Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства и ремонта огнестрельного оружия невоенного назначения и боеприпасов к нему, холодного оружия, пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, торговли огнестрельным оружием невоенного назначения и боеприпасами к нему, холодным оружием, пневматическим оружием калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду; производства специальных средств, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, индивидуальной защиты, активной обороны и их продажи, и определяется периодичность осуществления Министерством внутренних дел плановых мер государственного надзора (контроля) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі - зброя, боєприпаси до неї, спецзасоби), є:

види діяльності (виробництво, ремонт, торгівля);

строк провадження діяльності;

дотримання вимог законодавства у сфері виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спецзасобами.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти:

які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення, боєприпасів до неї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

діяльність з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони якими здійснюється до одного року;

у яких під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог ліцензійних умов.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти:

які провадять діяльність з виробництва холодної зброї, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

строк провадження діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони якими становить від одного до трьох років.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки.

7. У разі, коли за результатами двох останніх планових перевірок суб'єкта господарювання не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступна планова перевірка такого суб'єкта проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі, коли суб'єкт господарювання віднесено одночасно до двох або трьох ступенів ризику, такий суб'єкт належить до вищого ступеня ризику.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання Законів України від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", від 02 березня 2015 року N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".

На сьогодні державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності МВС здійснює з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року N 290 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю і визначається періодичність державного нагляду (контролю)" та N 292 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".

Зазначені постанови розроблені відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", оскільки статтею 9 цього Закону обов'язковому ліцензуванню підлягало два види діяльності:

виробництво, ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж.

Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ці два види діяльності поєднано в один.

Таким чином, розроблення та прийняття проекту обумовлено необхідністю приведення нормативних актів у відповідність до вимог законодавства, а також зменшення кількості та частоти здійснення перевірок, звуження кола суб'єктів господарювання, які належать до найвищого та середнього ступенів ризику.

Крім того, у проекті МВС визнано органом, який визначає критерії в межах своєї компетенції, що унеможливить їх застосування декількома органами державного нагляду (контролю).

2. Мета і шляхи її досягнення

За об'єктивних обставин діяльність у сфері надання послуг, пов'язаних з виробництвом, ремонтом, торгівлею вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництвом спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажем, потребує систематичного державного контролю.

Разом з тим, переглядаючи критерії, МВС дійшло висновку про те, що суб'єкти, які провадять діяльність як з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, так і з продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, можуть бути виключені з переліку суб'єктів з високим ступенем ризику і віднесені до суб'єктів господарювання із середнім та незначним ступенем ризику, оскільки торгівля ними є більш безпечним видом діяльності, ніж виробництво та ремонт.

Так, з урахуванням змін, що пропонується внести, до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику буде віднесено суб'єкти, які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення, боєприпасів до неї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, а також суб'єкти, які провадять діяльність з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони до одного року, та суб'єкти, у яких під час здійснення попереднього планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог ліцензійних умов.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відноситимуться суб'єкти, які провадять діяльність з виробництва холодної зброї, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, а також суб'єкти, строк провадження діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони якими становить від одного до трьох років.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику буде віднесено суб'єкти, які не є суб'єктами господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

З огляду на пріоритет держави стосовно зменшення тиску контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу проектом постанови передбачається внесення змін щодо частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, а саме планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання планується здійснювати:

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки замість одного разу на півтора роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки замість одного разу на два роки.

Уважаємо, що частота перевірок суб'єктів, яка установлюється проектом, є на сьогодні найбільш прийнятною, оскільки зброя та спецзасоби є предметами підвищеної небезпеки і потребують постійного контролю з боку органів внутрішніх справ. Крім того, якщо за результатами двох останніх планових перевірок суб'єкта господарювання не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступна планова перевірка такого суб'єкта проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Закони України:

"Про міліцію", пунктом 13 частини першої статті 10 якого міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана контролювати додержання правил, порядку та функціонування об'єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. До об'єктів дозвільної системи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 576 належать: вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, холодна зброя, пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, магазини, в яких здійснюється їх продаж;

"Про ліцензування видів господарської діяльності";

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Державною регуляторною службою, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому немає необхідності в проведенні громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом, який сприятиме вдосконаленню розподілу суб'єктів господарювання на ступені ризику та встановить періодичність перевірок господарської діяльності.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту не буде впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту сприятиме виконанню основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, унеможливить застосування критеріїв декількома органами державного нагляду (контролю) та зменшить тиск контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

___ ____________ 20__ р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)"

1. Визначення проблеми, яка буде розв'язана шляхом державного регулювання

На сьогодні державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності МВС здійснює з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року N 290 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю і визначається періодичність державного нагляду (контролю)" та N 292 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".

За об'єктивних обставин діяльність у сфері надання послуг, пов'язаних з виробництвом, ремонтом, торгівлею вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництвом спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажем, потребує систематичного державного контролю.

Разом з тим суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з торгівлі, яка є менш ризикованою як для громадян, так і безпосередньо для виконавців, справедливо мають бути менш контрольованими з боку держави та належати до нижчого ступеня ризику, ніж суб'єкти, які здійснюють діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення, боєприпасів до неї та засобів активної оборони.

Таким чином, з прийняттям проекту постанови буде зменшено кількість та частоту здійснення перевірок, а також звужено коло суб'єктів господарювання, які належать до найвищого та середнього ступенів ризику.

Крім того, Законом України від 02 березня 2015 року N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" два види діяльності, що підлягали обов'язковому ліцензуванню відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", поєднано в один.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є приведення чинних нормативних актів у відповідність до вимог законодавства, а також упорядкування та вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання.

У проекті МВС визнано органом, який визначає критерії в межах своєї компетенції, що унеможливить їх застосування декількома органами державного нагляду (контролю).

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

За результатами аналізу встановлено два можливі способи досягнення мети державного регулювання, а саме:

1) залишення існуючого стану правового регулювання без змін;

2) прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)".

Перший спосіб є неприйнятним, оскільки в такій ситуації не виконуються вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Так, відповідно до статті 5 зазначеного Закону орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

У чинних постановах не визначено, що саме МВС є органом, який здійснює планові заходи державного нагляду (контролю).

Крім того, прийняття проекту обумовлено необхідністю зменшення кількості та частоти здійснення перевірок, звуження кола суб'єктів господарювання, які належать до найвищої та середньої групи ризику.

Тобто на даний час склалася ситуація, що потребує змін.

Другий спосіб є єдиним прийнятним способом досягнення мети державного регулювання, оскільки прийняття цього проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а також спрямований на виконання вимог Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування видів господарської діяльності".

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання визначеної проблеми

Пропонується застосовувати такий механізм.

На нашу думку, суб'єкти, які провадять діяльність як з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, так і з продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, активної оборони, можуть бути виключені з переліку суб'єктів з високим ступенем ризику і віднесені до суб'єктів господарювання із незначним ступенем ризику, оскільки торгівля ними є більш безпечним видом діяльності, ніж виробництво та ремонт.

Так, з урахуванням змін, що пропонується внести, виконуються вимоги пункту 11 Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752, щодо звуження кола суб'єктів господарювання, які належать до найвищої та середньої груп ризику, а саме: до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику буде віднесено суб'єкти, які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення, боєприпасів до неї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони (29 суб'єктів), а також ті, строк провадження діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони якими становить один рік (17 суб'єктів).

Ступінь кількісної наповненості вищої групи ризику становить 13 відсотків.

Крім того, до вищого ступеня ризику планується віднести суб'єктів, у яких під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог ліцензійних умов.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відноситимуться суб'єкти, які провадять діяльність з виробництва холодної зброї, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (52 суб'єкти), а також суб'єкти, строк провадження діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони якими становить від двох до трьох років (33 суб'єкти).

Ступінь кількісної наповненості середньої групи ризику становить 24 відсотки.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику віднесено суб'єкти, які не є суб'єктами господарювання з високим та середнім ступенем ризику (63 %).

З огляду на пріоритет держави щодо зменшення тиску контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу проектом постанови передбачається внесення змін щодо частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, а саме планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання планується здійснювати:

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки замість одного разу на півтора роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки замість одного разу на два роки.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягнути вказані цілі можна шляхом проведення планових і позапланових перевірок, які в межах своїх повноважень здійснюють Міністерство внутрішніх справ як орган ліцензування та його структурні територіальні підрозділи.

Ураховуючи те, що всі норми встановлено з урахуванням вимог законодавства України, зовнішніми чинниками, які впливатимуть на регуляторний акт, можуть бути лише нові законодавчі акти в цій галузі.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Законодавче врегулювання та вдосконалення здійснення державного нагляду (контролю)

Додаткові витрати з державного та місцевих бюджетів не передбачаються

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Створення умов для підвищення підприємницької активності, стабільності діяльності

Додаткові витрати в суб'єктів господарювання не передбачаються

Сфера інтересів громадян

Гарантується безпека громадян при суворому дотриманні ліцензіатами правил виробництва, ремонту зброї, торгівлі зброєю та боєприпасами до неї

Витрати громадян не передбачаються

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії акта необмежений.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Прийняття цієї постанови не впливатиме на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Дія проекту поширюється як на юридичних, так і фізичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами, пов'язаними з виконанням вимог наказу, не змінюватиметься.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта високий. З цією метою проект постанови оприлюднено на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Показником результативності постанови є вдосконалення контрольних функцій з боку держави за здійсненням зазначених вище видів діяльності.

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Міністерство внутрішніх справ України як орган ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

Базове відстеження результативності пропонованого регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через один рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися на підставі аналізу статистичних даних.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

___ ____________ 20__ р.

 

Опрос