Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О меценатстве в спорте (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про меценатство у спорті

Цей закон визначає загальні засади меценатської діяльності у спорті, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток та забезпечення сприятливих умов для меценатської діяльності у спорті.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Меценатська діяльність у спорті - добровільна діяльність фізичних або юридичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів допомоги у сфері фізичної культури і спорту.

Меценат спорту - фізична або юридична особа, яка безповоротно передає своє майно, у тому числі грошові кошти, або права володіння, користування, розпоряджання своїм майном та/або виконує роботи, надає послуги у сфері фізичної культури і спорту.

набувач меценатської допомоги - фізична або юридична особа, що отримує допомогу від одного або декількох меценатів спорту.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Цивільним і Податковим кодексами, Законами України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про фізичну культуру і спорт" та іншими законами.

Стаття 2. Законодавство про меценатську діяльність

Законодавство України про меценатство складається з положень Конституції України, Цивільного та Податкового кодексів, Законів України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про фізичну культуру і спорт", цього Закону, міжнародних договорів України інших нормативно-правових актів, що стосуються меценатства.

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права, міжнародні договори у сфері меценатської діяльності є складовою частиною правової системи України.

У випадках якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про меценатство, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II
Меценатська діяльність у спорті

Стаття 3. Цілі, сфера та суб'єкти меценатської діяльності

Цілями меценатської діяльності у спорті є:

1) створення умов для розвитку фізичної культури і спорту;

2) реалізація програм (проектів) розвитку спортивної інфраструктури;

3) підтримка суб'єктів сфери фізичної культури і спорту;

4) підтримка спортсменів, тренерів, команд для досягнення ними найвищого спортивного результату.

Меценати спорту самостійно визначає об'єкт меценатської та/або благодійницької діяльності, цілі, спрямованість, форму та зміст меценатської допомоги, що не передбачає отримання прибутку.

Сферою меценатської діяльності є фізична культура і спорт, на які спрямовані матеріально-технічна та/або фінансова підтримка.

Набувачі меценатської допомоги (фізична або юридична особа сфери фізичної культури і спорту) здійснюють свою діяльність на отриману допомогу від мецената без цілі отримання прибутку і можуть її використовувати лише на цілі, визначені цим Законом.

Суб'єктами меценатської діяльності у фізичній культурі і спорті є:

1) меценати спорту;

2) спортсмени, тренери, фахівці сфери фізичної культури і спорту;

3) фізичні особи, які займаються спортом і фізичною культурою;

4) громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

5) заклади фізичної культури і спорту;

6)спортивні споруди.

Суб'єкти меценатської діяльності у спорті можуть здійснювати спільну діяльність з іншими благодійниками та нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

Органи державної влади та місцевого самоврядування та їх працівники не мають права здійснювати меценатську діяльність та отримувати меценатську допомогу.

Положення цього закону розповсюджується на суб'єктів меценатської діяльності, які оформили свої відношення договором, укладеним згідно з діючим законодавством.

Органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть перешкоджати суб'єктам меценатської діяльності у виборі засобів та напрямів меценатської діяльності.

Стаття 4. Види меценатської діяльності у спорті

1. Меценати спільно чи індивідуально можуть здійснювати меценатську діяльність на підставі одного або декількох видів меценатської діяльності:

1) передача у власність набувачів меценатської діяльності коштів, іншого майна;

2) передача у користування набувача меценатської діяльності майна;

3) надання послуг та виконання робіт на користь набувачів меценатської діяльності.

2. Отримання набувачами від меценатів спорту меценатської допомоги не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

Стаття 5. Порядок оформлення договору між меценатом спорту та набувачем меценатської допомоги

1. Меценатська діяльність здійснюється на підставі договору між меценатом спорту та набувачем меценатської діяльності.

2. Договором між меценатом спорту та набувачем меценатської діяльності визначаються цілі, напрямок, форма та зміст меценатської діяльності.

3. Права та обов'язки мецената спорту та набувача меценатської діяльності вступають в силу з часу укладання договору, якщо інше не передбачено зазначеним договором.

Стаття 6. Права органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері меценатської діяльності у спорті

Органи державної влади та місцевого самоврядування у сфері меценатської діяльності у спорті мають право:

1) здійснювати мірі з економічної підтримки меценатів спорту та набувачів меценатської діяльності;

2) порушувати клопотання про присвоєння державних нагород та нагороджувати почесними відзнаками;

3) встановлювати на будинках, спорудах, що належать органам державної влади та місцевого самоврядування, набувачам меценатської діяльності, інформаційні написи та позначки з ім'ям мецената спорту;

4) застосовувати організаційні заходи з формування позитивного іміджу мецената спорту.

Стаття 7. Державні гарантії та стимулювання меценатської діяльності

Державними гарантіями стимулювання меценатської діяльності у спорті є економічна підтримка меценатів спорту та набувачів меценатської діяльності у відповідності до чинного законодавства України, у тому числі шляхом встановлення державних та/або регіональних пільг з оподаткування та контроль за їх дотримання.

Юридичним та фізичним особам, набувачам меценатської діяльності державною гарантується право отримувати меценатську допомогу.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані надавати інформацію меценатам спорту та набувачам меценатської діяльності інформацію про стан розвитку сфери спорту та фізичної культури.

Органи державної влади та місцевого самоврядування мають право ознайомитися із змістом та ходом робіт, що здійснюються за рахунок меценатської діяльності в закладах фізичної культури і спорту державної та комунальної форми власності.

Стаття 8. Гарантія, що надаються меценатам спорту

1. Гарантіями стимулювання меценатської діяльності є встановлення податкових та інших пільг згідно з чинним законодавством.

2. Податок на прибуток мецената спорту - юридичної або фізичної особи при фактичних витратах за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні мецената спорту, зменшується на суму витрат мецената, спрямованих у вигляді допомоги набувачам меценатської діяльності.

Частина прибутку, спрямована на меценатську діяльність не оподатковується.

Зменшення оподаткування застосовується до меценатів, які спрямовують свої кошти на меценатську діяльність в обсязі не менше 10 % від власного доходу.

2. Меценатська діяльність не є підставою для скорочення бюджетного фінансування діяльності набувачів меценатської діяльності.

2. Набувачі меценатської діяльності мають право:

1) встановлення та присудження нагород та почесних звань;

2) встановлення інформаційних написів та позначок з ім'ям мецената спорту, на будівлях, спорудах, що знаходяться у власності набувачів меценатської допомоги.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Опрос