Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок компенсации работодателям расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N _______

м. Київ

Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 39, ст. 1364; 2014 р., N 75, ст. 2127), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. В абзаці другому підпункту 6 пункту 3 слово "дітей" замінити словами "дитину (дітей)".

2. Абзаци другий - п'ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

У зв'язку із прийняттям законів України від 17 червня 2015 р. N 534-VIII "Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам, які їх замінюють, які мають на утриманні дитину віком до шести років" (далі - Закон N 534) та від 28 грудня 2014 р. N 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (далі - Закон N 77) виникла необхідність у приведенні Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 347, у відповідність до чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання у проекті акта є забезпечення належних взаємовідносин (в частині регулювання механізму надання компенсації єдиного соціального внеску) між органами державної служби зайнятості; роботодавцями, які працевлаштовують за направленням державної служби зайнятості осіб, визначених статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення" та претендують на отримання відповідної компенсації єдиного соціального внеску; працівниками, визначеними абзацом другим пункту 1 частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину віком до шести років) та/або працівниками, розмір заробітної плати яких менший за мінімальний та які належать до будь-якої з категорій, передбачених статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення".

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не вирішує існуючої проблеми

Збереження чинного регулювання не враховує змін до законодавства, внесених законами N 534 та N 77.

Обраний спосіб

Є єдиним способом вирішення проблеми, оскільки забезпечує практичну реалізацію норм законів N 534 та N 77.

Забезпечує досягнення мети державного регулювання, приводить механізм надання компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску у відповідність до чинного законодавства.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект акта забезпечує практичну реалізацію норми Закону N 534 щодо поширення права на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на одного з батьків або особу, яка їх замінює і має на утриманні дитину віком до шести років (раніше - двох і більше дітей), та, відповідно, передбачає механізм отримання компенсації роботодавцем витрат в розмірі єдиного соціального внеску за працевлаштування цієї категорії працівників за направленням державної служби зайнятості.

Крім цього, Законом N 77 частину п'яту статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску" було доповнено нормою, відповідно до якої у разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Для забезпечення реалізації зазначеної норми законодавства проект акта встановлює чіткий механізм визначення розміру компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску за працівника, розмір заробітної плати якого менший за мінімальний (для усіх категорій працівників, передбачених статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення").

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запропоновані проектом акта положення дозволять забезпечити досягнення цілей, оскільки проект акта безпосередньо визначає механізм компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску за працівників, визначених абзацом другим пункту 1 частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину віком до шести років) та/або працівників, розмір заробітної плати яких менший за мінімальний.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акта у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

Державний нагляд за додержанням вимог цього акта здійснюватиметься Мінсоцполітики.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Видатки Державного бюджету відсутні. (Довідково: видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2015 рік за статтею "компенсація єдиного внеску роботодавцям" становлять 94320,2 тис. грн. (відповідно до бюджету Фонду на 2015 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. N 226).

Впорядкування механізму надання компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування на нові робочі місця осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; визначення чіткого розміру компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску за працівника, розмір заробітної плати якого менший за мінімальний.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Збільшення можливостей отримання компенсації єдиного внеску роботодавцями, що працевлаштовують осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні.

Розширення можливостей отримати роботу для осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

7. Термін дії акта

Термін дії проекту акта пропонується не обмежувати у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Впровадження проекту акта не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і фондів соціального страхування.

Рівень поінформованості середній, проект акта оприлюднено на офіційному сайті Мінсоцполітики www.mlsp.gov.ua.

Виконання вимог проекту акта не потребуватиме додаткових витрат коштів та часу суб'єктами господарювання.

Дія проекту акта поширюється на органи державної служби зайнятості, роботодавців, безробітних з категорій осіб, визначених статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення".

Для оцінки результативності впливу проекту акта проводиться базове, повторне та періодичне відстеження.

Показниками результативності проекту акта є чисельність працівників з числа осіб, визначених статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення", за працевлаштування яких роботодавцю виплачується компенсація єдиного соціального внеску.

9. Заходи, за якими буде проводитись відстеження регуляторного впливу

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту постанови.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом з метою оцінки ступеня досягнення ним визначених цілей на підставі інформації органів державної служби зайнятості щодо результатів стимулювання роботодавців, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством соціальної політики України.

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

В. Ярошенко

Опрос