Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления паллиативной помощи детям (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям

На виконання положень Конвенції ООН про права дитини; статті 354 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; доручення Віце-прем'єр-міністра N 27562/1/1-15 від 07.07.2015 та пункту 3.7 рекомендацій уповноваженого з прав людини України у Верховній Раді від 01.07.2015 року за N 7-1585/15-86 щодо забезпечення прав людини при наданні паліативної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання паліативної допомоги дітям (далі - Положення) (додається).

2. Начальнику Управління організації медичної допомоги матерям та дітям (______________) організувати проведення навчальних семінарів із впровадження Положення для територіальних органів охорони здоров'я і співробітників профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів та закладів післядипломної освіти до __________________.

3. Створити робочі групи для розробки:

3.1. Формуляра лікарських засобів, які застосовуються при наданні паліативної допомоги дітям.

3.2. Положення про дитяче паліативне відділення/кабінет.

3.3. Положення про дитячий хоспіс.

3.4. Положення про виїзну дитячу паліативну службу

3.4. Положення про Реєстр дітей, які потребують паліативної допомоги та відповідну обліково-звітну документацію.

4. Директору Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки ____________ (______) забезпечити внесення відповідних змін до навчальних планів і програм навчальних медичних закладів та закладів післядипломної освіти до _____________.

5. Керівникам структурних підрозділ з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державної адміністрації, ректорам вищих навчальних медичних закладів та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ Центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, Національній академії медичних наук України:

5.1. Забезпечити умови для проведення навчальних семінарів із впровадження Положення для організаторів територіальних органів охорони здоров'я і співробітників профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів та закладів післядипломної освіти.

5.2. Визначити і затвердити наказом відповідальну особу та графік проведення навчальних семінарів для лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, лікарів, дитячих хірургів, дитячих анестезіологів-реаніматологів, дитячих онкологів, дитячих гематологів, дитячих неврологів, лікарів з лікувальної фізкультури, фельдшерів, молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я усіх рівнів, де надається медична допомога дітям, стосовно впровадження Положення до ______________.

5.3. Організувати відповідно до затвердженого графіка проведення навчальних семінарів для лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів, неонатологів, лікарів загальної практики / сімейної медицини, дитячих хірургів, дитячих онкологів, дитячих гематологів, дитячих неврологів, лікарів з лікувальної фізкультури, фельдшерів, молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я усіх рівнів, де надається медична допомога дітям, з прийняттям заліків стосовно впровадження Положення до _____________.

6. Директору Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства _____________ (___________):

6.1. Внести пропозиції щодо змін в існуючі нормативно-правові МОЗ України та розробити проекти нових нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію цього Наказу, розробити проекти змін до чинного законодавства, які стосуються обов'язкової реанімації дітей з невиліковними хворобами, відповідно до процедури законотворення, подати їх на обговорення і прийняття з метою створення "Протоколу без реанімації".

6.2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра ____________ (______).

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

Порядок надання паліативної допомоги дітям

I. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюється порядок надання паліативної допомоги дітям.

1.2. Надання паліативної допомоги дітям здійснюється закладами охорони здоров'я різних форм підпорядкування та власності з урахуванням прав дитини на вибір лікаря та медичного закладу.

1.3. Координацію роботи з питань надання паліативної допомоги здійснюють в межах компетенції Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, регіональні органи охорони здоров'я.

II. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Паліативна допомога - міждисциплінарна допомога, що направлена на запобігання та полегшення страждань, поліпшення якості життя для пацієнтів з невиліковними хворобами і членів їх родин.

Паліативна допомога дітям - це активна всеосяжна допомога тілу, розуму, душі хворої дитини, що передбачає також підтримку його родині. Вона починається, коли хвороба діагностована, і продовжується незалежно чи отримує, чи не отримує дитина лікування.

Мультидисциплінарна команда з паліативної допомоги - включає членів різних медичних і немедичних професій та дисциплін, які працюють разом, щоб надати та поліпшити допомогу паліативним хворим і може включати в себе: лікаря, медичну сестру, реабілітолога, психолога, корекційного педагога, соціального працівника, духівника, волонтерів та інших за потребою.

Статус паліативного пацієнта визначається відповідно до діагнозів та станів, які обмежують або загрожують життю дитини.

Захворювання, яке загрожує життю - захворювання, при якому існує як висока ймовірність передчасної смерті, так і ймовірність тривалого продовження життя до дорослого віку.

Захворювання, що обмежує життя - захворювання, яке неминуче призведе до передчасної смерті.

Виїзна дитяча паліативна служба - забезпечує надання паліативної допомоги дітям зі статусом паліативного пацієнта поза межами закладу охорони здоров'я, який надає паліативну допомогу.

Реєстр (Єдиний державний реєстр дітей, які потребують паліативної допомоги) - електронна база даних, до якої заносяться відомості з виписного епікризу дітей, які потребують паліативної допомоги.

Протокол без реанімації - документ, що діє в більшості країн світу і надає право дитині, батькам, законним представникам дитини запобігти її стражданням наприкінці життя шляхом відмови від проведення серцево-легеневої реанімації та інших заходів підтримки життєдіяльності. Протокол переглядається щотижнево в стаціонарі, та щомісяця при амбулаторному забезпеченні надання паліативної допомоги.

III. Принципи та завдання паліативної допомоги дітям

3.1. Паліативна допомога дітям включає в себе: паліативний догляд, допомогу

та підтримку сім'ї пацієнта та осіб, що здійснюють догляд; психологічний супровід; соціальну та матеріальну допомогу; духовну опіку, які надаються на принципах: мультидисциплінарності із співпрацею державних, громадських та інших організацій, включаючи міжнародні; доступності упродовж 24 годин і 7 днів на тиждень; якості; гуманності; безперервності та наступності.

3.2. Дотримання принципу полегшення фізичного і психологічного страждання дитини.

3.3. Ефективна паліативна допомога вимагає широкого міждисциплінарного підходу і здійснюється міждисциплінарною командою із залученням сім'ї та громадських інституцій, що дозволяє успішно реалізувати допомогу дітям, навіть при обмежених ресурсах.

3.4. Інтереси дитини та її батьків є вирішальним критерієм для прийняття будь-яких рішень, пов'язаних з організацією та безпосереднім наданням паліативної допомоги.

3.5. Здійснення паліативної допомоги дітям передбачає обов'язкове врахування фізичних проблем хворої дитини, соціальних потреб сім'ї, психологічних потреб дитини та її родини, їх духовних потреб в залежності від віку та індивідуальних особливостей.

IV. Організація надання паліативної допомоги дітям

4.1. Паліативна допомога дітям надається після встановлення статусу паліативного пацієнта, за винятком хворих на туберкульоз, на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Паліативна допомога дітям, хворим на туберкульоз та на ВІЛ-інфекцію/СНІД, надається у відповідних закладах охорони здоров'я (накази МОЗ України від 21.01.2013 р. N 41; від 27.12.2007 N 866).

4.2. Статус паліативного пацієнта надається згідно переліку діагнозів (Додаток 1) і станів (Додаток 2). Лікуючий лікар оформляє висновок про наявність показів щодо надання дитині паліативної допомоги/догляду, який вноситься до медичної документації дитини за підписом завідуючого відділенням та керівника закладу, а копія висновку видається одному з батьків чи іншому законному представнику дитини.

4.3. Паліативна допомога дітям може надаватися в умовах: амбулаторно (в умовах, які не передбачають цілодобове медичне спостереження та лікування), в тому числі; а також стаціонарно (в умовах, що забезпечують цілодобове медичне спостереження та лікування).

4.4. Доступність паліативної допомоги дітям забезпечується шляхом організації цілодобового консультування по телефону із працівниками, які надають паліативну допомогу.

4.5. Надання паліативної допомоги дітям здійснюється: лікарями-педіатрами, лікарями-педіатрами-неонатологами, лікарями загальної практики / сімейної медицини, дитячими хірургами, дитячими анестезіологами-реаніматологами, дитячими онкологами, дитячими гематологами, дитячими неврологами, лікарями з лікувальної фізкультури, реабілітологами, молодшими спеціалістами з медичною освітою.

4.6. При виписці дитини із закладу охорони здоров'я, оформляється виписний

епікриз за встановленою формою з медичної карти стаціонарного хворого (ф. 003/о) із зазначенням діагнозу, результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень, рекомендацій з діагностики та лікування, примірного плану спостереження паліативного пацієнта (Додаток 3).

4.7. За необхідності надання паліативної допомоги дитині мультидисциплінарною командою створюється індивідуальний план надання паліативної допомоги в залежності від фізичних, емоційних, соціальних, психологічних та духовних потреб дитини та її сім'ї. План надання паліативної допомоги переглядається при зміні стану дитини.

4.8. Паліативна допомога дітям в амбулаторних умовах також може здійснюватися виїзною дитячою паліативною службою відповідно до Положення (п. 3 Наказу).

4.9. При наявності показів дитина госпіталізується в заклад охорони здоров'я,

який надає паліативну допомогу в стаціонарних умовах, за направленням лікаря або за зверненням батьків (опікунів) дитини.

4.10. Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф зобов'язаний забезпечити надання екстреної медичної допомоги дітям, які мають статус паліативного пацієнта, у випадках виникнення загрозливих для їх життя станів.

4.11. Під час перебування дитини, яка потребує паліативної допомоги в закладі охорони здоров'я, повинно бути забезпеченим право дитини та членів її сім'ї бути разом до кінця життя.

4.12. Після досягнення дитиною 18-річного віку з метою наступності надання паліативної допомоги вона скеровується в заклад охорони здоров'я, що надає паліативну допомогу дорослому населенню.

4.13. При наданні паліативної допомоги дітям призначення і виписування знеболюючих лікарських засобів, у тому числі наркотичних і психотропних, здійснюється у відповідності до чинних нормативно-правових документів.

4.14. Дитині, яка потребує продовження прийому наркотичних та/або психотропних лікарських засобів, при виписці із стаціонару видаються відповідні лікарські препарати терміном до 5 діб за підписом керівника медичної установи, де знаходилась на лікуванні дитина.

4.15. Дітям із статусом паліативного пацієнта медичні маніпуляції, які спричиняють больові відчуття, проводяться із знеболенням.

4.16. Діти, які досягли 14 років та їх батьки або законні представники з метою запобігання страждань наприкінці життя мають право відмовитись від проведення серцево-легеневої реанімації та інших заходів підтримки життєдіяльності шляхом підписання Протоколу без реанімації, право відмовитись від проведення серцево-легеневої реанімації та інших заходів підтримки життєдіяльності шляхом підписання Протоколу без реанімації дітям віком до 14 років мають їх батьки або законні представники.

V. Взаємодія медичних закладів, які надають паліативну допомогу дітям

5.1. Заклади охорони здоров'я, що надають паліативну допомогу дітям, в ході реалізації покладених на них завдань, взаємодіють з установами та організаціями: органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими закладами системи охорони здоров'я, недержавними громадськими організаціями, благодійними організаціями, волонтерами, соціального захисту, релігійними організаціями, науково-дослідними установами та іншими зацікавленими сторонами.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо розробки проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям"

Негативні тенденції динаміки показників здоров'я дитячого населення, збільшення прошарку дітей з інвалідністю роблять актуальними питання організації ефективної системи надання медико-соціальної допомоги дітям з використанням сучасних підходів та технологій.

Питання є надзвичайно актуальним у зв'язку з процесами реформування системи охорони здоров'я, зміни моделі педіатричної допомоги населенню, розвитку перинатальної медицини, необхідністю забезпечення доступних комплексних та тривалих у часі послуг дітям з особливими потребами та їх сім'ям.

З метою удосконалення надання паліативної допомоги дітям у період з 17 до 21 вересня 2015 року під час проведення тренінгу "Організація і надання паліативної допомоги дітям та їх близьким виїзними бригадами", провідними спеціалістами із Харкова, Києва, Івано-Франківська, Вінниці разом із науковцями Івано-Франківського національного медичного університету на базі організаційно-методичного центру в Івано-Франківському обласному клінічному центрі паліативної допомоги, були розроблені і прийняті (протокол від 21.08.2015) пропозиції до проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги дітям".

На виконання статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою організації надання паліативної допомоги невиліковним хворим затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію паліативної допомоги в Україні" N 41 від 21 січня 2013 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 р. за N 229/22761.

Зокрема, зазначеним наказом затверджено Порядок надання паліативної допомоги, визначено основні терміни та завдання такої допомоги хворим дорослого та дитячого віку.

Разом з тим, паліативна допомога у дітей має ряд особливостей, які необхідно деталізувати з метою подальшої організації процесу та використання сучасних міжнародних стандартів і рекомендацій при її реалізації у хворих дитячого віку.

Нормативи для розробки такого наказу є:

- положення Конвенції ООН про права дитини;

- стаття 354 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

- доручення Віце-прем'єр-міністра N 27562/1/1-15 від 07.07.2015

- пункту 3.7 рекомендацій уповноваженого з прав людини України у Верховній Раді від 01.07.2015 року за N 7-1585/15-86 щодо забезпечення прав людини при наданні паліативної допомоги;

- підпункт 3 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 267.

____________

Опрос