Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений во Временное положение о порядке расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования счетчиков природного газа (домовых или на группу домов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ______

Київ

Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620 слово "Тимчасове" у всіх відмінках вилучити.

2. Внести зміни до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2002, N 20 (31.05.2002), ст. 980), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання вузлів обліку природного газу на групу споживачів

1. Це Положення визначає порядок проведення розрахунків між постачальниками, газорозподільними підприємствами (операторами газорозподільних систем) та споживачами природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку природного газу (далі - будинковий ВОГ) на будинок (групу будинків). Зазначені будинкові ВОГ встановлюються на ввідних газопроводах на будинки, групу будинків. Вимоги до облаштування та експлуатації таких ВОГ регламентуються Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 N 618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2006 р. за N 67/11941 (далі - Правила), та Кодексом газорозподільних систем.

2. Порядок проведення розрахунків, передбачений цим Положенням, поширюється на всіх суб'єктів, (учасників), ринку природного газу.

3. Терміни та визначення передбачені даним положенням використовуються у значеннях, встановлених Законом України "Про ринок природного газу".

4. Можливість об'єднання споживачів у єдину групу для поліпшення обліку природного газу визначається схемою газопостачання.

Рішення про необхідність об'єднання споживачів у єдину групу приймає газорозподільне підприємство (оператор газорозподільної системи).

Ініціювати встановлення будинкового ВОГ на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник(и) таких будинків так і газорозподільне підприємство (оператор газорозподільної системи).

Встановлення будинкового ВОГ, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого ВОГ.

Власник(и) будинку(ків), особа відповідальна за експлуатацію будинку(ків) (далі - експлуатаційна організація), балансоутримовачі будинку(ів), тощо та газорозподільне підприємство (оператор газорозподільної системи) зобов'язані врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового ВОГ та індивідуальних газових лічильників їх мешканців (за їх наявності), а також забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та забезпечення експлуатації будинкового ВОГ. У разі не врегулювання цих питань, газопостачання такому будинку, групі будинків, групі споживачів може бути припинено у відповідності до чинного законодавства.

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватися за спожитий газ за показаннями вузла обліку газу на групу будинків він може встановити вузол обліку окремо на квартиру (будинок) за власні кошти.

5. Обсяги спожитого мешканцями будинку(ів) природного газу, обладнаних будинковим ВОГ, визначаються:

а) у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу, - за показами будинкового ВОГ з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості мешканців у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні;

б) у будинках, де крім будинкового ВОГ частково встановлено квартирні лічильники газу:

- для споживачів, що мають лічильники газу - за показами цих лічильників;

- для споживачів, що не мають лічильників газу - за показами будинкового ВОГ, з яких виключаються сумарні покази квартирних лічильників газу, встановлених у цієї групи споживачів з подальшим розподілом цієї різниці газорозподільним підприємством (оператором газорозподільної системи) між споживачами, які не мають власних лічильників газу, пропорційно кількості мешканців у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

В разі розміщення в багатоквартирному будинку об'єктів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, відпуск газу для таких споживачів здійснюється лише у разі встановлення та прийнятого в експлуатацію у встановленому порядку окремого для них комерційного вузла обліку природного газу. Покази таких комерційних вузлів обліку виключаються з показів будинкового ВОГ при визначенні місячного обсягу споживання газу.

Кількість мешканців у квартирі для розрахунку та розподіленню спожитих обсягів визначається відповідно до кількості зареєстрованих мешканців, інформація про зміну їх кількості надається газорозподільному підприємству (оператору газорозподільної системи) до 25 числа місяця, що передую розрахунковому. Відповідальність за своєчасність та достовірність наданої інформації несе особа, що її подає. У разі надання такої інформації з запізненням - вона враховується в наступному розрахунковому періоді без перерахунку минулих періодів.

У разі відсутності зареєстрованих мешканців та відомостей щодо офіційного припинення газопостачання на квартиру (будинок), облік використаного газу здійснюється з розрахунку на одну особу.

6. Зняття та фіксація показань будинкового ВОГ на будинок чи групу будинків та індивідуальних газових лічильників їх мешканців (за їх наявності) здійснюється представниками газорозподільного підприємства (оператора газорозподільної системи) та експлуатаційної організації щомісяця, відповідно до узгоджених між сторонами договірних відносин щодо зняття показань. При знятті показань, за бажанням, можуть бути присутні представники державних контролюючих органів, мешканці відповідного будинку.

7. У разі неможливості зняти показники квартирних лічильників газу розрахунковий обсяг споживання газу визначається відповідно до Кодексу газорозподільних систем та інших нормативних документів.

Якщо після зняття фактичних показів квартирних лічильників газу у наступних розрахункових періодах виявлено різницю між нарахованими та фактичними обсягами споживання газу (з урахуванням показів квартирних лічильників газу), вона розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості зареєстрованих мешканців у квартирі. Такий перерахунок проводиться в періоді, в якому виявили різницю.

8. У разі виявлення представниками газорозподільного підприємства (оператора газорозподільної системи) порушень, пов'язаних з виходом з ладу будинкового ВОГ, обсяг спожитого газу споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, визначається згідно із середнім обсягом споживання газу за три попередні місяці до моменту виходу з ладу будинкового ВОГ.

У такому порядку здійснюється визначення обсягу спожитого газу до моменту усунення порушень.

9. Споживачі, які мають квартирні лічильники газу, здійснюють оплату за спожитий природний газ відповідно до умов договору, укладеного з постачальником.

10. Споживачі, які мають пільги з оплати житлово-комунальних послуг, та отримувачі житлових субсидій розраховуються за спожитий газ відповідно до законодавства та діючих нормативних актів.

11. Оплата спожитого газу здійснюється споживачем в строки передбачені укладеними договорами між споживачем та постачальником.".

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

16.06.2011 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (далі - Закон).

Відповідно до положень статті 2 Закону постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:

- комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

- для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

- тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.

При цьому відповідно до статей 3 та 4 Закону джерелами фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

- коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

- коштів відповідного бюджету;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб'єкти господарювання, що:

- здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

- отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.

Оскільки для виконання зазначених Законом термінів залишилось близько 15 календарних місяців, а найбільша кількість лічильників має бути встановлена саме в багатоквартирних будинках (як правило використання природного газу здійснюється тільки для приготування їжі), було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" (далі - Проект постанови). Розробленим Проектом постанови забезпечується можливість обліку усього відпущеного природного газу в багатоквартирних будинках, а також заощадження коштів необхідних для забезпечення населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, лічильниками природного газу та як наслідок зменшення фінансового навантаження на тариф газорозподільних підприємств.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є виконання положень Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", а також забезпечення обліком усього реалізованого населенню природного газу.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діє:

Господарський кодекс України;

Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу";

Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246;

Тимчасове положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 N 620.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" не потребує додаткових матеріальних та інших фінансових витрат з Державного та/або місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Даний проект постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" потребує погодження із НКРЕКП, Державною регуляторною службою, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Антимонопольним комітетом.

6. Регіональний аспект

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

В проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" є регуляторним актом.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект вищевказаного акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить встановлення лічильників природного газу у населення згідно з встановленими Законом терміни, а також дозволить заощадити кошти споживачів України на встановлення таких лічильників.

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Споживачі

Заощадження коштів у зв'язку зі зменшенням питомої ваги коштів необхідних для встановлення лічильників газу у населення

Додаткових витрат не передбачається.

Суб'єкти господарювання: оптові продавці природного газу, оператори газотранспортної та газорозподільних систем та постачальники природного газу на яких покладені спеціальні обов'язки

Коректне та прозоре визначення обсягів реалізованого газу побутовим споживачам

Додаткових витрат не передбачається

Держава

Забезпечення принципів державної регуляторної політики.

Додаткових витрат не передбачається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не стосується ринку праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити встановлення лічильників природного газу у населення згідно з встановленими Законом терміни, а також дозволить заощадити кошти споживачів України на встановлення таких лічильників.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

16.06.2011 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (далі - Закон).

Відповідно до положень статті 2 Закону постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:

- комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

- для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

- тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.

При цьому, відповідно до статей 3 та 4 Закону джерелами фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

- коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

- коштів відповідного бюджету;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб'єкти господарювання, що:

- здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

- отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.

Оскільки для виконання зазначених Законом термінів залишилось близько 15 календарних місяців, а найбільша кількість лічильників має бути встановлена саме в багатоквартирних будинках (як правило використання природного газу здійснюється тільки для приготування їжі), було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" (далі - Проект постанови). Розробленим проектом постанови забезпечується можливість обліку усього відпущеного природного газу в багатоквартирних будинках, а також заощадження коштів необхідних для забезпечення населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, лічильниками природного газу та як наслідок зменшення фінансового навантаження на тариф газорозподільних підприємств.

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

- виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу";

- забезпечення обліком усього реалізованого населенню природного газу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не відповідає вимогам чинного законодавства

Невідповідність вимогам чинного законодавства України; неможливість дотримання термінів встановлення лічильників природного газу у кожного абонента до 1 січня 2018 року.

Інший відмінний від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та принципам державної регуляторної політики, забезпечує ефективність запровадження обліку реалізованого природного газу.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти проект постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови КМУ забезпечить виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", сприятиме зменшенню фінансового навантаження на тариф газорозподільних підприємств та як наслідок на споживачів природного газу.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зміни у чинному законодавстві України.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами аналізу введення в дію положень акта не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта буде здійснюватися в межах компетенції органів, яким надано таке право відповідно до чинного законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта забезпечить встановлення лічильників природного газу у населення згідно з встановленими Законом терміни, а також дозволить заощадити кошти споживачів України на встановлення таких лічильників.

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Споживачі

Заощадження коштів у зв'язку зі зменшенням питомої ваги коштів необхідних для встановлення лічильників газу у населення

Додаткових витрат не передбачається.

Суб'єкти господарювання: оптові продавці природного газу, оператори газотранспортної та газорозподільних систем та постачальники природного газу на яких покладені спеціальні обов'язки

Коректне та прозоре визначення обсягів реалізованого газу побутовим споживачам

Додаткових витрат не передбачається

Держава

Забезпечення принципів державної регуляторної політики.

Додаткових витрат не передбачається.

7. Строк дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" термін її дії необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта:

1) Розміром надходжень до Державного та/або місцевих бюджетів України - реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

2) кількістю суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. Дія регуляторного акта розповсюджується на операторів газорозподільних систем та власників (балансоутримувачів) житлового будинку;

3) розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови КМУ "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля в мережі Інтернет www.mpe.kmu.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Міненерговугілля.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних. Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значенням цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

Опрос