренерго":

енергопостачальники - обсяги помісячного споживання та виробництва електричної енергії відповідно до уточнених даних від виробників електроенергії, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника;

енергогенеруюча компанія АЕС - обсяги помісячного виробництва та відпуску електричної енергії АЕС відповідно до погоджених графіків планових ремонтів;

енергогенеруючі компанії ТЕС - обсяги помісячного виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначенням джерел його постачання та марок, витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець кожного місяця;

експортери електричної енергії - помісячні обсяги експорту електричної енергії по кожному напрямку;

теплоелектроцентралі та блок-станції, які відпускають електроенергію в ОРЕ - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання.

До 20 жовтня року, що передує розрахунковому, ДП "НЕК "Укренерго" з урахуванням пропозицій усіх учасників формує проект прогнозного балансу електроенергії по ОЕС України на наступний рік в помісячному розрізі, визначає "надлишки" та дефіцити генерації електричної енергії помісячно та надає зазначений баланс виробникам електричної енергії, енергопостачальникам та операторам зовнішніх перетоків (експортерам/імпортерам) для надання пропозицій по їх збалансуванню за формою відповідно до додатка 6.

У разі відсутності пропозицій від виробників електричної енергії, енергопостачальників та операторів зовнішніх перетоків (експортерів/ імпортерів) щодо можливостей збалансування генерації з попитом електричної енергії, або якщо надані пропозиції не забезпечують збалансованість виробництва та споживання електроенергії, ДП "НЕК "Укренерго" не пізніше 25 жовтня року, що передує розрахунковому, надає проект балансу електроенергії по ОЕС України до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для прийняття рішення щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії, серед яких можуть бути:

збільшення/зменшення виробництва ТЕС енергогенеруючих компаній, АЕС (за згодою);

збільшення/зменшення обсягу експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії;

обмеження обсягів електроспоживання енергопостачальниками з урахуванням стану їх розрахунків за електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії України.

До 1 листопада року, що передує розрахунковому ДП "НЕК "Укренерго" відповідно до прийнятих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішень складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий рік (далі - прогнозний баланс) та надає його в установленому порядку на затвердження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затверджує прогнозний баланс та надає його разом з прогнозними відпусками електричної енергії у розрізі виробників та прогнозною структурою палива теплових електростанцій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, для подальшого визначення цінових параметрів на Оптовому ринку електричної енергії України.

3.2. Порядок складання місячних прогнозних балансів електричної енергії ОЕС України.

До 10 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, виробники, енергопостачальники та оператори зовнішніх перетоків надають до ДП "НЕК "Укренерго" пропозиції на наступний місяць:

енергопостачальнники - прогнозні місячні обсяги електроспоживання та потижневі мінімуми, максимуми навантаження робочого дня, обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є членами ОРЕ або є членами ОРЕ, але здійснюють постачання електроенергії поза межами ОРЕ та розміщені на території ліцензійної діяльності постачальника, за формою відповідно до додатка 7;

енергогенеруюча компанія атомних електростанцій - графік планово-попереджувальних ремонтів, обсяг виробництва та відпуску електроенергії з урахуванням діючих обмежень видачі потужності;

генеруючі компанії ГЕС та АЕС - графіки планових ремонтів обладнання ГЕС та ГАЕС, обсяги виробництва електроенергії погоджені з НЕК "Укренерго" по кожній ГЕС, обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі ГАЕС;

енергогенеруючі компанії теплових електростанцій - графік планових ремонтів генеруючого обладнання електростанцій, зміни до затвердженого річного графіка планових ремонтів, обсяги виробництва та відпуску електроенергії у постанційному розрізі, прогнозний склад генеруючого обладнання, структуру палива, обсяги постачання вугілля із визначених джерел його постачання та марок, декадний план накопичення палива, витрати та запаси вугілля на складах електростанцій на кінець місяця;

теплоелектроцентралі та блок-станції, які відпускають електроенергію в ОРЕ - помісячні обсяги виробництва та відпуску електричної енергії в ОРЕ, необхідні для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання;

виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії - обсяги виробництва та відпуску електроенергії. При цьому, виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання (СЕС), встановлена потужність яких перевищує 20 МВт, додатково надають типові графіки генерації;

оператори зовнішніх перетоків - обсяги експорту/імпорту електричної енергії по кожному напрямку, а також потужність на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня ОЕС України за формою відповідно до додатка 8.

До 13 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, ДП "НЕК "Укренерго":

визначає регулюючу потижневу потужність ГЕС (мінімум та максимум потужності) на основі виробництва електроенергії кожною ГЕС, прогнозу графіків електроспоживання ОЕС України, графіків міждержавних перетоків та графіків генерації СЕС, методом "вливання" ГЕС в графік споживання електроенергії;

складає потижневі баланси потужності на години мінімуму та максимуму навантаження робочого дня (4 умовні тижні на місяць) на основі прогнозу мінімального та максимального споживання потужності ОЕС України, мінімального допустимого складу обладнання ТЕС наданого енергогенеруючими компаніями, потужності АЕС відповідно до графіка ремонтів та з врахуванням діючих обмежень, базової потужності ТЕЦ (розрахованої шляхом розділення обсягу виробництва електроенергії на кількість днів), з урахуванням вимог операційної безпеки (холодних та гарячих резервів) за формою відповідно до додатка 4;

формує розрахунковий баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць з відображенням нічного "надлишку" та дефіциту електричної енергії за формою відповідно до додатка 9.

ДП "НЕК "Укренерго" разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та усіма учасниками (виробниками, енергопостачальниками, експортерами та імпортерами електричної енергії) вирішує питання щодо ліквідації "надлишків" та дефіцитів в прогнозному балансі електроенергії ОЕС України.

У разі відсутності пропозицій від виробників електричної енергії та операторів зовнішніх перетоків (експортерів/ імпортерів) щодо можливостей збалансування генерації з попитом електричної енергії, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України приймає рішення щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії, серед яких можуть бути:

примусове збільшення/зменшення виробництва ТЕС енергогенеруючих компаній, АЕС (за згодою);

збільшення/зменшення величини експорту електроенергії для покращення балансу потужності ОЕС України;

організація імпорту електричної енергії;

обмеження обсягів електроспоживання енергопостачальниками з урахуванням встановлених граничних величин споживання електроенергії, розрахованих відповідно до Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 року N 441.

Відповідно до прийнятого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішення щодо збалансування генерації та попиту електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго" складає прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на наступний розрахунковий місяць, погоджує його з генеруючою компанією АЕС та надає до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на затвердження за формою відповідно до додатка 10.

 

Заступник начальника Управління
з питань функціонування та
реформування електроенергетичного
сектора - начальник відділу

О. Буславець

 

Дані щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробітку електричної енергії на 20__ р.

Місяць

Прогнозний обсяг електроспоживання, млн. кВтг

Потужність на годину навантаження робочого дня об'єднаної електроенергетичної системи України, МВт

Прогнозний обсяг виробітку електроенергії, млн. кВтг

min

max

Січень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Примітка:

Година min навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година max навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00

лютий - 19:00

березень - 19:00

квітень - 21:00

травень - 21:00

червень - 22:00

липень - 22:00

серпень - 21:00

вересень - 20:00

жовтень - 19:00

листопад - 18:00

грудень - 18:00

 

Оптимальна ремонтна площадка АЕС ДП "НАЕК Енергоатом"

  

 

Дані щодо прогнозних обсягів експорту електричної енергії на 20__ р.

Місяць

Прогнозний обсяг експорту електроенергії, млн кВтг

Потужність на годину навантаження робочого дня об'єднаної електроенергетичної системи України, МВт

min

max

Січень

 

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

 

 

Травень

 

 

 

Червень

 

 

 

Липень

 

 

 

Серпень

 

 

 

Вересень

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

 

 

Примітка:

Година min навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година max навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00

лютий - 19:00

березень - 19:00

квітень - 21:00

травень - 21:00

червень - 22:00

липень - 22:00

серпень - 21:00

вересень - 20:00

жовтень - 19:00

листопад - 18:00

грудень - 18:00

 

Потижневий баланс потужності об'єднаної електроенергетичної системи України
на ____________ 20__ р. (зразок)

 

1 - 6

°C

7 - 13

°C

14 - 20

°C

21 - 31

°C

Споживання

18500

26300

19000

27200

19300

27800

19000

27000

Доб. діапазон

7800

8200

8500

8000

Покриття

19432

26050

19952

26870

21152

28570

20962

27720

ТЕС

9050

13820

9570

14740

9770

14440

9580

13590

в т. ч. ТЕС ГК

6830

11600

7550

12720

8070

12740

8080

12090

ТЕЦ блочні

820

820

700

700

700

700

500

500

Блок ст. і мал. ТЕЦ

1400

1400

1320

1320

1000

1000

1000

1000

ГЕС

242

1800

242

1800

242

1800

242

1800

ГАЕС

-1140

990

-1140

990

-1140

990

-1140

990

ВДЕ

100

100

100

100

100

100

100

100

АЕС

10040

10040

10040

10040

11040

11040

11040

11040

Експорт

-800

-700

-800

-700

-800

-700

-800

-700

Імпорт

0

0

0

0

0

0

0

0

Небаланс

1000

0

800

0

0

0

0

0

АЕС

12

10040

10040

12

12

10040

10040

12

13

11040

11040

13

13

11040

11040

13

ЗАЕС

4

4040

4040

4

4

4040

4040

4

5

5040

5040

5

5

5040

5040

5

1

К

К

К

 

