Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования с Мининфраструктуры назначения на должности и освобождения от должностей руководителей предприятий городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про міський електричний транспорт" та з метою упорядкування механізму погодження кандидатур для прийняття на роботу і звільнення із займаної посади керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Пивоварський

 

ПОРЯДОК
погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає процедуру погодження з Мінінфраструктури кандидатур для прийняття на роботу і звільнення із займаної посади керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) (далі - керівник підприємства).

II. Порядок погодження кандидатури на посаду керівника підприємства

2.1. Подання щодо погодження з Мінінфраструктури кандидатури претендента на посаду керівника підприємства вноситься міським головою на підставі заяви кандидата.

2.2. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку він претендує, рівень фахової та професійної підготовки, стаж роботи за фахом.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та документів про освіту. Претенденти можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), а також пропозиції щодо покращення роботи підприємства та його подальшого розвитку.

2.3. Структурні підрозділи Мінінфраструктури, до повноважень яких належать питання роботи з персоналом та питання міського електричного транспорту (далі - структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури), попередньо розглядають документи, що надійшли на погодження, та запрошують претендента на співбесіду.

Співбесіду проводять керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури та заступник Міністра, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту відповідно до розподілу обов'язків.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань кандидата щодо положень нормативно-правових актів у сфері міського електротранспорту, встановлення відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, вивчення його професійного рівня та ділових якостей, а також його бачення шляхів покращення роботи та розвитку підприємства тощо.

Пропозиції з урахуванням розгляду матеріалів щодо результатів співбесіди заносяться до Картки погодження кандидатури на посаду керівника підприємства міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), форму якої наведено у додатку, та подаються на розгляд Міністра або уповноваженої ним особи.

2.4. На підставі прийнятого Міністром або уповноваженою ним особою рішення структурний підрозділ Мінінфраструктури, до повноважень якого належать питання роботи з персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо погодження чи непогодження запропонованої кандидатури на посаду керівника підприємства за підписом Міністра або уповноваженої ним особи.

Загальний строк розгляду документів, що надійшли на погодження до Мінінфраструктури, не може перевищувати 15 робочих днів з дня їх отримання.

Копія відповідного рішення про призначення керівника підприємства на посаду надсилається до Мінінфраструктури протягом п'яти робочих днів після його видання.

III. Порядок погодження звільнення з посади керівника підприємства

3.1. Подання щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства вноситься до Мінінфраструктури міським головою.

3.2. У поданні обґрунтовуються підстави припинення трудових відносин з особою. До подання додаються, у разі їх наявності: заява керівника підприємства, який звільняється за власною ініціативою, медична довідка (у випадку звільнення за станом здоров'я), інші документи, які необхідні для прийняття рішення про звільнення з відповідних підстав.

3.3. Структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури опрацьовують документи, що надійшли на погодження, в разі потреби з'ясовують додаткові обставини, пов'язані зі звільненням, та готують пропозиції, які подаються на розгляд Міністра або уповноваженої ним особи.

3.4. На підставі прийнятого Міністром або уповноваженою ним особою рішення структурний підрозділ апарату Мінінфраструктури, до повноважень якого належать питання роботи з персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо погодження чи непогодження звільнення з посади керівника підприємства за підписом Міністра або уповноваженої ним особи.

Загальний строк розгляду документів, що надійшли на погодження звільнення з посади керівника підприємства, не може перевищувати 15 робочих днів з дня їх отримання.

Копія відповідного рішення про звільнення керівника надсилається до Мінінфраструктури протягом п'яти робочих днів після його видання.

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень

Р. В. Хміль

 

КАРТКА
погодження кандидатури на посаду керівника підприємства міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Громадянство _________________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом __________________________________________________________________

Підприємство міського електричного транспорту, на посаду керівника якого здійснюється погодження кандидатури _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року) _______________________
_____________________________________________________________________________________

Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання роботи з персоналом __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання міського електричного транспорту _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пропозиції заступника Міністра, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту відповідно до розподілу обов'язків _____________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос