Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о Доме ребенка (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Типового положення про Будинок дитини

На виконання підпункту 1 пункту 16 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 419-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року", відповідно до абзацу 3 пункту 1, підпункту 5 пункту 4, підпункту 8 пункту 5 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), та пункту 14 розділу 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 р. N 267,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1) Типове положення про Будинок дитини в новій редакції, що додається.

2) Положення про Реабілітаційну комісію будинку дитини, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цього наказу вжити заходів щодо приведення чинних положень про будинок дитини у відповідність з Типовим положенням про будинок дитини, затвердженим цим наказом.

3. Медичному департаменту Міністерства охорони здоров'я України (В. Кравченко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України, від 18 травня 1998 року N 123 "Про затвердження Типового положення про будинок дитини", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 червня 1998 року за N 372/2812.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Міністр
соціальної політики України

П. Розенко

 

Типове Положення про будинок дитини

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні засади діяльності будинку дитини.

2. Будинок дитини (далі - БД) є спеціалізованим комунальним закладом охорони здоров'я для надання медичної, психологічної, педагогічної, соціальної реабілітації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітям з обмеженнями життєдіяльності (дітям, із загрозою формування інвалідності, діти-інваліди) віком від народження до 6 років (включно); для надання паліативної допомоги та догляду за дітьми-інвалідам підгрупи А, та забезпечення захисту їх прав та законних інтересів.

При наявних ресурсах, за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до потреб територіальної громади, в БД влаштовуються діти-інваліди віком до 18 років для проведення медико-соціальної реабілітації та/або надання паліативної допомоги та догляду.

3. БД провадить свою діяльність на принципах додержання та захисту прав дитини, пріоритетності сімейного виховання, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, законності, соціальної справедливості, гуманності, комплексності, забезпечення конфіденційності.

4. Допомога в БД може надаватися в стаціонарних (цілодобова та/або денна форма), амбулаторних умовах.

5. В БД надається допомога наступним категоріям дітей (пацієнтів):

1) Дітям з обмеженнями життєдіяльності (діти, які можуть стати інвалідами, діти-інваліди), які за станом здоров'я потребують медико-соціальної реабілітації або паліативної медичної допомоги та догляду.

2) Дітям-сиротам.

3) Дітям, позбавленим батьківського піклування.

4) Дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

6. Діти категорії, зазначеної підпунктом 1 пункту 5 розділу I, можуть перебувати в БД на період проходження медико-соціальної реабілітації в супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює (за умови наявності відділень для сумісного перебування).

7. У своїй діяльності БД керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.

8 Структура БД (кількість ліжок, кількість відділень та їх профіль) визначається (створюється) за рішенням місцевих органів виконавчої влади відповідно до потреб територіальної громади та з урахуванням матеріально-технічної бази БД, його кадрового потенціалу.

9. БД у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з іншими організаціями, підприємствами, установами, фондами, товариствами, за умови, що спільна діяльність спрямовується на розвиток матеріально-технічної бази БД, покращення якості надання медичної, реабілітаційної, психолого-педагогічної, соціальної та іншої допомоги його пацієнтам.

10. БД розміщується в спеціально побудованих та/або пристосованих приміщеннях, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань осіб, які перебувають у БД.

11. Діяльність БД регламентується Положенням, яке розробляється на основі цього Типового Положення з урахуванням можливостей та потреб територіальної громади та погоджується відповідним органом управління охорони здоров'я і реєструється місцевим органом виконавчої влади відповідно до законодавства.

12. Влаштування дитини до БД не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

13. БД може здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, встановленому законодавством України.

14. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються БД відповідно до чинного законодавства.

15. Заходи медико-соціальної реабілітації здійснюються за поінформованою згодою батьків (матері або батька) або особи, яка їх замінює.

16. Інформація про дітей, влаштованих до БД, є конфіденційною та обробляється тільки в професійних цілях, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Завдання та предмет діяльності БД

1. Реалізація завдань, визначених законами України Основи законодавства України про охорону здоров'я, "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженнями життєдіяльності (дітей-інвалідів, дітей, які можуть стати інвалідами).

2. Проведення системної, комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації пацієнтам БД.

3. Забезпечення надання медичної допомоги, в т. ч. невідкладної, лікувальної, загальнопаліативної, а також амбулаторно-консультативної з питань медико-соціальної реабілітації.

4. Надання батькам, особам, які їх замінюють; кандидатам в усиновлювачі, потенційним опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям індивідуальної психологічної, соціально-педагогічної, юридичної та іншої інформаційної допомоги, консультацій щодо діагностики стану здоров'я дітей, їх розвитку, виховання, у разі необхідності - формування навичок догляду за дитиною, з урахуванням її стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку.

Створення умов для знайомства та спілкування кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з дитиною-сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування, за направленням служби у справах дітей та у присутності її представника.

Психологічна підготовка дитини до знайомства з кандидатами в усиновлювачі, потенційними опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями, надання таким особам допомоги у встановленні контакту з дитиною.

5. Забезпечення ведення первинної медичної документації, інформаційно-аналітичної роботи та зберігання архівних документів відповідно до чинного законодавства України.

6. Створення умов для фізичного, розумового, духовного розвитку кожної дитини; виховання, навчання та засвоєння нею необхідних знань, умінь і навичок згідно з вимогами дошкільної та загальної середньої освіти, з урахуванням здібностей дитини, її можливостей та віку.

7. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

8. Щоденне медичне спостереження педіатра (і в разі потреби, інших спеціалістів) за пацієнтами.

9. Забезпечення, у разі потреби, організації консультацій, стаціонарного лікування пацієнтів БД, на базі закладів охорони здоров'я II - IV рівня надання медичної допомоги, у тому числі спеціалізованих закладах Міністерства охорони здоров'я України та установ Національної академії медичних наук України, а для пацієнтів, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I, - також санаторно-курортного лікування та забезпечення їх індивідуальним доглядом, у разі потреби, з числа молодшого медичного персоналу БД.

10. Надання необхідної медичної допомоги дітям в станах, які не потребують лікування в інших закладах охорони здоров'я II - IV рівнів надання медичної допомоги.

11. Забезпечення пацієнтів медичними виробами, лікарськими засобами, в т. ч. медикаментами, відповідно до призначень лікарів; засобами догляду та гігієни, відповідно до їх потреб.

12. Здійснення діяльності щодо придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення психотропних речовин (списків 2 таблиці II та таблиці III) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV).

13. Організація та забезпечення раціонального харчування пацієнтів, у тому числі спеціального харчування, з урахуванням їх віку та стану здоров'я.

14. Проведення двічі на рік (весною і восени) поглиблених медичних оглядів дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I з подальшим обстеженням та лікуванням виявленої у них патології.

15. Проведення планових профілактичних та оздоровчих заходів дітям, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I.

16. Забезпечення дітей-інвалідів, з числа категорій, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I, необхідними технічними та іншими засобами реабілітації згідно з чинним законодавством, інших категорій пацієнтів - за можливості з інших джерел фінансування, які не суперечать чинному законодавству України.

17. Забезпечення твердим інвентарем, одягом, взуттям, постільною білизною, іншим м'яким інвентарем та столовим посудом в межах табеля оснащення БД, засобами навчання та виховання пацієнтів всіх категорій, одягом, та взуттям, засобами особистої гігієни дітей, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 5 розділу I.

18. Підвищення кваліфікації медичного та педагогічного персоналу, навчання обслуговуючого персоналу.

19. Впровадження нових сучасних методик медичної, соціальної, психологічної, спеціальної педагогічної реабілітації.

20. Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, реінтеграції дітей до біологічних сімей з метою профілактики соціального сирітства, сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання.

21. Забезпечення сприятливих умов для розвитку, виховання, навчання та проходження медико-соціальної реабілітації пацієнтів закладу відповідно до їх віку та стану здоров'я.

22. Проведення санітарно-освітньої роботи.

23. Забезпечення, у разі потреби, направлення до спеціальних експертних медичних комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складання висновків про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, визначених у підпунктах 2 - 3 пункту 5 розділу I за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів; даних обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей та медичних документів дітей відповідно до Порядку діяльності спеціальних експертних медичних комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2009 року N 366 "Про створення спеціальних експертних медичних комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та затвердження порядку їх діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2009 року за N 562/16578.

24. Здійснення заходів стосовно підкинутих до закладу чи знайдених на території закладу дітей відповідно до діючого законодавства.

25. Центр забезпечує навчання дітей відповідно типової Програми розвитку дитини безпосередньо у БД або у дошкільних навчальних закладах різних типів, розташованих поблизу БД.

26. Забезпечення харчуванням батьків або осіб, які їх замінюють, що знаходяться з дітьми віком до 6 років, які проходять курс медико-соціальної реабілітації (цілодобова форма).

III. Структура БД

1. Основними структурними підрозділами БД є:

1). Адміністрація та адміністративно-управлінський відділ.

2). Організаційно-методичний кабінет (виконує функції створення бази даних, здійснює аналіз статистичних даних, є архівом медичної документації та особових справ дітей).

3). Реєстратура (для категорії дітей, визначених підпунктом 1 пунктом 5 розділу I).

4). Кабінет прийому (для категорій дітей, визначених підпунктом 1 пунктом 5 розділу I, в якому визначається їх подальше перебування в закладі).

5). Карантинне відділення (для категорії дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I).

6). Ізолятор.

7). Відділення медико-соціальної реабілітації (для всіх категорій дітей), до складу якого входять:

- відділ медичної реабілітації (кабінет лікувального масажу, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет теплолікування, кабінет електро-світлолікування, кабінет ароматерапії, кабінет рефлексотерапії, кабінет гідрокінезотерапії, кабінет синглетно-кисневої терапії, інгаляторій, плавальний басейн, реабілітаційно-ігровий майданчик) - для всіх категорій дітей.

У складі відділу можуть бути інші кабінети: відповідно до потреби, матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу.

- відділ психолого-педагогічної діагностики та корекції (кабінет психологічної діагностики та корекції, кабінет логопедичної діагностики та корекції, кабінет дефектологічної корекції, кабінет класичної пісочної терапії, кабінет Монтессорі терапії, сенсорна кімната, кабінет сенсорної інтеграції, кабінет арт-терапії, кабінет музикотерапії, музичний зал, спортивний зал).

У складі відділу можуть бути інші кабінети: відповідно до потреби, матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу.

8). Стаціонарне відділення та/або відділення денного перебування. (для категорії дітей, визначених підпунктом 1 пункту 5 розділу I).

9). Стаціонарне відділення (для категорії дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I).

10). Бухгалтерія.

11). Господарсько-обслуговуючий відділ.

2. БД може мати у своїй структурі інші підрозділи (з урахуванням потреб територіальної громади і наявної матеріально-технічної бази), діяльність яких не суперечить завданням БД та законодавству України, зокрема, відділення із сумісним перебуванням дітей з одним із батьків або особою, яка їх замінює (стаціонарне та/або відділення денного перебування), відділення раннього втручання, стаціонарне відділення (для надання паліативної допомоги (для дітей категорій, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I), амбулаторне відділення тощо.

Кількість відділень в БД, їх профіль, кількість місць в них визначається його матеріального-технічним забезпеченням і кадровим потенціалом відповідно до потреб громади.

3. Робота структурних підрозділів БД проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються керівником БД.

4. Всі структурні підрозділи у своїй діяльності підпорядковуються керівнику БД (головному лікарю).

IV. Штатний розпис БД

1. Штатний розпис БД формується в межах додатка 32 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року N 33 "Про штатні нормативі та типові штати закладів охорони здоров'я".

2. Організаційна структура та штатний розпис подається керівником БД на затвердження до Органу управління майном.

V. Умови влаштування дітей до БД

1. У БД влаштовуються (приймаються) діти:

1) віком від 0 до 6 років включно до стаціонарного відділення для дітей категорій, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 5 розділу I.

Виключенням є діти із однієї родини, визначені у підпункті 1 пункту 5 розділу I, які з метою збереження родинних стосунків влаштовуються в один заклад та проживають сумісно, якщо це не суперечить інтересам дітей.

2) віком від 0 до 6 років до стаціонарного та/або відділення денного перебування для дітей категорій, визначених у підпункті 1 пункту 5 розділу I.

3) які потребують загального паліативного лікування від 0 до 18 років (за наявності у БД стаціонарних відділень паліативного лікування).

2. Влаштування до БД дітей, які потребують проходження медико-соціальної реабілітації (категорій, визначених підпунктом 1 пункту 5 розділу I)

1). Влаштування дітей для медико-соціальної реабілітації здійснюється за направленнями лікаря за місцем спостереження дитини (педіатра дільничного, лікаря загальної практики / лікаря сімейної медицини або вузького спеціаліста за профілем захворювання) за попередньою домовленістю з адміністрацією БД про дату влаштування.

2). Влаштування дітей до БД для проходження медико-соціальної реабілітації здійснюється за наявності документів, визначених у додатку 1 до цього Типового положення), які надаються батьками дитини, або особами, які їх замінюють.

3). Дитина, яка влаштовується на курс медико-соціальної реабілітації оглядається в кабінеті прийому дітей членами реабілітаційної комісії.

Після огляду на кожну дитину складається індивідуальний план реабілітації та заводиться облікова форма N 112/о "Історія розвитку дитини", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (далі - форма N 112/о).

4). Термін перебування дитини, яка направлена для проходження медико-соціальної реабілітації до БД, визначається реабілітаційною комісією БД індивідуально, залежно від стану здоров'я, ефективності попередньо проведених заходів з реабілітації та відповідно до термінів, визначених в індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда (якщо дитина має статус дитини-інваліда), але становить не менше 28 діб.

Рішення щодо продовження терміну реабілітації на строк більше ніж 28 діб приймається реабілітаційною комісією БД.

5). Медична документація (форма N 112/о) дітей, категорії, визначеної підпункту 1 пунктом 5 розділу I, після закінчення проходження I курсу реабілітації зберігається в реєстратурі БД, з метою відображення в ній послідуючих курсів реабілітації даного пацієнта.

3. Влаштування до БД дітей, категорій, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I).

1). Влаштування до БД дітей, категорій, визначених підпунктами 2 - 3 пункту 5 розділу I здійснюється згідно з переліком документів (додаток 2).

2). Влаштування до БД дітей, категорій, визначених підпунктом 4 пункту 5 розділу I здійснюється згідно з переліком документів (додаток 3).

3). Документи для влаштування до БД дітей, визначених підпунктами 2 - 3 пункту 5 розділу I, збираються службою у справах дітей за місцем походження дітей і подаються до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Документи для влаштування до БД дітей, визначених підпунктом 4 пункту 5 розділу I, збираються батьками дітей або особами, які їх замінюють, за місцем їх проживання (перебування) і подаються до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4). Всі дані про вищевказану категорію дітей реєструються у журналі обліку прийому дітей (форма 121/о).

Сторінки журналу обліку прийому дітей нумеруються, прошнуровуються, журнал скріплюється печаткою і після його закінчення зберігається в архіві БД постійно.

5). Влаштування дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I здійснюється в карантинну групу або ізолятор.

Під час перебування дитини в карантинній групі або ізоляторі проводяться потрібні лікувально-профілактичні, виховні та реабілітаційні заходи відповідно до стану здоров'я, потреб та віку дитини.

6). На кожну дитину з категорії, визначеної у підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I, яка влаштовується до БД, заводиться форма 112/о.

7). З карантинної групи (ізолятора) через 21 день, діти переводяться у профільне стаціонарне відділення.

8). Кожне наступне переміщення дитини повинно фіксуватися на титульній сторінці форми N 112/о з відповідним обґрунтуванням у записі лікаря.

9). Супровідна медична документація на дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I, влаштованих до БД, зберігається в індивідуальному пакеті протягом всього часу перебування дитини у даному закладі та додається до історії розвитку дитини.

10). Під час тимчасового перебування пацієнтів БД, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I, у закладі охорони здоров'я II - III рівнів надання медичної допомоги з метою обстеження та/або лікування діти не вважаються такими, що відраховані із БД. Про переміщення дитини категорії, визначеної підпунктом 4 (стаціонар, тощо) адміністрація БД зобов'язана повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, а також внести необхідну інформацію у форму N 112/о.

11). Адміністрація БД виконує обов'язки опікуна стосовно дітей, визначених підпунктами 2 - 3 пункту 5 розділу I.

12). Адміністрація БД забезпечує своєчасне оформлення та направлення на лікарсько-консультативну комісію закладу охорони здоров'я за місцем розташування БД документів для вирішення питання отримання соціальної допомоги на дитину-інваліда пацієнтам закладу, категорій, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I.

13). Обов'язок щодо оформлення та подання до органу соціального захисту населення документів, необхідних для призначення допомоги при народженні дитини, в разі її влаштування до БД на повне державне утримання, покладається на адміністрацію БД, яка відповідає за своєчасність надання відповідних документів.

Також адміністрація БД відкриває в банківській установі рахунок на ім'я дитини цієї категорії.

15). Після вибуття всіх категорій пацієнтів з БД, медична документація зберігається в його архіві, згідно вимог чинного законодавства.

VI. Умови відрахування дітей із БД

1. Відрахування із БД дітей категорії, визначеної підпунктом 1 пункту 5 розділу I здійснюється по закінченню курсу медико-соціальної реабілітації або паліативного лікування.

При цьому фахівцями БД надається виписка про проведені заходи, їх ефективність та рекомендації щодо проведення реабілітації дитині поза межами закладу та термінів повторного курсу в БД (у разі потреби).

Виписка надається батькам (батьку або матері) або особам, які їх замінюють, для передачі лікарю, за місцем спостереження дитини.

2. Відрахування із БД дітей категорій, визначених підпунктами 2 - 3 пункту 5 розділу I, здійснюється згідно з наказом головного лікаря.

Підставою для вибуття дитини з БД є:

повернення дитини на виховання до батьків (одного з них) або осіб, що їх замінюють;

усиновлення дитини;

влаштування дитини під опіку, до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу;

влаштування дитини до медичних, навчальних, виховних закладів, інших закладів або установ, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

смерть дитини.

При усиновленні дитини у журналі обліку прийому дітей (форма - 121/о) головним лікарем БД робиться позначка про усиновлення без зазначення прізвища та адреси усиновлювача, дати та рішення суду.

Дана інформація зберігається у головного лікаря БД і може бути надана тільки слідчим та судовим органам за їх офіційною вимогою.

3. Відрахування із БД дітей категорій, визначених підпунктом 4 пункту 5 розділу I здійснюється при поверненні їх у сім'ю за заявою батьків на підставі акта про факт передачі дитини (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"), у тому числі - достроково.

У разі, якщо дитина була взята службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) її батьків або одного з них, з ким проживає дитина, на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про її вибуття БД повідомляє зазначену службу.

У разі, якщо сім'я дитини перебувала під соціальним супроводом центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем її проживання, як така, що перебуває у складних життєвих обставинах, БД повідомляє про вибуття дитини зазначений центр.

У випадках необґрунтованої відмови батьків або осіб, які їх замінюють, забрати дитину по закінченню терміну перебування, вказаного у заяві, адміністрація БД зобов'язана звернутися до служби у справах дітей та до центру служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем за місцем проживання батьків дитини або одного з них, з яким проживала дитина, для з'ясування причин такої відмови, організації соціальної роботи з батьками дитини з метою профілактики соціального сирітства, розгляду питання про доцільність (недоцільність) повернення дитини в сім'ю, у разі потреби - підготовки документів, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

VII. Показання та протипоказання щодо направлення до БД дітей для медико-соціальної реабілітації та/або для паліативного лікування

1. Показання для направлення на медико-соціальну реабілітацію дітей до БД:

1). Розлади психіки та поведінки:

розумова відсталість легкого ступеня;

специфічні розлади мовлення та мови;

специфічні розлади здібностей до навчання;

розлади із спектру аутизма;

інші розлади психологічного розвитку, а саме - затримка психо-мовленнєвого розвитку у дітей після 3-х років життя;

гіперкінетичні розлади;

розлади поведінки;

емоційні розлади;

невротичні розлади;

неорганічний енурез та енкопрез.

2). Хвороби нервової системи:

ураження лицьового нерва;

нормотензивна гідроцефалія;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

уточнені ураження головного мозку: наслідки перенесеної патології нервової системи в преперинатальному періоді (синдроми відновного періоду), в'ялі та спастичні парези, пірамідна недостатність, гіперкінези, м'язова гіпо- та атонія, дистонія, атаксія, бульбарний та псевдобульбарний синдроми, затримки статокінетичного розвитку (до 1 року життя), психічного та мовленнєвого розвитку (до 3-х років життя);

інші ураження нервової системи, некласифіковані в інших рубриках: мінімальна мозкова дисфункція, церебрастенічний синдром.

3). Затримка фізичного, розумового розвитку внаслідок:

вродженої йодної недостатності, гіпотиреозу;

порушення обміну амінокислот.

4). Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи.

5). Віддалені наслідки черепно-мозкових травм у вигляді рухових порушень.

6). Вроджені вади розвитку головного мозку з руховими та мовними порушеннями.

7). Деформуючі дорсопатії, кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз.

8). Пологове ушкодження периферичної нервової системи: параліч Ерба, параліч Клюмпке, інші пологові травми плечового сплетення.

9). Наслідки цереброваскулярних хвороб.

10). Вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи:

вроджені деформації стегна, прооперовані;

вроджені деформації ступні, прооперовані.

11). Прояви несприятливого впливу (депривація):

вплив голоду;

вплив спраги;

виснаження внаслідок тривалого перебування у несприятливих умовах.

2. Протипоказання для направлення до БД на медико-соціальну реабілітацію:

1) Всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення.

2) Всі хвороби в станах, які потребують стаціонарного лікування спеціального лікування.

3) Гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

4) Розумова відсталість в ступені тяжкої імбецильності, ідіотії.

5) Злоякісні новоутворення.

6) Доброякісні новоутворення.

7) Порушення обміну речовин, що супроводжуюся судомним синдромом та стійкими порушеннями психіки.

8) Демієлінізуючі та дегенеративні хвороби нервової системи.

9) Епілепсія та епілептичні синдроми.

10) Прогресуюча гідроцефалія.

3. Показанням для направлення на проведення паліативної терапії дітей до БД є важкі, прогресуючі стани, що потребують довготривалого та/або підтримуючого лікування.

VIII. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність БД

1. Фінансово-господарська діяльність БД та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів та положення БД.

2. БД є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Держказначейства, круглу печатку з власним найменуванням, із зображенням Герба України, штамп, іншу атрибутику юридичної особи.

3. Майно БД становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі БД.

4. Майно БД є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

5. Перелік майна, що закріплюється за БД на праві оперативного управління, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.

6. БД здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі БД або її відчуження вирішується виключно Органом управління майном.

7. БД має право передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним і фізичним особам закріплено за ним майно, здійснювати відчуження майна згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління майном та використовувати кошти від продажу майна на оновлення матеріально-технічної бази БД.

8. Контроль за ефективністю використання, збереження та обліком закріпленого за БД майна здійснює Орган управління майном.

9. БД розміщується в спеціально-побудованих та/або пристосованих приміщеннях, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань осіб, які перебувають у БД.

10. БД повинен мати необхідну кількість приміщень, будівель та обладнання для організації медичної допомоги, медико-соціальної реабілітації та здійснення, навчально-виховного процесу.

11. БД повинен мати карантинну групу для дітей, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 5 розділу I та ізолятор для дітей, які за станом здоров'я не потребують стаціонарного лікування в інших закладах охорони здоров'я.

Кількість ліжок в ізоляторі та карантинній групі не повинна бути більше 10 відсотків від загальної кількості місць у БД; тимчасово кількість ліжок в карантинній групі та ізоляторі може збільшуватись з огляду на епідситуацію та за згодою засновника.

12. Інвентар, медичне та господарське обладнання повинні відповідати санітарно-технічним, санітарно-гігієнічним, медичним, педагогічним вимогам та нормативам, вимогам з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

13. Територія БД обов'язково повинна бути огороджена та озеленена, мати приміщення для сну дітей на свіжому повітрі, обладнана майданчиками для організації їх прогулянок та ігор.

14. БД забезпечується необхідними навчально-методичними посібниками, іграшками відповідно до віку, психомоторного та фізичного розвитку дітей.

15. Режим роботи працівників БД затверджується його Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

16. Медичне обслуговування вихованців (пацієнтів) БД здійснюється медичними працівниками, які входять до його штату, та медичними працівниками закладів охорони здоров'я за територіальним принципом на безоплатній основі.

17. Відносини БД з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на підставі договорів.

18. Орган управління майном, у сфері управління якого знаходиться БД, забезпечує його автотранспортом.

19. Документація БД ведеться і зберігається відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров'я України порядку.

IX. Фінансування БД

1. БД фінансується / отримує фінансову підтримку з місцевих бюджетів, інших джерел (кошти від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (продукти харчування, одяг, обладнання, медична апаратура, тощо) підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб) та надходжень не заборонених законодавством, на основі кошторису, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Фінансування БД здійснюється з урахуванням специфіки виконуваної загальнодержавної функції, мети та завдань покладених на нього на підставі структури, штатного розпису і кошторису БД.

2. Обсяги бюджетних асигнувань встановлюються відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків, затверджених в установленому законодавством порядку.

3. Кошти БД можуть перераховуватись, зберігатись на відповідних рахунках в органах Держказначейства.

4. Штати БД встановлюються за штатними нормативами Міністерства охорони здоров'я України.

Структура, штатний розпис та кошторис БД затверджується Органом управління майном за поданням керівника закладу.

5. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в БД здійснюється відповідно до законодавства.

6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Форми і системи оплати праці встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

7. Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря передбачені контрактом та чинним законодавством.

X. Управління БД

1. Управління БД здійснюється відповідно до цього Типового Положення на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу.

2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності БД.

3. Керівництво господарською діяльністю БД здійснює головний лікар (далі - Керівник), якій призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства за рішенням обласної районної ради чи сільським, селищним, міським головою на умовах контракту.

Строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови визначаються контрактом відповідно до чинного законодавства України.

По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності БД і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін та доповнень.

4. Керівник БД самостійно вирішує питання діяльності закладу, за винятком тих, що відносяться до компетенції Органу управління майном.

5. Керівник БД та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6. На посаду Керівника БД можуть призначатися лікарі з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря - не менше 5 років.

7. Керівник БД:

1) Діє на засадах єдиноначальності та є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов'язків та завдань БД, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами.

2) Здійснює поточне керівництво БД та забезпечує:

належний рівень медичного обслуговування дітей та ефективне виконання завдань, які є предметом діяльності закладу;

раціональне використання і збереження майна закріпленого за закладом майна;

раціональний підбір і розстановку кадрів, створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

складання, формування та подання в установленому порядку Органові управління майном квартальної, річної фінансової та іншої звітності;

ефективне використання і збереження та відновлення закріпленого за закладом на праві оперативного управління майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;

дотримання у закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання безоплатної медичної допомоги;

своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

виконання планових показників діяльності закладу.

8. Керівник БД має право:

1). Призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу за погодженням з Органом управління Майном;

2). Подавати на затвердження Органові управління майном кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;

3). Затверджувати за погодженням з Органом управління майном розподіл обов'язків між своїми заступниками;

4). Забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України "Про колективні договори і угоди", виконання його вимог;

5). Укладати трудові договори з працівниками закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

6). Вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

7). Укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу тощо з письмової згоди Органу управління майном;

8). Затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, посадові інструкції працівників закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

невідкладно інформувати Орган управління майном про участь закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань;

діяти від імені закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях, з громадянами як в Україні, так і за її межами;

укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства;

відкривати рахунки в органах Казначейства;

розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;

визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

вирішувати інші питання, що належать до компетенції Керівника згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу;

представляти інтереси закладу у судових органах відповідно до законодавства.

XI. Права та обов'язки БД

1. БД за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність для досягнення цілей і завдань, передбачених цим Типовим положенням та має право:

1). Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на БД завдань.

2). Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

3). Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у встановленому законодавством порядку.

4). Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх завдань у порядку встановленому законодавством.

5). Співпрацювати з іншими закладами та установами для виконання своїх завдань, визначених цим положенням (науково-дослідними установами, закладами освіти та соціального захисту.

6). За погодженням з Органом управління майном створювати структурні підрозділи, діяльність яких забезпечує виконання визначених завдань БД.

7). Обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.

8). Одержувати від підприємств, установ, організацій, незалежно від їх форм власності і видів діяльності, відомості, необхідні для роботи.

9). Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, благодійних фондів і громадян.

10). Одержувати у встановленому порядку ліцензії, сертифікати, дозволи тощо, необхідні для здійснення певних видів діяльності, згідно з чинним законодавством України.

11). Організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

12). Вступати на договірних засадах у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, у тому числі з іноземними, на виконання робіт спільної діяльності.

13). Розвивати власну матеріально-технічну базу.

14). Укладати угоди/договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, відповідати за свої зобов'язання, виконувати обов'язки юридичної особи згідно з чинним законодавством, бути позивачем і відповідачем у судах.

15). Набувати, отримувати в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для діяльності БД.

16). Здійснювати види діяльності, передбачені цим Типовим Положенням.

2. БД зобов'язаний:

1). Забезпечувати:

зберігання в належному стані переданого йому майна та раціональне використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів.

своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

2). Здійснювати:

будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.

оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення.

заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників, з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи БД; забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками.

Здійснювати бухгалтерський облік та вести статистичну та іншу звітність згідно з законодавством України.

3). Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

4). Створювати умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5). Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3. БД несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

XII. Контроль за діяльністю БД

1. Контроль за діяльністю БД здійснюється Органом управління майном, Міністерством охорони здоров'я України з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері охорони здоров'я та соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженнями життєдіяльності.

2. Основною формою державного контролю за діяльністю БД є його державна акредитація, яка проводиться у порядку, установленому Міністерством охорони здоров'я України.

3. У період між акредитаціями Органом управління майном проводиться моніторинг діяльності та забезпечується проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у разі зміни керівника та аудиторські перевірки у порядку, встановленому законодавством, перевірок (інспектування) БД з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською та медичною діяльністю.

4. Служба у справах дітей за місцем розташування БД в межах повноважень, визначених Законом України "Про органи і служби для дітей та спеціальні установи для дітей" здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей та станом роботи із соціально-правового захисту дітей у БД.

XIII. Припинення діяльності БД

1. Припинення діяльності БД здійснюється відповідно до законодавства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

2. Ліквідація БД здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також. строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню БД.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно БД і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.

4 При припиненні діяльності БД працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

5. При припиненні діяльності БД печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

6. БД вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.

7. Майно БД, що залишилось після розрахунків із бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Органу управління майном.

XIV. Заключні положення

1. Питання, що не врегульовані цим Типовим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.

2. Це Типове Положення і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з законодавством України.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Директор Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

Перелік документів для влаштування дітей до БД для проходження медико-соціальної реабілітації
(для категорії дітей, визначених підпунктом 1 п. 5 розділу I)

1. Направлення лікаря за місцем спостереження дитини (педіатра дільничного, сімейного лікаря або вузького спеціаліста за профілем захворювання).

2. Виписка з історії розвитку дитини (форма 112/о) або історії хвороби (форма 003/о) з обов'язковим відображенням анамнезу, перенесених хвороб, даних лабораторних обстежень (загальний аналіз крові, сечі, аналіз калу на яйця глистів, та у разі влаштування дитини у стаціонарне відділення - аналіз калу на кишкову групу, терміном не більше 7 днів), та інших методів обстеження (за наявності), консультацій, проведених раніше лікувально-реабілітаційних заходів та їх ефективність.

3. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дітей-інвалідів).

4. Довідка про проведені профілактичні щеплення.

5. Довідка про відсутність контактів з інфекційними хворими (дійсну впродовж 3-х днів з моменту видачі).

6. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини батьків або особи, яка їх замінює (у разі влаштування дитини у стаціонарне відділення із сумісним перебуванням).

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Директор Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

Перелік документів для влаштування до Будинку дитини дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
(для категорії дітей, визначених підпунктами 2 - 3 п. 5 розділу I)

Для влаштування до БД дітей потрібні такі документи:

1) Направлення Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2) Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської районної у місті ради про влаштування дитини до закладу.

3) Свідоцтво про народження дитини.

4) Реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

5) Документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

6) Відомості про батьків, братів, сестер та інших родичів дитини із зазначенням їх місця проживання (перебування).

7) Рішення районної, районної у місті Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

8) Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на нерухомість (за наявності).

