Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок применения тарифов на электроэнергию (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

________________

м. Київ

N _________

Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року N 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за N 599/20912, такі зміни:

1) в абзацах першому та другому пункт 1 слова "та споживачам, прирівняним до населення" виключити;

2) підпункт 2.3 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:

2.3.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, згідно з такими варіантами:

а) 0,5 тарифу протягом нічного періоду (з 23-00 до 7-00);

1,0 тарифу протягом денного періоду (з 7-00 до 23-00);

б) 0,4 тарифу протягом нічного періоду (з 23-00 до 7-00);

1,02 тарифу протягом денного періоду (з 7-00 до 23-00).

2.3.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, згідно з такими варіантами:

а) 1,5 тарифу з 8-00 до 11-00 та з 20-00 до 22-00;

1,0 тарифу з 7-00 до 8-00, з 11-00 до 20-00 та з 22-00 до 23-00;

0,4 тарифу з 23-00 до 7-00;

б) 1,5 тарифу з 7-00 до 10-00 та з 19-00 до 22-00;

1,02 тарифу з 10-00 до 19-00 та з 22-00 до 23-00;

0,25 тарифу з 23-00 до 7-00.

При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.";

3) пункт 3 виключити.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 листопада 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Указом Президента України від 28 травня 2015 року N 298 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями" було доручено вжити заходів з оптимізації добових графіків споживання електроенергії, зокрема шляхом стимулювання споживачів до споживання електричної енергії у нічний час.

Одним із таких заходів є стимулювання до використання електричної енергії у нічний час, оскільки споживання електричної енергії побутовими та непобутовими споживачами, протягом доби та пори року відрізняється нерівномірністю, що створює дефіцит електричної потужності у часи максимального навантаження енергосистеми України.

З урахуванням зазначеного, розроблено проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію" (далі - Проект постанови НКРЕКП), яким для зменшення навантаження на об'єднану енергетичну систему України, побутовим споживачам оптимізовано тарифний коефіцієнт на електричну енергію в нічний період.

Проект постанови НКРЕКП передбачає встановлення додаткових тарифних коефіцієнтів до базового рівня тарифу на електроенергію, зокрема:

- при застосуванні двозонного обліку пропонується новий вид тарифного коефіцієнта 0,4 (з 23-00 до 7-00) та тарифного коефіцієнта 1,02 (з 7-00 до 23-00);

- при застосуванні тризонного обліку новий вид тарифного коефіцієнта 0,25 (з 23-00 до 7-00), тарифного коефіцієнта 1,5 (з 7-00 до 10-00 та з 19-00 до 22-00) та тарифного коефіцієнта 1,02 (з 10-00 до 19-00 та з 22-00 до 23-00).

Зазначений проект постанови НКРЕКП стимулюватиме побутових споживачів застосовувати облік споживання електричної енергії за періодами часу та використовувати електроенергію за зниженим тарифом у нічний період. Крім того, це надасть можливість вирівняти графік навантаження об'єднаної енергетичної системи України та забезпечить зниження обсягів споживання електричної енергії у пікові періоди.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію" є збалансування об'єднаної енергетичної системи України та стимулювання населення до споживання електричної енергії в нічний період.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам чинного законодавства

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Відповідає принципам державної регуляторної політики.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект постанови НКРЕКП передбачає вдосконалення порядку застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню, шляхом уточнення термінології та окремих розділів документу, зокрема зазначення сфери застосування регуляторного акта.

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить удосконалити порядок застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню, та привести нормативно-правовий акт НКРЕКП, яким затверджено порядок застосування тарифів на електричну енергію для населення, у відповідність до чинного законодавства.

Впливу зовнішніх факторів на дію акта, які можуть впливати на його виконання, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблена, оскільки впровадження акт не передбачає будь-якої можливої шкоди.

Функції державного контролю покладено на НКРЕКП на постійній основі.

6. Визначення очікуваних результатів - метод аналізу вигод та витрат

 

Вигоди

Втрати

Держава

Удосконалення чинної нормативної бази НКРЕКП

Не зазнає

Енергопостачальні компанії (ліцензіати)

Не зазнають

Не зазнають

Інші суб'єкти господарювання (споживачі електричної енергії)

Отримання удосконаленого порядку застосування тарифів на електроенергію

Не зазнають

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію" термін її дії не обмежується.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, неможливо визначити на даному етапі;

2) кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюється на населення та на 37 енергопостачальних компаній, які здійснюють ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

3) часом, який витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, не змінюється; розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами (крім населення) у зв'язку з виконанням вимог акта, не зміниться;

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. НКРЕКП в межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюватиметься Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом використання виключно статистичної звітності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом використання виключно статистичної звітності. Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися через 3 роки після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою перевірки сталого досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики
та комунальних послуг

Д. Вовк

05 жовтня 2015 року

 

Опрос