К

К

К

 

К

К

К

 

К

К

К

 

2

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

3

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

4

С

С

С

С

С

С

С

С

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

5

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

6

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

 

1020

1020

 

РАЕС

4

2000

2000

4

4

2000

2000

4

4

2000

2000

4

4

2000

2000

4

1

 

420

420

 

 

420

420

 

 

420

420

 

 

420

420

 

2

 

210

210

 

 

210

210

 

 

210

210

 

 

210

210

 

3

 

670

670

 

 

670

670

 

 

670

670

 

 

670

670

 

4

 

700

700

 

 

700

700

 

 

700

700

 

 

700

700

 

ЮУАЕС

2

2000

2000

2

2

2000

2000

2

2

2000

2000

2

2

2000

2000

2

1

 

1000

1000

 

Рем площадка

 

1000

1000

 

Рем площадка

 

1000

1000

 

Рем площадка

 

1000

1000

 

Рем площадка

2

К

К

К

 

3865

К

К

К

 

3035

К

К

К

 

2305

К

К

К

 

3385

3

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

ХАЕС

2

2000

2000

2

D

2

2000

2000

2

D

2

2000

2000

2

D

2

2000

2000

2

D

1

 

1000

1000

 

3130

 

1000

1000

 

2860

 

1000

1000

 

2130

 

1000

1000

 

3210

2

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

 

1000

1000

 

РАЕХ + ХАЕС + ДобТЕС

4200

4320

РХ

КР

РК

4200

4320

РХ

КР

РК

4200

4320

РХ

КР

РК

4200

4320

РХ

КР

РК

Резерв на розв./завант.

200

400

23

3

5

200

400

22

1

5

200

400

17

1

5

200

400

23

1

5

5130

735

1157

4860

175

1157

4130

175

1157

5210

175

1157

 

Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Рік

1. Виробіток електроенергії - всього
в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ТЕС та ТЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. ТЕС ГК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Тепло-електроцентралі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ГЕС
з них:
ПАТ "Укргідроенерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ГАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. АЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Блок-станції та інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Імпорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Експорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Різниця перетоків з суміжними ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некомпенсовані "нічні" надлишки електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної електроенергетичної системи України на 20__ р.

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Рік

1. Виробіток електроенергії - всього
в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ТЕС та ТЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. ТЕС ГК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Тепло-електроцентралі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ГЕС
з них:
ПАТ "Укргідроенерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ГАЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. АЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Блок-станції та інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Імпорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Експорт електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Різниця перетоків з суміжними ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некомпенсований дефіцит електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некомпенсовані "нічні" надлишки електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробітку електричної енергії

                                                  ____________________________ на ___________ 20__ р.
                                                                              (найменування виробника)                           (місяць)

Прогнозний обсяг електроспоживання, млн кВтг

Потижнева потужність на годину навантаження робочого дня об'єднаної електроенергетичної системи України, МВт

Прогнозний обсяг виробітку електроенергії, млн кВтг

I

II

III

IV

min

max

min

max

min

max

min

max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

Година min навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година max навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00

лютий - 19:00

березень - 19:00

квітень - 21:00

травень - 21:00

червень - 22:00

липень - 22:00

серпень - 21:00

вересень - 20:00

жовтень - 19:00

листопад - 18:00

грудень - 18:00

 

Дані щодо прогнозних обсягів міждержавних перетоків

                                                          ______________________ на ___________ 20__ р.
                                                                                  (найменування виробника)                   (місяць)

Країна

Прогнозний обсяг електроспоживання, млн кВтг

Потижнева потужність на годину навантаження робочого дня об'єднаної електроенергетичної системи України, МВт

I

II

III

IV

min

max

min

max

min

max

min

max

Росія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білорусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни Східної Європи, в тому числі з "Бурштинського острова" (окремо по кожній країні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

Година min навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України - 3:00 протягом року.

Година max навантаження об'єднаної електроенергетичної системи України:

січень - 18:00

липень - 22:00

лютий - 19:00

серпень - 21:00

березень - 19:00

вересень - 20:00

квітень - 21:00

жовтень - 19:00

травень - 21:00

листопад - 18:00

червень - 22:00

грудень - 18:00

 

Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної електроенергетичної системи України на ____________ 20__ р.

Найменування показника

Факт за відповідний період минулого року

Прогноз на ____________ 20__ р

Відхилення від факту попереднього року

1

2

3

4

1. Виробіток електроенергії - всього
в тому числі:

 

 

 

1.1. Виробіток електроенегії ТЕС та ТЕЦ

 

 

 

1.1.1. ТЕС енергогенеруючих компаній
з них

 

 

 

ТЕС ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"

 

 

 

ТЕС ПАТ "Донбасенерго"

 

 

 

ТЕС ПАТ "ДТЕК Західенерго"

 

 

 

ТЕС ПАТ "Центренерго"

 

 

 

ТЕС ПАТ "ДТЕК Східенерго"

 

 

 

1.1.2. Теплоелектроцентралі

 

 

 

1.2. Виробіток електроенергії ГЕС
з них:
ГЕС ПАТ "Укргідроенерго"
інші ГЕС

 

 

 

1.3. Виробіток електроенергії ГАЕС

 

 

 

1.4. Виробіток електроенергії АЕС

 

 

 

1.5. Виробіток електроенергії блокстанціями та іншими джерелами

 

 

 

2. Імпорт електроенергії

 

 

 

3. Експорт електроенергії України

 

 

 

3.1. Експорт в країни СНД

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

в Росію

 

 

 

в Білорусь

 

 

 

в Молдову

 

 

 

3.2. Експорт в країни Східної Європи

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

в Польщу

 

 

 

експорт "Бурштинського острова"

 

 

 

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

5. Різниця перетоків з суміжними ЕС

 

 

 

6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об'єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн

 

 

 

7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %

 

 

 

8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

Некомпенсований дефіцит електроенергії

 

 

 

Некомпенсовані "нічні" надлишки електроенергії

 

 

 

 

Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної електроенергетичної системи України на ____________ 20__ р.

Найменування показника

Факт за відповідний період минулого року

Прогноз на ____________ 20__ р

Відхилення від факту попереднього року

1

2

3

4

1. Виробіток електроенергії - всього
в тому числі:

 

 

 

1.1. Виробіток електроенегії ТЕС та ТЕЦ

 

 

 

1.1.1. ТЕС енергогенеруючих компаній

 

 

 

1.1.2. Теплоелектроцентралі

 

 

 

1.2. Виробіток електроенергії ГЕС
з них:
ГЕС ПАТ "Укргідроенерго"

 

 

 

1.3. Виробіток електроенергії ГАЕС

 

 

 

1.4. Виробіток електроенергії АЕС

 

 

 

1.5. Виробіток електроенергії блокстанціями та іншими джерелами

 

 

 

1.6. Виробіток електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса)

 

 

 

2. Імпорт електроенергії

 

 

 

3. Експорт електроенергії України

 

 

 

3.1. Експорт в країни СНД

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

в Росію

 

 

 

в Білорусь

 

 

 

в Молдову

 

 

 

3.2. Експорт в країни Східної Європи

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

в Польщу

 

 

 

експорт "Бурштинського острова"

 

 

 

4. Передача електроенергії в суміжні ЕС

 

 

 

5. Різниця перетоків з суміжними ЕС

 

 

 

6. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою об'єднаної електроенергетичної системи України з ЕС суміжних країн

 

 

 

7. Електроспоживання (брутто)
приріст до минулого року, %

 

 

 

8. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

 

 

 

 

Структурна схема складання річного прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної електроенергетичної системи України

  

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міненерговугілля "Про затвердження стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України" підготовлено на виконання статті 7 Закону України "Про електроенергетику", статті 17 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382.

На сьогодні порядок взаємостосунків суб'єктів електроенергетики - сторін Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України у процесі складання місячного прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України регламентовано Порядком складання прогнозного фізичного балансу електричної енергії України та прогнозного балансу її купівлі продажу в оптовому ринку електричної енергії України на наступний розрахунковий місяць, затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.05.2009 N 246. Як визначено цим наказом, складання прогнозного балансу електроенергії на наступний розрахунковий рік відбувається за процедурою, аналогічною визначеній для складання місячного прогнозного балансу електроенергії.

При цьому слід відмітити, що у зв'язку з ліквідацією Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", як одного із учасників складання прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України, зазначений вище Порядок вимагає перегляду та внесення змін.

Починаючи з другої половини минулого року в енергосистемі України спостерігається вкрай напружена ситуація із забезпеченням балансу електричної енергії та потужності. Відсутність вугілля антрацитової групи на теплових електростанціях призводить до максимально можливого використання енергоблоків ТЕС, які в якості основного палива використовують газову групу вугілля. При цьому через цю ситуацію мінімізовано проведення планово-попереджувальних ремонті, що в умовах наближення періоду проходження максимальних навантажень в енергосистемі може привести до підвищеної аварійності, незапланованих ремонтів генеруючого обладнання, поглиблення незбалансованості роботи об'єднаної енергетичної системи України і, як наслідок, необхідності застосування вимушеного обмеження споживання електричної потужності та енергії.

В умовах дефіциту запасів палива на електростанціях та виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електроенергії особливої актуальності набуває необхідність визначення чіткої процедури складання прогнозних балансів електричної енергії, більш деталізованої з точки зору паливних та технічних ресурсів.

Прийняття проекту наказу дозволить встановити єдиний підхід до організації складання прогнозних балансів об'єднаної енергетичної системи України з додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та упередити можливі ризики порушення цілісності та надійності функціонування енергосистеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказ розроблено з метою встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України для забезпечення операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України, надійного та безперебійного електропостачання споживачів електричної енергії.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України "Про електроенергетику";

- Закон України "Про альтернативні джерела енергії";

- Закон України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

- Указ Президента України від 06 квітня 2011 року N 382 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості";

- постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року N 441 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі" (із змінами);

- наказ Міністерства палива та енергетики від 13 червня 2003 року N 296 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

- наказ Міністерства палива та енергетики від 02 червня 2008 року N 303 "Про затвердження правил взаємовідносин між ДП "НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі об'єднаної енергетичної системи України", зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за N 673/15364;

- Правила користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року N 910, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442;

- ГКД 34.20.661- 2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ потребує погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Регіональний аспект

Наказ не зачіпає інтересів адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Наказ не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Наказ не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ розміщено на офіційному веб - сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація акта дозволить встановити основні організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України з метою забезпечення надійного та безперебійного електропостачання споживачів електричної енергії.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міненерговугілля "Про затвердження cтандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міненерговугілля "Про затвердження стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України" підготовлено на виконання статті 7 Закону України "Про електроенергетику", статті 17 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382.

Діючою нормативно-правовою базою не врегульоване питання організації складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України.

Прийняття запропонованого проекту наказу забезпечить встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозних балансів об'єднаної енергетичної системи України з додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України.

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту наказу є встановлення основних організаційних положень та вимог щодо складання прогнозних річних та місячних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України для забезпечення операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу

Перший спосіб - не вживати заходів. Такий спосіб є неефективним, оскільки не сприяє надійному та безперебійному електропостачанню споживачів електричної енергії.

Другий спосіб - затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії, що дозволить встановити єдині організаційні положення та вимоги щодо складання прогнозних балансів виробництва та споживання електричної енергії об'єднаної енергосистеми України, забезпечити стале функціонування об'єднаної енергосистеми України, надійне та безперебійне постачання електричної енергії споживачам.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв'язання проблеми пропонується затвердити Порядок складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити операційну безпеку функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається.

Негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Серед позитивних факторів - надійне функціонування об'єднаної енергетичної системи України, безперебійне електропостачання споживачів електричної енергії.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваними результатами є визначення організаційних засад і регулювання відносин, пов'язаних зі складанням прогнозних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Об'єкт впливу

Вигода

Витрати

1. Держава

Забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

Немає

2. Суб'єкти електроенергетики

Встановлення єдиної та затвердженої процедури.

Немає

3. Суб'єкти господарювання - споживачі електроенергії

Надійне та безперебійне електропостачання.

Немає

4. Побутові споживачі

Надійне та якісне електропостачання.

Немає

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Проект наказу набиратиме чинності в установленому законодавством порядку. Обмеження строку дії акта непередбачено.

8. Показники результативності акта

Показником результативності регуляторного акта є:

- визначення організаційних засад та вимог щодо складання щодо складання прогнозованих річних та місячних балансів електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України;

- забезпечення збалансування попиту та пропозицій електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України;

- забезпечення надійного та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, відсутні.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта - це всі суб'єкти господарювання, що займаються виробництвом, передачею та розподілом електричної енергії, а також державне підприємство, що здійснює управління об'єднаною енергетичною системою.

Виконання вимог акта суб'єктами господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не потребує додаткового залучення коштів та часу.

Рівень інформування з основних положень акта - інформація розміщується в інформаційно-пошукових системах нормативно-правових документів України, на сайті Міненерговугілля України, а також видавництвами відповідної продукції.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження шляхом аналізування показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акту або набранням чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за результатами роботи об'єднаної енергетичної системи України та аналізом показників результативності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних положень розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до Порядку у встановленому порядку.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

Опрос