Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила планирования перевозок грузов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Правил планування перевезень вантажів 

Відповідно до статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09 грудня 2002 року N 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за N 1030/7318 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Снітка М. П.

 

Міністр

А. Пивоварський

 

Правила
планування перевезень вантажів
(статті 17 - 21 Статуту)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізничним транспортом загального користування в усіх видах сполучень, а також обліку виконання планів перевезень вантажів.

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

експортні вантажі - вантажі, які вивозяться з території України за її межі через прикордонні (припортові) станції (у тому числі за участю інших видів транспорту);

звітна доба - час від 17 години 01 хвилини однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом;

імпортні вантажі - вантажі, які ввозяться на територію України через прикордонні (припортові) станції чи надходять з під'їзних колій, розташованих на території іншої держави (у тому числі за участю інших видів транспорту);

план перевезень - узгоджене замовлення на перевезення вантажів;

транзитні вантажі - це вантажі, перевезення яких розпочинається і закінчується за межами України (у тому числі за участю інших видів транспорту).

1.2. Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування здійснюється згідно з планами перевезень на підставі договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги (далі - Договір), укладеного за формою, наведеною у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 864/5085.

Разові перевезення можуть здійснюватися без укладання Договору за окремим зверненням відправника на умовах, погоджених залізницею і відправником.

Планування військових перевезень здійснюється за спеціальними інструкціями.

1.3. Надання відправниками замовлень на перевезення вантажу та їх узгодження здійснюється через автоматизовану систему планування перевезень вантажів.

Порядок здійснення електронного документообігу під час планування перевезення вантажів та обліку виконання планів регламентується Договором.

Замовлення на перевезення вантажу надаються в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису або в паперовому вигляді з підписом та печаткою (у разі наявності) відправника.

1.4. Замовлення на перевезення вантажів може бути не узгоджено в разі відсутності технічних або технологічних можливостей для здійснення таких перевезень залізничним транспортом загального користування, а саме:

тимчасового припинення чи обмеження навантаження і перевезення вантажів в окремі райони;

відмови в узгодженні замовлення залізницями іноземних держав, портами та вантажоодержувачами;

відсутності необхідної кількості рухомого складу або відсутності необхідного роду рухомого складу в перевізника;

невідповідності умов, зазначених відправником у замовленні, цим Правилам, іншим нормативно-правовим актам з питань перевезень;

заявлення обсягів перевезення, які перевищують визначену відповідними договорами максимальну технічну чи технологічну переробну спроможність вантажних фронтів відправлення або призначення;

в інших випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами.

Про причину відмови в узгодженні залізниця повідомляє відправника через автоматизовану систему планування перевезень вантажів або в письмовому вигляді.

II. Порядок планування перевезень вантажів

2.1. Планування перевезень вантажів здійснюється на поточний або наступний календарний місяць. Плани перевезення вантажів не можуть бути скасовані або змінені в односторонньому порядку.

2.2. Відправник надає замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 (додаток 1). У разі здійснення перевезень вантажів у контейнерах в експортному та внутрішньому сполученнях відправник додатково надає замовлення за формою ГУ-12К (додаток 2).

Замовлення на перевезення надаються не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати навантаження вантажів у разі перевезення у внутрішньому сполученні і не пізніше ніж за 5 діб до запланованої дати навантаження вантажів у разі перевезення в міжнародному сполученні.

Замовлення на перевезення вантажів оформлюються відправником окремо для кожної станції відправлення та номенклатури вантажів для місячного планування перевезень, наведеної в додатку 3, а також приналежності вагонів та контейнерів: інвентарного парку або власних (для вагонів - окремо за кожним власником (оператором), орендованих.

Для експортних вантажів, що перевозяться до країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, додатково вказується найменування експедитора, який оплачує провізні платежі за перевезення по транзитних залізницях цих держав.

Для експортних вантажів, що перевозяться через морські (річкові) порти, у тому числі країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, додатково вказуються залізниця та станція перевантаження з залізничного на морський (річковий) транспорт та країна призначення, перевізник.

Для експортних вантажів, що перевозяться через сухопутні прикордонні переходи у "треті" країни (крім країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки), додатково вказуються вихідна прикордонна передавальна станція та країна призначення, одержувач або експедитор, перевізники у "третіх" країнах.

Для перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні додатково вказуються залізниці і станції перевалки та пункт призначення вантажу.

Для перевезень за участю ліній вузької колії додатково вказується залізниця та станція перевантаження вантажу.

2.3. Зміна приналежності рухомого складу (вагонів, що належать залізниці та підприємствам залізничного транспорту загального користування на власні або навпаки) у планах перевезень здійснюється відповідно до заявки відправника, наданою не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати навантаження, за погодженням із залізницею.

2.4. Введення замовлень на перевезення вантажу, що надані в письмовому вигляді, в автоматизовану систему з планування перевезень вантажів здійснюється на станції за місцем надання замовлення, де і залишається оригінал у паперовому вигляді.

2.5. Планування перевезень вантажів у власних або орендованих вагонах (контейнерах) здійснюється відправниками незалежно від того, належать ці вагони (контейнери) відправнику, одержувачу чи оператору. Замовлення на перевезення вантажів у власних вагонах, що не належать відправнику (одержувачу), відправник погоджує з власником (оператором) вагонів до надання замовлення на перевезення вантажу.

2.6. Якщо в одному вагоні перевозяться контейнери різних відправників на різні станції призначення та (або) для різних одержувачів, замовлення на такі вагони для перевезення контейнерів вводять станції відправлення, при цьому в поле "станція призначення" вводиться перша станція призначення або сортування контейнерів. Відправником зазначається начальник станції відправлення, а одержувачем - начальник станції призначення або сортування.

Планування перевезень порожніх контейнерів у межах України та до країн Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, які після вивантаження повертаються залізничній адміністрації-власниці, здійснюється на загальних підставах.

2.7. Перевезення в контейнерах домашніх речей у межах України дозволяється начальником станції за заявою відправника, наданою не пізніше ніж за 3 доби до навантаження.

2.8. Замовлення на перевезення порожніх власних вагонів не надається.

2.9. Залізниця узгоджує замовлення на перевезення вантажів протягом однієї доби не враховуючи дати надання замовлення, у разі підтвердження замовлення іншими суб'єктами перевезень. Після закінчення встановленого терміну та ненадання залізницею відмови в узгодженні замовлення на перевезення вантажів, це замовлення вважається узгодженим.

Відмова в наданні плану перевезень надається відправникові через автоматизовану систему планування перевезень вантажів в добовий термін не враховуючи дати надання замовлення на перевезення. У разі необхідності отримання погодження інших суб'єктів перевезень протягом однієї доби після отримання відмови. У разі отримання замовлення на перевезення в письмовому вигляді відмова в наданні плану перевезення надається в письмовому вигляді у терміни, встановлені законодавством.

2.10. За наявності плану перевезень відправник не пізніше ніж за 2 доби (не враховуючи дня подання замовлення на перевезення) до запланованої дати навантаження вводить через автоматизовану систему планування перевезень вантажів заявку на подачу вагонів (контейнерів) під навантаження за формою ГУ-11 (додаток 4) (далі - заявка) з розподілом необхідної кількості вагонів (контейнерів) за датами. Заявка узгоджується з вантажоодержувачем через автоматизовану систему з планування перевезень вантажів.

2.11. За наявності достатньої кількості вантажу з урахуванням технічних можливостей відправника та одержувача, відправник надає заявку з урахуванням відправлення маршрутами.

2.12. У разі неподання з вини залізниці вагонів (контейнерів), що належать залізниці та підприємствам залізничного транспорту загального користування, для виконання плану перевезення залізниця зобов'язана за заявкою відправника, наданою у порядку, встановленому пунктом 2.10 цього розділу, виділити рухомий склад, щоб надолужити недовантаження.

