Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Размеру фактических расходов на копирование или печать копий документов, которые предоставляются по запросу на информацию Антимонопольным комитетом Украины и его территориальными отделениями (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.09.2015

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

____________

м. Київ

N _____-рп

Про затвердження Змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 16 листопада 2011 року N 686-р "Щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 10/20323, виклавши Примітки до цих Розмірів у редакції, що додається.

2. Департаменту організаційної роботи та забезпечення подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

Зміни до Розміру
фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями

"Примітки:

1. Вартість виготовлення однієї сторінки розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на дату копіювання або друку документів.

2. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій (друк) документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач відшкодовує фактичні витрати на копіювання або друк у затверджених розмірах, починаючи з одинадцятої сторінки.

3. У разі надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання або друк документів не стягується.

4. У разі надання за зверненням запитувача інформації в електронній формі, незалежно від її обсягу, така інформація надається безкоштовно."

 

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансового планування -
головний бухгалтер

С. В. Ігнатенко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ
розпорядження Антимонопольного комітету України "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Антимонопольний комітет України (надалі - Комітет) та територіальні відділення Комітету є розпорядниками інформації відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", на які покладено обов'язки, передбачені статтею 14 зазначеного Закону, зокрема надавати інформацію.

На законодавчому рівні передбачено право розпорядника інформації вимагати із запитувача відшкодування витрат на копіювання та друк документів, що надаються в паперовому вигляді, на запити про доступ до публічної інформації обсягом понад 10 сторінок.

Пунктом 2 статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Так, пунктами 3 та 4 статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що:

- розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України; у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно;

- при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

На підзаконному рівні Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 16.11.2011 N 686-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 10/20323 (надалі - Розмір витрат).

Разом з цим практика застосування чинної редакції Розміру витрат виявила певні недосконалості в нормативно-правовому регулюванні відносин, які виникають між Комітетом, територіальними відділеннями Комітету та запитувачами публічної інформації.

Зокрема, чинна редакція Розміру витрат містить Примітку другу, яка не дозволяє однозначно застосовувати Розміри витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію запитувачу на його клопотання в паперовому вигляді, та позбавляє можливості запитувача інформації обсягом понад 10 сторінок мати передбачені законодавством однакові права із запитувачами інформації обсягом до одинадцяти сторінок на безкоштовне отримання перших десяти сторінок копії або друкованого документа в паперовому вигляді.

Також, враховуючи існуючу практику, яка мала місце в територіальних відділеннях Комітету, є доцільним Розмір витрат доповнити випадками, прямо передбаченими Законом України "Про доступ до публічної інформації", та іншими випадками, коли плата за надання інформації на запит про доступ до публічної інформації із запитувача такої інформації не може стягуватися. Зокрема, це стосується випадків, коли інформація надається в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок і є інформацією про особу запитувача та/або інформацією, що становить суспільний інтерес. Також доцільно зазначити, що інформація, яка на клопотання запитувача надається лише в електронному вигляді, незалежно від її обсягу, у тому числі обсягом понад 10 сторінок, надається безкоштовно.

Зазначені неврегульованості можуть призводити до випадків стягнення із запитувача витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в більшому розмірі або стягнення із запитувача витрат на копіювання або друк документів у випадках, коли їх стягнення не передбачено Законом України "Про доступ до публічної інформації". Це у свою чергу може призвести до збільшення тривалості розгляду органами Комітету запитів про доступ до публічної інформації.

Вирішення цієї проблеми потребує вдосконалення відповідного нормативно-правового акта, а саме, внесення відповідних змін до Розміру витрат, затверджених розпорядженням Комітету від 16.11.2011 N 686-р.

Описана проблема стосується як фізичних та юридичних осіб, що мають намір отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Комітет та/або територіальні відділення Комітету, так і Комітету та його територіальних відділень.

2. Цілі державного регулювання

Запропонований регуляторний акт розроблено з метою якісного вдосконалення правового регулювання відносин між Комітетом, його територіальними відділеннями та запитувачами публічної інформації - фізичними та юридичними особами в частині уточнення порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та врегулювання випадків, коли інформація запитувачу надається безкоштовно.

Прийняття зазначеного проекту розпорядження сприятиме обмеженню обсягу повноважень конкурентного органу (включаючи територіальні відділення Комітету), як розпорядника публічної інформації, у частині безпідставного збільшення розміру витрат, які підлягають відшкодуванню запитувачем, унеможливить випадки затягування часу, передбаченого для надання публічної інформації на запити, за рахунок безпідставного витребування із запитувача оплати витрат на копіювання чи друк документів, а також підвищить рівень правової впевненості юридичних та фізичних осіб, які мають намір отримати публічну інформацію в тому чи іншому вигляді, на однакове, передбачене законодавством, право безкоштовного отримання на свій запит публічної інформації, розпорядником якої є Комітет або територіальне відділення Комітету, в паперовому вигляді обсягом не більше 10 сторінок, за винятком тієї інформації, яка незалежно від обсягу надається запитувачу безкоштовно.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розроблення регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення зазначених цілей державного регулювання.

