Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ N ____________

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., N 39, ст. 17; 1998 р., N 19, ст. 683, N 34, ст. 1277; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2001 р., N 52, ст. 2373; 2004 р., N 30, ст. 2020; 2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2011 р., N 55, ст. 2213; 2014 р., N 73, ст. 2064; 2015 р., N 22, ст. 607, N 55, ст. 1791), такі зміни:

абзац другий пункту 8 доповнити словами:

", доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, що використовуються відповідно до закону, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.".

доповнити пункт 12 новим абзацом такого змісту:

"Для працездатних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, сукупний дохід яких, отриманий від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, що використовуються відповідно до закону, не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць.".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року N 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" та від 26 червня 2015 року N 475 "Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій" було внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (далі - Положення).

У зв'язку із прийняттям зазначених змін при нарахуванні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для визначення сукупного доходу сім'ї враховуються доходи фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, отримані нею від збуту власної сільськогосподарської продукції, без відрахування затрат на її виробництво. Таким чином, збуваючи сільськогосподарську продукцію офіційним шляхом відповідно до встановлених порядків та норм та поповнюючи при цьому бюджети усіх рівнів, такі особи втрачають право на отримання житлових субсидій.

Разом з тим інші фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно та збувають сільськогосподарську продукцію шляхами, що не контролюються державними органами, не декларують доходи, отримані від її реалізації, водночас отримують право на житлові субсидії.

Така ситуація стимулює розвиток тіньових шляхів збуту сільськогосподарської продукції і вже призвела до зменшення кількості економічно активних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх членів - виробників сільськогосподарської продукції (протягом першого півріччя 2015 року - на 1,1 %). Крім того, в Україні упродовж останнього часу відбувається скорочення поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 липня 2015 року поголів'я корів скоротилося на 6,7 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Разом з тим одним із пріоритетних завдань реалізації Коаліційної угоди та Програми діяльності Уряду є реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, у тому числі шляхом залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання (особистих селянських господарств) на умовах їх кооперування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (далі - проект постанови) пропонується внести зміни до Положення з метою врегулювання питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам - виробникам сільськогосподарської продукції.

Зокрема, пропонується доповнити пункт 8 Положення нормою, згідно з якою до сукупного доходу не враховуються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Крім того, пункт 12 Положення пропонується доповнити нормою, якою встановити, що при обчисленні сукупного доходу вищезазначеної категорії фізичних осіб враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, закони України "Про зайнятість населення", "Про особисте селянське господарство", "Про житлово-комунальні послуги"; постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державної служби статистики України та Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови надсилається на погодження до Спільного представницького органу репрезентованих всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття проекту постанови дозволить визначити механізм обчислення сукупного доходу для певної категорії фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та виробляють сільськогосподарську продукцію, і встановити, що при обчисленні сукупного доходу вищезазначеної категорії фізичних осіб враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття постанови вплине на регіональний ринок праці в частині забезпечення реалізації особистого трудового потенціалу тих фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та виробляють сільськогосподарську продукцію.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови знизить соціальну напругу на селі та врегулює питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та для виробництва сільськогосподарської продукції використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Це, у свою чергу, сприятиме подальшому зменшенню обсягів тіньової реалізації сільськогосподарської продукції дрібними її виробниками.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства
України

Я. В. Краснопольський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року N 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" та від 26 червня 2015 року N 475 "Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій" було внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (далі - Положення).

У зв'язку із прийняттям зазначених змін, при нарахуванні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для визначення сукупного доходу сім'ї враховуються доходи фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, отримані нею від збуту власної сільськогосподарської продукції, без відрахування затрат на її виробництво. Таким чином, збуваючи сільськогосподарську продукцію офіційним шляхом, відповідно до встановлених порядків та норм, та поповнюючи при цьому бюджети усіх рівнів, такі особи втрачають право на отримання житлових субсидій. Разом з тим інші фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно та збувають сільськогосподарську продукцію шляхами, що не контролюються державними органами, не декларують доходи, отримані від її реалізації, водночас отримують право на житлові субсидії.

Така ситуація стимулює розвиток тіньових шляхів збуту сільськогосподарської продукції і вже призвела до зменшення кількості економічно активних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх членів - виробників сільськогосподарської продукції (протягом 1-го півріччя 2015 року на 11 одиниць). Крім того, в Україні упродовж останнього часу відбувається скорочення поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 липня 2015 року поголів'я корів скоротилося на 6,7 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

2. Визначення цілей державного регулювання

Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (далі - проект постанови) врегулює питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам - виробникам сільськогосподарської продукції, у тому числі членам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Прийняття проекту постанови дозволить визначити механізм обчислення сукупного доходу для тієї категорії фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та виробляють сільськогосподарську продукцію.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Досягнення визначених цілей можливе двома способами.

Перший спосіб - невнесення змін до Положення. У цьому випадку ситуація, що виникла із прийняттям змін до Положення та спричинила проблеми при нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам - виробникам сільськогосподарської продукції, залишиться без змін.

Другий спосіб - внесення змін і доповнень до Положення та врахування фізичним особам - виробникам сільськогосподарської продукції, які забезпечують себе роботою самостійно, доходу на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, при нарахуванні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Для впровадження рекомендується другий спосіб як такий, що врегулює питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, виробляючи сільськогосподарську продукцію, та знизить соціальну напругу на селі.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв'язання визначеної проблеми

Проектом постанови пропонується внести доповнення до пунктів 8 та 12 Положення, згідно з якими до сукупного доходу фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно не враховуються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена нею безпосередньо, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. При обчисленні сукупного доходу вище зазначеної категорії фізичних осіб враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць.

Така норма пропонується з урахуванням уже діючої відповідної норми пункту 165.1.24 статті 165 "Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу" Податкового кодексу України, якою до неоподатковуваного доходу віднесено дохід фізичної особи, отриманий нею при продажу власної продукції тваринництва. якщо його сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Прийняття проекту постанови врегулює питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, виробляють сільськогосподарську продукцію, але не можуть офіційно підтвердити витрати на її виробництво, та створить передумови для зменшення обсягів тіньової реалізації сільськогосподарської продукції дрібними її виробниками.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта є юридичною основою для врегулювання проблеми із неможливістю підтвердження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції фізичними особами-виробниками сільськогосподарської продукції, які забезпечують себе роботою самостійно, у тому числі через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, при нарахуванні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та створенням умов для відкритого декларування доходів такою вищезазначеною категорією фізичних осіб. Запропоновані зміни та доповнення сприятимуть:

- зацікавленості фізичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції до ведення сільськогосподарського виробництва та відкритого декларування доходів, що усуне причини формування неофіційних шляхів збуту ними сільськогосподарської продукції, та створить умови для залучення їх в організований аграрний ринок і знизить соціальну напругу на селі;

- соціальному та економічному розвитку села.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Відкрите, легальне декларування доходів та сплата податків фізичними особами - виробниками сільськогосподарської продукції, що створить передумови для ліквідації тіньових шляхів збуту сільськогосподарської продукції, та збільшення кількості економічно активних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Суб'єкти господарювання

Не потребує додаткових витрат

Унормування питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Населення

Не потребує додаткових витрат

Унормування питання нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта - на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акта

Найменування показників

Розмір показника

Фізичні особи, на яких поширюватиметься дія акта

Фізичні особи - виробники сільськогосподарської продукції, які забезпечують себе роботою самостійно, у тому числі члени сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Рівень інформованості суб'єктів

Високий, проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua)

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів

Збільшення доходів та зборів до державного та місцевих бюджетів у результаті запровадження прозорого механізму декларування доходів та їх оподаткування при нарахуванні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб-виробників сільськогосподарської продукції, які забезпечують себе роботою самостійно

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

На виконання вимог акта додаткові кошти не потрібні. Час достатній для заповнення декларації

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результатів регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження, результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Департаментом науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

В. І. Лапа

Опрос