Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ___

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової накладної;

Порядок заповнення податкової накладної.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року N 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року N 1235/26012, наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року N 957", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року N 1455/26232, а також пункти 3, 4 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року N 102/26547.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби Насірова Р. М.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

 

Підстава для складання:

зарахування коштів на банківський рахунок

 

відвантаження товарів, постачання послуг, отримання послуг від нерезидента на митній території України, оформлення митної декларації при експорті

 

Зведена податкова накладна

 

Складена на операції звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазнається відповідний тип причини)

 

 

 


(потрібне виділити поміткою "Х")

 

                                                        ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


/

 


 

Дата складання

         Порядковий номер

 

(1)

Постачальник (продавець)

 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 


Номер філії2

 Отримувач (покупець)

 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 


Номер філії2

 I

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ

 

II

Загальна сума податку на додану вартість, в т. ч.:

 

III

загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою

 

IV

загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %

 

V

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

 

VI

Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)

 

VII

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)

 

VIII

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)

 

IX

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

 

N з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Кількість
(об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

Код ставки

Код пільги3

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

умовне позначення (українське)

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа
(законний представник)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
4

____________
1 В порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 4 у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи
Податкового кодексу України
                                      та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування, у випадку відсутності пільги у довідниках податкових пільг)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток до податкової накладної

від

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

 

 

 

 

 

 


/

 


 

 

(Дата складання)

 

(Порядковий номер)

N з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару
згідно з
УКТ ЗЕД

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

одиниця виміру

ціна одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

кількість, об'єм, обсяг

загальна сума коштів без ПДВ

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

умовне позначення (кирилиця)

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

 

До зведеної податкової накладної

 

До податкової накладної, складеної на операції звільнені від оподаткування

 

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазнається відповідний тип причини)

 

 

 


(потрібне виділити поміткою "Х")

 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


/

 


 

Дата складання

          Порядковий номер

 

(1)

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

від

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

 

 

 

 

 

 


/

 


/

 

 

 

 


 

 

(Дата складання)

 

(Порядковий номер)

 

 

Постачальник (продавець)

 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 


Номер філії2

 Отримувач (покупець)

 


(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 


Номер філії2

 I

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), в т. ч.:

 

II

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

 

III

сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

 

IV

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

 

V

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

 

VI

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

 

VII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування ПДВ, що оподатковуються за за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)

 

VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

 

N з/п
рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код ставки

Код пільги3

Обсяги постачання
(база оподаткування)
без урахування ПДВ

умовне позначення (кирилиця)

код

зміна кількості, об'єму, обсягу
(-) (+)

ціна постачання товарів/ послуг

зміна ціни
(-) (+)

кількість постачання товарів/послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа
(законний представник)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
4

____________
1 В порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 4 у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 Зазначається код пільги відповідно до довідника пільг (для розрахунків коригування до податкових накладних, складених на операції звільнені від оподаткування).

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної

1. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (далі - ІПН).

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові постачальника (продавця)" податкової накладної спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

При виконанні договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою - управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

При виконанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів податкова накладна може складатись як оператором, так і інвесторами, якщо усі інвестори зареєстровані платниками податку.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем).

Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктами "а" - "в" пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.

2. Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Усі податкові накладні, в тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 - 15 та 19 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569.

3. Податкова накладна заповнюється державною мовою.

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не повинні містити жодних інших знаків та символів.

4. У верхній лівій частині податкової накладної робиться помітка "Х" про підставу для складання податкової накладної - подію виникнення податкових зобов'язань:

або дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

5. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця), крім випадків, передбачених цим порядком.

Дата складання податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання податкової накладної не проставляються.

6. Порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

у першій частині (до знаку дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (після знаку дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування, або код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.

Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільних формі та порядку.

Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.

Порядковий номер податкової накладної не може починатись на "0".

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у другій частині порядкового номера податкової накладної код відповідної діяльності:

2 - сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Податкового кодексу України;

3 - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, але які не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства і реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.

У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України у другій частині порядкового номера такої податкової накладної зазначається код "5".

У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у рядку "Номер філії постачальника (продавця)" зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору, при складанні податкової накладної у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється. При цьому нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

8. У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 цього Порядку, у верхній лівій частині таких накладних робиться помітка "Х" та зазначається тип причини:

01 - Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 13 цього Порядку);

02 - Складена на постачання неплатнику податку;

03 - Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;

04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 - Складена у зв'язку з ліквідацією основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

06 - Складена у зв'язку переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих;

07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України;

08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 - Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;

11 - Складена за щоденними підсумками операцій;

12 - Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 10 цього Порядку);

13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;

14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;

15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;

16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;

17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;

В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

9. У разі складання податкової накладної на операції з постачання інвестору товарів/послуг в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" спочатку зазначається найменування оператора такої угоди та через кому - найменування інвестора, який фактично є від імені оператора стороною договору, а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається ІПН оператора такої угоди.

У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу в рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних постачальника (продавця), оператор зазначає власні дані, а в рядках, відведених для заповнення даних отримувача (покупця), - дані інвестора.

10. Податкова накладна складається у порядку, передбаченому пунктом 2 цього Порядку у разі постачання:

для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

особі, незареєстрованій платником податку, товарів/послуг, оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання яких відповідно до статті 211 розділу V Податкового кодексу України здійснюється у пільговому режимі, та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

особі, незареєстрованій платником податку, товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування податком відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини 12. При цьому в рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)", зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.) фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "200000000000".

Така податкова накладна складається в електронній формі та видається за вибором отримувача (покупця) в один з таких способів:

або надсилається в електронному вигляді;

або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.

11. У разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/ починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

б) в операціях, звільнених від оподаткування;

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у верхній лівій частині такої накладної робиться помітка "Х".

У таких зведених податкових накладних у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв'язку з використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "100000000000".

У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "300000000000".

У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" такої накладної відображається умовний ІПН "500000000000", а у рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "400000000000", а в рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).

13. У разі якщо після постачання товарів/послуг покупцю платнику податку відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника податку, постачальник (продавець) складає податкову накладну на суму такого збільшення. У рядку "Найменування / прізвища, ім'я, по батькові отримувача (покупця)" такої податкової накладної зазначається "Неплатник", у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" відображається умовний ІПН "100000000000", а у верхній лівій частині робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини 01.

14. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

15. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною. У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

16. Таблична частина податкової накладної складається з двох частин: верхньої та нижньої.

До нижньої табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) до графи 2 - номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця).

У податковій накладній, складеній на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною (договірною вартістю) їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній N _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).

У податковій накладній, складеній на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній N _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену, виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).

У податковій накладній, складеній на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною (договірною вартістю) їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаних в податковій накладні N _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих необоротних активів, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).

Кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, у цій графі зазначається "розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції".

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у цій графі платником зазначаються дата складання та порядковий номер податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;

2) до графи 3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Графа 3 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

3) до граф 4 та 5 - одиниця виміру товарів/послуг.

Графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:

у графі 4 вказується умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у графі 4 вказується "грн.";

у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО;

4) до графи 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5) до графи 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.

Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

6) до графи 8 - код ставки податку на додану вартість, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються.

У графі 8 зазначається код ставки:

20 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою;

7 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків;

901 - у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою;

902 - у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою;

903 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування;

7) до графи 9 - код пільги.

Графа 9 заповнюється у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

У графі 9 зазначається код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної.

У випадку здійснення пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв'язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 зазначається умовний код "99999999", а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування.

8) до графи 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

У графі 10 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань;

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, графи 3 - 10 не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, графи 3, 5 - 9 не заповнюються.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

До верхньої табличної частини податкової накладної (рядки I - IX) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;

у рядках II - IV зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;

у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, рядки III - IX не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, рядки VII - IX не заповнюються.

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, рядки II - VIII не заповнюються.

17. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у верхній лівій частині робиться помітка "Без ПДВ".

Зазначене не поширюється на операції з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи нижньої табличної частини.

Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою або ставкою 7 відсотків, відображаються в окремих рядках нижньої табличної частини податкової накладної.

18. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях.

У разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 3 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

19. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:

покупцям - платникам податку, не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

У разі складання зведеної податкової накладної у верхній лівій частині такої накладної робиться помітка "Х".

У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.

При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.

Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

20. Усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом (за наявності), що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.

Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб (печаток) платника податку здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

21. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 цього Порядку.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.

У розрахунку коригування вказується дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У клітинках номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, в розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.

22. Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Реєстрі:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю). З цією метою постачальник (продавець) складає у загальному порядку розрахунок коригування, у верхній лівій частині якого робить відповідну помітку "Х", та надсилає його отримувачу (покупцю). Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця) та отримувача (покупця) на такий розрахунок коригування здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем), крім розрахунків коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), складені після 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на покупця - платника податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

Розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких послуг.

23. Реєстрація розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) здійснюється на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569.

24. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 3 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

25. Показники у графах 3 - 6, 8, 9, 11 - 13 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.

26. У графі 8 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

27. У графі 9 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (далі - проект наказу) розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643).

Так, Законом N 643 внесено ряд позитивних змін в частині складання податкових накладних, зокрема, з метою спрощення форми податкової накладної виключені її реквізити, які втратили актуальність у зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ, а саме, такі реквізити як:

місцезнаходження покупця/продавця,

номер телефону,

вид цивільно-правового договору,

форма проведених розрахунків.

Крім того, для зручності платників податку у разі постачання/придбання товарів/послуг їх філіями податкову накладну доповнено реквізитом "код філії".

З огляду на це виникає необхідність у внесенні відповідних змін до форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної (далі - Порядок).

На сьогодні форма податкової накладної та Порядок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957.

Оскільки форма податкової накладної та Порядок потребують суттєвих змін, їх реалізація можлива лише шляхом затвердження вказаних документів у новій редакції.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є внесення змін до форми податкової накладної та Порядку у зв'язку із змінами, внесеними Законом N 643 до Кодексу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки основною метою підготовки акта є внесення змін до форми податкової накладної та Порядку у зв'язку із змінами, внесеними Законом N 643 до Кодексу, альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом наказу передбачається затвердження:

форми податкової накладної;

Порядку заповнення податкової накладної.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання запропонованого регуляторного акта надасть змогу затвердити форму податкової накладної та Порядку, які відповідатимуть вимогам Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом N 643, і не призведе до виникнення проблем при його реалізації у суб'єктів господарювання, оскільки затвердження вказаних форми та порядку визначено нормами Кодексу.

Враховуючи, що проект наказу фактично є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є внесення змін до норм Кодексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить виконання норм Кодексу.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Правильне застосування чинного законодавства з податку на додану вартість та уникнення непорозумінь між контролюючими органами та платниками податку в частині складання податкових накладних

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Виключить можливість неправильного застосування чинного законодавства суб'єктами господарювання в частині складання податкових накладних

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

7. Термін дії акта

Термін дії є необмеженим, оскільки Кодекс, на виконання вимог якого розроблено проект, має необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання усіх форм власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Рівень поінформованості платників податку щодо основних положень наказу буде високим, оскільки платники не зможуть виконувати свої обов'язки, визначені Кодексом, в частині складання податкових накладних. Після прийняття акта будуть вжиті заходи з його оприлюднення.

Результативність акта характеризуватиметься ефективністю застосування платниками податку норм податкового законодавства в частині складання податкових накладних.

У зв'язку з прийняттям акта держава та суб'єкти господарювання не витрачатимуть додаткові кошти та час на реалізацію його норм.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного вище регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю за правильністю дотримання відповідних норм Кодексу, а також моніторингу звернень як платників податків, так і контролюючих органів з питань, врегульованих вказаним наказом.

Повторне відстеження буде здійснюватись через один рік після набрання чинності наказом, але не пізніше двох років, шляхом аналізу якісних показників дії цього акта та у разі виявлення неврегульованих і проблемних моментів розглядатиметься можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр

Н. Яресько

Опрос