1. Залишення існуючої на цей час ситуації без змін.

Залишення існуючої ситуації без змін не дозволить забезпечити виконання цілей державного регулювання. Цей спосіб зберігає недосконалості в нормативно-правовому врегулюванні відносин, які виникають між Комітетом, його територіальними відділеннями та запитувачами публічної інформації - фізичними та юридичними особами під час розгляду запитів та підготовки інформації на запити про доступ до публічної інформації у частині порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та випадків, коли інформація запитувачу надається безкоштовно.

Відсутність чіткого визначення порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та відсутність в чинній редакції акта переліку випадків, коли публічна інформація запитувачу надається безкоштовно, не сприяє підвищенню прозорості діяльності органу влади, тому від такої альтернативи необхідно відмовитись.

2. Скасування дії чинного регуляторного акта.

Така альтернатива призведе до необхідності надання Комітетом та територіальними відділеннями Комітету інформації на запити про доступ до публічної інформації безкоштовно у всіх випадках, незалежно від форми надання та обсягів інформації. В умовах обмеженого фінансування господарських витрат така альтернатива не може на сьогодні бути розглянута.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проект акта розроблено відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", враховуючи зміст Ухвали Конституційного суду України від 25 червня 2013 року N 29-у/2013 у справі N 2-26/2013 та інформацію, викладену в листі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 3 липня 2015 року N 2-1594/2296-15-11 (вх. N 1/582 від 08.07.2015) на запит Комітету від 05.06.2015 N 241-29/09-5825.

У проекті акта пропонується уточнити порядок розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити про доступ до публічної інформації в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та доповнити переліком випадків, коли публічна інформація запитувачу надається безкоштовно.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію акта може вплинути зміна правових засад регулювання питань доступу до публічної інформації.

Проект акта вдосконалить існуюче правове регулювання відносин, які виникають між Комітетом, його територіальними відділеннями та запитувачами публічної інформації - фізичними та юридичними особами під час розгляду та підготовки інформації на запити про доступ до публічної інформації, у частині порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та випадків, коли інформація запитувачу надається безкоштовно.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Для запитувачів публічної інформації - фізичних та юридичних осіб впровадження цього регуляторного акта підвищить рівень правової впевненості під час очікування від Комітету, його територіальних відділень інформації на запити про доступ до публічної інформації.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється Антимонопольним комітетом України. Також відповідно до статті 17 Закону України "Про доступ до публічної інформації", парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України; громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод і витрат

Для оцінки результативності проекту не вбачається можливим визначити показники результативності у кількісній формі.

Проект розпорядження вдосконалить існуюче правове регулювання відносин, які виникають між Комітетом, його територіальними відділеннями та запитувачами публічної інформації - фізичними та юридичними особами під час розгляду та підготовки інформації на запити про доступ до публічної інформації, у частині порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та випадків, коли інформація запитувачу надається безкоштовно.

Вигодою суб'єктів господарювання - учасників концентрації у зв'язку з прийняттям регуляторного акта є скорочення витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та підвищення рівня правової впевненості в отриманні інформації у терміни, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

7. Строк дії регуляторного акта

Оскільки запропонований регуляторний акт розроблено відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", тобто на виконання вимог закону, який має необмежений термін дії, термін дії акта пропонується визначити безстроковим.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається можливим визначити показники результативності у кількісній формі. Основні положення проекту спрямовані на вдосконалення існуючого правового регулювання відносин, які виникають між Комітетом, його територіальними відділеннями та запитувачами публічної інформації - фізичними та юридичними особами під час розгляду та підготовки інформації на запити про доступ до публічної інформації, у частині порядку розрахунку розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комітетом, його територіальними відділеннями на запити на інформацію в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок, та випадків, коли інформація запитувачу надається безкоштовно.

Якісним показником результативності запропонованого регуляторного акта можна визначити недопущення випадків відмови в наданні інформації в паперовому вигляді обсягом понад 10 сторінок тоді, коли запитувач надав підтвердження відшкодування витрат на копіювання або друк документа, починаючи з одинадцятої сторінки і далі (залежно від обсягу документа).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Комітет буде здійснювати базове відстеження результативності до набрання чинності цим актом. Базове відстеження буде проведено шляхом аналізу зауважень та пропозицій, що надходитимуть від суб'єктів господарювання стосовно прийняття проекту розпорядження. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу випадків, за яких передбачалося відшкодування витрат на копіювання та друк інформації, яка запитувалась в паперовому вигляді. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, у тому числі у разі коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом організаційної роботи та забезпечення Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, тел. 251-62-53).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

Опрос