2.13. План перевезень вважається виконаним за умови відвантаження узгодженої кількості тонн.

У разі використання передбаченої планом перевезень кількості вагонів (контейнерів) і невиконання плану станцією навантаження в тоннах за заявкою відправника надаються вагони (контейнери) в кількості, необхідній для виконання плану в тоннах.

2.14. У разі письмової відмови відправника від плану перевезень в цілому або частково, наданої на станцію навантаження не пізніше ніж за 2 доби до дати навантаження, відправник звільняється від сплати штрафу в розмірах, встановлених Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457 (далі - Статут залізниць України). Така відмова може бути надана у вказаний строк через автоматизовану систему планування перевезень вантажів з накладенням електронного цифрового підпису.

III. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів

3.1. Перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів плануються в порядку, встановленому розділом II цих Правил.

3.2. Замовлення на перевезення експортних вантажів через сухопутні прикордонні переходи погоджуються із перевізниками іноземних держав, що беруть участь у перевезенні.

Замовлення відправників на перевезення експортних вантажів через морські та річкові порти України погоджуються з адміністраціями морських та річкових портів або за їх дорученням - портовими операторами (стивідорними компаніями), а в разі перевезення через порти іноземних держав - із відповідними перевізниками цих держав.

3.3. Погодження замовлення на перевезення експортних вантажів морськими та річковими портами України здійснюється протягом однієї доби з дати його надходження. Після закінчення встановленого строку це замовлення вважається непогодженим з можливістю його подальшого узгодження отримувачем.

Строки погодження замовлення із перевізниками іноземних держав установлюються відповідно до Порядку планування перевезень вантажів між країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, а з "третіми" країнами - у порядку та в терміни, погоджені з перевізниками цих країн.

3.4. Перевезення імпортних та транзитних вантажів, що надходять через морські (річкові) порти України, здійснюються за замовленнями відправників (вантажовласників, експедиторів), наданими до прибуття судна; для вантажів у контейнерах та швидкопсувних - за замовленнями, наданими за 3 доби до дати навантаження, не враховуючи день надання замовлення.

Замовлення на перевезення у "треті" країни транзитних вантажів, які надходять через морські (річкові) порти України, погоджуються в порядку, встановленому пунктом 3.2 цього розділу.

IV. Облік виконання плану перевезень вантажів

4.1. Облік виконання плану перевезень вантажів у вагонах (контейнерах), що належать залізниці та підприємствам залізничного транспорту загального користування здійснюється, в обліковій картці виконання плану перевезень за формою ГУ-1 (додаток 5) за кожним планом. На підставі цього обліку визначаються розміри матеріальної відповідальності сторін за невиконання плану перевезень.

4.2. Працівниками станції облікові картки ведуться в електронному вигляді.

Облікові картки підписуються (із накладенням електронного цифрового підпису) відправником і начальником станції (або уповноваженим працівником станції) не пізніше наступного робочого дня після закінчення звітної доби. Підписання облікових карток у паперовому вигляді здійснюється в порядку, встановленому начальником станції за погодженням з відправником.

Про відмову відправника від підписання облікової картки складається акт загальної форми.

4.3. Для кожного відправника і кожної номенклатурної групи вантажу автоматично заповнюється верхня частина облікової картки та планові дані на місяць.

4.4. Облікова картка заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 вказується кількість вагонів (контейнерів) на кожну звітну добу відповідно до заявки (за формою ГУ-11);

2) у графі 3 зазначається обсяг навантаження на кожну звітну добу в тоннах;

3) у графі 4 вказується кількість вагонів (контейнерів), поданих для навантаження.

Поданими вважаються:

порожні вагони (контейнери), подані для навантаження протягом звітної доби з достатнім строком для навантаження;

вагони (контейнери), що залишилися ненавантаженими з попередньої звітної доби;

вагони (контейнери), подані для здвоєних операцій з достатнім строком для вивантаження та наступного навантаження;

вагони (контейнери), подані залізницею з недостатнім строком на навантаження, але навантажені відправником до закінчення звітної доби.

Якщо залізниця за погодженням з відправником подає більше вагонів (контейнерів), ніж передбачено заявкою, до графи 4 заноситься вся кількість поданих вагонів (контейнерів);

4) у графі 5 вказується кількість навантажених (прийнятих до перевезення) протягом звітної доби вагонів (контейнерів).

Кількість навантажених та відправлених вагонів (контейнерів) маршрутом зазначається у знаменнику;

5) у графі 6 вказується кількість навантажених тонн;

6) у графі 7 зазначаються причини недовантаження до плану перевезень. У разі письмової відмови відправника від завантаження у цій графі проставляється відмітка: "відмова від _____ вагонів (контейнерів)" із зазначенням дати відмови. Письмова відмова відправника від перевезень зберігається на станції у встановленому порядку.

Якщо окремої звітної доби мало місце недовантаження одночасно з вини залізниці і відправника, у цій графі, крім причин недовантаження, вказується окремо кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини залізниці і відправника.

4.5. Результати виконання плану перевезень визначаються у такому порядку:

1) у графі 2 підраховується кількість вагонів (контейнерів) за планом перевезень, у графі 3 - кількість запланованих тонн, у графі 4 - кількість поданих для навантаження вагонів (контейнерів), у графі 5 - кількість фактично завантажених вагонів (контейнерів), у графі 6 - кількість фактично завантажених тонн;

2) зіставленням сум, підрахованих у графах 2, 3, 5 і 6, визначається виконання плану перевезень.

Кількість вагонів (контейнерів) і тонн, недовантажених до плану перевезень, вказується у відповідних графах облікової картки;

3) якщо буде встановлено, що план перевезень не виконано, провадиться такий розрахунок:

кількість вагонів (контейнерів), не навантажених з вини залізниці, визначається як різниця між підсумками граф 4 і 2. Крім того, від цієї різниці віднімається кількість вагонів (контейнерів), не поданих з вини відправника (через відсутність заявки, вантажу, зайнятість фронту навантаження тощо). У разі, коли з підстав, передбачених статтею 108 Статуту залізниць України, залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, кількість вагонів (контейнерів), не поданих у зв'язку з цією обставиною, також віднімається від зазначеної різниці. Кількість тонн, не завантажених з вини залізниці, визначається шляхом множення кількості не завантажених з вини залізниці вагонів на норму статичного навантаження цього плану перевезень. Якщо загальне недовантаження в тоннах менше від визначеного, то на вину залізниці відноситься загальне недовантаження в тоннах;

кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої у графі 5, від суми, підрахованої у графі 4, і додавання кількості вагонів (контейнерів), не поданих залізницею під завантаження з вини відправника. Кількість тонн, не відвантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої у графі 6, та кількості тонн, не завантажених з вини залізниці, із суми, підрахованої у графі 3.

У разі якщо з підстав передбачених статтею 107 Статуту залізниць України, відправник звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, вина відправника за недовантаження зменшується на кількість не завантажених у зв'язку з цим вагонів (тонн), контейнерів.

4.6. Недовантаження, що сталося з причини неподання або несвоєчасного подання відправником заявки, у зв'язку з чим залізниця не подала вагони (контейнери), відноситься на вину відправника.

4.7. У разі невиконання плану перевезень внаслідок аварії на підприємстві, унаслідок якої виробництво на ньому було припинено на строк не менше 3 діб підряд (стаття 107 Статуту залізниць України), відправник не пізніше другої доби після ліквідації аварії надає станції довідку з посиланням на відповідний акт про аварію.

Явища стихійного характеру (замети, повені, пожежі тощо), які викликали перерву руху на залізничній під'їзній колії або під час яких заборонено виконувати вантажні роботи, що стало причиною невиконання плану перевезення, оформляються відповідними актами за підписом начальника станції та керівника підприємства.

Зазначені документи зберігаються на станції.

4.8. Штраф за невиконання плану перевезень вантажів нараховується на залізницю і відправника після закінчення місяця, у якому не виконано план перевезень

Розрахунки за штрафами здійснюються у порядку і строки, встановлені статтею 109 Статуту залізниць України.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту

О. Федоренко

 

________________ залізниця

Форма ГУ-12

(найменування та поштова адреса відправника, номер рахунку, назва відділення банку)

План перевезень N __ до договору N ___ від ___ ____________ про організацію перевезень
на ___ ____________ 20__ року
(місяць)

  

 

Підпис керівника підприємства _________________________
                                                           (уповноваженого представника)     (П. І. Б.)

 

________________ залізниця

Форма ГУ-12к

(найменування та поштова адреса відправника, номер рахунку, назва відділення банку)

План перевезень N __ до договору N ___ від ___ ____________ про організацію перевезень
на ___ ____________ 20__ року
(місяць)

  

____________
* не обов'язкове для заповнення

Підпис керівника підприємства _________________________
                                                       (уповноваженого представника)      (П. І. Б.)

 

Номенклатура вантажів для місячного планування перевезень

Автомобілі
Бавовна
Брухт чорних металів
Будівельні вантажі
Вантажі в контейнерах
Вогнетриви
Жом та макуха
Зерно
Імпортні вантажі
Інші продовольчі товари
Інші та збірні вантажі
Кам'яне вугілля
Картопля, овочі та фрукти
Кокс
Кольорові метали, вироби з них
та брухт кольорових металів
Комбікорм
Контейнери порожні
Крупа і продукти перемолу зерна
Лісоматеріали
Машини і обладнання
Металеві вироби
М'ясо та масло тваринне
Металеві конструкції

Нафта та нафтопродукти
Папір
Перевалка вантажів з водного на залізничний транспорт
Промислова сировина та формувальні матеріали
Промислові товари народного споживання
Риба
Руда залізна та марганцева
Руда кольорових металів і сірчана сировина
Сіль
Сільськогосподарські машини
Сланці горючі
Торф і торф'яна продукція
Тварини, птиця та бджоли
Флюси
Хімікати та сода
Хімічні та мінеральні добрива
Цемент
Цукор
Цукровий буряк та його насіння
Чорні метали
Шлаки гранульовані

 

Заявка на подачу вагонів (контейнерів) під навантаження до плану N ___

  

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
виконання плану перевезень N _____ у _______________ 20__ р.

Станція ________________ залізниці Номенклатура вантажів __________________________________

Відправник _____________________, його адреса __________________________________________,
розрахунковий рахунок N ____________ у _______________________________ (найменування банку)

Число місяця

План

Подано вагонів (контейнерів)*

Завантажено

Причина недовантаження

Підпис

вагонів (контейнерів)*

тонн

вагонів (контейнерів)*

тонн

станції

відправника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

Недовантажено за місяць _____ ваг. (конт.)* ____ т,
у т. ч. з вини відправника ____ваг. (конт.)* ____т, залізниці ___ваг. (конт.)* ____ т

Нараховано штрафів

 

 

на залізницю

на відправника

Відмітки про сплату штрафу

Начальник станції
_____________
підпис

Сума штрафу (грн.)

 

 

 

Сальдо на користь (грн.)

 

 


____________
* - непотрібне не друкувати

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил планування перевезень вантажів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил планування перевезень вантажів" (далі - проект наказу) розроблено Міністерством інфраструктури України з власної ініціативи.

Планування перевезень вантажів залізничним транспортом України здійснюється відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457, та Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09 грудня 2002 року N 873, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за N 1030/7318 (далі - Правила), які конкретизують передбачені Статутом положення та регламентують участь та обов'язки сторін у процесі планування перевезень вантажів.

