Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения и совершенствования процедуры таможенного оформления товаров (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.10.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення та вдосконалення процедури митного оформлення товарів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 44 - 45 (09.11.2012), ст. 552; Відомості Верховної Ради України, 2012, N 46 - 47 (23.11.2012), ст. 552; Відомості Верховної Ради України, 2012, N 48 (30.11.2012), ст. 552; Відомості Верховної Ради України, 2013, N 18 (03.05.2013), ст. 167; Відомості Верховної Ради України, 2014, N 20 - 21 (23.05.2014), ст. 711) такі зміни:

1. Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:

"2. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом зазначення найменування країни походження товару та відомостей про документи, що підтверджують країну походження товару, у митній декларації.";

2. У статті 44:

а) частину першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Для підтвердження країни походження товару орган доходів і зборів у передбачених законом випадках має право вимагати та отримувати оригінали документів про походження такого товару.

2. У разі переміщення товару через митний кордон України країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів в обов'язковому порядку лише у разі, якщо це необхідно для застосування митно-тарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, кількісних обмежень (квот), інших заходів економічного або торговельного характеру, що здійснюються в односторонньому порядку або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, або заходів, що здійснюються відповідно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспільного порядку, а також у разі, якщо в органу доходів і зборів є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України.";

б) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. У разі переміщення товару через митний кордон України країна походження товару обов'язково заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом зазначення найменування країни походження товару та відомостей про сертифікат про походження товару, у митній декларації:".

3. У частині восьмій статті 374 слова ", сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності" виключити;";

4. У другому реченні частини другої статті 377 слова "органам доходів і зборів під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу та" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 3 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно з днем набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення звітності, митного оформлення товарів та захисту інвесторів)".

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення та вдосконалення процедури митного оформлення товарів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Митний кодекс України закріплює, що країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару.

Відповідно до вимог Митного кодексу України митне оформлення товарів, які ввозяться громадянами на територію України та підлягають оцінці відповідності, здійснюється на підставі сертифікатів або свідоцтв про визнання відповідності, які в обов'язковому порядку повинні додаватися до митної декларації та перевірятися органами доходів і зборів.

Разом з тим сертифікат (свідоцтво про визнання відповідності) є документами, які необхідні для надання товарів на ринок, та мають перевірятися органами доходів та зборів у випадках, визначених законодавством.

Окрім цього відповідно до частини другої статті 377 Митного кодексу України митне оформлення транспортних засобів, які підлягають оцінці відповідності, здійснюється на підставі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) та за наявності інформації про включення товару до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Разом з тим, під час реєстрації транспортних засобів аналогічну процедуру з перевірки наявності сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання відповідності) проводять підрозділи Державтоінспекції. Необхідно розмежувати функції державних органів для усунення здійснення ними повторного контролю.

Законопроектом передбачається внесення змін до Митного кодексу України для:

закріплення можливості декларування країни походження шляхом зазначення відомостей про походження товару у митній декларації, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій, з правом органу доходів і зборів для перевірки країни походження такого товару вимагати та отримувати документи про походження товару у передбачених законом випадках;

відміни обов'язку громадян подавати сертифікати чи свідоцтва про відповідності товарів разом із митною декларацією органам доходів і зборів;

закріплення функцій з контролю за наявністю документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, виключно за уповноваженими органами, що здійснюють державну реєстрацію таких товарів.

Отже, законопроектом передбачається спрощення та вдосконалення процедури митного оформлення товарів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є спрощення та удосконалення норм, що стосуються митного оформлення товарів, а також розмежування повноважень між органами доходів і зборів та уповноважених органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Митний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується функціональних повноважень Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної регуляторної служби України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною регуляторною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо спрощення митного оформлення)" надасть можливість спростити митні формальності при митному оформленні товарів.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення та вдосконалення процедури митного оформлення товарів"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Зовнішня торгівля України має вагоме значення у функціонуванні економічного розвитку.

Разом з тим порядок та умови переміщення через митні кордони експортних та імпортних потоків є певною мірою недосконалими.

На сьогодні відповідно до вимог Митного кодексу України декларант у разі ввезення товару на митну територію України в обов'язковому порядку до заповненої митної декларації подає оригінали документів, а саме сертифікати про походження товару, які свідчать про країну походження товару і виданий органом держави-експортера.

Сертифікати (свідоцтва про визнання відповідності) є документами, що мають перевірятися органами доходів та зборів лише в окремих випадках, визначених законодавством.

Окрім цього митне оформлення транспортних засобів, які підлягають оцінці відповідності, здійснюється на підставі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) та за наявності інформації про включення товару до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Разом з тим, під час реєстрації транспортних засобів аналогічну процедуру з перевірки наявності сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання відповідності) проводять підрозділи Державтоінспекції.

Ураховуючи наведене, з метою спрощення митного оформлення товарів, усунення дублювання функцій державних органів Мінекономрозвитку підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення та вдосконалення митного оформлення товарів".

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту акта є спрощення та удосконалення норм, що стосуються митного оформлення товарів, а також розмежування повноважень між органами доходів і зборів та уповноважених органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

Законопроектом передбачається:

закріплення права декларанта обрати документ для підтвердження країни походження товару із переліку документів, передбачених Митним кодексом України;

відміни обов'язку громадян подавати сертифікати чи свідоцтва щодо відповідності товарів разом із митною декларацією органам доходів і зборів;

закріплення функцій з контролю за наявністю документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів виключно за уповноваженими органами, що здійснюють державну реєстрацію таких товарів.

Внесення змін до положень Митного кодексу України щодо спрощення митного оформлення акта сприятиме подальшому розвитку митної справи в Україні, спрощенню та вдосконаленню процедури митного оформлення товарів, усуне подвійний контроль державних органів щодо реєстрації товарів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб

У разі збереження діючого регулювання у зазначеній сфері залишиться незмінною вимога щодо необхідності громадянам обов'язково подавати сертифікати чи свідоцтва про відповідність товарів разом із митною декларацією органам доходів і зборів.

Під час реєстрації транспортних засобів здійснюватиметься подвійний контроль державними органами щодо наявності документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми закріплює ускладнену систему державного регулювання господарської діяльності та створює ризики для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

Другий альтернативний спосіб

Внесення змін до положень Митного кодексу України є прийнятним способом для спрощення та удосконалення норм, що стосуються митного оформлення товарів, а також розмежування повноважень між органами доходів і зборів та уповноважених органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

Даний спосіб досягнення визначених цілей розглядається як основний, оскільки він цілком відповідатиме чинному законодавству та при його запровадженні буде досягнуто мету державного регулювання, будуть створені сприятливі умови для стимулювання зовнішньоекономічної діяльності та переміщення через митні кордони товарних потоків.

Отже шляхом розробки проекту Закону планується досягти цілі державного регулювання, оскільки альтернативного механізму розв'язання вищезазначених ситуацій не існує.

Інший варіант - не приймати жодного регуляторного акта, у такому випадку проблемні питання залишаться обтяжливими та невирішеними.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом даного регуляторного акта пропонується внести зміни до Митного кодексу України для:

закріплення можливості декларування країни походження шляхом зазначення відомостей про походження товару у митній декларації, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій, з правом органу доходів і зборів для перевірки країни походження такого товару вимагати та отримувати документи про походження товару у передбачених законом випадках;

відміни обов'язку громадян подавати сертифікати чи свідоцтва про відповідності товарів разом із митною декларацією органам доходів і зборів;

закріплення функцій з контролю за наявністю документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, виключно за уповноваженими органами, що здійснюють державну реєстрацію таких товарів.

Для цього проектом Закону передбачається внести зміни до статей Митного кодексу України стосовно документів, порядку, що підтверджують країну походження товару, особливостей оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта громадянами та органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності процедур митного контролю.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

У разі прийняття акта буде спрощено державне регулювання у сфері митного оформлення товарів, а також розмежування повноважень між органами доходів і зборів та уповноважених органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту Закону удосконалить механізми державного регулювання.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

стимулювання економічної активності, розвиток підприємницької діяльності, оптимізація функцій органів державної влади

відсутні

Суб'єкти господарювання

спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності

відсутні

Населення

безпосередньо - відсутні

відсутні

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

7. Термін дії акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, - додаткових надходжень до держбюджету не передбачається, однак сприятиме оптимізації та раціональному використанню трудових ресурсів державних органів, зменшення виплат на матеріальне забезпечення "подвійних" функцій.

2. Суб'єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність або види діяльності, які вимагають процедур митного оформлення товарів.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта, - витрат суб'єктів господарювання не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями регуляторного акта - високий, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua).

Після прийняття акта його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами діючого законодавства.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься статистичний показник в частині обсягів товарообігу в сфері імпорту-експорту, декларування та переміщення товарів через митний кордон України за певний календарний період.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюватиметься Мінекономрозвитку після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних щодо цього регуляторного акта.

Повторне та періодичне відстеження цього регуляторного акта проводитиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос