Идет загрузка документа (319 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании медико-социальной реабилитации детей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей

Відповідно до статей 8, 35, 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзацу 7 статті 10, абзацу 3 статті 12, абзацу 1 статті 33 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", пункт 1 статті 7 Конвенції ООН про права інвалідів, пункт 1 статті 23 Конвенції ООН про права дитини, Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення", схвалених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року N 96-VIII, пункту 14 розділу 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 р. N 267, та з метою підвищення якості і удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи наказую:

1. Затвердити:

1) Типове Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей (далі - Центр), що додається.

2) Нормативи навантаження на фахівців Центру, що додаються.

3) Примірний Перелік приміщень Центру, що додається.

4) Форма звіту Центру, що додається.

5) Примірний Табель оснащення Центру, що додається.

2. Державній установі "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України" (Мельник П. С.), Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" (М. Голубчиков) опрацювати питання щодо адаптації та впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я), яка прийнята Всемірною організацією охорони здоров'я у 2001 році (у 2007 році - версія для дітей та підлітків).

4. Директору державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України" (В. Мартинюк) забезпечити:

1) Розробку та запровадження в Україні Концепції соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності), заснованій на Міжнародній класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

2) Організаційно-методичне керівництво центрами медико-соціальної реабілітації дітей.

4. Медичному департаменту (В. Кравченко), директору державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України (В. Мартинюк) забезпечити:

1) Подальший розвиток Державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України" шляхом:

опрацювання питання щодо створення на базі Державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України" Референс-центру соціальної педіатрії, опрацювання питання щодо організації на базі Державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України" курсів інформації та стажування з метою підготовки спеціалістів Центрів сучасним методикам медичної та психолого-педагогічної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності.

5. Медичному департаменту (В. Кравченко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

Типове Положення
про Центр медико-соціальної реабілітації дітей

1. Загальні положення

1.1. Центр медико-соціальної реабілітації дітей (далі - Центр) є закладом охорони здоров'я для надання комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації та ранньої профорієнтації дітям віком від народження до 18 років з обмеженнями життєдіяльності.

1.2. Центри можуть створюватися як самостійні заклади (юридична особа) так і на базі закладів охорони здоров'я різних форм власності.

1.3. У своїй діяльності Центр керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

1.4. Центри у своїй діяльності взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з іншими організаціями, підприємствами, установами, фондами, товариствами, діяльність яких спрямована на надання дітям та дітям-інвалідам реабілітаційних і соціальних послуг.

1.4. Центр координує роботу закладів охорони здоров'я щодо своєчасного виявлення, динамічного спостереження, наступності в наданні медичної допомоги дітям з обмеженнями життєдіяльності.

1.5. Центр розміщується в спеціально побудованих та/або пристосованих приміщеннях, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань дітей, які проходять реабілітацію в Центрі.

Територія Центру обов'язково повинна бути огороджена та озеленена,, обладнана ігровими майданчиками, спортивним інвентарем для здійснення реабілітаційних заходів, організації прогулянок та інше.

1.7. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Діяльність Центру регламентується власним Положенням, яке розробляється на підставі цього Типового Положення та затверджується засновником.

1.9. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до чинного законодавства.

1.10. Координація роботи Центру та організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюються Міністерством охорони здоров'я України, Державним закладом "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України", Міністерству охорони здоров'я автономної республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.11. Заходи щодо медико-соціальної реабілітації здійснюються за поінформованою згодою батьків (матері або батька) або законного представника дитини.

1.12. Інформація, що міститься в медичній документації на дитину, є конфіденційною та обробляється тільки в професійних цілях з урахуванням вимог Закону України Про захист персональних даних".

1.13 Діяльність Центру підзвітна Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

II. Завдання та основні напрями діяльності Центру

1. Центр забезпечує:

1.1. Реалізацію завдань, визначених Конвенції ООН "Про права дитини", Конвенції ООН "Про права інвалідів", Законами України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства", Указу Президента України від 25 серпня 2015 року N 501 "Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини" та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав дітей, дітей-інвалідів.

1.2. Організацію та надання комплексної медичної, психолого-педагогічної, соціальної реабілітації та ранньої профорієнтації дітям віком від 0 до 18 років з обмеженнями життєдіяльності відповідно до індивідуальних планів реабілітації та (якщо дитина-інвалід) з урахуванням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (ділі - ІПР) і залучення до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини;

1.3. Впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації дітей, дітей - інвалідів, заснованих на передових досягненнях сучасної медицини та відповідно до затверджених МОЗ України уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги дітям, розроблених на принципах доказової медицини, а також за моделлю "Тандем - партнерство": "дитина - сім'я - фахівець".

1.4. Створення:

1.4.1. бази даних дітей з обмеженнями життєдіяльності, зокрема з органічним ураженням нервової системи в регіоні;

1.4.2. реабілітаційного паспорту регіону;

1.5. Надання пропозицій:

1.5.1. до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (далі - ІПР), у тому числі щодо критеріїв визначення реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу пацієнта.

1.5.2. щодо фінансового обрахунку вартості "реабілітаційного кошика" пацієнта в межах повноважень.

2. Надання консультативно-психологічної допомоги, дітям з тяжкими, хронічними соматичними захворюваннями.

3 Навчання батьків або осіб, які їх замінюють, дітей, дітей-інвалідів методикам реабілітації з метою безперервного проведення медико-соціальної реабілітації дитини поза межами Центру;

4. Звітування до Міністерства охорони здоров'я Автономної республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ДЗ "Український медичний центр для реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" про роботу центру щорічно до 20 лютого за попередній рік відповідно до форми, що додається;

5. Проведення заходів з набуття побутових навичок, надання пропозицій до ранньої професійної орієнтації дітей з інвалідністю підліткового віку відповідно до індивідуальної програми інваліда (дитини-інваліда), зокрема визначення можливостей дітей з інвалідністю до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів.

6. Залучення волонтерів для допомоги батькам (одному з батьків) або особам, які їх замінюють, у виконанні реабілітаційних заходів.

III. Структура Центру

Основними структурними підрозділами Центру є:

1. Адміністрація та адміністративно-управлінський відділ.

2. Організаційно-методичний кабінет (виконує функції інформаційного забезпечення, створення бази даних, здійснює аналіз статистичних даних, є архівом медичної документації).

3. Реєстратурою.

4. Відділення медичної реабілітації для проведення заходів з медичної реабілітацією.

Структура відділення медичної реабілітації поділяється на базову (інваріантну) та варіативну складові:

Базова складова: кабінети лікаря-дитячого невролога, педіатра, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет фізіотерапії, кабінет(и) масажу.

Варіативна складова: кабінети інших лікарів-спеціалістів, інші кабінети відповідно до потреб, матеріально-технічних можливостей, місцевих особливостей та кадрового потенціалу, зокрема: лікаря дитячого психіатра, дитячого офтальмолога, дитячого ортопеда-травматолога, лікаря-рефлексотерапевта тощо.

5. Психолого-педагогічно-соціальне відділення для психолого-педагогічно-соціальної діагностики, корекції та реабілітації, до складу якого входять кабінет психолога (медичного або практичного), кабінет логопеда, кабінет спеціального педагога, кабінет(и) арт-терапії, кабінет ерготерапії інші кабінети відповідно до потреби, матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу.

6. Кабінети консультативної допомоги: кабінет соціального педагога, кабінет юриста, кабінет для проведення інтернет-конференцій.

7. Кімната "матері та дитини" (для відпочинку, годування, переодягання дітей).

8. Пансіонат для проживання пацієнтів Центру разом з батьками або іншими законними представниками.

9. Господарсько-обслуговуючий відділ.

10. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються керівником Центру (закладу охорони здоров'я, у разі якщо центр створений на його базі).

IV. Штатний розпис Центру

1. Штатний розпис Центру формується в межах додатка 51 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 N 33 "Про штатні нормативі та типові штати закладів охорони здоров'я".

У разі, якщо Центр створений на базі лікувально-профілактичного закладу, як структурний підрозділ, штатний розпис формується із застосуванням I, II, III та IV розділів цього додатка.

Уразі, якщо Центр створений шляхом реорганізації будинку дитини, штатний розпис Центру формується в межах додатка 32 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 N 33 "Про штатні нормативі та типові штати закладів охорони здоров'я".

2. Організаційна структура та штатний розпис затверджується керівником Центру або керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого створений та працює Центр, за погодженням з Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

V. Показання для направлення дітей, дітей-інвалідів до Центру

1. У Центрі проходять комплексну медико-соціальну реабілітацію діти, діти-інваліди віком від 0 до 18 років з такими синдромами та захворюваннями:

1.1. Синдроми відновного періоду органічних пре- та перинатальних уражень нервової системи (період немовлят) (G 93.9).

1.2. Вроджені вади розвитку нервової системи (Q 00 - 07).

1.3. Дитячий церебральний параліч (G 80).

1.4. Моноплегія (парез, параліч) кінцівки, як наслідок пологової травми периферичної нервової системи (акушерський параліч) (G 83.2).

1.5. Наслідки запальних хвороб нервової системи (G 09).

1.6. Наслідки травм нервової системи, отруєнь та інших впливів зовнішніх чинників ушкоджень головного, спинного мозку та периферичної нервової системи (T 90 - 94, T 95 - 98).

1.7. Наслідки цереброваскулярних хвороб, перенесених гострих порушень мозкового кровообігу (I 69).

1.8. Епілепсія та епілептичні синдроми (G 40).

1.9. Гідроцефалія (G 91).

1.10. Спадково - дегенеративні хвороби нервової системи:

1.10.1. Спінальна м'язова атрофія (G 12).

1.10.2 Спадкова та ідіопатична невропатія G 60.

1.10.3. Прогресуюча м'язова дистрофія та інші міопатії (G 71 - 73).

1.10.4. Інші (G 10, 11, 13); G 21 - 26, G 31 - 32, G 95).

1.10.5. Факоматози (Q 85).

1.11. Демієлінізуючі хвороби нервової системи (G 35 - 37).

1.12. Міастенія та інші порушення нервово-м'язового з'єднання (G 70).

1.13. Наслідки уражень нервів, нервових корінців та сплетінь (G 50 - 54, G 60 - 64).

1.14. Наслідки після нейрохірургічних втручань з приводу захворювань головного, спинного мозку та периферичної нервової системи (D 33, C 71).

1.15. Захворювання та вади опорно-рухового апарату, які підлягають нейроортопедичній корекції.

1.15.1. Артрогрипоз (Q74.3).

1.16. Мінімальна мозкова дисфункція, синдром вегетативних дисфункцій (G 90.9, G 98).

1.17. Апалічний синдром, хронічний вегетативний стан (G 96.8).

1.18. Діти раннього віку з розладами психологічного розвитку загального характеру (затримка розвитку психічних та мовних функцій (F 80 - 84).

1.19. Розлади аутичного спектру у дітей раннього віку (F 84.0).

1.20. Синдром Ретта у дітей раннього віку (F 84.2).

1.21. Синдром Дауна у дітей раннього віку (Q 90).

1.22. Невротичні розлади, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади (F40, F 45).

1.23. Розумова відсталість легкого, помірного ступеню у дітей органічними руховими порушеннями (F 70, F 71).

1.24. Гіперкінетичні розлади, поведінкові розлади (F 90).

1.25. Тики (F 95).

1.26. Неорганічний енурез (F 98).

1.27. Заїкання (F 98.5).

1.26. Консультативна психолого-педагогічна допомога дітям та їх родинам з тяжкими хронічними соматичними захворюваннями (рідкісні захворювання, хвороби серця, цукровий діабет, бронхіальна астма, онкозахворювання тощо).

1.27. Інші.

VI. Протипоказами для направлення до Центру є:

1. Всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення.

2. Всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування.

3. Гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

4. Розумова відсталість тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість (F72, F 73).

VII. Направлення та умови прийому дітей до Центру та перебування в ньому

1. Направлення до Центру здійснюється лікарем закладу охорони здоров'я за місцем спостереження дитини.

У разі направлення дитини на курс медико-соціальної реабілітації працюючим батькам та або іншим законним представникам дитини видається листок непрацездатності відповідно до вимог наказу МОЗ України від 13.11.2001 N 455 "Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зі змінами та доповненнями.

2. Тривалість курсу реабілітації встановлюється індивідуально, але не менше 12 днів.

Кількість курсів реабілітації - не менше ніж 2 рази на рік.

3. При направленні до Центру батьки або законні представники дитини (дитини - інваліда) при собі повинні мати такі документи:

3.1. Направлення лікаря за місцем спостереження дитини;

3.2. Виписку з історії розвитку дитини (на підставі Ф-112/о) з висновком лікаря-педіатра про стан здоров'я дитини, даними лабораторних та інструментальних методів обстеження (загальний аналіз крові, сечі, аналіз калу на яйця глистів, електрокардіограма);

3.3. Довідку про відсутність контакту дитини з інфекційними хворими, давністю не більше 3-х днів з моменту видачі.

3.4. Копію індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда) (далі - ІПР), якщо дитина має статус "дитина-інвалід".

4. На кожну дитину, яка поступає до Центру оформлюється медична карта реабілітаційного хворого.

5. Всі хворі діти проходять обстеження та лікування в Центрі амбулаторно в присутності батьків (матері або батька) або особи, яка їх замінює.

Пацієнти Центру разом з батьками, у разі потреби, проживають в пансіонаті, який є його структурним підрозділом.

6.6. Фахівці Центру оглядають дитину при поступленні в Центр та складають індивідуальний план реабілітації дитини, разом з батьками визначають мету та конкретні завдання на курс реабілітації.

Після проведеного курсу реабілітації дітям з руховими порушеннями здійснюється оцінка ступеня тяжкості органічного рухового порушення та оцінка ефективності реабілітаційних заходів, зокрема відповідно до наказу МОЗ України від 04.04.2013 N 286 (за шкалою великих моторних функцій - (GMFM-88 and GMFM- 66 scoring), за шкалою працездатності рук (MACS), за шкалою змін м'язового тонусу та об'єму активних і пасивних рухів в суглобах (Ashworth Scale & Modified Tardieu Scale), визначення реабілітаційного потенціалу, результатів реабілітації (згідно з наказом МОЗ України від 08.10.2007 року N 623) та складається висновок з рекомендаціями щодо продовження поза межами Центру реабілітаційного процесу.

Батьки дитини або особи, які їх замінюють, також можуть приймати участь в оцінюванні ефективності проведеної реабілітації, шляхом заповнення анкети.

Висновок надається батькам дитини або особам, які їх замінюють. Рекомендації заносяться лікарем за місцем спостереження дитини до плану диспансерного нагляду або до ІПР дитини-інваліда для виконання.

VIII. Фінансово-господарська діяльність Центру

1. Центр є бюджетною юридичною особою, може мати відокремлене майно, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та кодом за ЄДРПОУ.

Центр може бути створений на базі закладу охорони здоров'я та бути структурним підрозділом цього закладу охорони здоров'я.

2. З метою забезпечення діяльності Центру засновник передає йому у користування та оперативне управління об'єкти власності (будівлі, обладнання, майно тощо), які належать засновникові на правах власності.

3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису, який затверджується його засновником.

4. Джерелами формування бюджету Центру є:

кошти місцевих (Державного) бюджетів;

добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування (обладнання, медапаратура тощо) підприємств, установ, організацій, фондів та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;гранти, дарунки;

інші надходження, не заборонені законодавством.

5. Кошти Центру можуть перераховуватись, зберігатись на його рахунках у відділеннях будь-якого банку України і знаходитись у повному його розпорядженні.

6. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Центрі визначається чинним законодавством.

7. Центр повинен мати необхідну кількість приміщень, будівель та обладнання для організації медико-соціальної допомоги дітям.

8. Приміщення Центру, інвентар, медичне та господарське обладнання повинні відповідати санітарно-технічним, санітарно-гігієнічним, медичним, педагогічним вимогам та нормам, вимогам з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

9. Документація Центру ведеться і зберігається відповідно до чинного законодавства.

10. Якщо центр є структурним підрозділом (відділенням) закладу охорони здоров'я фінансово-господарська діяльність здійснюється керівником цього закладу відповідно до чинного законодавства.

IX. Керівництво Центру

1. Безпосереднє управління Центром здійснює директор або головний лікар (завідувач, якщо Центр створений на базі закладу охорони здоров'я).

2. Директор призначається та звільняється з посади рішенням органу місцевого самоврядування (ради) за погодженням із керівником органу охорони здоров'я, якому підпорядковано Центр у разі, якщо центр є юридичною особою) на умовах контракту.

Якщо центр є структурним підрозділом закладу охорони здоров'я, завідувач Центром призначається керівником цього закладу.

3. На посаду Керівника Центру можуть призначатися лікарі з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом та/або "Дитяча неврологія" "Педіатрія". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря - не менше 5 років.

4. Директор Центру:

Безпосередньо підпорядковується Органу управління майном та несе повну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань здійснення їм своїх функцій;

у межах своїх повноважень видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Центру;

представляє Центр у державних та інших органах;

відповідає за результати діяльності закладу перед органами управління охорони здоров'я, якому підпорядкований;

розпоряджається майном та коштами, затверджує і виконує кошторис, укладає угоди, відкриває банківські рахунки і є розпорядником кредитів;

приймає та звільняє з роботи працівників закладу згідно з чинним законодавством;

організує процес медико-соціальної реабілітації та здійснює контроль за його ходом та результатами;

затверджує посадові інструкції спеціалістів, правила внутрішнього трудового розпорядку центру;

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Центру;

застосовує у встановленому порядку заходи морального та матеріального заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

складає та підписує колективний договір.

5. Контроль за якістю медико-соціальної допомоги пацієнтам Центру, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму здійснюється Міністерством охорони здоров'я автономної Республіки Крим, структурними підрозділами охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, Міністерством охорони здоров'я України.

X. Організаційно-правові основи діяльності Центру

1. Режим роботи Центру визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, який затверджується директором Центру (керівником закладу охорони здоров'я, на базі якого працює Центр).

З метою підвищення ефективності реабілітаційного процесу рекомендовано його проведення протягом 6 днів на тиждень.

2. Організація медико-соціальної реабілітації в Центрі складається з:

2.1. Консультативно-діагностичних заходів (огляд невролога, педіатра, інших спеціалістів за потребою, та проведення клінічної діагностики з метою виявлення порушень рухової, інтелектуальної сфери та їх ступеня і визначення об'єму реабілітаційних заходів.

Додаткові обстеження проводяться на базі діагностичних Центрів, кабінетів функціональної діагностики інших закладів охорони здоров'я тощо.

У разі наявності діагностичної апаратури нейрофізіологічні обстеження можуть проводиться в Центрі.

2.2. Медико-соціальна реабілітація дітей з органічним ураженням нервової системи проводиться відповідно до локального індивідуального протоколу реабілітації, якій розробляється мультидісциплінарною командою спеціалістів Центра у відповідності до вимог наказів МОЗ України від 04.04.2013 N 286 та N 276 від 17.04.2014, якими затверджені уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги дітям з органічними ураженнями нервової системи, розроблені на принципах доказової медицини, а також за моделлю "Тандем-партнерство": "дитина - сім'я - фахівець", де передбачено, що Медико-соціальна реабілітація складається з медичної реабілітації та психолого-педагогічно-соціальної реабілітації за участі батьків або законного представника дитини (дитини-інваліда).

3 Медична реабілітація здійснюється базовими та факультативними засобами і методами, а саме:

- масаж;

- методи ЛФК;

- фізіотерапевтичні методи;

- нейроортопедична корекція;

- динамічна пропріоцептивна корекція;

- Бобат-терапія;

- Войта-терапія;

- рефлексотерапія;

- сенсорно-інтегративна терапія;

- ерготерапія;

- медикаментозна терапія (ботулінотерапія та інші на засадах доказової медицини);

- інші, у тому числі і факультативні (засади доказової медицини)

4. Психолого-педагогічна і соціальна реабілітація складається з:

4.1. Психологічної і педагогічної діагностики (психологічної, логопедичної, педагогічної, нейропсихологічної, соціально-психологічної діагностики);

4.2. Психолого-педагогічної і соціальної реабілітації (психологічна, логопедична, педагогічна спеціальна корекція, соціальна терапія, Монтессорі-терапія, кондуктивна педагогіка, арт-музикотерапія та інші);

4.3. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з родиною, у тому числі психологічна корекція батьківсько-дитячих та внутрішньосімейних відносин.

5. З метою безперервності проведення реабілітаційних заходів протягом всього курсу Медико-соціальної реабілітації в Центрі обов'язково проводиться навчання батьків методикам реабілітації їх дитини для здійснення реабілітаційних заходів поза межами Центру.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

 

Норми навантажень для працівників Центрів для дітей з органічним ураженням нервової системи

Таблиця 1

Кількість відвідувань на одну годину

N з/п

Найменування посад

кількість відвідувань на одну годину

ДЗ "Український медичний Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України"

центри (відділення) Медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

1

Лікар - офтальмолог дитячий

3

4

2

Лікар - ортопед-травматолог дитячий

3

4

3

Лікар педіатр

2,4

3

4

Лікар - генетик медичний

0,67

-

5

Лікар, який працює за методиками Войта та Бобат

1

1

6

Медична сестра з лікувальної фізкультури, який працює за методиками Войта та Бобат

1

1

7

Лікар з лікувальної фізкультури

2

2

8

Лікар-фізіотерапевт

3

3

9

Лікар-рефлексотерапевт

2

2

10

Лікар - психіатр дитячий

2

2,5

11

Лікар - невролог дитячий

2

3

12

Лікар - невролог дитячий, який володіє Войта-діагностикою

1,3

1,3

13

Логопед

1,33

1,33

14

Психолог

0,66

0,66

15

Спеціальний педагог

1,33

1,33

16

Фахівець, який володіє методикою сенсорно-інтегративної терапії

0,66

0,66

17

Соціальний педагог по роботі з родиною та дітьми - інвалідами

1,33

1,33

18

Фахівець, який володіє методикою ерготерапії

1

1

19

Лікар з функціональної діагностики:

 

 

19.1

Електроенцефалографія

1,5

-

19.2

Електроміографія

1,33

-

19.3

Викликані потенціали

1.33

-

19.4

Отоакустична емісія

4

-

20

Лікар з ультразвукової діагностики:

 

 

20.1

Нейросонографія

2

-

20.2

Допплерографія

1

-

Норми навантажень для працівників Центрів (відділень) медико-соціальної реабілітації для дітей з органічним ураженням нервової системи

Таблиця 2

Норма часу на одне відвідування (у хвилинах)

N з/п

Найменування посад

Норма часу на одне відвідування (у хвилинах)

ДЗ "Український медичний Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України"

центри (відділення) Медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

1

Лікар - офтальмолог дитячий

20

15

2

Лікар - ортопед-травматолог дитячий

20

15

3

Лікар педіатр

25

20

4

Лікар - генетик медичний

90

-

5

Лікар, який працює за методиками Войта та Бобат

60

60

6

Інструктор ЛФК, який працює за методиками Войта та Бобат

60

60

7

Лікар з лікувальної фізкультури

30

30

8

Лікар-фізіотерапевт

20

20

9

Лікар-рефлексотерапевт

30

30

10

Лікар - психіатр дитячий

30

24

11

Лікар - невролог дитячий

30

20

12

Лікар - невролог дитячий, який володіє Войта-діагностикою

45

45

13

Логопед

45

45

14

Психолог

90

90

15

Спеціальний педагог

45

45

16

Фахівець, який володіє методикою сенсорно-інтегративної терапії

90

90

17

Соціальний педагог по роботі з родиною та дітьми-інвалідами

45

45

18

Фахівець, який володіє методикою ерготерапії

60

60

19

Лікар з функціональної діагностики:

 

 

19.1

Електроенцефалографія

40

-

19.2

Електроміографія

45

-

19.3

Викликані потенціали

60

-

19.4

Отоакустична емісія

15

-

20

Лікар з ультразвукової діагностики:

 

 

20.1

Нейросонографія

30

-

20.2

Допплерографія

60

-

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

 

Примірний Перелік приміщень центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

N п/п

Назначення приміщень

1.

Кабінет лікаря-педіатра

2.

Кабінет лікаря-невролога дитячого

3.

Кабінет лікаря ЛФК

4.

Кабінет лікаря ортопеда-травматолога дитячого

5.

Кабінет лікаря офтальмолога дитячого

6.

Кабінет лікаря отоларинголога дитячого

7.

Кабінет дитячого психіатра

8.

Кабінет Войта-терапії

9.

Кабінет Бобат-терапії

10.

Кабінет рефлексотерапії

11.

Зали ЛФК

12.

Кабінет динамічної пропріоцептивної корекції

13.

Масажний кабінет

14.

Кабінет фізіотерапії

15.

Кабінет водолікування

16.

Кабінет теплових процедур

17.

Кабінет сенсорно-інтегративної терапії

18.

Кабінет психолога

19.

Кабінет логопеда

20.

Кабінет спеціального педагога

21.

Кабінет тифлопедагога

22.

Кабінет Монтессорі - терапії

23.

Кабінет кондуктивної терапії за Петьо

24.

Кабінет ерготерапії

25.

Сенсорна кімната

26.

Кабінет арт- та музикотерапії

27.

Процедурний кабінет

____________
* Кількість кабінетів, їх призначення залежить від кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази та визначається залежно від реабілітаційних методик, які використовуються в Центрі.

 

Форма звіту
про роботу Центру медико-соціальної реабілітації для дітей з органічним ураженням нервової системи

Найменування території підпорядкування _________________________________________________

Керівник (завідувач) Центру

П. І. П. _______________________________________________________________________________

Телефон робочий ______________________________________________________________________

e/mail ________________________________________________________________________-----------

Місце знаходження Центру ____________________________________________________________-

Таблиця 1

N з/п

Назва

Абсолютне число

%

 

1.

Кількість дитячого населення в регіоні

 

 

 

2.

Кількість дітей - інвалідів всього

 

Вказати відсоток від загальної кількості дитячого населення

 

2.1

у тому числі:

 

 

 

 

з захворюваннями нервової системи

 

Вказати відсоток від загальної кількості дітей інвалідів

 

3.

Кількість дітей, які пройшли реабілітацію в Центрі (відділенні) всього,

 

 

 

3.1

у тому числі:

 

 

 

 

дітей - інвалідів

 

Вказати відсоток від потребуючих реабілітації

 

4.

 

 

 

 

Забезпеченість дітей з органічним ураженням нервової системи Медико-соціальною реабілітацією на 10 тис дитячого населення

Кількість дітей, які пройшли реабілітацію в Центрі (відділенні)

_______________________________________________________________________________ 10000;

Кількість дітей, потребуючих реабілітації

Таблиця 2

Аналіз роботи відділення медичної реабілітації
за ____ рік

найменування

Кількість дітей які пройшли реабілітацію в Центрі

Кількість процедур

усього

 

 

У тому числі сільські жителі

 

 

Кількість дітей-інвалідів, які пройшли реабілітацію усього

 

 

У тому числі сільські жителі

 

 

Лікувальна фізкультура

 

 

Масаж

 

 

Фізіотерапія

 

 

Динамічна пропріоцептивна корекція

 

 

Сенсорна-інтегративна терапія

 

 

Нейроортопедична корекція

 

 

Бобат-терапія

 

 

Войта-терапія

 

 

Рефлексотерапія

 

 

Ерготерапія

 

 

Медикаментозна терапія (засади доказової медицини).

 

 

Інші (вказати конкретну методику)

 

 

Таблиця 3

Аналіз роботи відділення психолого-педагогічно-соціальної реабілітації
за ____ рік

найменування

Кількість дітей які пройшли реабілітацію в Центрі

Кількість занять

усього

 

 

У тому числі сільські жителі

 

 

Кількість дітей-інвалідів які пройшли психолого-педагогічно-соціальну реабілітацію усього

 

 

У тому числі сільські жителі

 

 

Психологічна

 

 

Логопедична

 

 

Педагогічна

 

 

Соціальна

 

 

Арт-терапія

 

 

Ерготерапія

 

 

Заняття в сенсорній кімнаті

 

 

Інші (вказати конкретну методику)

 

 

Таблиця 4

 

Кількість дітей, які пройшли курс медико-соціальної реабілітації за нозоологіями та віком в Центрі

Назва захворювання

Шифр за МКХ-10

Кількість дітей, які пройшли лікування

разом

у тому числі

0 - 1 р.

1 - 3 р.

4 - 6 р.

7 - 14 р.

15 - 18 р.

Органічні пре- та перинатальні ураження нервової системи (період немовлят);

G 93.9

 

 

 

 

 

 

Вроджені вади розвитку нервової системи

Q 00 - 07

 

 

 

 

 

 

Дитячий церебральний параліч

G 80

 

 

 

 

 

 

Моноплегія (парез, параліч) кінцівки, як наслідок пологової травми периферичної нервової системи (акушерський параліч)

G 83.2

 

 

 

 

 

 

Наслідки запальних хвороб нервової системи

G 09

 

 

 

 

 

 

Наслідки травм нервової системи, отруєнь та інших впливів зовнішніх чинників ушкоджень нервової системи

T 90 - 98;

 

 

 

 

 

 

Наслідки цереброваскулярних хвороб

I 69

 

 

 

 

 

 

Епілепсія та епілептичні синдроми

G 40

 

 

 

 

 

 

Гідроцефалія

G 91

 

 

 

 

 

 

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи

G 10 - 13;
G 21 - 26;
G 31 - 32;
G 60;
G 71 - 73;
G 95

 

 

 

 

 

 

з них: факоматози

Q 85

 

 

 

 

 

 

Демієлінізуючі хвороби нервової системи

G 35 - G 37

 

 

 

 

 

 

Міастенія та інші порушення нервово-м'язового з'єднання (G 70).

G 70

 

 

 

 

 

 

Наслідки уражень нервів, нервових корінців та сплетінь

G 50 - 54;
G 60 - 64

 

 

 

 

 

 

Наслідки після нейрохірургічних втручань з приводу захворювань головного, спинного мозку та периферичної нервової системи

Д 33;
C 71

 

 

 

 

 

 

Захворювання та вади опорно-рухового апарату, які підлягають нейроортопедичній корекції

 

 

 

 

 

 

 

Мінімальна мозкова дисфункція, синдром вегетативних дисфункцій

G 98;
G 90.9

 

 

 

 

 

 

Апалічний синдром, хронічний вегетативний стан.

G 96.8

 

 

 

 

 

 

Діти раннього віку з розладами психологічного розвитку загального характеру (затримка розвитку психічних та мовних функцій)

F 80 - 84

 

 

 

 

 

 

Невротичні розлади, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади.

F40; F 45

 

 

 

 

 

 

Розумова відсталість легкого, помірного ступеню у дітей з органічними руховими порушеннями.

F 70;
F 71

 

 

 

 

 

 

Гіперкінетичні розлади, поведінкові розлади

F 90

 

 

 

 

 

 

Тики

F 95

 

 

 

 

 

 

Неорганічний енурез

F 98

 

 

 

 

 

 

Заїкання.

F 98.5

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

 

Здорова дитина

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Кількість дітей, які пройшли амбулаторне обстеження (консультації) за нозоологіями та віком в Центрі

Назва захворювання

Шифр за МКХ-10

Кількість дітей, які пройшли обстеження (консультації)

разом

у тому числі

0 - 1 р.

1 - 3 р.

4 - 6 р.

7 - 14 р.

15 - 18 р.

Органічні пре- та перинатальні ураження нервової системи (період немовлят);

G 93.9

 

 

 

 

 

 

Вроджені вади розвитку нервової системи

Q 00 - 07

 

 

 

 

 

 

Дитячий церебральний параліч

G 80

 

 

 

 

 

 

Моноплегія (парез, параліч) кінцівки, як наслідок пологової травми периферичної нервової системи (акушерський параліч)

G 83.2

 

 

 

 

 

 

Наслідки запальних хвороб нервової системи

G 09

 

 

 

 

 

 

Наслідки травм нервової системи, отруєнь та інших впливів зовнішніх чинників ушкоджень нервової системи

T 90 - 98

 

 

 

 

 

 

Наслідки цереброваскулярних хвороб

I 69

 

 

 

 

 

 

Епілепсія та епілептичні синдроми

G 40

 

 

 

 

 

 

Гідроцефалія

G 91;

 

 

 

 

 

 

Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи

G 10 - 13;
G 21 - 26;
G 31 - 32;
G 60;
G 71 - 73;
G 95

 

 

 

 

 

 

у тому числі: факоматози

Q 85

 

 

 

 

 

 

Демієлінізуючі хвороби нервової системи

G 35 - G 37

 

 

 

 

 

 

Міастенія та інші порушення нервово-м'язового з'єднання

G 70

 

 

 

 

 

 

Наслідки уражень нервів, нервових корінців та сплетінь

G 50 - 54;
G 60 - 64

 

 

 

 

 

 

Наслідки після нейрохірургічних втручань з приводу захворювань головного, спинного мозку та периферичної нервової системи

Д 33;
С 71

 

 

 

 

 

 

Захворювання та вади опорно-рухового апарату, які підлягають нейроортопедичній корекції

 

 

 

 

 

 

 

Мінімальна мозкова дисфункція, синдром вегетативних дисфункцій

G 98;
G 90.9

 

 

 

 

 

 

Апалічний синдром, хронічний вегетативний стан.

G 96.8

 

 

 

 

 

 

Діти раннього віку з розладами психологічного розвитку загального характеру (затримка розвитку психічних та мовних функцій, діти раннього віку)

F 80 - 84

 

 

 

 

 

 

Невротичні розлади, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади.

F40;
F 45

 

 

 

 

 

 

Розумова відсталість легкого, помірного ступеню у дітей з органічними руховими порушеннями.

F 70;
F 71

 

 

 

 

 

 

Гіперкінетичні розлади, поведінкові розлади

F 90

 

 

 

 

 

 

Тики

F 95

 

 

 

 

 

 

Неорганічний енурез

F 98

 

 

 

 

 

 

Заїкання.

F 98.5

 

 

 

 

 

 

Інші.

 

 

 

 

 

 

 

Психосоціальна допомога дітям з тяжкими хронічними соматичними захворюваннями

 

 

 

 

 

 

 

Здорова дитина

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Висновки

Пропозиції

Дата

Підпис керівника Центру

 

В. о. директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

 

Примірний Перелік приміщень центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

N п/п

Назначення приміщень

1.

Кабінет лікаря-педіатра

2.

Кабінет лікаря-невролога дитячого

3.

Кабінет лікаря ЛФК

4.

Кабінет лікаря ортопеда-травматолога дитячого

5.

Кабінет лікаря офтальмолога дитячого

6.

Кабінет лікаря отоларинголога дитячого

7.

Кабінет дитячого психіатра

8.

Кабінет Войта-терапії

9.

Кабінет Бобат-терапії

10.

Кабінет рефлексотерапії

11.

Зали ЛФК

12.

Кабінет динамічної пропріоцептивної корекції

13.

Масажний кабінет

14.

Кабінет фізіотерапії

15.

Кабінет водолікування

16.

Кабінет теплових процедур

17.

Кабінет сенсорно-інтегративної терапії

18.

Кабінет психолога

19.

Кабінет логопеда

20.

Кабінет спеціального педагога

21.

Кабінет тифлопедагога

22.

Кабінет Монтессорі-терапії

23.

Кабінет кондуктивної терапії за Петьо

24.

Кабінет ерготерапії

25.

Сенсорна кімната

26.

Кабінет арт- та музикотерапії

27.

Процедурний кабінет

____________
* Кількість кабінетів, їх призначення залежить від кадрового потенціалу. матеріально-технічної бази та визначається залежно від реабілітаційних методик, які використовуються в Центрі.

 

Примірний табель оснащення кабінетів Центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

1. Кабінет лікаря-педіатра

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Комп'ютерний стіл

1

4.

Комп'ютер

1

5.

Шафа для медичної документації

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

Обладнання, реабілітаційні засоби

 

8.

Медична шафа невідкладної допомоги

1

9.

Стіл сповивальний

1

10.

Кушетка медична

1

11.

Настільна лампа

1

12.

Опромінювач бактерицидний

1

13.

Ростомір (для немовлят, дітей старшого віку)

1

14.

Ваги медичні (для немовлят, дітей старшого віку)

1

 

Інструменти

 

15.

Стетофонендоскоп педіатричний

1

16.

Негатоскоп

1

17.

Стрічка сантиметрова

1

18.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

1

19.

Набір таблиць для оцінки зросту, індексу маси тіла

1

20.

Набір шпателів одноразових

1

21.

Термометр медичний

1

22.

Лоток медичний

1

23.

Ємність для знезараження термометрів

1

24.

Ємність для знезараження шпателів

1

25.

Ємність для дезрозчинів

1

 

Лікарські засоби

 

26.

Рукавички гумові оглядові

 

27.

Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам і технічному персоналу лікувально-профілактичного закладу

1

28.

Укладка для проведення протипедикульозних обробок

1

29.

Засіб для дезінфекції

1

 

Іграшки

 

30.

Комплект іграшок

1

2. Кабінет лікаря-невролога дитячого

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Комп'ютерний стіл

1

4.

Комп'ютер

1

5.

Шафа для медичної документації

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

М'який інвентар

 

8.

Килимок

1

 

Обладнання

 

9.

Кушетка медична

1

10.

Стіл сповивальний

1

11.

Опромінювач бактерицидний

1

12.

Стрічка сантиметрова

1

13.

Неврологічний молоточок

1

14.

Камертон

1

15.

Динамометр

1

16.

Кутомір

1

17.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

1

18.

Стетофонендоскоп педіатричний

1

19.

Офтальмоскоп ручний

 

20.

Дзвіночок

 

21.

Негатоскоп

1

 

Лікарські засоби

 

22.

Засіб для дезінфекції

1

 

Іграшки

 

23.

Комплект іграшок

1

2. Кабінет лікаря ЛФК

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Комп'ютерний стіл

1

4.

Комп'ютер

1

5.

Шафа для медичної документації

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

М'який інвентар

 

8.

Килимок

1

 

Обладнання

 

9.

Кушетка медична

1

10.

Стіл сповивальний

1

11.

Опромінювач бактерицидний

1

12.

Стрічка сантиметрова

1

13.

Динамометр

1

14.

Кутомір

1

 

Лікарські засоби

 

15.

Засіб для дезінфекції

1

3. Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога дитячого

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Комп'ютерний стіл

1

4.

Комп'ютер

1

5.

Шафа для медичної документації

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

М'який інвентар

 

8.

Килимок

1

 

Обладнання, вироби медичного призначення

 

9.

Кушетка медична

1

10.

Стіл сповивальний

1

11.

Опромінювач бактерицидний

1

12.

Негатоскоп

1

13.

Кутомір

1

14.

Стрічка сантиметрова

1

15.

Інструменти для гіпсування

1

16.

Таз для гіпсування

1

 

Лікарські засоби

 

17.

Рукавички гумові нестерильні

1

16.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

17.

Набір іграшок

1

4. Кабінет лікаря офтальмолога дитячого

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для медичної документації

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання

 

6.

Кушетка медична

1

7.

Настільна лампа

1

8.

Апарат РОТА (таблиця Сивцева для визначення гостроти зору)

1

9.

Периметр сферичний

1

10.

Прилад для визначення бінокулярного зору

1

11.

Опромінювач бактерицидний

1

12.

Прямий електричний офтальмоскоп

1

13.

Зворотний дзеркальний офтальмоскоп

1

14.

Набір пробних лінз для окулярів

1

15.

Скіаскопічна лінійка

1

16.

Набір компенсаторів косоокості призматичних

1

17.

Лампа щілинна (ручна)

1

18.

Таблиця дитяча з картками для визначення гостроти зору

1

19.

Пробна оправа дитяча

1

 

Лікарські засоби

 

20.

Засіб для дезінфекції

1

 

Іграшки

 

21.

Набір іграшок

1

5. Кабінет лікаря отоларинголога дитячого

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для медичної документації

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання

 

6.

Настільна лампа

1

7.

Стіл інструментальний

1

8.

Опромінювач бактерицидний

1

9.

Ємність для вати

1

10.

Набір шпателів одноразових

2

11.

Набір ЛОР - інструментів:

2

11.1

Набір воронок

2

11.2

Набір носових, вушних дзеркал

2

11.3

Гортанне дзеркало

1

11.4

Пінцет вушний

2

11.5

Вушні зонди

2

12.

Лотки ниркоподібні

3

13.

Відсмоктувач хірургічний

1

14.

Камертон

1

15.

Рефлектор лобний

1

16.

Шприц Жане

1

17.

Ємність для знезараження шпателів

1

 

Лікарські засоби

 

18.

Набір турунд вушних

2

19.

Засіб для дезінфекції

1

 

Іграшки

 

20.

Набір іграшок

1

6. Кабінет лікаря психіатра дитячого

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Комп'ютерний стіл

1

4.

Комп'ютер

1

5.

Шафа для дидактичного матеріалу та іграшок

2

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання

 

8.

Стіл дитячий

1

9.

Стілець дитячий різнорівневий

 

10.

Опромінювач бактерицидний

1

 

Лікарські засоби

 

11.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

12.

Набір іграшок

1

13.

Дидактичний, тести діагностичні, корекційні відповідно до віку

 

7. Кабінет психолога

N з/п

Найменування

Кількість

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Стіл дитячий

1

4

Стілець різнорівневий

2

5

Шафа для документації

 

6

Шафа для обладнання та іграшок

 

7

Шафа для одягу

 

8

Відро для сміття

 

9

Комп'ютерний стіл

 

10

Комп'ютер

 

11

Засіб для дезінфекції

 

Обладнання, діагностичні тести, тести для корекційної роботи

12.

Обладнання та засоби для проведення методу "спостереження":

 

13

Дзеркало 750 х 1500

1

14

Скло однобічне

1

15

Апаратура для відео спостереження:

 

відеокамера,

1

монітор

1

16

Діагностичні тести вимірювання рівня інтелекту (вербальні, невербальні) відповідно до віку
(0 - 3 роки; 2,5 - 7,5 роки, 5 - 16 років, 16 років і старше))

по одному комплекту
(0 - 3 роки; 2,5 - 7,5 роки, 5 - 16 років, 16 років і старше))

17

Діагностичні тести для вивчення якісних характеристик психічних розладів:
- гіперактивності
- пам'яті
- уваги
- мислення

по одному комплекту відповідно до віку

18

Тести для обстеження особистості:
проективні
опитувальні

по одному комплекту

19

Дидактичні матеріали для психотерапевтичної роботи різних напрямів психотерапії (ігрова, поведінкова, психоаналітична, тощо)

по одному комплекту з різних напрямів

20

Дидактичні матеріали для психокорекційної роботи (розвиток психічних функцій:
уваги,
пам'яті,
мислення,
сприйняння,
емоційної сфери)

по одному комплекту з різних напрямів

8. Кабінет Войта-терапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для обладнання та іграшок

1

4.

Шафа для медичної документації

1

5.

Шафа для одягу

1

6.

Відро для сміття

1

 

обладнання, реабілітаційні засоби

 

7.

Стіл для Войта-терапії

1

8.

Спортивний мат 80 х 150

1

9.

Валик з дерматину L40, d = 9 - 10 см

2

10.

Дзеркало 750 х 1500

1

11.

Настінний обігрівач

1

12.

Опромінювач бактерицидний

1

13.

Кутомір

1

14.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

1

 

Лікарські засоби

 

15.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

16.

Настінні плакати з Войта діагностики

2

17.

Ляльки для навчання батьків L = 65 - 70 см, L = 100 - 120 см

2

18.

Комплект іграшок

1

9. Кабінет Бобат-терапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для медичної документації

1

4.

Шафа для обладнання та іграшок

1

5.

Шафа для одягу

1

6.

Відро для сміття

 

 

Технічні засоби реабілітації (меблі та оснащення)

 

7.

Стіл Войта-терапії

1

8.

Мат гімнастичний

2

9.

Мат складний з поліуретану 2 х 1 м (високої щільності)

 

 

Килимок для занять

2

10.

Лавка дитяча

1

11.

Дитяче крісло для годування (для дітей віком до 3-х років)

1

12.

Стільчик дитячий "TRIP-trap"

1

13.

Дитяче з бильцями

1

14.

Крісло дитяче м'яке з поролону для дітей віком старше 2-х років

1

15.

Меблі

 

15.1

Стілець складаний зі столом (на 3 вікові категорії)

3

15.2

Стільці дитячі різнорівневі (на 3 вікові категорії)

3

15.3

Стіл дитячий різнорівневий

1

15.4

Стільці реабілітаційні дитячі відповідно до віку (модель 360,375.П, 375.01.П тощо)

По одному на вікову категорію

15.5

Трансформер стілець з партою відповідно до віку

2

16

Засоби для ходіння:

 

16.1

Ходунки (різні)

6

16.2

Ходунки Ролятори

9

16.3

Ходунки пересувні дитячі та дорослі

2

16.4

Тростини одноопорні дитячі (по парі на 2 вікові категорії)

2

16.5

Тростини одноопорні дорослі (пара)

1

16.6

Тростини 4-х опорні дитячі (по парі на 2 вікові категорії)

2

16.7

Тростини 4-х опорні дорослі (пара)

1

17

Засоби для вертикалізації і стояння:

 

17.1

Похила стійка

1

17.2

Стійка вертикальна

1

17.3

Вертикалізатор (на 3 вікові категорії)

по 1

17.4

Інші

 

18

Гамак

1

19

Дзеркало пересувне

1

20

Дзеркала настінні

2

21

Столик на колесах

1

22

Ігровий подіум (сходинки, гірка)

1

23

Автомобільне крісло (на 2 вікові групи)

2

24

Драбина гімнастична

1

25

Драбина бібліотечна

1

26

Коляски реабілітаційні для дітей з обмеженими можливостями (на 3 вікові категорії)

3

27

П-подушка

1

28

Набір м'ячів терапевтичних різного діаметру (30, 50, 70 см)

3

29

Сенсорні м'ячі

5

30

Напівм'які форми для надання різних початкових положень тіла та кінцівок:

 

30.1

Набір клинів

1

30.2

Набір напівциліндричних валиків

1

30.3

Прямокутні подушки

3

30.4

Корекційні подушки

3

31

Настінний обігрівач

1

32

Набір обтяжувачів (вагою 250 г, 500 г, 1 кг)

6

33

Опромінювач бактерицидний

1

 

М'який інвентар

 

34

М'яке покриття для підлоги

1

 

Лікарські засоби

 

35

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

36

Заводні іграшки

3

37

Набір іграшок

1

38

Дзвіночок

1

10. Кабінет рефлексотерапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для медичної документації

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

6.

Кушетка медична

4

7.

Ширма

3

8.

Опромінювач бактерицидний

1

9.

Апарат для електропунктурної діагностики, електропунктури, електроакупунктури, лазерної рефлексотерапії, магнітної рефлексотерапії (комплект)

3

10.

Стерилізатор для інструментів (УФО (стоматологічний))

2

 

Інструменти

 

11.

Набір голок для акупунктури

4

12.

Набір мікроголок

3

13.

Молоточок для голкорефлексотерапії

1

14.

Пінцет анатомічний

3

15.

Пінцет очний

3

16.

Затискач

1

17.

Ножиці

1

18.

Набір для аплікаційної терапії (пластини з різних металів, магнітів)

3

19.

Цубо набір

3

20.

Банки медичні

20

21.

Зонд для пальпації аурикулярних точок

3

22.

Чашки Петрі

10

23.

Лоток

10

24.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

1

25.

Стетофонендоскоп педіатричний

1

 

Лікарські засоби

 

26.

Аптечка першої допомоги

1

27.

Лейкопластир

1

28.

Вазелін, крем масажний

2

29.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

30.

Набір іграшок

1

11. Зал (и) лікувальної фізкультури

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Стілець на колесах

1

4.

Шафа для обладнання та іграшок

1

5.

Шафа для одягу

1

6.

Відро для сміття

1

 

М'який інвентар

 

7.

М'яке покриття для підлоги

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

8.

Опромінювач бактерицидний

1

9.

Настінний обігрівач

1

10.

Магнітофон

1

11.

Фітнес-килимок (килимок для йоги)

3

12.

Стінка шведська гімнастична:

 

1.

дитяча

1

1.

доросла

1

13.

Мат розміром 80 х 120 х 8

3

14.

Мат розміром 100 х 120 х 10

3

15.

Мат розміром 200 х 120 х 8

3

16.

Велотренажери (горизонтальні та вертикальні)

2

17.

Апарати для механотерапії:

3

17.1

Роботизовані медичні засоби зі зворотнім зв'язком типу дитячого Локомата

1

17.2

апарат типу Мотомед

1

18.

Реабілітаційна доріжка для відпрацювання ходи з електричним приводом V = 0 - 5 км/год., шириною від 50 см

1

19.

Апарат для функціональної терапії верхньої кінцівки, кисті

1

20.

Апарат для функціональної терапії нижньої кінцівки, стопи

1

21.

Апарат для реабілітації пацієнта з використанням підвісних систем

1

22.

Тренажер для розвитку маніпулятивної функції верхніх і нижніх кінцівок

2

23.

Стійка вертикалізатор

1

24.

М'яч бобовидний

3

25.

М'яч гімнастичний d 75 см

3

26.

М'яч овальний d 55 см

3

27.

Медичні м'ячі різної ваги

3

28.

Сенсорні м'ячі

3

29.

Балансувальна платформа (у вигляді половини фітболу)

1

30.

Диск балансувальний

3

31.

Ортопедична подушка у формі підкови

5

32.

Обтяжувачі 250 г, 500 г, 1000 г

6

33.

Дитяча штанга

1

34.

Гантелі 250 г, 500 г, пластикові поржні

6

35.

Гімнастична палка дитяча, доросла

4

36.

Еспандер

3

37.

Масажер ручний

1

38.

Обруч металевий та пластиковий

3

39.

Скакалка

3

40.

Ігрові системи зі зворотнім зв'язком для дітей з руховими порушеннями по типу "Nirvana"

1

41.

Тренувальна стабілоплатформа

1

42.

Динамічний параподіум (ДП-100, ДП - 125, ДП - 150)

3

43.

Реабілітаційний динамічний тренажер зі сходами

1

44.

Тренувальні дитячі табурети (повікових розмірів)

4

45.

Дитяча шведська стінка з дерев'яними шаблями і рукоходом

1 комплект

46.

Дошка "Євмінова" (повна комплектація)

1

47.

Сходи дитячі з похилою площиною

1

48.

Крокова платформа в одній площині або в двох

1

49.

Трості кистьові ручні 4-х опорні на три вікові категорії

6

50.

Ходунки ручні на три вікові категорії

3

51.

Бігова доріжка (масажер)

1

52.

Підвісна система до стелі (гамак тощо)

 

53.

Турнік (для висів, напіввисів)

1

54.

Поручні для придбання навичок ходи з направляючою

1

55.

Лавка гімнастична коротка

3

56.

Комплект укладок

6

57.

Обладнання для укладок

1

58.

Настінне дзеркало площею 150 х 200 см

1

59.

Мобільне дзеркало із змінним кутом нахилу

1

60.

Кошик баскетбольний підлоговий

1

61.

Сітка волейбольна

 

 

Вироби медичного призначення

 

62.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

1

63.

Пальцевий оксиметр (з пульсометром)

2

64.

Фонендоскоп

1

65.

Секундомір

2

66.

Стрічка сантиметрова

1

67.

Динамометр кистьовий, становий

2

68.

Кутомір

1

 

Лікарські засоби

 

69.

Аптечка першої допомоги

2

70.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

71.

Набір іграшок

1

Примітка: Для індивідуальної роботи з розвитку вертикалізації, рухів тулуба, дрібної моторики достатньо малого приміщення (розмір кабінету). Малий зал має переваги на етапі адаптації дитини до занять, також для дітей з певними психічними розладами.

Застосування рухових вправ з м'ячами, палками, гантелями, обручами, штангами в приміщенні, де знаходяться роботизовані тренажери (Локомат, Мотомед в комплекті з моніторами) створює невиправдану загрозу пошкодження дорогої техніки.

Тренажери не рекомендується розташовувати в приміщенні, призначеному для розвитку великої моторики і тренування пересування через ризики травмування.

Для рухових ігр з м'ячами потрібен великий зал ЛФК.

Для розвитку пересування та ін. видів великої моторики потрібен великий зал. Також, великий зал потрібен для занять в групах

12. Кабінет динамічної пропріоцептивної корекції

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для одягу

1

4.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

5.

Шафа для костюмів ДПК

1

6.

Опромінювач бактерицидний

1

7.

Рефлекторно-навантажувальний пристрій "Гравістат" (костюм зріст 110 см, 120 см, 130 см, 140 см, 160 см, 180 см)

12

8.

Нейро-ортопедичний реабілітаційний пневмокостюм типу "Атлант"

2

9.

Реабілітаційна доріжка для відпрацювання ходи з електричним приводом V = 0 - 5 км/год.

1

10.

Батут

1

 

Лікарські засоби

 

11.

Засіб для дезінфекції

1

13. Масажний кабінет

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для обладнання та іграшок

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

6.

Ширма

3

7.

Настінний обігрівач

4

8.

Опромінювач бактерицидний

1

9.

Масажний стіл

4

10.

Масажне ліжко, масажне крісло

2

11.

Фітнес килимки

4

12.

Набір валиків та напівваликів для масажу

4

13.

М'яч для масажу

3

14.

Аптечка першої допомоги

3

15.

Фонендоскоп

3

16.

Тонометр (у т. ч. з набором дитячих манжеток)

3

 

Лікарські засоби

 

17.

Вазелін, крем для масажу

3

18.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

19.

Набір іграшок

1

14. Кабінет фізіотерапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стільці

2

3.

Стелаж для простирадл

1

4.

Шафа для обладнання та іграшок

1

5.

Шафа для одягу

1

6.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

7.

Кушетка медична

5 - 10

8.

Ширма

5 - 10

9.

Пристрій для місцевого освітлення (бра)

5 - 10

10.

Опромінювач бактерицидний

1

11.

Апарат для магнітотерапії, магніто-лазерної терапії

2

12.

Апарат для аерозольтерапії

1

13.

Апарат для кріотерапії

1

14.

Апарат для вібротерапії, біомеханічної стимуляції м'язів

2

15.

Апарат для електроміостимуляції

2

16.

Апарат для ультразвукової терапії

2

17.

Апарат для світлолікування

2

18

Тумба прикроватна

5 - 10

19

Секундомір

2

20

Годинник для відпуску процедур

1

21

Окуляри для захисту очей

1

 

Лікарські засоби

 

22.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

23.

Набір іграшок

1

15. Кабінет теплолікування

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стільці

4

3.

Шафа для обладнання та іграшок

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

М'який інвентар

 

6.

Постільна білизна (комплект)

3

7.

Подушка

3

8.

Ковдра

3

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

9.

Стіл для розливу парафіну

1

10.

Сушильно-витяжна шафа

1

11.

Шафа сухожарова

1

12.

Душові установки

2

13.

Кушетка грязьова

2

14.

Ширма

3

15.

Опромінювач бактерицидний

1

16.

Парафінонагрівач

1

17.

Термостат

2

 

Інструменти

 

18.

Лотки для парафіну металеві (різних розмірів)

10

19.

Годинник для відпуску процедур

1

 

Лікарські засоби

 

20.

Парафін, озокерит, грязь лікувальна

 

21.

Медична клейонка

5

22.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

23.

Набір іграшок

1

16. Кабінет водолікування

N п/п

Найменування

Кількість

1.

Басейн

1

2.

Ванна бальнеологічна

3

3.

Ванна для підводного душу-масажу

1

4.

Підйомник для ванн

2

5.

Ванна для рук

1

6.

Ванна для ніг

1

7.

Решітки для ванн

3

8.

Термометр водяний

1

9.

Кімнатний термометр

1

10.

Пісочний годинник (10 хв.)

1

11.

Вішалка для одягу

3

12.

Ширма

3

13.

Набір іграшок

 

14.

Шафа для обладнання та іграшок

1

15.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

16.

Стільці

5

17.

Шафа для одягу

1

18.

Опромінювач бактерицидний

1

19.

Засіб для дезінфекції

1

20.

Відро для сміття

1

17. Кабінет сенсорно-інтегративної терапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для обладнання та іграшок

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

обладнання, реабілітаційні засоби

 

6.

Дзеркала

3

7.

Кульковий басейн (з різнокольоровими кульками)

1

8.

Гімнастична драбина

1

9.

Мотузкова драбина

1

10.

Батут

1

11.

Трубка - гойдалка

1

12.

Горизонтальна гойдалка типу "SOUTHPAW"

1

13.

Пуфик

2

14.

Дошка для балансування

1

15.

Острівець відпочинку

1

16.

Мат гімнастичний

2

17.

Мат збірний

1

18.

Модульний набір типу "Веселка" або "Майстер"

1

19.

Кронштейн для підвішування

7

20.

Страхові застібки

5

21.

Тренажер типу "Труба" або "Перекотиполе"

1

22.

Гамак (тканинний із сітки)

2

23.

Гімнастичний м'яч великий

1

24.

Масажні м'ячі різноманітні

7

25.

Кільце масажне

5

26.

Тактильні (сенсорні) мішечки

15

27.

Вібраційна подушка

2

28.

Набір сенсорних м'ячів

1

29.

Килимки для занять

2

 

Лікарські засоби

 

30.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

31.

Набір кеглів

1

32.

Набір конструкторів

1

33.

Шнурівки

2

34.

Бубен

1

35.

Набір м'яких кубиків (великих)

24

36.

Набір дерев'яних кубиків

1

37.

Машини велики

2

38.

Скейт

1

39.

Циліндри велики

2

18. Кабінет логопеда

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для обладнання та іграшок

4

4.

Шафа для одягу

 

5.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

6.

Комп'ютер з адаптованою клавіатурою (дитячою)

1

7.

Комп'ютерний стіл

1

8.

Настінне дзеркало 50 х 100 см

1

9.

Настінне дзеркало 60 х 80 см

1

10.

Столи дитячі різнорівневі

2

11.

Стільці дитячі різнорівневі

2

12.

Одномісна парта

1

13.

Кушетка для логопедичного масажу

1

14.

Стерилізатор для інструментів

1

 

М'який інвентар

 

15.

Килимова доріжка

2

 

Інструменти

 

16.

Дзеркало для індивідуальної роботи 9 х 12 см

1

17.

Набір логопедичних зондів

4

18.

Набір логопедичних шпателів

2

19.

Ємність для знезараження шпателів

1

 

Лікарські засоби

 

20.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

21.

Дидактичний матеріал для проведення занять

1

22.

Наочний матеріал з розвитку мови (предметні, сюжетні, серійні малюнки)

1

23.

Настільні ігри ("Знайка", "Дім іграшок", інш.)

3

24.

Пазли-вкладиші

1

25.

Набір розвиваючих комп'ютерних ігор

1

19. Кабінет спеціального педагога

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Диван для батьків

1

4.

Шафа для обладнання та іграшок

5

5.

Шафа для одягу

1

6.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

7.

Комп'ютер з адаптованою клавіатурою (дитячою)

1

8.

Комп'ютерний стіл

1

9.

Набір дитячих стільців різнорівневих

1

10.

Набір дитячих столів різнорівневих (круглі, кутові, веєрні)

2

 

М'який інвентар

 

11.

М'яке покриття для підлоги

1

 

Лікарські засоби

 

12.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

13.

Дидактичний матеріал:

1

12.1

Адаптовані іграшки

1

12.2

Конструктор

1

12.3

Настільні ігри

1

12.4

Дидактичні посібники для дітей різного віку

3

14.

Набір розвиваючих комп'ютерних ігор

1

20. Кабінет тифлопедагога

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

3

3.

Шафа для обладнання та іграшок

2

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

 

Обладнання, реабілітаційні засоби

 

6.

Комп'ютер з сенсорним монітором та спеціалізованим маніпулятором типу "миша"

1

7.

Комп'ютерний стіл

1

8.

Набір дитячих стільців різнорівневих

2

9.

Набір дитячих столів різнорівневих

1

 

Лікарські засоби

 

10.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

11.

Набір розвиваючих комп'ютерних ігор з програмно-технічними забезпеченням для осіб з вадами зору та слуху

1

12.

Набір М. Монтессорі

1

13.

Набір додаткових засобів комунікації (піктограми, картинки, фотографії)

1

14.

Спеціалізований годинник на 5, 10, 20, 30 хвилин

1

15.

Дошка з магнітами та фломастерами

2

16.

Набір м'ячів

1

17.

Набір іграшок для розвитку навичок самообслуговування (зразки зачіпок, замочків)

1

18.

Книжки дитячі (що миються, сукневі, з картонними аркушами, з тонкими аркушами)

10

19.

Пірамідки

3

20.

Конструктор

1

21.

Дошки вкладиші

5

22.

Набір іграшок для диференціації (великий та малий)

1

23.

Пазли з дерева чи з поліестеру з 5 - 10 частин

5

24.

Іграшки для диференціації складних форм

3

25.

Іграшки для диференціації простих форм (куб, циліндр, призма)

3

26.

Набір іграшок що зображують тварин (свійських та диких (моделі))

1

27.

Набір іграшок, що зображують продукти харчування (муляжі)

1

28.

Набір дидактичних матеріалів на різні лексичні теми

5

29.

Мозаїка дерев'яна

1

30.

Набір музичних інструментів

1

31.

М'які іграшки

5

21. Кабінет Монтессорі-терапевта

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

3

3.

Принтер

1

4.

Шафа для обладнання та іграшок

10

5.

Шафа для медичної документації

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

Обладнання, реабілітаційні засоби

 

8.

Стіл комп'ютерний

1

9.

Комп'ютер з адаптованою клавіатурою (дитячою)

1

10.

Допоміжні засоби

 

10.1.

Стілець кутовий

1

10.2.

Стілець з партою (маленький)

1

10.3.

Стілець з партою (великий)

1

10.4

Стілець з фіксуючою спинкою

1

11.

Набір дитячих столів різнорівневих (круглі, кутові, веєрні)

1

12.

Дзеркало 50 х 100 см

1

13.

Набір дитячих стільців різнорівневих

3

 

М'який інвентар

 

14.

Килим великий

1

15.

Килим маленький

5

 

Лікарські засоби

 

16.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

17.

Комплект набору для методики М. Монтессорі

1

18.

Набір музикальних інструментів

1

19.

Книжки дитячі м'які (які миються)

2 - 3

20.

Набір обтяжувачів на верхні та нижні кінцівки різної ваги

2

22. Кабінет кондуктивної терапії за Петьо

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

4

3.

Принтер

1

4.

Шафа для документації

1

5.

Шафа для дидактичного матеріалу

1

6.

Шафа для одягу

1

7.

Відро для сміття

1

 

Меблі, обладнання, реабілітаційні засоби

 

8.

Набір меблів Петьо

1

9.

Комплект обтяжувачів на руки та ноги різної ваги

1

10.

Столи-лавки дитячі (набір для кондуктивної терапії)

2

11.

Стільчик з високою "спинкою-сходинками" на полоззях

4

12.

Стілець-парта з абдуктором

2

13.

Набір дитячих столів різнорівневих (круглі, кутові, веєрні)

1

14.

Стілець дитячий різнорівневий

2

15.

Дзеркало з кріпленням для стільця-парти

2

16.

Комп'ютер з адаптованою клавіатурою (дитячою)

1

17.

Комп'ютерний стіл

1

 

М'який інвентар

 

18.

Килимова доріжка

1

 

Лікарські засоби

 

19.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

20.

Дидактичний матеріал

1

21.

Дошка магнітна

1

22.

Набір розвиваючих комп'ютерних ігор

1

23.

Дзеркало 50 х 100 см

 

23. Кабінет ерготерапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець різнорівневий

1

3.

Шафа для обладнання та іграшок

1

4.

Шафа для одягу

1

5.

Шафа для документації

1

6.

Відро для сміття

1

Обладнання та засоби для тестування рухових функцій кисті

7.

Стілець-парта з абдуктором

2

8.

Стіл з підкруткою ерготерапевтичний різнорівневий

1

9.

Стілець дитячий різнорівневий

1

10.

Коврик гумовий для столу

2

11.

Набір "Горіхи, каштани, камінчики"

1

12.

Набір "Бусини різних форм і розмірів"

1

13.

Набір "Пірамідки різних форм і розмірів"

1

14.

Набір "Кубики 16 шт., гранню 4 см"

1

15.

Набір "Рахункові палички"

1

16.

Набір "Пляшки та банки з різними кришками"

1

17.

Набір "Прищепки різних розмірів і різними пружинами"

1

18.

Набір "Затискачі різних розмірів і різними пружинами "

1

19.

Конверти з листівками

5

20.

Гаманець з копійками

2

21.

Коробка для перевірки стереогнозису

1

Засоби для використання методики розвитку рухових функцій кисті

22.

Пристрій для усунення установок в руці

2

23.

Набір "Кубики різних розмірів, на різну кількість і тематику"

1

24.

Конус

1

25.

Кільця для конусу

5

26.

Лабіринти різні розміри

3

27.

Мозаіка (різних розмірів)

 

28.

Матеріал Нікітіних "Склади візерунок, Кубики для всіх, Склади квадрат"

3

29.

Конструктор "Лего"

5

30.

Конструктор з дерева

5

31.

Шахи на липучці

1

32.

Прозорі склянки з легкого матеріалу

3

33.

Чашки з легкого матеріалу

3

34.

Поле з вічками

1

35.

Шнуровки

2

36.

Пришнуровки

2

37.

Танграм

3

38.

Намисто-шнурування

1

39.

Намисто-шнурування (з ключем)

1

40.

Рахівниця велика і маленька

2

41.

Коробка з різними отворами для ґудзиків

1

42.

Набір "Ключі різних розмірів

1

43.

Нитки на котушці

2

44.

Дзиґа велика та маленька

2

45.

Нитки на клубку

2

46.

Плетінка

1

47.

Набір олівців простих

2

48.

Набір олівці кольорових

2

49.

Набір пазлів (різні розміри)

5

50.

Пазли вкладиші (дерев'яні, картонні)

3

51.

Розфарбовка з великими малюнками

2

52.

Набір кубиків різних розмірів і кольорів

1

53.

М'яч діаметром 15 см, 20 см

2

54.

Набір масажних м'ячів різних розмірів і кольорів

1

55.

Набір "Болти, шайби, гайки" з пластика

1

56.

Набір "Шестерінки" з пластика

1

57.

Пластилін

2

58.

Фігури-пазли з тримачами

2

59.

Настольні ігри

5

60.

Пірамідки різних розмірів

3

61.

Сортери

2

62.

Набір губок різних розмірів

1

63.

Лійка

1

64.

Модуль з дверцятами та замочками

1

65.

Панелі для ерготерапії 50 х 60, 100 х 60

2

66.

Гра "Чарівний мішечок"

1

67.

Стіл тренажерний для розвитку кисті

1

68.

Контур для ерготерапії "Зигзаг 25 х 20"

1

69.

Тренажер ерготерапевтичний "Ялика 80-90-47"

1

70.

Тренажери ерготерапевтичні ("Драбинка для пальців", "Драбинка для відведення плеча" "Панель з кілочками 8 розмірів" "Панель з гвинтами" "Панель для закручування гаєк", "Гвинтове обертання", "Спіраль горизонтальна", Вертикаль горизонтальна, "Панель з кілочками та конусами")

9

71.

Дзеркало для дзеркальної терапії

1

72.

Комплект обтяжувачів на руки різної ваги

1

73.

Мобілізуючий ортез для використання при терапії СМТІ (методика Тауба), різні розміри

5

Обладнання та засоби для використання методики само догляду

74.

Дзеркало настінне

1

75.

Мат спортивний

1

76.

Підставка під ноги

2

77.

Кільця гімнастичні для вправ

2

78.

Допоміжне обладнання для одягання / роздягання

3

79.

Рамки з бантами, з блискавкою, з шнуруваннням на тканині, з кнопками, з крючками, з ремнями, з великими і маленькими ґудзиками, з липучками

9

80.

Макет взуття дерев'яний

1

81.

Макети взуття звичайні (шнурки, липучки, ремінці)

3

82.

Набір "Кольорові шнурки"

 

Обладнання та засоби для використання методики продуктивної діяльності

83.

Набір ерготерапевтичного посуду (ніж, ложки, виделки, тарілки з боками, чашки, ремінці для фіксації)

1

84.

Кухонна плита

1

85.

Кухонні меблі

1

86.

Набір столового посуду

1

87.

Набір столових приборів

1

88.

Набір ножів

1

89.

Набір каструль

1

90.

Набір чашок

1

91.

Чарки з пластику

3

92.

Дощечка звичайна

2

93.

Дощечка з шипами

2

94.

Овочечистка

1

95.

Ваги кухонні електронні

1

96.

Чайник електричний

1

97.

Міксер електричний

1

98.

Фартух кухонний

2

99.

Ключ для відкривання консервних банок

1

100.

Мікрохвильова пічка

1

101.

Холодильник

1

102.

Мило рідке

1

103.

Мило звичайне

1

104.

Рукомийник дитячий

1

105.

Оприскувачі води з різними пружинами

2

106.

Лійки для поливання квітів, різні розміри

2

107.

Відро для швабри

1

108.

Швабра для миття полу

1

109.

Віник

1

100.

Совок

1

101.

Праска

1

102.

Дошка для прасування

1

103.

Сушка для речей

1

104.

Пральна машина

1

105.

Засоби для дезінфекції (рук, обладнання, посуду)

3

24. Сенсорна кімната

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

2

3.

Шафа для одягу

1

4.

Відро для сміття

1

 

Медичне обладнання, реабілітаційні засоби

 

5.

Крісло, що складається типу "Трансформер"

1

6.

Комплект Колона з бульбашками та рибками

1

7.

Оптоволоконний пучок бокового свічення

1

8.

Комплект (оптичних волокон бокового свічення) типу "Кольоровий струмок"

1

9.

Світлодинамічний пристрій

1

10.

Світильник "НЛО"

1

11.

Шнур "Дюралайт" з контролером

1

12.

Дзеркальна сфера з мотором

1

13.

Іонізатор-очищувач-ароматизатор повітря

1

14.

Світлова гармата до кулі та світлофільтр

1

15.

Сухий басейн (1500 х 1500) кульки прозорі - 1080 шт.

1

16.

Острівець відпочинку

1

17.

Дитячий мат типу "Лежень"

3

18.

Чохол типу "Веселий калейдоскоп"

1

19.

Черепаха

1

20.

Сенсорна доріжка

1

21.

Світильник типу "Фонтан світла"

1

22.

Панно "Зоряне небо"

1

23.

Світильник "Полум'я"

1

24.

Пуфик типу "Комфорт"

2

25.

Тактильне ігрове панно

1

26.

Нічник типу "Плазма"

1

27.

Пристрій для аромотерапії

1

28.

Сухий душ

1

29.

Оптоволоконний пучок торцевого свічення

1

 

М'який інвентар

 

30.

М'яке покриття для підлоги

1

 

Лікарські засоби

 

31.

Засіб для дезінфекції

1

25. Кабінет арт-, музикотерапії

N п/п

Найменування

Кількість

 

Твердий інвентар

 

1.

Стіл канцелярський однотумбовий

1

2.

Стілець

5

3.

Шафа для обладнання та іграшок

6

4.

Шафа для одягу

1

5.

Відро для сміття

1

6.

Столик дитячий різнорівневий для малювання

1

7.

Дитячі стільці різнорівневі

2

8.

Пуфик

2

 

М'який інвентар

 

9.

Набір губок та полотенець для прибирання робочого місця

1

10.

Килимки для занять

4

11.

М'яке покриття для підлоги

1

 

Лікарські засоби

 

12.

Засіб для дезінфекції

1

 

Дидактичний матеріал, іграшки

 

 

Музична терапія

 

13.

Набір дисків для музичної терапії

1

14.

Музичний центр (CD-програвач, магнітофон, динаміки)

1

15.

Піаніно або синтезатор

1

16.

Музичні інструменти:

 

17.1

барабан

2

17.2

бубен

1

17.3

маракас

2

17.4

дзвіночки

2

17.5

трикутник

1

17.6

металофон або ксилофон

1

17.7

сопілка або блокфлейта

2

 

Пісочна терапія

 

17.

Ванночка або короб для пісочної терапії

1

18.

Пісок

 

19.

Набір мініатюрних фігурок для пісочної терапії

 

 

Глинотерапія

 

20.

Підставка для ліплення

 

21.

Глина або маса для ліплення

 

22.

Велика клейонка

 

 

Арт-терапія (малювання, прикладна творчість)

 

23.

Мольберт пластиковий

 

24.

Склянки для води (нерозливайки)

 

25.

Акварельні фарби

 

26.

Гуаш

 

27.

Фарби для пальчикового малювання

 

28.

Набір кольорових олівців

 

29.

Набір фломастерів

 

30.

Прості олівці

 

31.

Маркери

 

32.

Набір пензлів для малювання

 

33.

Набір пензлів для клею

 

34.

Гумки

 

35.

Набір воскових паличок (крейди)

 

36.

Пачка білого паперу

 

37.

Пачка кольорового паперу

 

38.

Пачка білого картону

 

39.

Пачка кольорового картону

 

40.

Альбом для малювання

 

41.

Ватман

 

42.

Ножиці, ножиці фігурні

 

43.

Клей ПВА

 

44.

Клей - олівець

 

45.

Степлер (малий, середній, великий, будівельний)

 

46.

Дироколи фігурні для творчості

 

 

Трудотерапія

 

47.

Голки для шиття

 

48.

Голка "циганська"

 

49.

Нитки різнокольорові для шиття

 

50.

Тканини для шиття

 

51.

Синтепон

 

52.

Вата

 

53.

Нитки в'язальні

 

54.

Спиці в'язальні

 

55.

Гачок в'язальний

 

56.

Гудзики

 

57.

Кольорові декоративні стрічки, мереживо

 

58.

Різноманітний декор для творчості

 

59.

Магніти для творчості

 

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

В. Коломейчук

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей" (далі - Проект) розроблений відповідно до статей 8, 35, 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзацу 7 статті 10, абзацу 3 статті 12, абзацу 1 статті 33 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", пункт 1 стаття 7 Конвенції ООН про права інвалідів, пункт 1 статті 23 Конвенції ООН про права дитини, Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення", схвалених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року N 96-VIII, пункту 14 розділу 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 р. N 267.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є удосконалення роботи закладів (відділень) медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності та забезпечення якості та ефективності комплексної медичної та психолого-педагогічно-соціальної реабілітації.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1. Статті 8, 35, 37 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

2. Закон України "Про охорону дитинства".

3. Абзац 7 статті 10, абзац 3 статті 12, абзац 1 статті 33 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

4. Конвенція ООН про права дитини.

5. Пункт 1 статті 7 Конвенції ООН про права інвалідів.

6. Пункт 1 статті 23 Конвенції ООН про права дитини.

7. Постанова Верховної Ради України від 13 січня 2015 року N 96-VIII.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України розміщений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження із профспілками, їх об'єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці та не передбачає створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Результатом реалізації наказу буде оптимізація роботи існуючих центрів (відділень) медико-соціальної реабілітації на підставі єдиних підходів, удосконалення медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності з врахуванням особливостей та потреб регіонів з раціональним використанням існуючих матеріально-технічних ресурсів, кадрового потенціалу для вирішення загальнодержавних програм захисту дітей з обмеженнями життєдіяльності, що сприятиме покращенню якості медико-соціальної реабілітації дітей, які її потребують, сприятиме соціалізації цієї категорії, активному залученню до участі у проведення заходів реабілітації батьків дітей або осіб, які їх замінюють та зменшенню соціально напруги.

 

Міністр

О. Квіташвілі

Опрос