Идет загрузка документа (192 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения прозрачности в добывающих отраслях (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ______

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях

Відповідно до Закону України від 16 червня 2105 р. N 521-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, що додається.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за підготовку Звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним установам забезпечити виконання затвердженого цією постановою Порядку.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості щорічно до 10 жовтня інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання Порядку.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях

1. Цей Порядок визначає процедуру збору та поширення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, у тому числі контекстної інформації (загального огляду) по видобувних галузях, необхідної для підготовки Звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - Звіт ІПВГ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

багатостороння група з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (БГЗО) - група, що створюється за участі представників центральних органів виконавчої влади, компаній, громадських організацій, склад якої затверджується наказом Міненерговугілля і яка здійснює контроль за процесом звітності відповідно до вимог ІПВГ, затверджує Технічне завдання для незалежного Адміністратора, схвалює його призначення;

звіт ІПВГ - форма звіту, що готується незалежним Адміністратором за результатом проведення аналізу та звірки наданих даних видобувними компаніями з одного боку, та органами виконавчої влади з іншого на трьох мовах (українською, російською та англійською) та узгоджується з БГЗО на всіх етапах його підготовки відповідно до Технічного завдання;

звітний період - календарний рік (роки), за який готується Звіт ІПВГ;

ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) - це незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 48 країнах світу;

незалежний Адміністратор - суб'єкт господарювання, уповноважений підготувати Звіт ІПВГ, який обирається Міненерговугілля на конкурсній основі і схвалюється БГЗО;

платежі - загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, здійснені надрокористувачами або іншими суб'єктами господарювання протягом звітного періоду на користь держави (безпосередньо в бюджети різних рівнів, або опосередковано - державним підприємствам), які можуть бути в грошовій або негрошовій/натуральній формі;

поріг суттєвості - граничне значення платежів, що встановлює БГЗО, і відповідно до якого визначається перелік суб'єктів господарювання, що надають інформацію до Звіту ІПВГ;

річний звіт про сплату податків та інших платежів для підприємств, що відносяться до добувної галузі - звіт про платежі видобувних компаній до бюджетів різних рівнів та Пенсійного фонду України, що заповнюється суб'єктами господарювання та подається до Міненерговугілля;

технічне завдання для незалежного Адміністратора - завдання стосовно підготовки Звіту ІПВГ, зокрема визначення обсягу інформації, етапів підготовки звіту, узгодження проміжних результатів та обов'язки Адміністратора на кожному етапі та є невід'ємною частиною договору з підготовки звіту ІПВГ.

3. У 2015 році Звіт ІПВГ охоплює нафтогазову галузь (видобуток нафти і газу та транспортування нафти та газу), готується за 2013 рік, і має бути опублікований у жовтні 2015 року. Починаючи з 2016 року Звіт ІПВГ охоплює нафтогазову, вугільну та залізорудну галузі і складається за 2014 рік, і т. д. В разі можливості звіт ІПВГ складається за рік, що передує року звітування.

4. До звіту ІПВГ вносяться дані по всім фактично сплаченим та/або отриманим в негрошовій/натуральній формі платежам за звітний період, сума по яким перевищує поріг суттєвості. Розмір платежів в натуральній формі обчислюється відповідно до правил бухгалтерського обліку. Суб'єкти господарювання подають дані про платежі до 1 липня щороку (у 2015 році у зв'язку із першим впровадженням звітності такий термін встановлюється до 30 вересня 2015 року).

5. Міненерговугілля спільно з БГЗО щорічно до 1 березня визначає видобувні галузі та перелік суб'єктів господарювання, що будуть надавати дані до звіту ІПВГ.

6. Суб'єкти господарювання подають до Міненерговугілля до 1 липня (у 2015 році до 30 вересня) опитувальний лист для компаній, за формою згідно з додатком 1, річний звіт про сплату податків та інших платежів для підприємств, що відносяться до добувної галузі, за формою згідно з додатком 2.

Дані суб'єктів господарювання, що подаються до звіту ІПВГ, повинні бути достовірними і підтвердженими підписом керівника суб'єкта господарювання та завірені печаткою організації (в разі її наявності).

7. Центральні органи виконавчої влади, державні установи подають до Міненерговугілля щороку до 1 липня (у 2015 році до 17 вересня) анкету інформації до звіту ІПВГ, за формою згідно з додатком 3.

Мінфін і ДФС щороку до 1 липня (у 2015 році до 17 вересня) надають Міненерговугілля інформацію окремо по кожному з платежів та по кожному суб'єкту господарювання щодо фактичних надходжень платежів, що визначені у річному звіті про сплату податків та інших платежів для підприємств, що відносяться до видобувної галузі (додаток 2) та відповідно до переліку суб'єктів господарювання, який щорічно визначає Міненерговугілля спільно з БГЗО.

ДФС щорічно до 1 липня публікує на своєму офіційному сайті інформацію щодо сплати податків суб'єктами господарювання видобувної галузі за звітний період.

8. Міненерговугілля щорічно до 1 травня на конкурсній основі обирає незалежного Адміністратора та укладає з ним договір про надання послуг з підготовки чергового звіту ІПВГ.

9. Незалежний Адміністратор проводить аналіз та співставлення даних отриманих для Звіту ІПВГ у терміни, що визначені технічним завданням.

10. У випадку розбіжностей сум платежів, отриманих від центральних органів виконавчої влади та сум платежів, отриманих від суб'єктів господарювання незалежний Адміністратор має право звернутися за поясненнями та уточненням даних до суб'єкта господарювання, в тому числі щодо надання первинних документів на підтвердження суми платежів. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати незалежному Адміністратору копії первинних документів (наприклад платіжних доручень, затверджених банком), що підтверджують платежі та/або здійснення погашення зобов'язання в негрошовій/натуральній формі у десятиденний термін з моменту отримання запиту від незалежного Адміністратора.

11. Міненерговугілля щорічно до кінця жовтня узгоджує звіт ІПВГ з БГЗО та публікує його на своєму офіційному сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Міненерговугілля спільно з БГЗО організовує роботу щодо його презентації і обговорення на державному та регіональних рівнях.

 

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ (ІПВГ) - ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ КОМПАНІЙ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ

Блок 1 - Загальна інформація станом на ____ рік

Повне найменування компанії:

 

Контакти відповідальної особи, яка заповнювала дану анкету (П. І. Б., посада, контактний телефон, e-mail):

 

Місцезнаходження (Юридична адреса):

 

Місця провадження діяльності (перелік регіонів та основних родовищ)

 

Види діяльності згідно КВЕД:

06.10 - Добування сирої нафти

(викреслити зайві та/або додати інші види діяльності):

06.20 - Добування природного газу

19.20 - Виробництво продуктів нафтоперероблення

46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

49.50 - Трубопровідний транспорт

Інше - вказати

Блок 2 - Виробничі показники

2.1 Загальні обсяги видобутку на території України

 

Нафта сира (тис. тонн)

Газовий конденсат (тис. тонн)

Бітум нафтовий (тис. тонн)

Газ природний (млн. м3)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ПО УКРАЇНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн. м3)

Газ сланцевих товщ (млн. м3)

Газ центрально-басейнового типу (млн. м3)

Газ природний вугільних шахт (млн. м3)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. на території, яка нині є тимчасово окупованою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ПО УКРАЇНІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Загальні обсяги нафтогазової продукції, яку було видобуто на території України та експортовано

Найменування показника

Значення за фінансовий рік

2011

2012

2013

Експорт нафти сирої (тис. тонн)

 

 

 

Експорт газового конденсату (тис. тонн)

 

 

 

Експорт бітуму нафтового (тис. тонн)

 

 

 

Експорт газу природного (бутани, етан, пропан) (млн. м3)

 

 

 

Експорт газу, розчиненого у нафті (попутного) (млн. м3)

 

 

 

Експорт газу сланцевих товщ (млн. м3)

 

 

 

Експорт газу центрально-басейнового типу (млн. м3)

 

 

 

Експорт газу природного вугільних шахт (млн. м3)

 

 

 

Пояснення:

Надаються загальні обсяги нафтогазової продукції компанії (копалин), які було видобуто на території України та експортовано.

2.3 Розвідані запаси (в цілому по компанії на території України)

Найменування показника

Значення

станом на 01.01.2011

станом на 01.01.2012

станом на 01.01.2013

Нафта сира (тис. тонн), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (тис. тонн)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (тис. тонн)

 

 

 

Перспективні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Прогнозні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Газовий конденсат (тис. тонн), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (тис. тонн)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (тис. тонн)

 

 

 

Перспективні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Прогнозні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Бітум нафтовий (тис. тонн), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (тис. тонн)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (тис. тонн)

 

 

 

Перспективні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Прогнозні запаси (тис. тонн)

 

 

 

Газ природний (бутан, етан, пропан) (млн. м3), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (млн. м3)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (млн. м3)

 

 

 

Перспективні запаси (млн. м3)

 

 

 

Прогнозні запаси (млн. м3)

 

 

 

Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн. м3), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (млн. м3)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (млн. м3)

 

 

 

Перспективні запаси (млн. м3)

 

 

 

Прогнозні запаси (млн. м3)

 

 

 

Газ сланцевих товщ (млн. м3), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (млн. м3)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (млн. м3)

 

 

 

Перспективні запаси (млн. м3)

 

 

 

Прогнозні запаси (млн. м3)

 

 

 

Газ центрально-басейнового типу (млн. м3), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (млн. м3)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (млн. м3)

 

 

 

Перспективні запаси (млн. м3)

 

 

 

Прогнозні запаси (млн. м3)

 

 

 

Газ природний вугільних шахт (млн. м3), в т. ч.:

 

 

 

Балансові (видобувні) запаси (млн. м3)

 

 

 

Видобуто від початку розробки родовищ (млн. м3)

 

 

 

Перспективні запаси (млн. м3)

 

 

 

Прогнозні запаси (млн. м3)

 

 

 

2.4 Спеціальні дозволи (отримані для ділянок, які знаходяться на території України)

Найменування показника

Значення

Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 01.01.2013 р. (шт.)

 

Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 31.12.2013 р. (шт.)

 

Кількість спеціальних дозволів, виданих протягом 2013 року (шт.)

 

Кількість спеціальних дозволів, термін дії яких був закінчений в 2013 році і які не були продовжені (шт.)

 

Кількість спеціальних дозволів, анульованих протягом 2013 року (шт.)

 

2.5 Транспортування видобутих продуктів

Найменування показника

Значення

Назва продукту (товару) транспортування

 

Фізичний валовий об'єм транспортування у 2013 році

 

Назва компанії, яка здійснює транспортування видобутої продукції

 

Дані щодо основних маршрутів транспортування видобутої продукції

 

Тарифи на транспортування видобутої продукції, по яких здійснюється розрахунок (в т. ч. тарифи на закачування, зберігання і викачування зі сховищ)

 

Будь-які інші платежі компанії, пов'язані з транспортуванням видобутої продукції

 

2.6 Зайнятість

Найменування показника

Чисельність, осіб

2011

2012

2013

Облікова кількість штатних працівників на кінець року, осіб
(рядок 12010 Розділ I ФСЗ 6-ПВ (річна))

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
(рядок 3010 Розділ I ФСЗ 1-ПВ (квартальна) за січень - грудень)

 

 

 

Блок 3 - Фінансова та юридична інформація

3.1 Фінансові показники

Найменування показника

Значення за фінансовий рік

2011

2012

2013

Чистий фінансовий результат (прибуток, або збиток) компанії (млн. грн.), пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю

 

 

 

в т. ч. фінансовий результат (прибуток, або збиток) до оподаткування, пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю (млн. грн.)

 

 

 

Витрати на розвідку, дослідження та розробку нафто- та газовидобувних свердловин, які стосуються поточного року та були капіталізовані чи визнані у звіті про фінансові результати протягом поточного року (матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з придбанням прав на розвідку запасів, здійсненням топографічних, проектних, геологорозвідувальних робіт, геохімічних та геодезичних досліджень, спорудженням розвідувальних свердловин та інші) (млн. грн.)

 

 

 

Загальна виручка від реалізації нафти і газу (млн. грн.), в т. ч.:

 

 

 

Нафта сира (млн. грн.)

 

 

 

Газовий конденсат (млн. грн.)

 

 

 

Бітум нафтовий (млн. грн.)

 

 

 

Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн. грн.)

 

 

 

Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн. грн.)

 

 

 

Газ сланцевих товщ (млн. грн.)

 

 

 

Газ центрально-басейнового типу (млн. грн.)

 

 

 

Газ природний вугільних шахт (млн. грн.)

 

 

 

Загальна виручка від експорту нафти і газу (млн. грн.), в т. ч.:

 

 

 

Нафта сира (млн. грн.)

 

 

 

Газовий конденсат (млн. грн.)

 

 

 

Бітум нафтовий (млн. грн.)

 

 

 

Газ природний (бутани, етан, пропан) (млн. грн.)

 

 

 

Газ, розчинений у нафті (попутний) (млн. грн.)

 

 

 

Газ сланцевих товщ (млн. грн.)

 

 

 

Газ центрально-басейнового типу (млн. грн.)

 

 

 

Газ природний вугільних шахт (млн. грн.)

 

 

 

 

Пояснення: Якщо частина видобутої продукції (копалин) реалізується всередині групи (наприклад, постачається на газопереробний завод), в загальну структуру показника виручки включаються внутрішня собівартість всього обсягу продукції реалізованої всередині групи.

3.2 Юридична інформація

Найменування показника

Значення

Надайте інформацію відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо наступних аспектів:

Повне найменування юридичної особи

 

Організаційно-правова форма

 

Місцезнаходження юридичної особи;

 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

 

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа з зазначенням частки (долі) бенефіціарного власника в капіталі юридичної особи

 

Інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб

 

Доля держави (в т. ч. через державні підприємства) в статутному капіталі компанії станом на 31.12.2013 р.

 

Назва юридичної особи або державного органу, через який держава володіє часткою у статутному капіталі

 

Чи відбулися за 2013 р. зміни в розмірі долі держави (в т. ч. через державні підприємства) в статутному капіталі компанії? Якщо так, то вкажіть дату та характер таких змін

 

Чи надавала в 2013 р. держава і/або державні підприємства кредити і/або гарантії по кредитам Вашій компанії? Якщо так, вкажіть обсяг таких кредитів/гарантій, терміни та умови їх повернення

 

Блок 4 - Неподаткові платежі

Найменування показника

Значення

Надайте інформацію щодо будь-яких додаткових витрат (соціальні витрати, допомога місцевим громадам, витрати на державну інфраструктуру тощо), які не пов'язані безпосередньо з веденням господарської діяльності компанії. Вкажіть обсяги і цільове спрямування таких витрат

 

Надайте інформацію щодо додаткових витрат щодо фінансування субсидій/різниць в тарифах на енергоресурси та обслуговування державного боргу. Вкажіть обсяги і цільове спрямування таких витрат

 

Вкажіть розміри фактично сплачених в 2013 році будь-яких платежів державі (державним підприємствам, фондам тощо), які призначені для фінансування цільової програми або окремого географічного регіону

 

Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), передана (розподілена) відповідно до угоди про розподіл продукції / договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності

 

Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), отримана відповідно до угоди про розподіл продукції / договору про спільну діяльність (лише для підприємств державної форми власності)

 

Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам)

 

Інформація щодо будь-який бартерних угод з державою (державним органом або підприємством), крім угод про спільну діяльність, згідно яких компанія передавала (або отримувала від держави чи державних підприємств) товари і послуги, позики, проводила інфраструктурні роботи та ін., в обмін на можливість (право) проводити розвідку та/або добувати нафту і газ, або в обмін на фізичні обсяги нафти і газу. По кожній такій угоді вкажіть:
- дату укладення;
- термін угоди;
- повне найменування юридичної особи-контрагента за даною угодою;
- вартість усієї угоди;
- вартість витрат (вигод), понесених (для державних підприємств вкажіть понесені та отримані вигоди, якщо такі були) в 2013 році за даною угодою;
- характер бартерних витрат/вигод (перелік товарів, послуг, робіт тощо), понесених (для державних підприємств вкажіть понесені та отримані вигоди, якщо такі були) в 2013 році за даною угодою.

