Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2010 г. N 177 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                N

Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177 "Про внесення змін до Порядку здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 626).

2. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. Яценюк

 
* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177" розроблено з метою приведення нормативно-правових актів з питань державної митної справи у відповідність до чинного законодавства України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177 було внесено зміни до Порядку здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (далі - Постанова N 1989).

Постанова N 1989 втратила чинність згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".

Враховуючи зазначене, постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177 потребує визнання такою, що втратила чинність.

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177" є:

приведення нормативно-правових актів з питань державної митної справи у відповідність до чинного законодавства України;

додержання принципів державної регуляторної політики (передбачуваність, прозорість, збалансованість).

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінки способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як неефективний.
Постанова N 1989 втратила чинність згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними". Враховуючи зазначене, постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177 потребує визнання такою, що втратила чинність.

Приведення окремих нормативно-правових актів з питань митної справи у відповідність до положень чинного законодавства можливе виключно шляхом втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177

Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує:
приведення нормативно-правової бази у відповідність до положень чинного законодавства;
додержання принципів державної регуляторної політики.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми

Проектом Постанови передбачається забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України шляхом визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 177.

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 21 травня 2012 р. N 451.

Контроль за додержанням вимог регуляторного акту буде здійснюватись Державною фіскальною службою України після набрання чинності регуляторним актом під час проведення тематичних або комплексних перевірок діяльності митниць ДФС.

Додаткових фінансових і матеріально-технічних витрат з боку державних органів та суб'єктів господарювання не передбачається.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту наказу

Прийняття регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. При цьому він сприятиме впорядкуванню нормативно-правових актів щодо організації митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Негативні фактори впливу, пов'язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Зовнішні фактори прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи) на дію регуляторного акта не впливатимуть.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта (аналіз вигод та витрат)

Метою запровадження регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів з питань державної митної справи у відповідність до чинного законодавства України та забезпечення єдиного підходу під час організації митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Реалізація регуляторного акта не впливатиме на соціально-економічну ситуацію в країні або регіонах.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не зазнає

Приведення актів Кабінету Міністрів України до вимог чинного законодавства

Громадяни

Витрат не зазнають

Проект акта не відноситься до сфери регулювання цивільних відносин та не зачіпає інтереси громадян.

Суб'єкти підприємницької діяльності

Реалізація зазначеного акта не потребує бюджетних та інших витрат

Приведення актів Кабінету Міністрів України до вимог чинного законодавства

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Оскільки регуляторний акт направлений на приведення нормативно-правових актів з питань державної митної справи у відповідність до чинного законодавства України, строк його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - додаткових надходжень до Держбюджету не передбачається, оскільки норми проекту наказу не регулюють будь-яких фінансових питань;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - всі суб'єкти господарювання та/або фізичні особи, які здійснюють перевезення залізничним транспортом, в тому числі товарів, у пунктах пропуску через державний кордон;

розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових витрат коштів та часу не передбачається, оскільки проект наказу не містить нових правових норм або будь-яких обмежень щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект наказу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом проведення аналізу по показниках визначених у розділі 8 акта регуляторного впливу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу даних в порівнянні з даними базового відстеження регуляторного акта.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос