Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения заказчиков строительства (реконструкции) спортивных сооружений от уплаты налога на землю на период их строительства (реконструкции) и освобождения в дальнейшем от налога на прибыль в течение первых пяти лет после введения спортивного объекта в эксплуатацию (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) статтю 142 доповнити пунктом 142.4. такого змісту:

"142.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що є замовниками будівництва (реконструкції) спортивних споруд, отриманий за рахунок їх експлуатації протягом перших 5 років з дня введення в експлуатацію";

2) пункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктом 282.1.9. такого змісту:

"283.1.9. земельні ділянки, надані для будівництва спортивних споруд протягом 3 років з дня отримання дозволу на будівництво такої споруди".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
___ ____________ 2015 року
N _____

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 781 затверджений орієнтовний план законопроектних робіт на 2015 рік (далі - План). Одним із пунктів цього Плану є розробка та включення на розгляд Уряду законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію та щодо відрахування частини доходів від акцизного збору з реалізації тютюнової та алкогольної продукції на потреби сфери фізичної культури і спорту".

Підставою для розроблення законопроекту є рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: "Шляхи реформування сфери фізичної культури і спорту" від 14 жовтня 2014 року, протокол N 40.

Необхідність звільнення від сплати податку на землю замовників будівництва спортивних споруд на період будівництва спортивних об'єктів та введення їх в експлуатацію обумовлена застарілою матеріально-технічною базою сфери фізичної культури та спорту, відсутністю умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій для будівництва спортивних споруд, низьким рівнем залучення населення до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості, нездатність спортивної інфраструктури задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб.

Проект акта розроблено Міністерством молоді та спорту України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію" (далі - проект акта) є вдосконалення правового регулювання земельних відносин, спрямованого на підтримку розвитку сфери фізичної культури та спорту.

Проект акта розроблено для створення сприятливих умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в напрямку будівництва спортивних споруд шляхом звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України".

Прийняття акта не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів, матеріальних та інших витрат, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщений на офіційному сайті Мінмолодьспорту з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не містить положень, які носять регуляторний характер.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить виконання покладених на Мінмолодьспорту завдань з формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення замовників будівництва (реконструкції) спортивних споруд від сплати податку на землю на період їх будівництва (реконструкції) та звільнення в подальшому від податку на прибуток протягом перших п'яти років після введення спортивного об'єкта в експлуатацію" створить умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій для будівництва спортивних споруд, сприятиме зміцненню їх матеріально-технічної бази, розширенню можливостей і покращенню умов для занять фізичною культурою і спортом усіх верств населення.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. Жданов

___ ____________ 20__ р.

 

Опрос