Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов, гериатрическом пансионате, пансионате для ветеранов войны и труда (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці

1. Загальні положення

1.1. Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці (далі - Будинок-інтернат) є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для денного, тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

1.2. Будинок-інтернат утворюється, реорганізовується та ліквідовується за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (далі - Засновники), погодженим Мінсоцполітики.

1.3. У своїй діяльності Будинок-інтернат керується Конституцією України, Конвенцією про права інвалідів, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність будинків-інтернатів, а також цим Положенням.

1.4. На основі цього Положення Будинок-інтернат розробляє своє Положення, яке затверджується Засновником після проведення консультації з громадськістю відповідно до чинного законодавства.

2. Завдання та основні напрями діяльності Будинку-інтернату

2.1. Основними завданнями Будинку-інтернату є:

2.1.1. Забезпечення прав та інтересів, належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості та забезпечення надання медичної допомоги підопічним.

2.1.2. Надання соціальних послуг: стаціонарного, тимчасового та денного догляду, представництва інтересів.

Будинок-інтернат може надавати послуги: паліативного/хоспісного догляду, консультування.

Соціальні послуги можуть надаватися: безоплатно, із встановленням диференційованої плати, за плату відповідно до законодавства.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до чинного законодавства та затверджуються Засновником.

2.1.3. Надання комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

2.2. Підопічні Будинку-інтернату забезпечуються:

- житловою площею з усіма комунально-побутовими послугами;

- одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом;

- раціональним не менше ніж чотирьохразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров'я підопічних Будинку-інтернату в межах натуральних норм харчування. Проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути більше ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну;

- слуховими апаратами, окулярами, зубним протезуванням, технічними та іншими засобами реабілітації у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3. Підопічним Будинку-інтернату гарантується:

- забезпечення медичної допомоги підопічному, включаючи невідкладну, при наявності медичних показань, консультативна допомога, стаціонарне лікування на базі закріплених закладів охорони здоров'я в порядку, встановленому чинним законодавством

- забезпечення медикаментами та необхідними лікарськими засобами відповідно до призначень лікарів в межах фінансових можливостей Будинку-інтернату;

- забезпечення засобами та умовами для проведення заходів культурно-масової роботи та працетерапії;

- організація захисту прав та представництво інтересів.

2.4. Адміністрація Будинку-інтернату забезпечує реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства, у тому числі Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

2.5. Адміністрація Будинку-інтернату у разі необхідності сприяє в оформленні документів та організовує проходження підопічним огляду медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності або продовження її терміну.

2.6. До призначення недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є підопічними, опікунів та піклувальників, опіку та піклування над такими особами здійснює Будинок-інтернат відповідно до законодавства.

Опіка та піклування Будинком-інтернатом здійснюються, у тому числі, шляхом вжиття заходів щодо поновлення дієздатності підопічних або обмеження їх цивільної дієздатності відповідно до законодавства.

У разі необхідності Будинок-інтернат вживає заходів стосовно вирішення щодо підопічних, які потребують опіки та піклування, питання про їх недієздатність чи про обмеження їх цивільної дієздатності та про призначення їм опікуна або піклувальника відповідно до законодавства.

2.7. Адміністрація Будинку-інтернату забезпечує проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних заходів, впровадження практики передових форм роботи і методів обслуговування підопічних.

2.8. Адміністрація Будинку-інтернату забезпечує якісне надання соціальних послуг підопічним.

Якість надання послуг контролюється громадськістю, у тому числі шляхом створення громадської ради, до складу якої входять представники громадських організацій, родичі, опікуни, піклувальники, підопічні та працівники Будинку-інтернату, інші особи.

Громадська рада сприяє:

забезпеченню прав та інтересів підопічних, слідкує за умовами проживання підопічних та подає адміністрації Будинку-інтернату пропозиції щодо їх покращення;

дотриманню законодавства з питань соціального захисту населення у межах діяльності Будинку-інтернату;

впровадженню нових форм та методів надання соціальних послуг підопічним;

підтриманню здорового мікроклімату в колективі та організації культурно-масової роботи підопічних.

При громадській раді можуть створюватись тематичні комісії для вирішення різних питань Будинку-інтернату.

2.9. Адміністрація Будинку-інтернату з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації інваліда забезпечує складання індивідуального плану реабілітації, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Складання індивідуального плану реабілітації здійснюється реабілітаційною комісією, утвореною при Будинку-інтернаті із залученням медичних та соціальних працівників, фахівців з реабілітації з урахуванням можливостей установи.

Директор Будинку-інтернату затверджує склад реабілітаційної комісії, визначає керівника та затверджує план її роботи.

2.10. Будинок-інтернат може здійснювати загальну медичну практику відповідно до законодавства.

2.11. Медична допомога в Будинку-інтернаті може надаватись:

при утворенні медичного закладу та отримання ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на здійснення загальної медичної практики;

на умовах укладання договору із медичними працівниками.

3. Умови влаштування, переведення та відрахування з Будинку-інтернату

3.1. До Будинку-інтернату приймаються громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди I і II груп, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, надання комплексу реабілітаційних послуг, та яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в Будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.

Як виняток, до Будинку-інтернату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди III групи, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, надання реабілітаційних послуг, та яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії не протипоказане перебування в Будинку-інтернаті за умови відсутності у них осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати, або якщо ці особи з об'єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку приймається рішення колегії Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

3.2. У першочерговому порядку до Будинку-інтернату приймаються особи, які:

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність законів України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

постраждали від подій у зоні проведення антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи;

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II та III категорій відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

є членами сімей загиблих військовослужбовців, ветерани праці, самотні громадяни похилого віку;

потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питання про недієздатність цих осіб чи про обмеження їх цивільної дієздатності та про призначення їм опікуна або піклувальника.

3.3. За наявності вільних місць до Будинку-інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати за встановлену, у тому числі диференційовану плату, відповідно до законодавства.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до Будинку-інтернату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

3.4. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у Будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

3.5. Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у Будинку-інтернаті, можуть прийматися до Будинку-інтернату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців як на загальних підставах, так і на платній основі.

3.6. Влаштування до Будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою, виданою особі або її опікуну чи піклувальнику, або органу опіки та піклування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі:

особистої заяви особи, яка виявила бажання проживати в Будинку-інтернаті, або її опікуна чи піклувальника, або органу опіки та піклування про прийняття до Будинку-інтернату;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату;

копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копії паспорту з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків через свої релігійні переконання;

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату за формою встановленою Мінсоцполітики;

медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії про можливість перебування в Будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги (видається уповноваженими органами за запитом структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад) (за умови призначення);

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

довідки для направлення інваліда в Будинок-інтернат за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

індивідуальної програми реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);

копії паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.

Форми заяви про прийняття до Будинку-інтернату та путівки на влаштування до Будинку-інтернату встановлюється Мінсоцполітики.

3.7. Громадяни, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматись до Будинку-інтернату за рішенням колегії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення на підставі:

особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда, які виявили бажання проживати в Будинку-інтернаті, або її опікуна чи піклувальника, або органу опіки та піклування про прийняття до Будинку-інтернату;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату;

медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії про можливість перебування в Будинку-інтернату;

довідки для направлення інваліда в Будинок-інтернат (за наявності інвалідності).

Адміністрація Будинку-інтернату спільно з структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та іншими органами забезпечує оформлення відсутніх документів протягом 6 місяців.

3.8. Документи на влаштування особи до Будинку-інтернату подаються особою або її опікуном чи піклувальником, або органом опіки та піклування до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад за місцем фактичного проживання особи, які формують особову справу та передають її на розгляд структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

3.9. На підставі путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, видається наказ по Будинку-інтернату про прийняття підопічного до відповідної установи (на постійне, тимчасове проживання із зазначенням терміну).

3.10. На підставі оцінки потреб підопічного складається індивідуальний план надання соціальної послуги, у якому зазначаються заходи, які потрібно здійснити для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання цих заходів, відповідальні виконавці, дані щодо моніторингу результатів.

На основі індивідуального плану надання соціальної послуги між підопічним або його опікуном чи піклувальником, органом опіки та піклування та адміністрацією Будинку-інтернату укладається договір про надання соціальних послуг, в якому зазначаються права та обов'язки кожної зі сторін, обсяг соціальних послуг, цілі та термін надання соціальної послуги.

Форми індивідуального плану надання соціальної послуги та договору про надання соціальних послуг затверджується Мінсоцполітики.

3.11. При влаштуванні до Будинку-інтернату підопічні проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і розміщуються в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне або тимчасове проживання у відповідні кімнати.

Підопічні, у яких виявлено підвищення температури чи сип невідомої етіології, підлягають направленню до закладів охорони здоров'я.

3.12. При влаштуванні підопічного до Будинку-інтернату адміністрація ознайомлює його, його опікуна чи піклувальника з умовами проживання, розпорядком дня, умовами переведення та відрахування з Будинку-інтернату з оформленням відповідного запису в особовій справі з підписом підопічного, його опікуна чи піклувальника.

Після прийняття підопічного до Будинку-інтернату адміністрація у п'ятиденний термін повідомляє:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про прийняття підопічного до Будинку-інтернату;

органи Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад про прийняття особи на державне утримання (у разі прийняття підопічного на повне державне утримання).

3.13. За особистою заявою підопічного або за заявою його опікуна чи піклувальника, або за заявою органу опіки та піклування та за наявності поважних причин підопічні можуть бути переведені до Будинку-інтернату іншого регіону за узгодженням відповідно між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (за місцем знаходження Будинку-інтернату, у якому перебуває підопічний та до якого він переводиться) за наявності висновку лікаря Будинку-інтернату, що переведення не зашкодить стану здоров'я підопічного та згідно з путівкою, виданою структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

3.14. Переведення підопічного до Будинку-інтернату іншого типу, що відповідає стану здоров'я підопічного, здійснюється відповідно до особистої заяви підопічного, або заяви його опікуна чи піклувальника, або заяви органу опіки та піклування та подання адміністрації Будинку-інтернату на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії про відсутність медичних показань для проживання особи в Будинку-інтернату та згідно з путівкою, виданою структурними підрозділами з питань соціального захисту населення

3.15. Тимчасове вибуття підопічного, який постійно проживає в Будинку-інтернаті, сукупним строком до шести місяців протягом календарного року здійснюється на підставі:

особистої заяви підопічного за наявності у нього місця для проживання та за погодженням з адміністрацією Будинку-інтернату з урахуванням висновку лікаря Будинку-інтернату чи за письмової заяви опікуна або піклувальника;

письмової заяви родичів підопічного або інших осіб, які мають намір тимчасово забрати підопічного, за наявності у них місця для проживання та за погодженням з адміністрацією Будинку-інтернату з урахуванням висновку лікаря Будинку-інтернату та за письмової згоди опікуна або піклувальника (у разі його наявності) (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена).

3.16. Витрати, пов'язані з поїздкою підопічного до опікунів чи піклувальників, родичів або інших осіб, Будинком-інтернатом не компенсуються.

Підопічні, які вибувають з Будинку-інтернату за особистими мотивами, відповідно до наказу Будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням, необхідними медикаментами, лікарськими засобами, засобами особистої гігієни, м'яким інвентарем тощо з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

Підопічні, які вибувають з Будинку-інтернату на лікування до закладів охорони здоров'я або санаторно-курортних закладів відповідно до чинного законодавства за особистою заявою, згодою їх опікунів чи піклувальників (у разі їх наявності), наказом по Будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням, ліками, засобами особистої гігієни, м'яким інвентарем тощо з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується підопічним у повному розмірі.

При поверненні підопічного до Будинку-інтернату заклади охорони здоров'я надають адміністрації Будинку-інтернату витяг із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого.

3.17. Відрахування підопічного з Будинку-інтернату здійснюється за погодженням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення в тижневий термін на підставі:

особистої письмової заяви підопічного за наявності у нього місця для проживання та висновку лікарсько-консультативної комісії про можливість особи самостійно задовольняти свої основні життєві потреби чи за письмової заяви опікуна або піклувальника;

письмової заяви родичів про можливість утримувати підопічного і забезпечувати за ним догляд, висновку лікарсько-консультативної комісії про можливість відрахування підопічного з Будинку-інтернату;

закінчення терміну перебування в Будинку-інтернаті;

переведення в іншу установу;

неповернення без поважних причин та без узгодження з адміністрацією Будинку-інтернату з поїздки до його опікуна чи піклувальника, родичів після закінчення строку 6 місяців (після з'ясування причини неповернення);

встановлення інвалідам I або II груп, які не є громадянами похилого віку, III групи інвалідності, за умови наявності у підопічного місця для проживання, придатного для проживання та висновку лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість особи задовольняти свої основні життєві потреби, або наявності опікунів та піклувальників, осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати, які мають можливість утримувати підопічного і забезпечувати за ним догляд;

рішення суду;

смерті підопічного або оголошення його померлим.

3.18. Під час відрахування з Будинку-інтернату підопічному або його опікуну чи піклувальнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в Будинку-інтернаті, закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном та власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, акції, цінні папери тощо), які зберігалися в Будинку-інтернаті.

3.19. Про влаштування, тимчасове вибуття і повернення, переведення та відрахування підопічного, який потребує опіки або піклування, Будинок-інтернат протягом трьох днів інформує орган опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа.

3.20. Підопічні Будинку-інтернату (крім недієздатних осіб) в окремих випадках, за рішенням директора Будинку-інтернат, у можуть залучатися до виконання тимчасових робіт, які не пов'язані з обслуговуванням підопічних інтернату, на умовах цивільно-правового договору, якщо робота не протипоказана за станом здоров'я підопічного з оплатою відповідно до акту виконаних робіт.

4. Показання та протипоказання для направлення особи до Будинку-інтернату

4.1. Показаннями для влаштування осіб до Будинку-інтернату є:

стійкі фізичні порушеннями, при яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, та які частково, або повністю не можуть себе обслуговувати;

невротичні стани при хронічних неінфекційних захворюваннях;

легка ступінь дебільності;

вікові зміни психічного стану особи (когнітивні розлади) без психотичних проявів (маячня, галюцинації);

4.2. Протипоказаннями для влаштування осіб до Будинку-інтернату є:

психічні захворювання за виключенням:

невротичних станів при хронічних неінфекційних захворюваннях;

легкої розумової відсталості без поведінкових порушень;

інтелектуально-мнестичних розладів та судорожних синдромів різної етіології, з рідкими (не частіше 1 разу на 2 - 3 місяці) припадками, без слабоумства і виражених змін особистості;

туберкульоз в активній стадії процесу;

заразні (інфекційні) захворювання шкіри і волосся (грибкові ушкодження, сикоз простий, ячмінь);

гострі інфекційні захворювання;

бактеріоносійство черевного тифу та паратифу А та В;

венеричні захворювання (за винятком клінічно вилікуваних та знятих з обліку);

хронічний алкоголізм, наркоманія та токсикоманія;

хвороби системи крові (лімфогранулематоз) та інші захворювання, що потребують постійної дорогої терапії в спеціалізованих закладах охорони здоров'я.

5. Умови проживання в Будинку-інтернаті

5.1. Для надання соціальних послуг в Будинку-інтернаті можуть бути утворені відділення (кімнати):

відділення (групи) денного догляду, порядок та функціонування якого здійснюється відповідно до Типового положення про відділення денного догляду, затвердженого Мінсоцполітики;

відділення (групи) п'ятиденного стаціонарного догляду, що утворюється і функціонує відповідно до Положення про відділення п'ятиденного стаціонарного догляду, затвердженого Мінсоцполітики;

відділення (групи) транзитного перебування для набуття навичок підтриманого проживання у громаді, що утворюється і функціонує відповідно до Положення про відділення транзитного перебування, затвердженого Мінсоцполітики;

відділення (групи) підтриманого проживання, що утворюється і функціонує відповідно до Положення про відділення підтриманого проживання, затвердженого Мінсоцполітики;

відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду відповідно до медичних рекомендацій, що утворюється і функціонує відповідно до Положення про відділення паліативного/хоспісного догляду, затвердженого Мінсоцполітики.

Для надання комплексу реабілітаційних заходів в Будинку-інтернаті можуть утворюватись реабілітаційні відділення з кімнатами для здійснення заходів соціальної, фізкультурно-спортивної, фізичної, психологічної реабілітації.

5.2. Розміщення підопічних у житлових кімнатах, відділеннях відповідного режиму нагляду здійснюється за рішенням особи, уповноваженої директором Будинку-інтернату, з урахуванням побажання, індивідуальних особливостей, віку, діагнозу та стану основного захворювання підопічного.

На вимогу підопічного його житлова кімната може бути змінена за рішенням особи, уповноваженої директором Будинку-інтернату, за результатами розгляду Громадської ради Будинку-інтернату.

5.3. Переведення підопічних до іншого відділення (кімнати) здійснюється з об'єктивних причин за рекомендацією лікаря, згодою підопічного та з урахуванням стану його здоров'я із зазначенням у медичній документації.

5.4. Режим роботи Будинку-інтернату повинен забезпечувати найбільш сприятливі умови проживання та дотриманням гідності підопічних, спонукати їх до самостійності та суспільно корисної ініціативи.

5.5. Власний одяг та інші особисті речі особи, яка влаштовується до Будинку-інтернату, за її бажанням, повертається його опікуну чи піклувальнику, родичам або іншим особам.

Якщо його опікун чи піклувальник, родичі або інші особи не забирають особистих речей, речі здаються до камери схову Будинку-інтернату. Акт передачі особистих речей на зберігання в камеру схову складається у чотирьох примірниках: один видається його опікуну чи піклувальнику, родичам або іншим особам, один зберігається в бухгалтерії, один - в особовій справі особи і один - у коморі сестри-господині.

Повернення речей з камери схову проводиться на вимогу підопічного чи його опікуна або піклувальника.

Підопічні мають право користуватися власними речами, якщо це не заважає іншим підопічним, не порушує вимог протипожежної безпеки, протиепідеміологічного режиму, охорони праці тощо.

Родичі, опікуни та піклувальники, громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації або інші фізичні та юридичні особи можуть забезпечувати підопічних особистими речами, що становитимуть їх власність. Речі повинні бути у належному стані, відповідати вимогам діючого санітарного законодавства та не заважати іншим підопічним.

5.6. Адміністрація Будинку-інтернату у разі потреби та за бажанням підопічного приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери осіб, які проживають в інтернаті, відповідно до вимог чинного законодавства.

5.7. Підопічним Будинку-інтернату пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), державна соціальна допомога виплачується відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", інших нормативно-правових актів.

Суми пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), державних соціальних допомог підопічних, нарахованих відповідно до законодавства, перераховуюся на поточні рахунки підопічних, що відкриті в установах банків відповідно до чинного законодавства, або виплачуються та доставляються національним оператором поштового зв'язку в установленому законодавством порядку.

Перерахування Пенсійним фондом України або структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад коштів Будинку-інтернату, у якому особа перебуває на державному утриманні, та їх використання проводиться у Порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.8. Підопічні витрачають кошти за власним бажанням, для чого адміністрація Будинку-інтернату забезпечує допомогу в разі потреби.

Порядок отримання, обліку та використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), державних соціальних допомог тощо, нарахованих відповідно до законодавства, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку (піклування) над якими здійснює Будинок-інтернат, встановлюється Мінсоцполітики.

6. Встановлення факту смерті та організація поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті

6.1. Поховання померлого підопічного Будинком-інтернатом проводиться відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів.

6.2. Констатація смерті підопічного проводиться відповідно до Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 року N 1095/955/119, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2106/22418.

Лікарське свідоцтво про смерть оформляється в установленому законом порядку.

6.3. Адміністрація Будинку-інтернату повідомляє органи внутрішніх справ про випадок смерті, організовує транспортування тіла померлого до спеціального приміщення. Будинок-інтернат може укласти договір із закладом охорони здоров'я на тимчасове зберігання тіла померлого.

6.4. За наявності у померлого родичів (опікунів/піклувальників) адміністрація Будинку-інтернату повідомляє їм про смерть підопічного.

Дата та час повідомлення зазначається у журналі реєстрації смерті підопічних Будинку-інтернату, що підтверджується підписом особи, яка надала повідомлення.

Про смерть підопічного, визнаного недієздатним або цивільна дієздатність якого обмежена, Будинок-інтернат письмово інформує орган опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа.

6.5. Реєстрація смерті підопічного проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення тіла або за місцем поховання в установленому законодавством порядку.

Свідоцтво про смерть підопічного видається родичам (опікунам/піклувальникам), іншим особам у разі, якщо вони беруть на себе обов'язки щодо поховання.

У разі проведення реєстрації смерті та поховання померлого працівниками Будинку-інтернату, свідоцтво про смерть зберігається в Будинку-інтернаті.

6.6. Поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті, проводиться на підставі свідоцтва про смерть та довідки про смерть відповідно до статті 11 Закону України "Про поховання та похоронну справу" за наявності письмового дозволу прокурора чи Висновку органів внутрішніх справ.

6.7. У разі відмови родичів (опікунів/піклувальників) від поховання померлого, який проживав в Будинку-інтернаті, або які не прибули протягом 72 годин після повідомлення про смерть такого померлого, організацію поховання померлого забезпечує адміністрація Будинку-інтернату.

З цією метою може бути укладено договір-замовлення на організацію та проведення поховання з ритуальною службою з урахуванням вимог Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1112/9711, та врахування кошторисних призначень Будинку-інтернату.

6.8. Для організації поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті, надаються ритуальні послуги з урахуванням Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1111/9710. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

6.9. Поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті, проводиться з дотриманням вимог санітарного законодавства.

6.10. Фінансування витрат на організацію поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті, здійснюється відповідно до статті 17 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

6.11. Ціна договору-замовлення на організацію та проведення поховання померлих, які проживали в Будинку-інтернаті, визначається за згодою сторін з урахуванням Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 194, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за N 338/8937.

6.12. Після поховання підопічного адміністрацією Будинку-інтернату складається акт у двох примірниках на білизну, одяг та взуття, в якому він похований, на підставі якого проводиться списання зазначеного майна.

6.13. Після смерті підопічного верхній одяг переться, дезінфікується та використовується за призначенням до закінчення терміну користування, інший особистий одяг (натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби) знищується. М'який інвентар (постільна білизна, матрац, подушка, ковдра) переться, дезінфікується та використовується за призначенням до закінчення терміну користування.

7. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Будинку-інтернату

7.1. Будинок-інтернат є юридичною особою, має печатку, штамп зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби.

7.2. Джерелами фінансування Будинку-інтернату є видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя, добровільні пожертвування, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Будинку-інтернату здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, які затверджуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

7.4. В Будинку-інтернату для організації трудової реабілітації і забезпечення підопічних твердим та м'яким інвентарем, основними продуктами харчування власного виробництва, можуть утворюватися підсобні господарства, різноманітні промислові і переробні міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням і обладнанням, технікою, транспортом та знаряддями сільськогосподарського виробництва, які здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Порядок організації роботи підсобних господарств та лікувально-виробничих (трудових) майстерень затверджується Мінсоцполітики.

7.5. Економічні і виробничі відносини Будинку-інтернату з підприємствами і організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

7.6. Діяльність (вироблена продукція та/або прибуток від реалізованої продукції) підсобних господарств та лікувально-виробничих (трудових) майстернях спрямовується на забезпечення потреб та покращення умов проживання підопічних та розвитку діяльності установи.

7.7. Стимулювання праці працівників Будинку-інтернату здійснюється згідно з положенням про преміювання, розробленим адміністрацією Будинку-інтернату за погодженням з профспілковим комітетом, яке затверджується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення в межах фонду заробітної плати Будинку-інтернату.

7.8. Будинок-інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та використовувати гуманітарну і благодійну допомогу підприємств, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих осіб.

8. Формування та ведення особових справ

8.1. Формування та ведення особових справ підопічних здійснюється особою з числа адміністрації Будинку-інтернату, призначеною наказом директора Будинку-інтернату, з дати їх влаштування на проживання до Будинку-інтернату.

8.2. Особові справи підопічних зберігаються в сейфі або шафі під замком.

8.3. В особовій справі містяться такі документи:

путівка на влаштування до Будинку-інтернату, яка видана структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

копія наказу по Будинку-інтернату про влаштування підопічного в дану установу (постійне/тимчасове проживання із зазначенням терміну);

особиста заява підопічного або його опікуна чи піклувальника, або органу опіки та піклування про прийняття до Будинку-інтернату;

копія повідомлення структурних підрозділів з питань соціального захисту населення про прийняття підопічного до Будинку-інтернату;

копія повідомлення органів Пенсійного фонду України, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад про прийняття особи на повне державне утримання (у разі прийняття підопічного на повне державне утримання);

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), копії інших особистих документів (свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, військового квитка, посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій, учасника війни, ветерана праці, ліквідатора ЧАЕС, особи, на яку поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копія паспорту з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків через свої релігійні переконання;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до Будинку-інтернату за формою встановленою Мінсоцполітики;

довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) або державної соціальної допомоги (за умови призначення);

копія медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії про можливість перебування в Будинку-інтернаті;

індивідуальний план надання соціальної послуги та договір про надання соціальних послуг;

копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (за наявності інвалідності);

копія довідки для направлення інваліда в Будинок-інтернат (за наявності інвалідності);

копія індивідуальної програми реабілітації інваліда та індивідуального плану реабілітації (за наявності інвалідності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним підопічного (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника підопічному (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);

копія паспорта опікуна або піклувальника підопічного (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);

копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

акт передачі особистих речей на зберігання у камеру схову (за наявності);

акт приймання-передачі грошових сум, коштовностей та цінних паперів підопічного на зберігання до Будинку-інтернату до запиту їх власником (за необхідності);

акт (розписка) про ознайомлення підопічного, опікуна або піклувальника з умовами проживання, переведення та відрахування з Будинку-інтернату;

стислі біографічні дані підопічного, його опікуна чи піклувальника, родичів;

заяви й інші письмові звернення підопічного, його опікуна чи піклувальника, родичів до Будинку-інтернату, зокрема копія заяви про перерахування відповідно до чинного законодавства установі коштів;

накази (копії) по Будинку-інтернату щодо реагування на звернення підопічного, його опікуна чи піклувальника, родичів;

копія письмових згод та письмових повідомлень підопічного або його опікуна чи піклувальника на проведення лікування із застосуванням наркотичних засобів та психотропних речовин;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

опис документів, що містяться в особовій справі.

8.4. Оригінал паспорту та/або інших особистих документів підопічного, що посвідчують особу, за його бажанням чи за бажанням його опікуна чи піклувальника можуть зберігатися в особовій справі.

Документи, які зберігаються в особовій справі, видаються підопічному на його першу вимогу чи на вимогу його опікуна або піклувальника та/або при відрахуванні підопічного з інтернату.

8.5. В особовій справі можуть накопичуватись дані про підопічного, які відображають його поведінку, листування адміністрації Будинку-інтернату стосовно підопічного з іншими установами та закладами, копії щорічних звітів Будинку-інтернату щодо використання нарахованих пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), державної соціальної допомоги тощо недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, опіку та піклування над якими здійснює Будинок-інтернат. Матеріали накопичуються і складаються за типами документів.

8.6. При переведенні підопічного до іншого Будинку-інтернату особова справа разом з витягом із медичної документації пересилається поштою листом з повідомленням на нове місце проживання. Оригінал історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.

8.7. Особові справи підопічних, влаштованих до Будинку-інтернату до настання чинності даного Типового положення, не підлягають переоформленню згідно з його вимогами.

9. Керівництво Будинку-інтернату

9.1. Очолює Будинок-інтернат директор, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідним рішенням Засновників за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення на умовах строкового трудового договору (терміном 1 - 3 роки).

Посаду директора Будинку-інтернату може обіймати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

9.2. Директор Будинку-інтернату:

9.2.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Будинку-інтернату.

9.2.2. Представляє Будинок-інтернат на підприємствах, в установах і організаціях та розпоряджається в установленому законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори.

9.2.3. У межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру по Будинку-інтернату, затверджує посадові інструкції працівників інтернату, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення на працівників.

9.2.4. Визначає структуру Будинку-інтернату та затверджує положення про структурні підрозділи.

9.2.5. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

9.2.6. Приймає рішення з питань забезпечення діяльності Будинку-інтернату.

9.2.7. Контролює збереження, облік сировини та продукції виробничих підрозділів, її використання та реалізацію.

9.2.8. Разом з профспілковим органом або уповноваженими трудовим колективом на представництво особами:

розробляє Положення про Будинок-інтернат, яке погоджується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та затверджується Засновником;

розробляє та вносить на затвердження трудовим колективом при укладанні колективного договору Правила внутрішнього трудового розпорядку;

розробляє Положення про преміювання працівників Будинку-інтернату, що затверджується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

розробляє, організовує громадську експертизу, затверджує Положення про Громадську раду при Будинку-інтернаті та забезпечує організацію її діяльності;

9.2.9. Забезпечує взаємодію Будинку-інтернату з органами опіки та піклування відповідно до законодавства.

9.2.10. Забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації, супервізії, тренінгів проти емоційного вигорання медичного та іншого персоналу Будинку-інтернату в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2.11. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

9.3. Директор та обслуговуючий персонал Будинку-інтернату несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я підопічних.

10. Контроль за діяльністю Будинку-інтернату

10.1. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і медичного обслуговування підопічних, які проживають в Будинку-інтернаті, дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) та протипожежних заходів та наданням спеціалізованої медичної допомоги здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за участю органів охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічної служби спільно з іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

Громадський контроль вищезазначених показників діяльності Будинку-інтернату здійснює Громадська рада у плановому порядку або у випадку екстреного повідомлення про відповідне порушення.

10.2. Контроль за діяльністю Будинку-інтернату стосовно здійснення ним своїх завдань у сфері опіки та піклування над підопічними з числа недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, здійснюють органи опіки та піклування, на обліку в яких перебувають такі особи.

10.3. Моніторинг виконання законодавства щодо соціального захисту підопічних з метою покращення надання соціальних послуг в Будинках-інтернатах здійснюються Мінсоцполітики, іншими спеціально уповноваженими органами, утому числі із залученням громадськості.

10.4. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Будинку-інтернату проводяться спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

____________

Опрос