Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка избрания/изменения врача первичной медицинской помощи и форм первичной учетной документации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги та форм первинної облікової документації

На виконання частини четвертої статті 351 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", абзаців двадцять третього, дев'яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги, що додається.

2) форму первинної облікової документації N 025-8-1/о "Журнал обліку осіб, які обслуговуються у лікаря первинної медичної допомоги" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються;

3) форму первинної облікової документації N 025-11/о "Талон про відкріплення пацієнта від лікаря первинної медичної допомоги" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04 листопада 2011 року N 756 "Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1477/20215 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 112).

4. Медичному департаменту (Черняк С. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити механізм обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги, впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

 

ПОРЯДОК
обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги

I. Загальні положення

1. Порядок обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги (далі - Порядок) розроблено на виконання частини четвертої статті 351 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Порядок визначає механізм забезпечення права громадян вільно обирати/змінювати лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - лікар ПМД): лікаря загальної практики - сімейного лікаря (далі - лікар ЗПСЛ), а до 31 грудня 2019 року - лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД); лікаря ЗПСЛ, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець та перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах.

2. Вільне обрання/зміну лікаря ПМД може здійснювати самостійно кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років.

Обрання/зміна лікаря ПМД для осіб, які не досягли 14 років, або осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, здійснюється їх законними представниками.

3. Кожний громадянин має право обирати ЦПМСД, якщо останній має можливість забезпечити йому надання медичної допомоги в амбулаторії/структурному підрозділі амбулаторії і вдома.

4. Кожен громадянин має право обирати лікаря ПМД, якщо той може запропонувати йому свої послуги.

II. Механізм реалізації вільного обрання/зміни лікаря ПМД

1. Право обрання/зміни лікаря реалізують ЦПМСД, а також лікарі ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах.

2. ЦПМСД забезпечують вільний доступ громадян до інформації про лікарів ПМД, необхідної для прийняття рішення щодо обрання/зміни лікаря ПМД.

Інформація повинна містити такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові лікаря;

спеціальність (спеціальності);

стаж роботи;

кваліфікаційна категорія;

вчене звання;

адреса здійснення амбулаторного прийому, номер телефону;

графік роботи.

3. Обрання/зміна лікаря ПМД здійснюється громадянами 1 раз на рік за бажанням і не є обов'язковим.

У разі коли громадянин не бажає обирати лікаря, його обслуговують відповідно до реєстрації місця проживання/перебування.

4. Для обрання/зміни лікаря ПМД особа має звернутись до лікаря ПМД для подання Заяви згідно з Додатком до Порядку, затвердженого цим наказом.

У разі зміни постійного місця проживання особа може реалізувати право на вільне обрання/зміну лікаря ПМД за новим місцем проживання на підставі подання форми первинної облікової документації N 025-11/о "Талон про відкріплення особи від лікаря первинної медичної допомоги", затвердженої цим наказом.

5. Для процедури обрання/зміни лікаря ПМД подання Заяви щороку встановлюється реєстраційний період протягом 45 днів з 01 вересня до 15 жовтня.

Подання Заяви в інший час допускається у таких випадках:

зміна постійного місця проживання/перебування особи;

звільнення лікаря ПМД або припинення цивільно-правових відносин між ЦПМСД та лікарем ЗПСЛ, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець;

укомплектування структурних підрозділів ЦПМСД новими лікарями ПМД.

6. Особи, які не подавали Заяву, оформляються на обслуговування до лікаря ПМД відповідно до реєстрації місця постійного проживання/перебування.

7. Поособовий облік осіб, які обслуговуються у лікаря ПМД, здійснюється шляхом заповнення форми первинної медичної документації N 025-8-1/о "Журнал обліку осіб, які обслуговуються у лікаря первинної медичної допомоги", затвердженої цим наказом (далі - Журнал).

8. Лікар ПМД може, крім випадків невідкладної та екстреної медичної допомоги, відмовитися від подальшого обслуговування особи без її згоди, якщо остання не виконує приписів лікаря ПМД або систематично порушує правила внутрішнього розпорядку ЗОЗ.

Лікар ПМД може відмовитися від прикріплення особи, якщо реєстрація місця проживання/перебування останньої не збігається територіально з дільницею обслуговування лікаря ПМД, а чисельність прикріпленого до цього лікаря населення перевищує норму навантаження.

Особа, якій лікар ПМД відмовив у прикріпленні, може бути прикріплена за письмовим рішенням керівника ЦПМСД до іншого лікаря ПМД.

Лікар ПМД, до якого з таким рішенням направлено особу, зобов'язаний забезпечити прикріплення останньої, внесення відповідного запису до Журналу.

Особа, якій відмовили у прикріпленні усі лікарі ПМД, до яких вона зверталася, обслуговується відповідно до реєстрації місця проживання/перебування.

9. У разі звільнення лікаря ПМД або припинення цивільно-правових відносин між ЦПМСД і лікарем ЗПСЛ, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, ЦПМСД негайно інформує осіб, прикріплених до цього лікаря, та забезпечує їх подальше прикріплення, враховуючи право на вільне обрання/зміну лікаря ПМД.

10. Облік осіб, які прикріплені до окремих лікарів ПМД, амбулаторій та ЦПМСД, здійснюється згідно з журналами.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

ЗАЯВА
про вибір лікаря первинної медичної допомоги

Я, ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________
(дата народження)
______________________________________________________________________________________________________
(паспорт/свідоцтво про народження, серія та номер, місце проживання)
_________________________________________________________________________________________

прошу прикріпити мене (мою дитину)

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

на обслуговування до лікаря

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря

амбулаторії _______________________________________________________________________________
найменування амбулаторії

ЦПМСД _________________________________________________________________________________
                                                              найменування центру первинної медичної (медико-санітарної допомоги)

___ ____________ 20__ р. _______________ ______________________________
                                              (дата, прізвище, ім'я, по батькові, підпис заявника)

___ ____________ 20__ р. _______________ ______________________________
                                              (дата, прізвище, ім'я, по батькові, підпис заявника)

М. П.

Зворотний бік

Інформаційний листок для пацієнта

1. Пацієнти повинні отримати повну інформацію про механізм реалізації права вибору лікаря первинної медичної допомоги (далі - лікар ПМД).

Лікар ПМД докладно інформує пацієнта щодо всіх аспектів вибору лікаря ПМД.

2. Ніхто не може примушувати пацієнта обирати того чи іншого лікаря, амбулаторію, центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД). Обрання лікаря ПМД здійснюється пацієнтом свідомо та самостійно.

3. Усна або письмова інформація про вибір лікаря, надана пацієнтам, не повинна містити в собі висловлювань, що змушують пацієнта відмовитись від своїх прав або свідчать про недобросовісну конкуренцію чи неетичну поведінку медичних працівників.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

    

N
з/п

Номер форми 025/о або 112/о

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження (число, місяць, рік)

Місце реєстрації проживання/
перебування

Соціальна категорія

Група ризику

Диспансеризація (з якого року та у якого спеціаліста), код захворювання згідно з МКХ-10*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду.

Відмітка про проведення щеплень згідно з календарем (так, ні)

Флюорографія (дата проведення та результат: норма, патологія)

Онкологічний профілактичний огляд (дата проведення)

Прикріплення до лікаря ПМД (число, місяць, рік)

Відкріплення від лікаря ПМД (число, місяць, рік), причина

Особливі примітки

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-8-1/о "Журнал обліку осіб, які обслуговуються у лікаря первинної медичної допомоги"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 025-8-1/о "Журнал обліку осіб, які обслуговуються у лікаря первинної медичної допомоги" (далі - форма N 025-8-1/о).

2. Форма 025-8-1/о заповнюється молодшими медичними працівниками з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, для лікарів первинної медичної допомоги (далі - ПМД): лікарів загальної практики - сімейних лікарів (далі - лікарі ЗПСЛ), лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), лікарів ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах.

3. На титульній сторінці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові лікаря ПМД та дати (число, місяць, рік) початку і закінчення ведення форми N 025-8-1/о.

4. У графі 1 вказується порядковий номер запису у формі N 025-8-1/о.

5. У графі 2 зазначається номер форми первинної облікової документації 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, або форми первинної облікової документації N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736.

6. У графах 3, 4 записуються прізвище, ім'я, по батькові та дата народження (число, місяць, рік) особи, прикріпленої до лікаря ПМД (далі - особа).

7. У графі 5 зазначається місце реєстрації проживання/перебування особи згідно з паспортними даними; у разі коли записується інформація про дитину, вказується місце реєстрації проживання/перебування її батьків або інших законних представників.

8. Графа 6 містить дані щодо соціальної категорії особи (учасник АТО, інвалід війни, учасник війни, учасник бойових дій, інвалід, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дитина-сирота тощо).

9. У графі 7 зазначаються фактори ризику щодо здоров'я особи: шкідливі звички (алкоголізм, тютюнокуріння, наркоманія) та умови праці, ожиріння, наявність серед близьких родичів хворих на спадкові захворювання, психічні розлади, туберкульоз, онкологічні захворювання тощо.

10. Графа 8 містить інформацію про диспансеризацію: вказуються рік взяття на облік та спеціальність лікаря, проставляються коди захворювань, з якими особа перебуває на диспансерному обліку, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду.

11. У графах 9 - 13 проставляються відмітки (так, ні) про проведення щеплень згідно із календарем за 5 років.

12. У графах 14 - 18 відмічаються дані флюорографічних обстежень: дата (число, місяць, рік) проведення та результат: норма, патологія за 5 років.

13. У графах 19 - 23 зазначаються дати (число, місяць, рік) проведених онкологічних профілактичних оглядів за 5 років.

14. У графі 24 вказується дата (число, місяць, рік) прикріплення особи до лікаря ПМД, яка відповідає даті, зазначеній у заяві особи про вибір лікаря.

15. У графі 25 записується дата (число, місяць, рік) відкріплення особи від лікаря ПМД та причина відкріплення (зміна місця проживання/перебування, бажання пацієнта обрати іншого лікаря, смерть тощо).

16. Графа 26 використовується для зазначення необхідної інформації, яка не відображається в основних графах форми.

17. У разі ведення форми N 025-8-1/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

18. Строк зберігання форми N 025-8-1/о - 5 років.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

    

ТАЛОН
про відкріплення пацієнта від лікаря первинної медичної допомоги

Інформація про особу, яка відкріплюється

1. Прізвище ____________________________________________________________________________

2. Ім'я  ________________________________________________________________________________

3. По батькові__________________________________________________________________________

4. Дата народження _____________________________________________________________________

5. Найменування закладу охорони здоров'я, що видає Талон, та П. І. Б. лікаря ПМД ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Підпис особи, що відкріплюється __________________________________________________________

Дата заповнення (число, місяць, рік) _______________________________________________________

Завідувач амбулаторії ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                             (П. І. Б.)                                              (підпис)                                                    М. П.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-11/о "Талон про відкріплення пацієнта від лікаря первинної медичної допомоги"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 025-11/о "Талон про відкріплення пацієнта від лікаря первинної медичної допомоги" (далі - форма N 025-11/о).

2. Форма N 025-11/о заповнюється у 2 примірниках лікарем первинної медичної допомоги: лікарем загальної практики - сімейним лікарем, лікарем-терапевтом/педіатром дільничним (далі - лікар ПМД) або іншим медичним працівником у присутності лікаря ПМД разом з пацієнтом, що бажає змінити лікаря шляхом прикріплення до іншого лікаря.

3. Дані про пацієнта вносяться до форми N 025-11/о відповідно до паспортних даних пацієнта та згідно з інформацією, наданою пацієнтом: прізвище (рядок 1), ім'я (рядок 2), по батькові (рядок 3), дата народження (рядок 4).

4. У рядок 5 "Найменування закладу охорони здоров'я, що видає форму N 025-11/о, та П. І. Б. лікаря ПМД" вносяться повне найменування закладу охорони здоров'я - центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД) та амбулаторії (далі - заклад), де пацієнт отримував первинну медичну допомогу, та П. І. Б. лікаря.

5. Форма N 025-11/о підписується особою, що відкріплюється, і на ньому проставляється дата заповнення (число, місяць, рік).

6. Форма N 025-11/о підписується завідувачем амбулаторії або іншою уповноваженою особою та завіряється печаткою ЦПМСД/амбулаторії.

7. Один примірник форми N 025-11/о надається пацієнту, другий примірник залишається у закладі.

8. Інформація, що міститься у формі N 025-11/о, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у формі N 025-11/о, несуть: лікар, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, завідувач амбулаторії та інші працівники ЦПМСД, на яких покладено обов'язки щодо обліку пацієнтів у межах ЦПМСД.

9. У разі ведення форми N 025-11/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

10. Термін зберігання форми N 025-11/о - 5 років. Форма зберігається та знищується у встановленому законодавством порядку.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги та форм первинної облікової документації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження порядку обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги та форм первинної облікової документації" розроблено на виконання частини четвертої статті 351 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", абзаців двадцять третього, дев'яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267.

Належна організація первинної медичної допомоги населенню, забезпечення права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров'я та лікаря є однією із ланок реформування системи охорони здоров'я України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою:

забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги;

реалізації державної політики у сфері прав пацієнтів;

приведення у відповідність до законодавства положень, що регламентують надання первинної медичної допомоги населенню.

Шляхи досягнення - прийняття зазначеного акта.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту акта є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект акта не потребує погодження з іншими центральними органами виконавчої влади, підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект акта не містить норм, що регулюють господарські або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, і норм, що регулюють інші суспільні відносини.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров'я, вдосконаленню медичного забезпечення населення первинною медичною допомогою, забезпеченню прав пацієнта.

 

Міністр охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Опрос