Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику определения стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, предоставляемых в пользование (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____________ 2015 р. N ____

м. Київ

Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2779) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування

У пункті 7:

у абзаці першому після слів "початкової геолого-економічної оцінки" додати слова і цифри "(код класів 332-334 РКООН-2009)";

у абзаці другому після слів "детальної геолого-економічної оцінки" додати слова і цифри "(код класів 121-122 РКООН-2009)";

у абзаці третьому після слів "що розробляється" додати слова і цифри "(код класів 111-121 РКООН-2009)".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування" розроблений на виконання пункту 258 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою запропонованих змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування є приведення її положень у відповідність до вимог міжнародної Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, а саме в абзаци перший, другий та третій пункту 7 введено міжнародні цифрові тризначні коди з розподілу запасів і ресурсів за рівнем промислового, техніко-економічного та геологічного вивчення, що дозволить іноземним інвесторам краще орієнтуватись в законодавчих актах України про які запаси чи ресурси конкретно йде мова.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найбільш ефективним, оскільки у разі його реалізації буде врегульовано питання приведення положень Методики у відповідність до вимог міжнародної Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин.

Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що значно ускладнить питання визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування і створить зайві нерозуміння для іноземних інвесторів у питаннях орієнтування у вітчизняних запасах та ресурсах корисних копалин.

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Основним способом впровадження існуючих змін є те, що у текст діючої Методики введено міжнародні цифрові тризначні коди, що дозволить досягти однозначності у трактуванні визначення розподілу запасів і ресурсів згідно з прийнятими міжнародними стандартами.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб'єктами висока.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого проекту буде досягнення однозначності у трактуванні визначення розподілу запасів і ресурсів згідно з прийнятими міжнародними стандартами, що дозволить іноземним інвесторам краще орієнтуватись в законодавчих актах України, чітко розуміючи про які запаси чи ресурси конкретно йде мова.

Реалізація запропонованого проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Очікувані наслідки запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Вигоди

Витрати

Забезпечення державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Не передбачено

Чіткість та однозначність правового регулювання питань

Не передбачено

Удосконалення нормативно-правового регулювання відносин надрокористування.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта

Обмеження строку чинності регуляторного акта немає, що дасть можливість розв'язувати питання та досягати цілей державного регулювання. Термін дії регуляторного акта - відповідно до законодавства після набрання чинності в установленому порядку.

8. Визначення показників результативності акта

У результаті реалізації проекту регуляторного акта очікується забезпеченості однозначність у правовому регулюванні питань чіткого визначення питань розподілу запасів і ресурсів згідно з прийнятими міжнародними стандартами.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень від суб'єктів господарювання та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері надрокористування, які надійшли до Державної служби геології та надр України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою геології та надр.

 

Т. в. о. Голови Державної
служби геології та надр України

М. О. Бояркін

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос