Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ 2015 р. N _____

Київ

Про внесення змін до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1701; 2012 р., N 65, ст. 2670), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

1. У пункті 3:

в абзаці першому слова "освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або" замінити словами "освітнього ступеня";

в абзаці другому слова "освітньо-кваліфікаційного рівня" замінити словами "освітнього ступеня магістра".

2. У пункті 4 слово "МОНмолодьспорту" замінити словом "МОН".

3. В абзаці другому пункту 6 слова "вищими навчальними закладами IV рівня акредитації" замінити словами та знаками "університетами, академіями, інститутами".

4. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування", а також за напрямами, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.".

5. Абзац сьомий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

"самостійне навчання (самоосвіта);

щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" (для державних службовців)."

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

6. У пункті 9:

в абзаці сьомому після слів "Вимоги до" доповнити словами "структури і";

в абзаці восьмому слова та знак "розглядаються галузевими чи регіональними радами по роботі з кадрами," виключити.

7. У пункті 14 знак та слова ", атестації та акредитації навчальних закладів МОНмолодьспортом" замінити словами "їх освітньої діяльності МОН".

8. В абзаці четвертому пункту 17 слово та знак "спеціалістів," виключити.

9. У тексті Положення слова "напрямом підготовки "Державне управління" у всіх відмінках замінити відповідно словами "спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" у відповідних відмінках.

____________

Опрос