Реалізація електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів, удосконалення технологічних процесів залізничного транспорту в ринкових умовах потребують внесення змін до Правил у частині планування перевезень вантажів.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття акта є приведення положень Правил у відповідність із реаліями перевізного процесу, зокрема, під час планування перевезень вантажів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Можливі
способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного порядку регулювання

В умовах електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів, удосконалення технологічних процесів залізничного транспорту в ринкових умовах потребують врегулювання взаємовідносини сторін у процесі планування перевезень вантажів

Проблема не розв'язується

Обраний спосіб

Прийняття запропонованих змін до акта підвищить якість обслуговування користувачів транспортних послуг шляхом приведення положень Правил у відповідність із реаліями перевізного процесу, зокрема, під час планування перевезення вантажів

Завдяки обраному способу досягається мета приведення положень Правил у відповідність із реаліями перевізного процесу, зокрема, під час планування перевезень вантажів

4. Опис механізмів і заходів, які пропонуються для розв'язання проблем

Для врегулювання взаємовідносин сторін у процесі планування перевезень вантажів необхідно внести зміни до Правил, зокрема з питань: переходу від місячного планування перевезень вантажів на планування перевезень вантажів на календарний місяць, встановлення чітких термінів на узгодження замовлень та планів перевезень вантажів, встановлення переліку причин відмови суб'єктами перевізного процесу в погодженні заявок на затвердження планів перевезень, зміни облікових форм звітності з планів перевезення вантажів тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Внесення змін до Правил дасть змогу врегулювати взаємовідносини сторін у процесі планування перевезень вантажів залізничним транспортом, зокрема з питань: переходу від місячного планування перевезень вантажів на планування перевезень вантажів на календарний місяць, встановлення чітких термінів на узгодження замовлень та планів перевезень вантажів, встановлення переліку причин відмови суб'єктами перевізного процесу в погодженні заявок на затвердження планів перевезення, зміни облікових форм звітності з планів перевезення вантажів тощо

Досягнення визначених цілей забезпечується шляхом приведення Правил у відповідність із вимогами чинного законодавства України.

Реалізація акта позитивно вплине на стабільну роботу залізниць України та суб'єктів господарювання, які здійснюють планування перевезень вантажів залізничним транспортом, що дасть змогу підвищити якість послуг з планування перевезень.

Негативного впливу зовнішніх факторів на виконання вимог регуляторного акта не очікується.

Можливість виконання вимог акта Міністерством інфраструктури України, Державною адміністрацією залізничного транспорту України, а також юридичними особами оцінюється як середня.

Механізм компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами прийняття регуляторного акта не очікується.

Контроль та нагляд за додержанням вимог акта здійснюватиме Мінінфраструктури (Укрзалізниця) відповідно до закріплених функцій та в межах повноважень на постійній основі.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта

Об'єкти впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Приведення Правил у відповідність із ринковими умовами господарювання

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Додаткових витрат не потребує

Врегулювання взаємовідносин сторін у процесі планування перевезень вантажів залізничним транспортом

Суб'єкти господарювання

Додаткових витрат не потребує

Врегулювання взаємовідносин сторін у процесі планування перевезень вантажів залізничним транспортом

Громадяни

Додаткових витрат не потребує

Комфорт, швидкість обслуговування

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

зміни надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачаються, оскільки цей акт не регулює надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів і не має впливу на них;

кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, - всі суб'єкти господарювання, які здійснюють перевезення вантажів залізничним транспортом;

додаткові кошти не будуть витрачатися суб'єктами господарювання або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання і фізичних осіб - високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України у розділі "Регуляторна діяльність".

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватися результативність регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством інфраструктури України (Укрзалізницею) відповідно до чинного законодавства шляхом:

базового відстеження результативності, яке буде здійснюватися методом аналізу статистичних даних пропозицій та зауважень від зацікавлених сторін після набрання актом чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта;

повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснюватися статистичним методом шляхом аналізу пропозицій та зауважень від зацікавлених сторін через рік з дня набрання актом чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом;

періодичних відстежень результативності регуляторного акта, які будуть здійснюватися статистичним методом шляхом аналізу пропозицій та зауважень від зацікавлених сторін раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос