Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию арендного жилья (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку орендного житла

Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) такі зміни:

доповнити статтю 142 пунктами 142.4 та 142.5 такого змісту:

"142.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, яким на праві власності належать орендні будинки, в межах коштів, отриманих за договорами найму (оренди) орендного житла, як плата за користування житлом, на строк п'ять років від дати прийняття орендного будинку в експлуатацію.

Зазначені підприємства та організації мають право застосовувати цю пільгу за умови включення орендного будинку, що належить їм на праві власності, до реєстру орендного житла відповідно до Закону України "Про орендне житло".

142.5 Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій - управителів орендних будинків, в межах коштів, отриманих за договорами про надання послуг з управління орендним будинком, як плата за управління, на строк п'ять років від дати прийняття орендного будинку в експлуатацію.

Зазначені фізичні та юридичні особи мають право застосовувати цю пільгу за умови включення орендного будинку, щодо якого надаються послуги з управління орендним будинком, до реєстру орендного житла відповідно до Закону України "Про орендне житло".

2. Доповнити пункт 165.1 статті 165 підпунктом 165.1.54 такого змісту:

"165.1.54. суми коштів отримані платником податку, якому на праві власності належить орендний будинок, в межах коштів, отриманих за договорами найму (оренди) орендного житла, як плата за користування житлом, на строк п'ять років від дати прийняття орендного будинку в експлуатацію.".

3. Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) орендні будинки.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, але не раніше дати набрання чинності Законом України "Про орендне житло", та діє до 1 січня 2023 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку орендного житла"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення питань оренди житла" підготовлено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою сприяння розвитку орендного житла.

Проект розроблено спільно з проектом Закону України "Про орендне житло", яким передбачається врегулювати питання будівництва орендного житла, його обліку та використання.

Як свідчить загальносвітовий досвід, дієвим шляхом розв'язання проблеми забезпечення громадян достатньою кількістю житла є формування цивілізованого ринку орендного житла.

В Україні ж ринок такого житла взагалі відсутній. Обмежені фінансові можливості держави та населення унеможливлюють забезпечення необхідних обсягів житлового будівництва та придбання житла у власність.

Розвиток та формування приватного фонду орендного житла, у свою чергу, передбачає створення державою сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво орендного житла, шляхом установлення пільгового режиму під час будівництва та експлуатації такого житла.

Ураховуючи викладене, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект Закону "Про внесення змін внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку орендного житла" (далі - законопроект).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою законопроекту є створення державою сприятливих податкових умов для залучення інвестицій у будівництво орендного житла.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

У якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі не прийняття даного регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми, що жодним способом не забезпечить їхнє вирішення.

Таким чином, пропозиція щодо збереження чинного регулювання зазначеного питання є такою, що реально не дозволяє вирішити питання із створення сприятливих умов для формування ринку орендного житла.

Тому, єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття даного регуляторного акта.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Досягнення мети, визначеної у другому розділі аналізу регуляторного впливу, планується здійснити шляхом прийняття Закону України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторних актів

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути: економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність.

Позитивно на дію цього регуляторного акта впливає те, що акт викладений прозоро та чітко. Проект акта розроблено у відповідності до діючого законодавства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Дозволить фізичним та юридичним особам, органам місцевого самоврядування користуватися пільгами при будівництві орендного житла

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту Закону сприятиме створенню сприятливих умов для будівництва та формування ринку орендного житла в Україні.

Опис прогнозованих вигід та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення обсягу ринку орендного житла

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Створення пільгового режиму оподаткування доходів, отриманих від здачі у найм (оренду) приміщень в орендних будинках.

Не передбачено

Інтереси громадян

Створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу взяти в оренду житло.

Не передбачено

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прогнозні показники такі:

дія акта буде поширюватися на юридичних та фізичних осіб;

розмір коштів і час, що витрачатимуться юридичними та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта не прогнозується;

кількість фізичних та юридичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта - не прогнозується;

рівень надходжень коштів до державного та місцевого бюджетів, пов'язаних із дією акта, - не визначено;

рівень інформованості юридичних та фізичних осіб з основних положень акта - високий.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу стану податкової звітності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть вирішені в установленому порядку.

 

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Р. Р. Абрамовський

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос