Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Критерии, которым должны соответствовать экспертные организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.10.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ___

Про внесення змін до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та пункту 7 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2011 року N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за N 719/19457, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

 

Критерії,
яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, незалежно від форм власності мають відповідати таким критеріям:

1.1. Наявність статусу юридичної особи та філій чи представництв (у разі здійснення експертизи проектів будівництва, що реалізуються по всій території України);

1.2. Укомплектованість експертної організації експертами, що пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат для проведення експертизи проектів будівництва об'єктів, які:

1.2.1. належать до IV і V категорій складності:

з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення - на постійній основі;

з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки - як на постійній основі, так і тимчасово.

щодо кошторисної частини проектної документації - як на постійній основі (у разі реалізації проектів будівництва із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень (далі - державні кошти), так і тимчасово;

1.2.2. належать до I - III категорій складності:

1) у разі будівництва на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами:

з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд - на постійній основі;

щодо кошторисної частини проектної документації - як на постійній основі (у разі реалізації проектів будівництва із залученням державних коштів), так і тимчасово.

2) у разі будівництва із залученням державних коштів:

з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд - як на постійній основі (у разі реалізації проектів будівництва на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами), так і тимчасово.

щодо кошторисної частини проектної документації - на постійній основі;

1.3. Наявність організаційно-методичної документації, необхідної для проведення експертизи проектів будівництва;

1.4. Наявність власного або орендованого приміщення для розміщення персоналу, що відповідає чинним санітарним нормам і правилам, матеріально-технічного забезпечення робочих місць, мережі Інтернет, електронної пошти;

1.5. Наявність режимно-секретного підрозділу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" при проведенні експертизи проектів, матеріали яких містять державну таємницю.

2. Перелік експертних організацій, що відповідають цим Критеріям (далі - Перелік), формується та оприлюднюється Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на його офіційному веб-сайті на підставі звернення таких організацій, до якого додаються:

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (статуту, положення);

відомості щодо філій чи представництв (у разі проведення експертизи проектів будівництва, що реалізуються по всій території України);

відомості щодо персонального складу експертів (прізвище, ім'я, по батькові, копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені керівником експертної організації, із зазначенням трудових відносин (трудовий або цивільно-правовий договір);

засвідчені в установленому порядку копії трудових книжок експертів, цивільно-правових договорів або розпорядчих актів щодо роботи за сумісництвом;

інформація щодо напрямів експертизи, за якими експертна організація планує здійснювати експертизу (за об'єктами виробничого та невиробничого призначення, у розрізі галузей економіки, за категоріями складності, за розділами проектної документації, за регіонами (в цілому по Україні, декілька регіонів, регіон));

інформація щодо матеріально-технічного забезпечення, мережі Інтернет, електронної пошти та функціонування режимно-секретного підрозділу.

3. До Переліку можуть вноситися зміни на підставі звернення експертних організацій. До звернення додаються документи, передбачені пунктом 2 цих Критеріїв (у разі зміни напрямів здійснення експертизи), та документи (або їх копії), які підтверджують необхідність внесення змін до Переліку.

4. У Переліку вказується інформація щодо притягнення експертної організації та/або експертів до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

 

Начальник Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

Л. М. Шоломицька

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про внесення змін до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва"

1. Визначення проблеми

Проект наказу "Про внесення змін до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва" розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою покращення умов для належного та ефективного функціонування діяльності організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва, шляхом встановлення вимог до експертних організацій при здійсненні експертизи по всій території України і врегулювання питання матеріального-технічного забезпечення їх діяльності, а також з метою приведення Критеріїв у відповідність до вимог Закону України від 09 квітня 2015 року N 320-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства".

2. Цілі державного регулювання

Положення проекту наказу в першу чергу спрямовані на підвищення якості експертизи проектів будівництва та збільшення кількості таких організацій, що надасть інвесторам можливість вибору. Завдяки створенню конкурентного середовища поступово підвищуватиметься рівень кваліфікації експертів та якість експертизи проектів будівництва та персональної відповідальності суб'єктів архітектурної діяльності.

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Під час розроблення проекту наказу було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишити існуючу ситуацію без змін

У разі залишення існуючої ситуації без змін держава втрачає можливість упорядкувати та удосконалити Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

Отже, цей спосіб, як альтернативний для вирішення відповідних цілей державного регулювання, не може бути прийнято.

2. Прийняття вказаного нормативного акта

Прийняття зазначеного наказу дасть змогу уніфікувати та удосконалити Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

До Критеріїв вносяться зміни в частині уточнення вимог щодо укомплектованості експертних організацій експертами, що працюють як на постійній основі, так і тимчасово, залежно від категорій складності об'єктів будівництва, джерел фінансування та інженерно-геологічних та техногенних умов, за яких реалізуватиметься проект будівництва. Крім того, упорядковується процедура подання відомостей щодо філій (представництв) у разі проведення експертизи проектів будівництва, що реалізуються по всій території України.

Таким чином, єдиним способом досягнення визначених цілей є прийняття зазначеного наказу.

4. Механізм розв'язання

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є прийняття наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про внесення змін до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва". Унесення необхідних змін до Критеріїв дозволить проводити експертизу проектів будівництва експертним організаціям, що мають кваліфікованих експертів, які пройшли професійну атестацію, що дозволить підвищити якість експертизи проектів будівництва.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта можуть негативно вплинути такі фактори:

негативне сприйняття з боку проектних організацій, що розроблюють неякісну проектну документацію.

Позитивно на дію цього регуляторного акта можуть вплинути такі фактори:

реалізація акта дозволить підвищити якісний рівень розроблення та експертизи проектної документації.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження вимог такого регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься в установленому порядку.

6. Досягнення визначеної мети

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигід та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Громадяни

Упорядкування та уніфікація Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Відсутні

7. Строк дії

Дія цього регуляторного акта залежить від строку дії Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

8. Показники результативності

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для від стеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- додаткові витрати бюджетних коштів, пов'язані з дією акта - не передбачені;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта - дія акта поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та учасників будівництва - замовників та виконавців експертизи проектної документації;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами на виконання вимог акта, - прийняття зазначеного акта не передбачає додаткових витрат та часу;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо положень акта - вище середнього.

9. Відстеження результативності

Базове відстеження результативності наказу здійснюватиметься після набрання чинності цим нормативно-правовим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Мінрегіон.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос