Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной авиационной службы Украины с правоохранительными органами для обеспечения безопасности гражданской авиации Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                          2015 р. N

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами для забезпечення безпеки цивільної авіації України

Відповідно до частини четвертої статті 5, частин першої, третьої та четвертої статті 17, частини другої статті 19 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами для забезпечення безпеки цивільної авіації України, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Порядок взаємодії
Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами для забезпечення безпеки цивільної авіації України

1. Під правоохоронними органами в цьому Порядку слід розуміти Міністерство внутрішніх справ України, що здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, районні, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні управління (відділи), окремі підрозділи міліції та територіальні, у тому числі міжрегіональні, органи патрульної служби.

2. Цей Порядок визначає взаємодію, організацію перевірок, інспектувань суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності, які проводяться спільно Державною авіаційною службою України (далі - Державіаслужбою) та правоохоронними органами, з метою вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації, виявлення та запобігання адміністративним та іншим правопорушенням в галузі цивільної авіації, діяльності, яка впливає або може впливати на безпеку польотів, або загрожує чи може загрожувати життю та здоров'ю громадян.

Порядок є обов'язковим для виконання державними інспекторами Державіаслужби або особами, уповноваженими на проведення перевірок, та працівниками правоохоронних органів.

3. Формою взаємодії Державіаслужби та правоохоронних органів при запобіганні та припиненні правопорушень в галузі цивільної авіації України є спільні планові та позапланові перевірки (заходи).

4. Спільні планові перевірки (заходи) здійснюється згідно з щоквартальними планами роботи, які затверджуються Державіаслужбою, за погодженням з правоохоронними органами, з якими передбачено спільне проведення перевірок (заходів).

5. Проведення спільних позапланових перевірок (заходів) здійснюється в разі отримання інформації щодо адміністративних правопорушень та правопорушень у галузі цивільної авіації України, яка надійшла до Державіаслужби та/або правоохоронних органів безпосередньо від органів місцевого самоврядування, працівників територіальних органів внутрішніх справ (дільничних інспекторів) або працівників авіаційної галузі, а також від фізичних та юридичних осіб.

У разі отримання відповідної інформації державні інспектори Державіаслужби або особи, уповноважені на проведення перевірок (заходів), спільно з працівниками правоохоронних органів проводять у найкоротший строк позапланову перевірку можливого місця правопорушення.

6. Державні інспектори Державіаслужби або особи, уповноважені на проведення перевірок, з працівниками правоохоронних органів при проведенні спільних перевірок (заходів) діють у межах своїх повноважень, визначених законом.

7. У випадках перешкоджання виконанню службових обов'язків щодо контролю за діяльністю суб'єкта авіаційної діяльності державний інспектор Державіаслужби або особа, уповноважена на проведення перевірок (заходів), звертається до правоохоронних органів.

8. Державіаслужбою спільно з правоохоронними органами з метою ефективної взаємодії для запобігання та припинення адміністративних правопорушень та правопорушень в галузі цивільної авіації України, обміну відповідною інформацією організовуються спільні наради та інші заходи.

9. Представники правоохоронних органів сприяють, у межах своєї компетенції, державним інспекторам Державіаслужби або особам, уповноваженим на проведення перевірок (заходів), у виконанні ними своїх обов'язків щодо запобігання та припинення адміністративних правопорушень та правопорушень в галузі цивільної авіації України.

10. Правоохоронні органи зобов'язані своєчасно реагувати на повідомлення про факти порушення повітряного простору, адміністративних правопорушень та правопорушень в галузі цивільної авіації України, приймати рішення щодо направлення необхідної кількості працівників або підрозділів для участі у спільних перевірках (заходах).

11. Правоохоронні органи та їх територіальні підрозділи на підконтрольних їм територіях організовують збір інформації стосовно розташування та знаходження незареєстрованих постійних злітно-посадкових майданчиків, повітряних суден, а також виконання польотів пілотами, що не мають належним чином оформлених сертифікатів, ліцензій, свідоцтв та відповідних рейтингів.

12. Представники правоохоронних органів зобов'язані:

1) спільно з Державіаслужбою планувати та здійснювати спільні перевірки (заходи) щодо виявлення незареєстрованих постійних злітно-посадкових майданчиків, повітряних суден, а також пілотів, що не мають належним чином оформлених сертифікатів, ліцензій, свідоцтв та відповідних рейтингів;

2) у випадку виявлення фактів або інформації щодо протиправних дій юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору України, розробленням, виготовленням, ремонтом та експлуатацією авіаційної техніки, здійсненням господарської діяльності в галузі цивільної авіації України, обслуговуванням повітряного руху, забезпеченням безпеки авіації, інформувати Державіаслужбу для організації спільних позапланових перевірок (заходів);

3) забезпечувати захист життя, здоров'я, честі, гідності державних інспекторів Державіаслужби та осіб, уповноважених на проведення перевірок, і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків;

4) у разі, якщо державним інспектором Державіаслужби або особою, уповноваженою на проведення спільної перевірки (заходу), було складено припис про заборону польотів, контролювати виконання вимог цього припису до надходження офіційної інформації про усунення недоліків від Державіаслужби;

