Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку установления, пересмотра и прекращения действия "зеленого" тарифа для субъектов хозяйственной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ___

Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики від 02 листопада 2012 року N 1421 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14.03.2014 N 251), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за N 1957/22269, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

Зміни
до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності

1. Назву Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств".

2. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єкти господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), а також застосовується до об'єктів електроенергетики (генеруючих установок) приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.

Норми розділу II Порядку не поширюються на об'єкти електроенергетики (генеруючі установки) приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт.";

2) пункт 1.6 після слова "господарювання" доповнити словами "та приватних домогосподарств";

3) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. "Зелений" тариф для об'єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії яких укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - засідання НКРЕКП), перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.";

4) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. При встановленні "зеленого" тарифу на квартал для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за умови, якщо:

 

NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ
______________________________
NЄВРО.01.01.2009

> 1,

застосовується така формула:

ВТАРИФ. = ВТАРИФ.01.01.2009 х

NЄВРО ХХ ХХ ХХХХ
_______________________________
NЄВРО 01.01.2009

,

де ВТАРИФ. - "зелений" тариф на дату засідання НКРЕКП, коп/кВт·год;

ВТАРИФ.01.01.2009 - "зелений" тариф, розрахований згідно з законом, станом на 01 січня 2009 року, коп/кВт·год;

NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ - середній офіційний курс євро Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті засідання НКРЕКП;

NЄВРО.01.01.2009 - офіційний курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2009 року, грн.

За умови, якщо

 

NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ
______________________________
NЄВРО.01.01.2009

Ј 1,

застосовується така формула:

ВТАРИФ. = ВТАРИФ.01.01.2009";

5) пункт 1.9 виключити;

6) пункт 1.10 викласти у такій редакції:

"1.10. Рішення щодо встановлення "зелених" тарифів та фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та об'єктів електроенергетики (генеруючих установок) приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт для кожного виду альтернативної енергії, приймаються на засіданні НКРЕКП. Такі рішення розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та публікуються в інформаційному бюлетені НКРЕКП.".

3. У розділі II:

1) У пункті 2.1:

абзац десятий виключити;

в абзаці одинадцятому слова "та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії" виключити;

2) абзац другий пункту 2.3 виключити;

3) доповнити Порядок новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року (у разі дотримання на відповідних об'єктах визначеного статтею 173 Закону рівня використання обладнання українського виробництва) національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка. Надбавка до "зеленого" тарифу за умови дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк дії "зеленого" тарифу. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.".

У зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 вважати відповідно пунктами 2.5 та 2.6;

4) абзац третій пункту 2.5 виключити;

5) в абзаці четвертому пункту 2.6. слова "та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії" виключити;

4. У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

5. У Додатку 1 до Порядку слова "Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" замінити словами "Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

К. Сушко

Начальник Управління
генеруючих підприємств

О. Чуприна

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

04 червня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (далі - Закон) яким були внесені зміни до процедури встановлення "зеленого" тарифу, визначеної у статті 171 Закону України "Про електроенергетику". Зокрема, зміни стосуються механізму розрахунку "зеленого" тарифу, збільшення потужності для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання до 30 кВт, визначення окремих коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, введення нових коефіцієнтів "зеленого" тарифу та періодів введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (черг/пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, зменшення до 01.01.2017 "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 01.07.2015. На сьогодні діє Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року N 1421.

З метою приведення Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року N 1421 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14.03.2014 N 251) до вимог Закону, НКРЕКП розроблено проект постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності".

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" є виконання вимог Закону "Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії", забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" в частині механізму розрахунку "зеленого" тарифу, наближення "зеленого" тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до їх середньосвітових розмірів, скасування вимоги щодо місцевої складової як такої, що суперечить вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною, вирішення проблеми надмірного стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та недостатнього стимулювання біоенергетики та геотермальної енергетики; стимулювання приватних домогосподарств до запровадження енергоефективних технологій виробництва електричної енергії не лише з енергії сонячного випромінювання, а й енергії вітру.

Для досягнення поставленої мети пропонується затвердити зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

- спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

- не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернативний спосіб

- альтернативи запропонованому способу немає

- будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

- відповідає вимогам чинного законодавства України;
- забезпечує наближення рівнів "зеленого" тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів;
- забезпечує вирішення проблеми надмірного стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та недостатнього стимулювання біоенергетики та геотермальної енергетики;
- забезпечує стимулювання приватних домогосподарств до запровадження енергоефективних технологій виробництва електричної енергії не лише з енергії сонячного випромінювання, а й енергії вітру та приводить величину "зелених" тарифів у відповідність до зміненого механізму розрахунку "зеленого" тарифу

- відповідає вимогам чинного законодавства України;
- забезпечує досягнення принципів державного регулювання.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" забезпечить:

- внесення змін до механізму розрахунку "зеленого" тарифу ("Зелений" тариф для об'єктів електроенергетики, введених в експлуатацію по 31.12.2024, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії яких укладено по 31.12.2024, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання);

- збільшення потужності для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання до 30 кВт та визначення окремих коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт;

- скасування вимоги щодо місцевої складової як такої, що суперечить вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною;

- зменшення до 01.01.2017 "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 01.07.2015.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію акта - впливу зовнішніх факторів, які можуть негативно впливати на виконання вимог акта, не очікується.

Оцінка можливості проводження та виконання вимог акта - надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки не очікується настання будь-яких негативних проявів за результатами прийняття запропонованих змін.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за виконанням вимог акта здійснюватиметься постійно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Втрати

Держава

- створення конкурентних умов для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії
- вирішення проблеми надмірного стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання. та недостатнього стимулювання біоенергетики та геотермальної енергетики

- додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

- наближення рівнів "зеленого" тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів.
- стимулювання біоенергетики та геотермальної енергетики.
- скасування вимоги щодо місцевої складової як такої.
- зменшення до 01.01.2017 "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 01.07.2015.

- додаткових витрат не передбачається

Громадяни

проект акта стосується сфери інтересів населення:
- стимулювання об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання шляхом збільшення потужності до 30 кВт, а також введення коефіцієнтів "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, що виробляють електричну енергію з енергії вітру встановленою потужністю до 30 кВт;
- "зелений" тариф для об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії яких укладено по 31.12.2024, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання

- додаткових витрат не передбачається

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" термін її дії необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - надходжень не прогнозується;

2) Кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії і мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом (станом на 01.07.2015 - 166 ліцензіатів) у встановленому законодавством порядку, а також об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт.

3) Розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 113 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься НКРЕКП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних. Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання та об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після дня набрання ним чинності.

При здійсненні повторного відстеження будуть використані статистичні дані суб'єктів господарювання та звернення об'єктів електроенергетики приватних домогосподарств, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, для перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої під час його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Д. Вовк

08 жовтня 2015 року

 

Опрос