Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 г. N 687 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                     2015 р. N

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687

1. У назві та пункті 1 постанови:

слова "експертного обстеження" замінити словами "технічного обстеження";

слова "(технічного діагностування)" замінити словом "(діагностування)".

2. У Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687:

абзаци шостий та чотирнадцятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

в абзацах четвертому та п'ятому пункту 4 слова "експертної або уповноваженої" виключити;

в абзаці першому пункту 5:

слова "експертної та уповноваженої" виключити;

слова "не беруть учать" замінити словами "беруть участь";

у пункті 10 слова "(крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру)" виключити;

у пункті 11:

слова "а про проведення" замінити словами "а також про проведення";

слова "уповноважену організацію" виключити;

у пункті 19 слова "або уповноважена" виключити;

у пункті 40 слова "за погодженням з Держнаглядохоронпраці в установленому ним порядку" виключити;

викласти розділ "Облік даних про технічний стан устатковання" в такій редакції:

"Облік даних про технічний стан устатковання

41. Спеціалізовані організації до 5 числа місяця, що настає за звітним, надсилають до Держпраці повідомлення про результати технічного огляду та технічного обстеження устатковання за формою, встановленою Держпраці.

42. Держпраці узагальнює інформацію щодо впливу технічного стану устатковання на рівень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві чи аварій на об'єктах підвищеної небезпеки і оприлюднює її разом з відомостями про спеціалізовані організації на власному веб-сайті та в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства.";

у Порядку:

слова "експертне обстеження" в усіх відмінках замінити словами "технічне обстеження" у відповідному відмінку;

слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держпраці";

слова "уповноважена організація" та "експертна організація" в усіх відмінках замінити словами "спеціалізована організація" у відповідному відмінку;

слова "висновок експертизи" в усіх відмінках замінити словом "висновок" у відповідному відмінку.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у відповідності до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (із змінами), статті 21 Закону України "Про охорону праці" (із змінами) та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107.

Внесення змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, спростить процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки та прибере ознаки монополізму та корупції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687" (далі - проект постанови) розроблено з метою забезпечення спрощення та здешевлення процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки, а також залучення до цієї роботи суб'єктів господарювання, які мають дозвіл Держпраці на проведення огляду та випробування устатковання підвищеної небезпеки та беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього устатковання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закону України "Про охорону праці";

- Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 96 "Про затвердження Положення про державну службу України з питань праці";

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки";

- наказ Міненерговугілля від 21 листопада 2014 р. N 823 "Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів";

- ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 13 червня 2003 р. N 296;

- ГКД 34.20.661-2003 "Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електричних станцій та мереж", затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 14 травня 2003 р. N 228;

- Методичні рекомендації з оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750 кВ, затверджені наказом Міненерговугілля України від 28 жовтня 2014 р. N 761 (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Антимонопольним Комітетом України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг та Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань праці, Державною інспекцією України з питань праці.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови передбачає вилучення правил і процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (http://mpe.kmu.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціальної сфери, у зв'язку з цим не потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Метою прийняття акта є врегулювання питань, пов'язаних з взаєминами між роботодавцями та суб'єктами господарювання, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення огляду та випробування устатковання підвищеної небезпеки, з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Проект постанови розроблено відповідно до принципів державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить спростити та здешевити процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки, а також залучить до цієї роботи суб'єктів господарювання, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення огляду та випробування устатковання підвищеної небезпеки та беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього устатковання.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у відповідності до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (із змінами), статті 21 Закону України "Про охорону праці" (із змінами) та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107.

Впровадження змін до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, спростить процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки та прибере ознаки монополізму та корупції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687" (далі - проект постанови) є забезпечення спрощення та здешевлення процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки, а також залучення до цієї роботи суб'єктів господарювання, які мають дозвіл Держпраці на проведення огляду та випробування устатковання підвищеної небезпеки та беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього устатковання.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Не забезпечує належне регулювання в галузі

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

• Відповідає вимогам чинного законодавства України.
• Відповідає принципам державної регуляторної політики.

4. Механізм впровадження заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Основним механізмом для розв'язання проблеми є врегулювання питань, пов'язаних із залученням всіх суб'єктів господарювання, які проводять на підставі відповідного дозволу Держпраці огляд, випробування та/або технічне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, та прибере ознаки монополізму та корупції.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання: регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики та основних принципів державного нагляду (контролю) та відповідає вимогам чинного законодавства.

Ефективність способів досягнення цілей: запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання шляхом удосконалення процедури залучення всіх суб'єктів господарювання, які проводять на підставі відповідного дозволу Держпраці огляд, випробування та/або технічне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається.

Прийняття та оприлюднення проекту акта у встановленому порядку забезпечить доведення до відома всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або технічне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устатковання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження проекту акта має достатні можливості для врегулювання взаємин між роботодавцями та суб'єктами господарювання, які мають дозвіл Держпраці на проведення огляду та випробування устатковання підвищеної небезпеки, з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить спростити та здешевити процедуру проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки, залучити до цієї роботи суб'єктів господарювання, які мають відповідний дозвіл Держпраці, а також, що важливо - прибрати ознаки монополізму та корупції зі сторони Держпраці.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Відсутність монополізму та корупції.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Спрощення та здешевлення процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки.

Не передбачено

7. Обґрунтування строків чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є спрощення та здешевлення процедури проведення оглядів, випробувань та технічних діагностувань основного устатковання підвищеної небезпеки, а також залучення до цієї роботи суб'єктів господарювання, які мають відповідний дозвіл Держпраці.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - передбачається направлення до бюджету надходжень. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: на всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або технічне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устатковання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог проекту постанови: виконання вимог проекту акта пов'язано з витрачанням коштів і часу фізичних осіб та суб'єктів господарювання на підставі укладених відповідних договорів на проведення спеціалізованими організаціями робіт з технічного огляду та/або технічного обстеження машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля (www.mpe.kmu.gov.ua). Після прийняття Закону України його буде розміщено в системі "ЛІГА: ЗАКОН".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься досягнення результативності

Відстеження результативності акта здійснюватиметься Міністерством соціальної політики України.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності даного акта здійснюватиметься у відповідності до чинного законодавства враховуючи показники.

Джерелом інформації для моніторингу впровадження запропонованих рішень є звітні дані спеціалізованих організацій до Держпраці про результати технічного огляду та технічного обстеження устатковання, які Держпраці оприлюднює разом з відомостями про спеціалізовані організації на власному веб-сайті та в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства.

 

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

О. Светелік

Опрос