Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2007 г. N 1333 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1333

1. Внести зміни до Положення Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" (Офіційний вісник України, 2012 p., N 15, ст. 542, N 92, ст. 3731), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Міністерству молоді та спорту України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

2. Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Премія не присуджується повторно та за досягнення, передбачені пунктом 3 Положення, за які особи відзначені державними нагородами.

3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році за активне залучення молоді в реалізації місцевих громадських ініціатив у напрямах:

1) правозахисної та політичної діяльності, боротьби з корупцією, розвитку місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

2) національно-патріотичного виховання громадян, підготовки молоді до захисту Батьківщини, розвитку волонтерського руху, сприяння Збройним Силам України та іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть участь або були залучені до участі в антитерористичній операції;

3) вшанування надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у XX столітті, ветеранам війни та учасникам бойових дій, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкуванню військово-меморіальних об'єктів;

4) впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб тощо;

5) популяризації здорового способу життя, профілактики та охорони здоров'я населення;

6) ствердження ролі сім'ї в суспільстві, захисту дитинства, материнства та батьківства;

7) популяризації історичної та культурної спадщини;

8) охорони навколишнього природного середовища, захисту тварин.

Такі місцеві громадські ініціативи мають бути реалізовані в більш, аніж одній адміністративно-територіальній одиниці в межах області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

4. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Комітет).

Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань подання про присудження Премії, проводить конкурсний відбір кандидатів.

Комітет складається з дев'яти осіб.

До складу Комітету від Кабінету Міністрів України входять Віце-прем'єр-міністр України (голова Комітету), Міністр молоді та спорту України (заступник голови Комітету), заступник Міністра молоді та спорту України (секретар Комітету).

До складу Комітету від інститутів громадянського суспільства входять два представники від громадських об'єднань із всеукраїнським статусом (за згодою), два представники від благодійних організацій (за згодою) та два представники (журналісти) від різних засобів масової інформації із загальнодержавною (загальнонаціональною) сферою розповсюдження (за згодою).

Персональний склад Комітету затверджується головою Комітету за поданням Мінмолодьспорту.

Члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Члени Комітету зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії.

Перед початком розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії член Комітету зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Комітету, у якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять голова та члени Комітету.

Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Комітет може прийняти рішення про висунення меншої, аніж 20, кількості кандидатів на присудження Премії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує голова та секретар, що веде засідання.

Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює Мінмолодьспорт.

7. З пропозицією про присудження Премії мають право виступати органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, які не мають всеукраїнського статусу, відокремлені підрозділи громадських об'єднань, які мають всеукраїнський статус, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації. Суб'єкт, що виступає з пропозицією про присудження Премії, подає, до 1 лютого Мінмолодьспорту, але не більше, ніж на одну особу:

1) подання про присудження Премії за формою, затвердженою Мінмолодьспорту;

2) матеріали презентації кандидата на присудження Премії (можуть включати: відео-, фото-презентації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, веб-порталах тощо);

3) характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформація про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект), за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

4) копію паспорта кандидата на присудження Премії;

5) копію довідки про присвоєння кандидату на присудження Премії ідентифікаційного номера;

6) згоду кандидата на обробку персональних даних.

8. Мінмолодьспорт:

затверджує критерії висунення кандидата на присудження Премії;

забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у пункті 7 цього Положення;

за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо їх відповідності пунктам 2, 3, 7 даного Положення, який разом із документами подає на розгляд Комітетові;

готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України до 1 червня в установленому порядку.

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової винагороди.

10. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінмолодьспорту за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству молоді та спорту України для реалізації соціальних молодіжних програм.

11. Диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються в урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або Віце-прем'єр-міністром України чи за їх дорученням - Міністром молоді та спорту.

У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються йому Міністром молоді та спорту.

____________

Опрос