Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возвращения излишне и/или по ошибке уплаченных средств (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

Київ

N ____________

Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Відповідно до статей 9, 11 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України:

від 09 вересня 2013 року N 450 "Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за N 1601/24133;

від 14 січня 2014 року N 12 "Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за N 186/24963.

3. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України (Воробей С. І.) і Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Державної фіскальної служби України (Стус В. В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) надавати роз'яснення щодо застосування Порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Цей Порядок розроблено відповідно до статей 9 та 11 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон).

Цей Порядок визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі - Платник), надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі - Кошти).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

рахунок 3719 - відповідні небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування", відкриті в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства);

надміру сплачені суми єдиного внеску - суми Коштів, які на певну дату зараховані на відповідні Рахунки 3719 понад нараховані суми єдиного внеску на таку дату (крім сум авансових платежів, сплачених відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону за період, граничний строк сплати яких не настав);

помилково сплачені суми єдиного внеску - суми Коштів, які на певну дату зараховані на невідповідний Рахунок 3719 та/або сплачені з рахунку неналежного Платника;

неналежний Платник - платник, з рахунку якого здійснено помилкове списання коштів;

органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, його територіальні органи, що забезпечують реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску.

4. У випадку надмірної сплати Коштів на Рахунок 3719, органом доходів і зборів здійснюється зарахування цих Коштів у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком, відповідно до встановленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов'язань Платника з цього платежу.

5. Повернення коштів здійснюється у таких випадках:

надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску на відповідні Рахунки 3719;

помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний Рахунок 3719.

6. Повернення коштів у випадках, передбачених пунктом 5 цього Порядку здійснюється виключно на підставі заяви Платника про повернення Коштів (далі - Заява).

Заява подається до органу доходів і зборів, на рахунок якого сплачено Кошти за формою, визначеною у додатку 1.

У разі звернення за поверненням Коштів, що надміру сплачуються страхувальниками, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, Платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату Коштів на Рахунок 3719.

7. Підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, у строк не більше ніж 10 (десять) робочих днів з дати реєстрації Заяви, проводить перевірку наданої Платником інформації.

Заява залишається без виконання у наступних випадках:

невідповідність Заяви формі, визначеній у додатку 1 цього Порядку;

невідповідність інформації, викладеної у Заяві Платника, даним органу доходів і зборів про зарахування коштів;

подання заяви не по місцю обліку надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску;

наявність у Платника заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або фінансових санкцій.

У разі відмови в задоволенні Заяви, Платнику єдиного внеску підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, надається повідомлення за підписом посадової особи із зазначенням причин відмови.

У разі задоволення Заяви, підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску передає Заяву з відміткою про підтвердження повернення Коштів (далі - Відмітка) до підрозділу органу доходів і зборів, відповідального за ведення обліку платежів та складання звітності.

Підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення обліку платежів та складання звітності у строк не більше ніж 3 (три) робочі дні з дня отримання Заяви з Відміткою, на підставі даних інформаційної системи готує висновок за формою, визначеною у додатку 2 (далі - Висновок), та два примірники Реєстру висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі - Реєстр висновків) за формою, визначеною у додатку 3. Висновки реєструються в журналі обліку висновків про повернення Коштів за формою, визначеною у додатку 4, та протягом 1 (одного) робочого дня від дати їх реєстрації разом з примірником Реєстру висновків передаються до підрозділу органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

8. На підставі Висновку у строк не пізніше ніж 3 (три) робочі дні з дня його реєстрації, підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, здійснює повернення Коштів з Рахунку 3719, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідному органу Казначейства.

9. Помилково сплачені суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний Рахунок 3719 органу доходів і зборів перераховуються шляхом оформлення підрозділом органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, розрахункового документа про перерахування Коштів на відповідний Рахунок 3719 органу доходів і зборів за Заявою Платника не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня надходження Висновку.

У разі помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на Рахунок 3719 органу доходів і зборів, в якому Платник не перебуває на обліку, такі Кошти перераховуються шляхом оформлення підрозділом органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, розрахункового документа про перерахування Коштів на відповідний Рахунок 3719 органу доходів і зборів, у якому Платник перебуває на обліку, за заявою Платника не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня надходження Висновку.

10. Орган Казначейства на підставі розрахункових документів органу доходів і зборів перераховує Кошти за рахунок поточних надходжень за день з відповідного Рахунку 3719 органу доходів і зборів на рахунок Платника, зазначений в Заяві (відкритий у банку або органах Казначейства).

Повернення Платникам Коштів здійснюється підрозділом органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку за рахунок поточних надходжень на Рахунок 3719, на який сплачено Кошти, що повертаються.

У разі, якщо дата повернення Платникам Коштів припадає на два останні робочі дні поточного місяця, то таке повернення переноситься на перший робочий день наступного місяця.

У разі неможливості здійснення повернення коштів одноразово на загальну суму, підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

10.1. У разі недостатності або відсутності на Рахунку 3719 поточних надходжень для здійснення повернення Коштів впродовж 3 (трьох) робочих днів, підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, для підкріплення коштами цього Рахунка направляє звернення за формою, визначеною у додатку 5 (далі - Звернення), до органу доходів і зборів вищого рівня у строк не більше ніж 3 (три) робочі дні з дня повернення першого платіжного доручення органом Казначейства без виконання.

Звернення у день надходження реєструються підрозділами, відповідальними за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, в журналі реєстрації звернень про повернення Коштів (далі - Журнал реєстрації) за формою, визначеною у додатку 6 до Порядку.

10.2. Направлення Звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення та здійснення підкріплення Коштами за рахунок надходжень за попередній день.

Про здійснення повернення Коштів за рахунок надходжень за попередній день на всю суму або її частку після направлення Звернення про підкріплення коштами підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку письмово інформує орган доходів і зборів вищого рівня протягом 1 (одного) робочого дня з дня здійснення повернення.

Підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня на підставі Звернення у порядку календарної черговості оформлює розрахункові документи для перерахування необхідної суми коштів з Рахунка 3719 на Рахунок 3719 органу доходів і зборів нижчого рівня.

Зазначені розрахункові документи передаються для виконання відповідному органу Казначейства не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення цих документів.

Орган Казначейства на підставі розрахункових документів органу доходів і зборів перераховує необхідні суми у межах поточних надходжень за день у цілому за відповідним видом надходжень на Рахунок 3719 органу доходів і зборів для здійснення повернення.

10.3. У разі недостатності або відсутності надходжень за попередній день на Рахунку 3719 для здійснення повернення Коштів, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня реєстрації Звернення, підрозділ центрального органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, направляє Звернення до Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за частиною платежу, що надміру або помилково перерахована до відповідного фонду.

До Звернення додаються: копія Висновку, копія розрахункового документа Платника (квитанція, платіжне доручення тощо), яка підтверджує сплату Коштів, та копія Звернення.

Підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів
письмово інформує Казначейство України про направлення цього Звернення протягом 1 (одного) робочого дня з дня його направлення до Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При здійсненні підкріплення Коштів за рахунок надходжень за попередній день на всю суму або її частку після направлення Звернення про підкріплення коштами підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів протягом наступного робочого дня з дня здійснення підкріплення інформує про це Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, до яких було направлено Звернення.

Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування у термін не більше ніж 5 (п'ять) робочих днів з дня отримання Звернення оформлюють розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів на Рахунок 3719 органу доходів і зборів для подальшого повернення Коштів та надають їх до Казначейства України.

У разі ненадання підкріплення коштами протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Звернення, Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування письмово інформують підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів про причини невиконання Звернення.

Невикористана сума наданого підкріплення коштами Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом наступного робочого дня після здійснення операцій з підкріплення повертається відповідним фондам.

11. Кошти, помилково сплачені Платником на Рахунок територіального органу Пенсійного фонду України, відкритий в органі Казначейства, підлягають поверненню з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку та згідно з реєстрами сум неповернутих коштів, отриманих від територіальних органів Пенсійного фонду України органами доходів і зборів відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 04 липня 2013 року N 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", або зараховуються у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску за згодою платника.

 

Начальник Управління
організації обміну та аналізу
інформації Міністерства фінансів
України

С. І. Воробей

 

від ____________ N ____________

__________________________________
(керівнику фіскального органу)
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВА

Прошу перерахувати надміру або помилково сплачені кошти у сумі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (сума цифрами та словами)

з рахунка N ______________________, відкритого
___________________________________________________________________
                                              (найменування, реквізити фіскального органу)
на рахунок N ________________________, відкритий
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування, реквізити фіскального органу (банку)

Причина повернення коштів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток на ____ арк.:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (оригінал або завірена платником копія розрахункового документа (квитанція, платіжне доручення тощо)

Керівник**

________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

 

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Застосовується у разі заповнення юридичною особою.

 

 

Штамп фіскального органу

ВИСНОВОК

_____________________________________________________________
(найменування фіскального органу)

щодо заяви

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування та код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (серія та номер паспорта))*

та на виконання частини тринадцятої статті 9, пункту два, три частини другої статті 11 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" про повернення надміру або помилково сплачених коштів на суму
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (сума цифрами та словами)

При перевірці інтегрованої картки платника _______________________________________________
                                                                                                                                         (найменування платника)

встановлено, що по інтегрованій картці платника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (вид інтегрованої картки платника)

станом на "___" ____________ 20__ року обліковується переплата надміру або помилково сплачених коштів у сумі
_____________________________________________________________________________________

Зазначена сума підлягає:

1. Перерахуванню на поточний рахунок платника N ________________________________________,
відкритий ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування, реквізити банку)

2. Перерахуванню на рахунок 3719 N _____________________________________________________,
відкритий ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування, реквізити фіскального органу)

на погашення зобов'язання (заборгованості) за іншими рахунками.

____________
(посада спеціаліста,
який склав висновок)

____________
(підпис)

____________
(прізвище та ініціали)

Керівник (заступник керівника)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

__________________________
__________________________
(найменування фіскального органу)

 

Реєстр висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску

від "___" ____________ 20__ року N ________

N з/п

Висновок

Платник єдиного внеску

Сума (грн.)

Примітки

номер

дата

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Кількість висновків: _____________ шт.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(підпис, П. І. Б.)

Передав

____________

____________
(дата)

____________
(П. І. Б.)

Отримав

____________

____________
(дата)

____________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Журнал обліку висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску

_______________________________________________________________
(найменування фіскального органу)

N з/п

Висновок

Платник єдиного внеску

Сума (грн)

Реєстр висновків, до якого внесено висновки (N, дата)

Дата передачі Реєстру висновків до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

номер

дата

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

_________________________________
_________________________________
(від кого)

 
 
(кому)

ЗВЕРНЕННЯ

від "___" ____________ 20__ року N ________

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку 3719 для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій необхідних для повернення надміру або помилково сплачених коштів у сумі
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (сума цифрами та словами)

просимо перерахувати зазначену суму з рахунку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування органу)

на рахунок N _______________________________, відкритий у
_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування органу Державної казначейської служби України)

код банку _____________________________, код за ЄДРПОУ ________________________________.

Керівник (заступник керівника)

________________________
(підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

Журнал реєстрації звернень про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску

_______________________________________________________________
(найменування фіскального органу)

N з/п

N та дата звернення

Найменування фіскального органу

Символ рахунка

Сума підкріплення згідно зі зверненням (грн)

N та дата платіжного доручення

Сума (грн) платіжного доручення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 160 утворено Державну фіскальну службу України. Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою, ДФС розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС. Отже, виникла необхідність приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили. До того ж, під час перевірки територіальних органів ДФС щодо ефективності застосування положень діючого акта, виявлено неврегульовані та проблемні питання.

На виконання вимог статей 9, 11 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів" (далі - проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили, що забезпечить реалізацію законних прав платників єдиного внеску, створення дієвого механізму зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску, повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття наказу забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

Неприйняття наказу призведе до неможливості практичної реалізації норм Закону, наслідком чого буде порушення прав платників єдиного внеску.

Альтернативних способів досягнення цілей немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

У процесі підготовки проекту наказу було вивчено та проаналізовано проблемні питання. З метою їх усунення розроблено форму заяви, яка дозволить мінімізувати кількість помилок при заповненні основних реквізитів, що забезпечить повернення коштів в найкоротший термін.

Отже, основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки проект наказу передбачає створення дієвого механізму повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску, зокрема чітке розмежування обов'язків, покладених на структурні підрозділи фіскального органу та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, визначення термінів виконання цих обов'язків, перелік необхідних документів тощо, то у разі затвердження акта очікується досягнення поставленої мети.

Для впровадження та виконання вимог акта фіскальними органами, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування чи суб'єктами господарювання перешкод немає.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення від його виконання.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення відомчих актів у відповідність до актів вищої юридичної сили.
Механізм підкріплення коштами відповідних рахунків фіскального органу, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень для здійснення повернення, надасть змогу попередити появу скарг платників.

Додаткові витрати державного бюджету відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Зменшення витрат матеріальних, часових та людських ресурсів для реалізації права на повернення помилково сплачених коштів єдиного внеску, попередження виникнення недоїмки зі сплати єдиного внеску.
Спрощення розуміння чинного законодавства.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення реалізації соціальних прав застрахованих осіб, визначених Законом

Витрати громадян відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Пунктом 5 проекту наказу встановлено, що наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

При прийнятті регуляторного акта строк чинності не визначається. Чинність регуляторного акта може бути припинено у зв'язку зі змінами у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Визначити розмір надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пов'язаних з дією регуляторного акта, неможливо.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, які беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта високий. З метою забезпечення громадського обговорення проект наказу оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС та Урядовому порталі "Громадянське суспільство і влада".

Результативність регуляторного акта характеризуватиметься забезпеченням дотримання законодавства при зарахуванні у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, сум помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта буде внесено відповідні зміни.

____________

Опрос