Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку утверждения и корректировки инвестиционной составляющей в тарифе на электрическую энергию (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

________________

м. Київ

N _________

Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 18 липня 2013 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за N 1624/24156, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити в установленому законодавством порядку подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

Зміни до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

1. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 слова "коригування інвестиційної складової" замінити словами "коригування величини інвестиційної складової, зупинення нарахування інвестиційної складової, відновлення нарахування інвестиційної складової, уточнення величини інвестиційної складової, продовження періоду нарахування інвестиційної складової, визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової, встановлення платежу на зменшення";

2) абзац перший пункту 4.2 викласти у такій редакції:

"4.2. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 80 % від витрачених на реалізацію заходів проекту реконструкції, які не пов'язані з екологічними заходами проекту, та 95 % від витрачених на реалізацію екологічних заходів проекту реконструкції, наростаючим підсумком відповідно до квартальних звітів.";

3) пункт 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3. Якщо компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП зупиняє нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції, НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період затримки реалізації проекту реконструкції.

Якщо компанія не завершила фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП зупиняє нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після надання компанією до НКРЕКП сертифіката/декларації, НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, впродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

У разі перенесення терміну завершення реалізації проекту реконструкції відповідно до рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, НКРЕКП зупиняє нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після надання компанією до НКРЕКП сертифіката/декларації, НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, впродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

У разі перенесення термінів фізичної реалізації проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП зупиняє нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції, НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, впродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

Якщо очікуваний строк прийняття об'єкта реконструкції в експлуатацію, урахований при затвердженні/останньому коригуванні інвестиційної складової, відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, перенесено більше ніж на 12 місяців, НКРЕКП визнає таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової та встановлює платіж на зменшення відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України для вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції, розрахований рівними частинами на період, що не може бути більшим, ніж період нарахування інвестиційної складової, але й не більшим 12 місяців.

У разі виключення проекту реконструкції з графіка реконструкції енергоблоків та/або Плану реконструкції, НКРЕКП визнає таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової та встановлює платіж на зменшення відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України для вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції, розрахований рівними частинами на період, що не може бути більшим, ніж період нарахування інвестиційної складової, але й не більшим 12 місяців.";

4) пункт 4.8 викласти у такій редакції:

"4.8. Будь-яке зупинення нарахування інвестиційної складової не може тривати більше ніж 12 місяців. У разі перевищення строку зупинення нарахування інвестиційної складової, НКРЕКП протягом 30 календарних днів визнає таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової та встановлює платіж на зменшення відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України для вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції, розрахований рівними частинами на період, що не може бути більшим, ніж період нарахування інвестиційної складової, але й не більшим 12 місяців.";

5) доповнити Порядок новим пунктом такого змісту:

"4.19. Питання щодо затвердження величини інвестиційної складової по об'єкту реконструкції, по якому встановлено платіж на зменшення, розглядається НКРЕКП після вилучення суми коштів відповідно до встановленого платежу на зменшення.".

2. Абзац третій пункту 5.2 розділу V викласти у такій редакції:

"У разі ненадання зазначеної інформації НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після надання зазначеної інформації НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.".

3. У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

 

Начальник управління енергоринку

Т. Ревенко

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (далі - Розпорядження) схвалив План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року, яким визначено перелік об'єктів, що підлягають реконструкції та модернізації.

Відповідно до пункту 3 Розпорядження НКРЕ рекомендовано: "врахувати в тарифах на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, для енергогенеруючих підприємств, визначених у плані реконструкції теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, складову, необхідну для повернення кредитів та інвестицій і погашення облігацій, кошти від яких використані з метою виконання зазначеного плану".

На сьогодні умови, процедуру підготовки та фінансування проектів реконструкції, порядок контролю за реалізацією цих проектів, процедуру затвердження та коригування інвестиційної складової визначено:

- Порядком підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575;

- Порядком затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затвердженим постановою НКРЕ від 18.07.2013 N 999, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за N 1624/24156.

Потрібно зазначити, що під час реалізації проектів реконструкції виявилися проблемні питання, що потребують врегулювання шляхом внесення відповідних змін до чинної нормативної бази з питань, що належать до компетенції НКРЕКП.

На сьогодні склалася ситуація, що по деяких проектах реконструкції терміни введення об'єкта в експлуатацію, заплановані при затвердженні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, величини інвестиційної складової, перенесені на значні терміни - з 2015 - 2016 рр. на 2019 - 2021 рр. (зміщено на 3 - 5 років).

Враховуючи значний обсяг коштів, отриманих енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій у вигляді інвестиційної складової починаючи з 2010 - 2013 рр., ураховуючи інфляційні процеси, що вплинуть на кінцеву вартість проектів реконструкції - приведуть до їх дорожчання та факт знецінювання коштів на момент отримання інвестиційної складової у порівнянні з періодом, коли буде фактично реалізовуватися проект реконструкції, НКРЕКП розробила проект постанови "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію".

2. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію" є підвищення ефективності державного регулювання у сфері електроенергетики в частині реалізації проектів реконструкції теплових електростанцій шляхом більш ефективного використання фінансових ресурсів електроенергетичної галузі.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження діючого способу регулювання

Зазначене питання на даний час законодавчо врегульовано без врахування зміни пріоритетів в частині проведення реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, визначених органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електро-енергетичному комплексі

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення, оскільки подальше невирішення питання призведе до неефективного використання фінансових ресурсів електроенергетичної галузі

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу не має

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає вимогам чинного законодавства України
Забезпечує принципи державної регуляторної політики

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити максимально ефективне використання фінансових ресурсів електроенергетичної галузі шляхом оптимізації тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками, за рахунок оптимізації інвестиційної складової, затвердженої для реалізації проектів реконструкції теплових електростанцій.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджету України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕКП.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення підвищення ефективності державного регулювання у сфері електроенергетики

Додаткових витрат не передбачається

Учасники ринку електричної енергії

Удосконалення нормативно-правової бази щодо затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

Додаткових витрат не передбачається

Населення

Дія зазначеного регуляторного акта на населення не розповсюджується

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений з моменту набрання ним чинності.

Цей термін може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію" її результативність визначатиметься такими показниками:

1. Розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

станом на 01.10.2015 кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта становить 5 виробників електричної енергії, які працюють за ціновими заявками.

3. Розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта:

прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта:

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 144 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11 грудня 2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані дані отримані шляхом аналізу звернень суб'єктів господарювання до НКРЕКП щодо надання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

Опрос