Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка расчета налоговых обязательств по налогу на прибыль нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Украины через постоянное представительство (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

_________

Київ

N ___________

Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється контролюючим органом.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1205/23737.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок розрахунку
податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень підпунктів 141.4.3 та 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується постійними представництвами, визначення яких наведено у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу і які є платниками податку на прибуток (далі - платники податку) відповідно до розділу III Кодексу.

3. Постійне представництво визначено Кодексом як постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

4. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток з числа нерезидентів.

5. Дохід (прибуток) нерезидента, який провадить свою діяльність на території України через постійне представництво, з джерелом походження з України є об'єктом оподаткування податком на прибуток.

6. Відповідно до підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента. У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва. У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

7. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники податку.

8. Положення пункту 7 розділу I цього Порядку не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.

9. Постійне представництво як платник податку, що здійснює розрахунок податкових зобов'язань згідно з положеннями розділів II - IV цього Порядку, подає відповідну податкову звітність за звітний (податковий) період контролюючому органу, в якому таке представництво перебуває на обліку, та здійснює сплату податку у порядку та строки, встановлені Кодексом.

II. Загальний порядок розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність на території України через постійне представництво, що прирівнюється з метою оподаткування до платника податку на прибуток, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, визначає оподатковуваний прибуток та податок на прибуток у загальному порядку, встановленому відповідними положеннями розділу III Кодексу.

2. Відповідно до статті 134 розділу III Кодексу об'єктом оподаткування платників податку є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу, а також дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4 статті 141 розділу III Кодексу. Базою оподаткування є грошове вираження об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 розділу III Кодексу, з урахуванням положень Кодексу.

3. Податок на прибуток нараховується платником податку самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 розділу III Кодексу, від бази оподаткування, визначеної статтею 135 розділу III Кодексу.

4. Постійне представництво нерезидента, суми прибутків якого оподатковуються в загальному порядку, здійснює розрахунок податкового зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації з цього податку, яка складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному Кодексом та чинного на час її подання.

III. Порядок складання розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, шляхом складання Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за формою, затвердженою цим наказом (далі - Розрахунок 1).

2. Окремий баланс фінансово-господарської діяльності - це баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку (далі - відокремлені доходи постійного представництва), та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом. Оподатковуваний прибуток нерезидента, що провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

3. Для обчислення відокремлених доходів постійного представництва платник податку подає до контролюючого органу завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальної чисельності працівників та вартості основних засобів нерезидента. При складанні Розрахунку 1 зазначені показники відображаються платником податку у рядку 01 таблиці 1 та у рядках 01, 04, 07 таблиці 2 Розрахунку 1.

У разі коли в країні резиденції через існуючі правила нерезидент подає податкову декларацію про доходи раз на рік або раз у півріччя, зазначені дані за інший податковий період можуть бути завірені аудитором (аудиторською фірмою). Дані за той самий податковий період, у якому податкова звітність подається у країні резиденції, повинні бути завірені виключно податковою службою країни резиденції. Загальна чисельність працівників для постійного представництва нерезидента є середньою чисельністю працівників протягом звітного (податкового) періоду. Вартість основних засобів вказується як середня вартість протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 02 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума відокремлених доходів постійного представництва, яка розраховується на підставі показника питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента, обрахованого у рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1.

У рядках 02, 05, 08 таблиці 2 Розрахунку 1 відображаються дані, що стосуються постійного представництва. У рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу постійного представництва у загальному обсязі нерезидента за відповідними показниками.

У рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента, яка визначається як середнє арифметичне показників, обрахованих у рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1.

4. У рядках 03.1 - 03.4 та рядку 03 таблиці 1 Розрахунку 1 відображаються суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України за видами доходів, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України (далі - Відомості 1), за формою, що додається до Розрахунку 1. Якщо Відомості 1 не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль). У рядку 04 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається загальна сума доходів, зменшена на суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається загальна сума витрат, понесених постійним представництвом.

У рядках 06.1 - 06.4 та рядку 06 таблиці 1 Розрахунку 1 відображаються суми витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості 1. Якщо Відомості 1 не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль).

У рядку 07 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат постійного представництва, зменшена на загальну суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 10, 11, 17, 22 - 25 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток у Розрахунку 1 за рік відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

7. У рядку 13 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума податку, що підлягає сплаті у відповідному звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця сум податку на прибуток, нарахованого за звітний (податковий) період (рядок 09), та податку на прибуток, нарахованого за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 12), та у разі позитивного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 08.

8. Рядки 14 - 16 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 14 Розрахунку 1, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

9. Рядки 18 - 21 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників розрахунку згідно зі статтею 50 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 19 та 21 таблиці 1 Розрахунку 1, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядку 20 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Додаток ВП до Розрахунку 1 подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 1 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

IV. Порядок складення розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється контролюючим органом

1. Якщо нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, не має можливості визначити прибуток з джерелом його походження в Україні шляхом прямого підрахування, оподатковуваний прибуток такого представництва визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7. Розрахунок із застосуванням згаданого коефіцієнта здійснюється, зокрема, у разі, коли:

витрати, пов'язані з діяльністю постійного представництва, понесені нерезидентом як в Україні, так і за її межами;

нерезидент не має змоги виконати вимоги пункту 3 розділу III цього Порядку щодо підтвердження даних про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від здійснення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальної чисельності працівників та вартості основних фондів нерезидента для цілей складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності.

2. Постійне представництво, податкові зобов'язання якого визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,7, складає Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється контролюючим органом за формою, затвердженою цим наказом (далі - Розрахунок 2).

3. У рядку 01 Розрахунку 2 вказується сума доходів постійного представництва, які визначаються згідно з вимогами розділу III Кодексу.

4. У рядку 02 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, підраховані шляхом множення доходів, отриманих постійним представництвом, відображених у рядку 01, на коефіцієнт 0,7.

5. У рядках 03.1 - 03.4 та рядку 03 Розрахунку 2 відображаються за видами доходів суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України (далі - Відомості 2), за формою, що додається до Розрахунку 2. Якщо Відомості 2 не складаються, то в зазначених рядках з метою подальшого розрахунку проставляється "0" (нуль). У рядку 04 Розрахунку 2 відображається сума доходів, зменшена на загальну суму доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. У рядках 05.1 - 05.4 та рядку 05 Розрахунку 2 відображаються суми витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості 2. Якщо Відомості 2 не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль). У рядку 06 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, зменшені на загальну суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

7. Рядки 09, 10,16, 21 - 24 Розрахунку 2 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток у Розрахунку 1 за рік відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

8. У рядку 12 Розрахунку 2 відображається сума податку, що підлягає сплаті у відповідному звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця сум податку на прибуток, нарахованого за звітний (податковий) період (рядок 08), та податку на прибуток, нарахованого за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11) та у разі позитивного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 07.

9. Рядки 13 - 15 Розрахунку 2 заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 13 Розрахунку 2, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог підпункту 141.4.2 підпункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

10. Рядки 17 - 20 Розрахунку 2 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників розрахунку згідно зі статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 18 та 20 Розрахунку 2, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядку 19 Розрахунку 2 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Додаток ВП до Розрахунку 2 подається у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 2 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

V. Особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентом через постійне представництво згідно з міжнародними договорами України

1. Загальний порядок застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування (далі - міжнародні договори) стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України встановлено статтею 103 глави 10 розділу II Кодексу. Згідно з вказаним порядком підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, особі (податковому агенту), яка (який) виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

2. Нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з податковою звітністю заповнюють і подають до контролюючого органу Відомості 1 (2).

3. Розділи I - IV Відомостей 1 (2) передбачені для видів діяльності, доходи від яких, отримані постійним представництвом, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до міжнародного договору. Кожен з розділів Відомостей 1 (2) заповнюється з урахуванням таких особливостей.

4. Діяльність допоміжного або підготовчого характеру.

Розділ I Відомостей 1 (2) заповнюється у разі, коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародних договорів не утворюється постійне представництво.

Види діяльності, стосовно яких постійне представництво отримало або йому було нараховано доходи, вказуються у цьому розділі так, як вони визначені у самому міжнародному договорі. Вказуються також інші види діяльності, які мають допоміжний або підготовчий характер.

Будь-який з вказаних у цьому розділі видів діяльності або сукупність всіх вказаних видів діяльності не повинні складати основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента. При цьому під основною діяльністю розуміється діяльність нерезидента, визначена у його статутних документах, яка є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний (податковий) період.

5. Діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом.

Розділ II Відомостей 1 (2) заповнюється у разі, якщо:

платником податку надаються агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента) та які з метою оподаткування вважаються постійними представництвами;

відповідно до міжнародного договору нерезидент вважає, що його діяльність через згаданих вище осіб є діяльністю, що провадиться через агента з незалежним статусом.

Платник податку повинен відповісти на всі наведені питання та надати іншу інформацію, яка вимагається у цьому розділі. Зокрема, необхідно вказати, з якого часу агентські послуги надавалися нерезиденту особою, що вважається постійним представництвом, незалежно від того, чи надавалися ці послуги з перервою у часі, чи ні.

В цьому розділі також необхідно надати інформацію про суму доходу та витрат, отриманих та понесених агентом в цілому у зв'язку з його діяльністю та від надання послуг зазначеному нерезиденту за весь час надання цих послуг, враховуючи перерви у наданні послуг.

Остаточне рішення щодо визнання особи, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, агентом із незалежним статусом приймає контролюючий орган у кожному конкретному випадку на підставі сукупності наведеної в цьому розділі інформації. Рішення контролюючого органу базується на положеннях міжнародного договору, тлумаченні цього договору, в тому числі тлумаченні, встановленому через взаємоузгоджувальну процедуру, власній та міжнародній практиці застосування відповідних положень цього або інших подібних договорів.

У разі якщо особу, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, було визнано агентом з незалежним статусом в розумінні міжнародного договору, дохід, отриманий внаслідок такої діяльності, звільняється від оподаткування.

6. Будівельний майданчик, будівельний, монтажний або складальний об'єкт чи пов'язана з ними діяльність.

Розділ III Відомостей 1 (2) заповнюється платником податку, який провадить будівельну, монтажну, складальну або іншу діяльність на об'єкті (далі - об'єкт), визначення якого постійним представництвом згідно з міжнародним договором залежить від терміну його існування.

Платник податку відображає у цьому розділі Відомостей 1 (2) повну інформацію щодо кожного об'єкта, який відповідно до міжнародного договору не створює постійного представництва. Інформація за кожним об'єктом, включаючи отримані доходи та понесені витрати, відображається окремо для цього об'єкта. З метою надання достовірної інформації платник податку організовує окремий облік доходів та витрат за кожним з указаних об'єктів.

Для визначення терміну, протягом якого об'єкт не створює постійного представництва, потрібно виходити з того, що об'єкт існує з дати, починаючи з якої відбувається будь-яка з подій:

підписання акта про передачу об'єкта підряднику;

фактичного початку робіт на об'єкті.

Датою закінчення існування об'єкта є дата підписання акта про здачу об'єкта в експлуатацію.

Об'єкт продовжує існувати, навіть якщо роботи на ньому тимчасово зупинені.

Якщо нерезидент, що діє через постійне представництво і є генеральним підрядником, доручає виконання частини підрядних робіт іншим особам (субпідрядникам), то кількість часу, який витратили субпідрядники на виконання таких робіт, зараховується до строку існування об'єкта для цілей оподаткування доходів, отриманих генеральним підрядником. При цьому, якщо такі субпідрядники є нерезидентами, то їх діяльність з дня початку роботи на цьому об'єкті також розглядається як постійне представництво самого субпідрядника.

В цьому розділі платник податку також указує граничний термін, протягом якого кожен із перелічених об'єктів не створює постійного представництва, та номер і назву статті міжнародного договору, яка встановлює цей термін.

7. Міжнародні перевезення та пов'язані з ними доходи.

Розділ IV Відомостей 1 (2) заповнюється платниками податку, які отримують доходи від міжнародних перевезень. Термін "міжнародні перевезення" визначається в самому міжнародному договорі.

Платник податку, який провадить свою діяльність з міжнародних перевезень через агента з незалежним статусом, заповнює цей розділ, а не розділ II Відомостей 1 (2).

Доходи та витрати вказуються за видами доходів та витрат, наведених у цьому розділі, в разі, якщо вони звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору. Доходи та витрати за видом доходів та витрат "Від допоміжної або побічної діяльності" відображаються у цьому розділі у разі, якщо зазначені доходи, отримані від діяльності, яка відповідно до законодавства України не є основною діяльністю платника податку. Інші види доходів та витрат від міжнародних перевезень, які звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору, але не передбачені у цьому розділі, відображаються за видом доходу та витрат "Від іншої діяльності".

Платник податку також вказує у цьому розділі номер статті міжнародного договору, яка передбачає звільнення від оподаткування таких доходів, а також країну, в якій доходи від міжнародних перевезень відповідно до міжнародного договору будуть оподатковуватись.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

  

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+, -)

08

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 х ___3 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

10

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 09 - рядок 10)4 (+, -)

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)5

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 09 - рядок 12) (+, -)

13

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному (податковому) періоді

14 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 14 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)5

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15)

16

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця (рядок 9 Розрахунку / 12)

17

 

виправлення помилок6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)) або рядок 01 розділу II додатка ВП до Розрахунку

18

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 02 розділу II додатка ВП до Розрахунку)

19

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України або рядок 03 розділу II додатка ВП до Розрахунку

20

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 18 х 3 %)

21

 

виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (((рядок 17 х ___7) - (рядок 17 х ___7) Розрахунку, що уточнюється) або рядок 04 розділу II додатка ВП до Розрахунку

22

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 розділу II додатка ВП до Розрахунку)

23

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України або рядок 06 розділу II додатка ВП до Розрахунку

24

 

Сума штрафу при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 22 х 3 %)

25

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва
(рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
(рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва
(рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента
(рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

Наявність

Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

Наявність додатків8

ПН

ВП

Відомості

 

 

 


Додатки: на ___ арк.

Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.

  

____________
1 Номери телефонів, факсу та E-mail заповнюються за бажанням.

2 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень).

5 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

6 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

7 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючого Розрахунку щомісяця нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток

8 У клітинці під літерами "ВП", "Відомості" проставляється позначка "Х", у клітинці під літерами "ПН" проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Розрахунку.

9 Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

  

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

  

(грн)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 х ___3/ 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток
(рядок 08 - рядок 09)4 (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)5

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 08 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у попередньому звітному (податковому) періоді з урахуванням уточнень5

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Авансовий внесок (рядок 08 Розрахунку / 12), що підлягає сплаті щомісячно

16

 

виправлення помилок6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 08 - рядок 08 Розрахунку, який уточнюється)) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку

17

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 02 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку)

18

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України або рядок 03 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку

19

 

Сума штрафу при відображенні недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (р.17 х 3 %))

20

 

виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення ((рядок 16 х ___7) - (рядок 16 х ___7)) Розрахунку, який уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку

21

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку)

22

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України або рядок 06 таблиці 2 додатка ВП до Розрахунку

23

 

Сума штрафу при наданні уточнюючого Розрахунку (р. 21 х 3 %))

24

 

Наявність

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

Наявність додатків8

ВП

ПН

Відомість

 

 

 


Додатки на ____ арк.

Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.

  

____________
1 Номери телефонів, факсу та E-mail заповнюються за бажанням.

2 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень).

5 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

6 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

7 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючого Розрахунку щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.

8 У клітинці під літерами "ВП", "Відомість" проставляється позначка "Х", у клітинці під літерами "ПН" проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Розрахунку.

9 Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

  

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

  

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графу 4 / 100 або графу 5 / 100))5

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів

9

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

10

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

11

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

16

 

___7

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

17
 
 
 
 
18

 

 
 
 
  
Х

 
 
 
 
Х

 
 
 
 
Х

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

19

 

Х

Х

Х

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

20

 

20

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

21

 

Х

Х

 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

22

 

20

 

 

Всього

23

 

 

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

рядок 16 таблиці 1

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору, вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України): _______________________
____________________________________________________________________________________________________

5 Значення рядка 23 графи 6 таблиці 1 переноситься до рядка 13 Розрахунку.

6 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

7 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, яка
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

  

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графу 4 / 100 або графу 5 / 100))5

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів

9

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

10

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

11

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

16

 

___7

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

17
 
 
 
 
18

 

 
 
 
 
Х

 
 
 
 
Х

 
 
 
 
Х

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

19

 

Х

Х

Х

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

20

 

20

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

21

 

Х

Х

 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

22

 

20

 

 

Всього

23

 

 

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

рядок 16 таблиці 1

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору, вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України): __________________________
_________________________________________________________________________________________________

5 Значення рядка 23 графи 6 таблиці 1 переноситься до рядка 14 Розрахунку.

6 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

7 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, яка
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється контролюючим органом, з урахуванням виправлення помилки

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 07 х ___2 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток3

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток
(рядок 08 - рядок 09)3 (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами попередньому звітному (податковому) періоді поточного року (рядок 08 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів,
у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень
(рядок 13 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток2

Авансовий внесок (рядок 10 Розрахунку/12), що підлягає сплаті щомісячно

16

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок1

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 10 - рядок 10 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 17 Розрахунку)

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 18 Розрахунку) (рядок 01 х 5 %)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 19 Розрахунку)

03

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток3

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 16 х ___4) - (рядок 16 х ___4)) Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 21 Розрахунку)

04

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 22 Розрахунку) (рядок 04 х 5 %)

05

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 23 Розрахунку)

06

 

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників у складі звітного / звітного нового Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

2 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

4 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючого Розрахунку щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.

Керівник платника податку

____________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні з урахуванням виправлення помилки

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+,-)

08

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 х ___2 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток3

10

 

Податок на прибуток звітного (податкового) періоду, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 09 - рядок 10)3

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 09 - рядок 12)

13

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному
(податковому) періоді

14 ПН

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам
за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15)

16

 

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця (рядок 9 Розрахунку / 12)

17

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента з урахуванням виправлення помилки

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва
(рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
(рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва

(рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента
(рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

Таблиця 3 Результати самостійного виправлення помилок

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 18 Розрахунку)

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 19 Розрахунку)
(р. 01 розділу II х 5 %)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 20 Розрахунку)

03

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток3

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (((рядок 17 х ___4) - (рядок 17 х ___4) Розрахунку, що уточнюється) (переноситься до рядка 22 Розрахунку)

04

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 23 Розрахунку)
(р. 05 розділу II х 5 %)

05

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 24 Розрахунку)

06

 

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників у складі звітного / звітного нового Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

2 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється у Розрахунку за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень).

4 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючого Розрахунку щомісяця нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток

Керівник платника податку

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво" розроблено з метою забезпечення вимог Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71).

Законом N 71 викладено розділ III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в новій редакції, та передбачено, що об'єкт оподаткування податком на прибуток підлягає визначенню на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень такого розділу III Кодексу.

Відповідно до нової редакції Кодексу порядок розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, визначено підпунктом 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 Кодексу (до набрання чинності Законом N 71 було визначено підпунктами 160.3 та 160.8 Кодексу).

У зв'язку з цим наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1205/23737) потребує приведення у відповідність до вимог Закону N 71.

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з цим форми та Порядок розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво підлягають затвердженню Міністерством фінансів України.

Видання проекту наказу забезпечить виконання вимог підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження нових форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, яка відповідатиме вимогам розділу III Кодексу.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання норм Закону N 71, сприятиме своєчасному та в повному обсязі надходжень до бюджету податку на прибуток підприємств, врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та суб'єктами господарювання щодо виконання вимог підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Виконання вимог підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податку відсутні.
Витрати, пов'язані із виконанням регуляторного акта, зокрема, на оборотні активи, матеріали (канцтовари).
Витрати часу на складання розрахунку.

7. Строки дії акта

Під час дії положень підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері справляння податку на прибуток підприємств і забезпечить повноту та своєчасність надходжень цього податку до бюджету згідно з вимогами, передбаченими розділом III Кодексу.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, що забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційних веб-порталах ДФС та Мінфіну з метою ознайомлення суб'єктів господарювання чи громадян із запропонованими положеннями.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта, складає близько 4 тисяч.

Реалізація проекту наказу надасть змогу платнику визначати свої податкові зобов'язання з мінімальними витратами часу, матеріальними та іншими витратами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

Опрос