9) Опис майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561) (за наявності).

10) Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини (за наявності).

11) Документ, що підтверджує взяття дитини на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності у дитини житла).

12) Довідка про призначення та виплату пенсій, державної соціальної допомоги, аліментів (за наявності).

13) Копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, із зазначенням повної назви служби у справах дітей, в якій дитина перебуває на первинному обліку.

14) Індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

15) Довідка зі структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій про виплату державної допомоги при народженні дитини (з указанням періоду та розміру виплати).

У разі відсутності довідки зі структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій надається інформація з відділу реєстрації актів цивільного стану України про те, що довідка для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини не видавалась.

16) Посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

17) Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (за наявності).

18) Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини за формою згідно з додатком 4 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);.

19) Виписка з історії розвитку дитини (форма 112/о) та/або медичної картки стаціонарного хворого (Ф 003/о), карти розвитку новонародженого (форма 097/о) або, а також обмінної карти пологового будинку (пологового відділення закладу охорони здоров'я (форма 113/о), якщо дитину направлено з пологового будинку, затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974), з обов'язковим відображенням у ній групи крові і резусу належності, результатів загальноклінічних аналізів крові та сечі, аналізу крові на ВІЛ/СНІД, австралійського антигену, реакції Вассермана, мазка із зіву на дифтерію, кал на яйця глистів та зішкріб на ентеробіоз (3-х кратно), результатів триразового обстеження випорожнень на кишкову групу (не пізніш як за три дні до влаштування дитини до Центру), даних анамнезу життя, перенесених захворювань, профілактичних щеплень, вигодовування тощо.

20) Довідка про відсутність інфекційних захворювань звідки поступає дитина (дійсна протягом 3-х днів).

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Директор Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

Перелік документів для влаштування до Будинку дитини дітей, які (або їх сім'ї) перебувають у складних життєвих обставинах
(категорії, визначені підпунктом 4 пункту 5 розділу I)

Влаштування дитини до БД на тимчасове перебування здійснюється за наявності таких документів:

1) Заява довільної форми одного або обох батьків або особи, яка їх замінює, про тимчасове влаштування дитини до БД.

У заяві повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, та по-батькові одного або двох батьків або особи, яка їх замінює, місце їх проживання (перебування), паспортні дані, на підставі документа, що засвідчує особу, строк влаштування дитини, причина влаштування, попередження батьків про наслідки відмови забрати дитину в зазначений строк, а також відмови від участі в її вихованні.

2) Направлення Міністерств охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних та Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3) Рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської районної у місті ради про влаштування дитини до закладу.

4) Копія свідоцтва про народження дитини.

5) Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

6) Довідка з місця роботи, навчання батьків або особи, яка їх замінює, про отримувані доходи.

7) Акт обстеження умов проживання.

8) Довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку.

9) Довідка про призначення та виплату пенсій, державної соціальної допомоги (за наявності).

10) Індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (у разі, якщо дитина взята службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) її батьків або одного з них, з ким проживає дитина, на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах).

11) Копія індивідуального плану соціального супроводу сім'ї дитини (у разі, якщо сім'я дитини перебувала під соціальним супроводом центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем її проживання, як така, що перебуває у складних життєвих обставинах).

12) Довідка зі структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій про виплату державної допомоги при народженні дитини (з зазначенням періоду та розміру виплати).

У разі відсутності довідки зі структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій надається інформація з відділу реєстрації актів цивільного стану України про те, що довідка для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини не видавалась.

13) Посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (у разі наявності).

14) Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (за наявності).

15) Виписка з історії розвитку дитини (форма 112/о) та/або медичної картки стаціонарного хворого (форма 003/о), карти розвитку новонародженого (форма 097/о) або, а також обмінної карти пологового будинку (пологового відділення закладу охорони здоров'я (форма 113/о), якщо дитину направлено з пологового будинку, затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974), з обов'язковим відображенням у ній групи крові і резусу належності, результатів загальноклінічних аналізів крові та сечі, аналізу крові на ВІЛ/СНІД, австралійського антигену, реакції Вассермана, мазка із зіву на дифтерію, кал на яйця глистів та зішкріб на ентеробіоз (3-х кратно), результатів триразового обстеження випорожнень на кишкову групу (не пізніш як за три дні до влаштування дитини до БД), даних анамнезу життя, перенесених захворювань, профілактичних щеплень, вигодовування тощо.

16) Довідка про відсутність інфекційних захворювань звідки поступає дитина (дійсна протягом 3-х днів).

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Директор Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

Положення про реабілітаційну комісію будинку дитини

I. Загальні положення

1. Це положення регламентує організацію діяльності реабілітаційної комісії будинку дитини (далі - РК).

2. РК створюється у будинках дитини та є постійно діючим органом.

3. РК створюється наказом керівника будинку дитини, яким визначається її персональний, кількісний склад (не менш 3-х осіб) та розпорядок роботи РК.

До складу комісії входять:

голова комісії - заступник головного лікаря будинку дитини з лікувальної роботи;

члени комісії - лікар - дитячий невролог, лікар дитячий психіатр, психолог, психолого;

секретар комісії - головна медична сестра будинку дитини.

4. У своїй роботі РК керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ та цим положенням.

II. Організація роботи ЛКК

1. Основною формою роботи РК є засідання.

2. Періодичність засідань визначається головою РК.

3. Рішення РК приймається більшістю голосів, оформлюється протоколом в журналі та підписується головою та членами РК.

4. Рішення (висновок) РК записується в медичній карті стаціонарного хворого (форма 003/о) та/або в історію розвитку дитини (форма N 112) за підписами голови та членів РК.

III. Функції РК

1. РК здійснює такі функції:

1). Контролює якість оформлення медичної документації хворих, які проходять медико-соціальну реабілітацію.

2). Визначає непрофільних хворих або хворих, яким не показано або протипоказано проходження медико-соціальної реабілітації в цьому санаторно-курортному закладі відповідно до розділу цього наказу, в строк не більше ніж один день з моменту прибуття хворого на медико-соціальну реабілітацію, що оформлюється відповідним актом у 3-х екземплярах.

3). Аналізує випадки направлення на реабілітацію непрофільних хворих, хворих, яким медико-соціальна реабілітація не показана або протипоказана, випадки неправильного оформлення медичної документації.

4). Здійснює розгляд та аналіз звернень громадян, організацій з питань надання медичної допомоги, проведення медико-соціальної реабілітації в закладі.

5). Приймає рішення щодо складних та конфліктних ситуацій стосовно заходів з реабілітації в закладі;

6). Вирішує питання щодо:

1. Можливості лікування або проходження реабілітації виявлених непрофільних хворих або хворих, яким проходження медико-соціальної реабілітації не показано в цьому закладі, в інших закладах охорони здоров'я або інших центрах реабілітації, у тому числі у реабілітаційних установах системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України.

2. Необхідності переводу хворого в інший заклад охорони здоров'я для обстеження, лікування тощо.

3. Визначення терміну курсу медико-соціальної реабілітації хворого в залежності від нозоологічної форми та загального стану здоров'я, тривалості та результатів попереднього стаціонарного або амбулаторного лікування, а також за медичними та соціальними показниками з урахуванням рекомендацій фахівців, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (якщо дитина має статус дитини-інваліда).

4. Подовження терміну курсу медико-соціальної реабілітації у випадках, що унеможливлюють отримання хворим повного курсу лікування за основним захворюванням (приєднання інтеркурентного захворювання, травми тощо).

IV. Обов'язки РК

1 Комісія зобов'язана:

1). Здійснювати виявлення не профільних хворих та хворих, яким не показано або протипоказано проходження медико-соціальної реабілітації.

2). Проводити аналіз ефективності проведених заходів з реабілітації.

3). Направляти письмово інформацію до МОЗ АР Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про недоліки щодо оформлення медичної документації, про виявлення непрофільних хворих тощо.

4). Здійснювати контроль щодо проведення заходів з медико-соціальної реабілітації.

5). Забезпечити організацію направлення хворого за потребою на консультацію, обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я та / або реабілітаційні установи.

V. Права РК

1. Комісія має право.

1). Приймати рішення про відмову у проведенні заходів з медико-соціальної реабілітації в закладі з урахуванням показань та протипоказань.

2). Залучати до роботи, у разі потреби, профільних лікарів - спеціалістів, співробітників профільних кафедр ВНМЗ III - IV рівнів акредитації, головних профільних позаштатних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України та територіальних органів охорони здоров'я, представників територіальних служб у справах дітей та соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді тощо.

3). Надавати пропозиції щодо підвищення якості медико-соціальної реабілітації в закладі.

4). Призначати у разі потреби контрольні обстеження, проводити огляд хворих.

5). Надавати рекомендації щодо подальшої реабілітації.

6). Надавати пропозиції щодо відповідності фахівців закладу займаним посадам, кваліфікаційним категоріям, про накладання дисциплінарних стягнень, заохочень тощо.

VI. Відповідальність

1. РК несе відповідальність за здійснення своїх функцій.

2. Персональну відповідальність за організацію роботи РК закладу, виконання покладених на неї завдань і здійснення своїх функцій несе голова РК.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

Директор Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про Будинок дитини"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про Будинок дитини" (далі - спільний наказ) розроблений підпункту 1 пункту 16 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 419-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року", відповідно до абзацу 3 пункту 1, підпункту 5 пункту 4, підпункту 8 пункту 5 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), та пункту 14 розділу 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 р. N 267.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту спільного наказу є оптимізація роботи закладів медико-соціального захисту дітей та створення нової організаційно-структурної моделі будинку дитини, як закладу медико-соціального захисту дітей із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із обмеженими можливостями здоров'я, у тому числі з інвалідністю, та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з урахуванням особливостей та потреб регіонів, удосконалення профілактики соціального сирітства шляхом забезпечення медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із обмеженими можливостями здоров'я та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення гарантованого права кожній дитині, незважаючи на її соціальне походження, вік, стан психічного та фізичного здоров'я, проживати та виховуватися в родині та забезпечення рівного доступу цієї категорії дітей до медичної та психолого-педагогічно-соціальної реабілітації.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

2. Закон України "Про охорону дитинства".

3. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

4. Сімейний кодекс України.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".

6. Стаття 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

7. Закон України "Про дошкільну освіту".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу направляється для погодження до зацікавлених органів центральної виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження із профспілками, їх об'єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці та не передбачає створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Результатом реалізації наказу буде оптимізація роботи існуючих будинків дитини, удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженнями життєдіяльності, забезпечення рівного доступу дітей до спеціалізованої комплексної медико-соціальної реабілітації та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах з врахуванням особливостей та потреб регіонів з раціональним використанням існуючих матеріально-технічних ресурсів, кадрового потенціалу інтернатних закладів системи Міністерства охорони здоров'я України для вирішення загальнодержавних програм захисту дітей, подолання сирітства та оптимізації процесів профілактики, реабілітації та абілітації дітей та дітей з особливими потребами, що сприятиме зменшенню соціально напруги.

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Опрос