5) у разі недопущення державних інспекторів Державіаслужби та осіб, уповноважених на проведення перевірок, до проведення перевірки (заходу), перешкоджання будь-яким іншим чином у її проведенні, представники правоохоронних органів, у межах своєї компетенції, вирішують питання щодо допуску на об'єкт перевірки (заходу), надання необхідних документів, забезпечують усунення перешкод та притягнення осіб, які перешкоджають у проведенні перевірки (заходу), до відповідальності та застосування інших передбачених законодавством заходів.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами для забезпечення безпеки цивільної авіації України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання порядку взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами з метою попередження авіаційних подій, припинення протиправних дій у сфері цивільної авіації при експлуатації літальних апаратів "малої авіації" та забезпечення безпеки авіації

З прийняттям нової редакції Повітряного кодексу України виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з питань організації використання повітряного простору України у відповідність із вимогами цього кодексу. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії Державної авіаційної служби України з правоохоронними органами для забезпечення безпеки цивільної авіації України" (далі - проект постанови) дозволить привести нормативно-правову базу України в галузі організації використання повітряного простору у відповідність із вимогами Повітряного кодексу України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту постанови є порядок взаємодії та організації спільних перевірок Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба) та правоохоронних органів з метою вжиття заходів для забезпечення безпеки авіації, виявлення та запобігання адміністративним та іншим правопорушенням в галузі цивільної авіації, діяльності, яка впливає або може впливати на безпеку польотів, або загрожує чи може загрожувати життю та здоров'ю громадян.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Нині вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Першим альтернативним способом є залишити існуючу нормативно-правову базу без змін. Водночас, такий альтернативний спосіб не забезпечить динамічного реагування та взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами.

Враховуючи зазначене, цей спосіб необхідно відхилити.

Другим альтернативним способом є прийняття запропонованого проекту акта, який дасть змогу нормативно врегулювати порядок взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами з метою попередження авіаційних подій, припинення протиправних дій у сфері цивільної авіації при експлуатації літальних апаратів "малої авіації" та забезпечення безпеки авіації.

Останній спосіб є оптимальним та найбільш прийнятним, оскільки буде досягнуто цілі державного регулювання, забезпечено принцип державної регуляторної політики, таким чином буде вирішено зазначену проблему.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект постанови визначає порядок взаємодії та організації спільних перевірок Державіаслужби та правоохоронних органів з метою вжиття заходів для забезпечення безпеки авіації, виявлення та запобігання адміністративним та іншим правопорушенням в галузі цивільної авіації, діяльності, яка впливає або може впливати на безпеку польотів, або загрожує чи може загрожувати життю та здоров'ю громадян.

Вимоги проекту постанови обов'язкові для керівництва та виконання державними інспекторами Державіаслужби або особами, уповноваженими на проведення перевірок, та працівниками правоохоронних органів.

Прийняття та впровадження в дію проекту регуляторного акта не потребує розроблення та впровадження додаткових механізмів та засобів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

З прийняттям проекту регуляторного акта ціль державного регулювання буде досягнута.

В результаті запровадження даного регуляторного акта очікується зміцнення позицій України на міжнародному рівні як країни, яка забезпечує виконання міжнародних зобов'язань щодо попередження авіаційних подій, припинення протиправних дій у сфері цивільної авіації при експлуатації літальних апаратів "малої авіації" та забезпечення безпеки авіації.

Економічною мотивацією є те, що реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України. Загальнодержавною мотивацією є позитивний вплив від реалізації акта на роботу авіаційного транспорту та забезпечення безпеки польотів, а також на безпечне і ефективне використання повітряного простору.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів.

Також, прийняттям даного регуляторного акта реалізація державної політики в галузі цивільної авіації та забезпечення безпеки авіації будуть приведені до вимог чинного Повітряного кодексу України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

держава

Реалізація державної політики в галузі цивільної авіації та забезпечення безпеки авіації.

не передбачає

суб'єкти господарювання

Підвищення безпеки та ефективності використання повітряного простору.

не передбачає

громадяни

Поліпшення рівня безпеки при виконанні польотів

не передбачає

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запровадження цього регуляторного акта передбачається на необмежений термін дії з внесенням до нього необхідних змін, у разі необхідності, в зв'язку із розвитком українського законодавства.

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Термін його дії не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Рівень поінформованості суб'єктів авіаційної діяльності досягнуто шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

Основними показниками результативності проекту регуляторного акта є:

Найменування показника

Розмір показника

Суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія акта

Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору та організацією використання повітряного простору.

Розмір часу, що витрачатиметься суб'єктами господарювання на виконання вимог акта

Не передбачається

Рівень поінформованості суб'єктів

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України

Розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Передбачається збільшення надходжень до Державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюватиметься Державною авіаційною службою України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

З метою оцінки ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених цілей повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється не пізніше як через рік з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, - статистичні дані за основними показниками результативності регуляторного акта та дані, отримані шляхом опитування.

 

Т. в. о. Голови Державної
авіаційної служби України

Е. В. Дьомін

"___" ____________ 20__ року

 

Опрос