 

Соціальні витрати (в грошовій та натуральній формі), які вимагаються від Вашої компанії згідно закону, угод про розподіл продукції, інвестиційних зобов'язань і чи будь-яких інших зобов'язань перед державою, центральним та місцевими органами влади
Якщо витрати понесені в натуральній формі, вкажіть характер і передбачувану вартість цих витрат в натуральній формі. Якщо одержувачем соціальних витрат є третя сторона (наприклад, неурядова організація), вкажіть ім'я і функцію одержувача.

 

Будь-які інші доходи, отримані від компаній, що займаються добуванням нафти і газу. Вкажіть обсяги та характер таких доходів

 

Надайте інформацію щодо фактично сплачених в 2013 році платежів згідно списку, представленого нижче. По кожному платежу вкажіть суму та одержувача (бюджет, державне підприємство, державний орган) з ПДВ, грн.

 

Плата за проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів

 

Плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації

 

Плата за роботи з копіювання геологічних звітів

 

Плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні; з визначення вартості спецдозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; з визначення розміру збору за проводження строку дії спецдозволів

 

Плата за інші послуги, надані державними підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

Вартість товарів, робіт, послуг безоплатно наданих державним підприємства, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

Плата за проведення державної екологічної експертизи (ст. 13 ЗУ "Про екологічну експертизу", п. 6 Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою КМУ від 28 серпня 2013 р. N 808).

 

Плата за оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища ("ОВНС", ст. 32 ЗУ "Про екологічну експертизу").

 

Плата за складання проекту дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

Плата за отримання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб'єктам господарювання

 

Благодійні внески та пожертви, надані державним підприємства, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин

 

Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання

 

Плата за участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл вуглеводнів

 

Вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що були оплачені в 2013 р. і не були повернуті

 

Блок 5 - Інформація щодо діяльності, пов'язаної з транспортуванням нафти та газу1

____________
1 Заповнюється компаніями, які здійснюють відповідну діяльність.

Найменування показника

Значення

Доходи, отримані від транспортування газу (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів / сховищ), видобутого на території України (в т. ч. в розбивці по компаніям (юридичним особах)), які надали газ для транспортування)

 

Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування газу, видобутого на території України (в т. ч. в розбивці по кожній компанії (юридичній особі)), що надала газ для транспортування

 

Тарифи на транспортування газу, видобутого на території України (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів / сховищ), а також посилання на постанови регулятора, якими затверджено їх розрахунок

 

Доходи, отримані від транспортування нафти (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів / сховищ), видобутої на території України (в т. ч. в розбивці по компаніям (юридичним особах), які надали нафту для транспортування)

 

Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування нафти, видобутої на території України, в розбивці по кожній компанії (юридичній особі), що надала нафту для транспортування

 

Тарифи на транспортування нафти, видобутої на території України (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів / сховищ), а також посилання на методологію їх розрахунку

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ*

За ____ рік

Подають:

Термін подання (пункт 4 Порядку):

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами
діяльності

У 2015 році не пізніше __ вересня


 

Респондент:

 

Найменування:

_____________________________________________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса)

_____________________________________________________________________
               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо
_____________________________________________________________________
                                               N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса діяльності, щодо якої подається форма звітності
(фактична адреса)

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


Державний/
місцевий бюджет

ККДБ

Назва платежу

Інформація по нарахуванню за звітний рік, тис грн.

Сплата у звітному році, тис грн.

База оподатку-
вання

Ставка податку

Нарахо-
вано за звітний рік

Сплачено у звітному році, всього

В тому числі за попередні роки

 

 

Податки

 

 

0

0

0

 

11020000

Податок на прибуток

 

 

0

0

0

ДБ

11020100 - 11024600

Податок на прибуток підприємства, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

11020100 - 11024600

Податок на прибуток підприємства, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

0

0

0

ДБ

11010100 - 11010700

Податок на доходи фізичних осіб, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

11010100 - 11010700

Податок на доходи фізичних осіб, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

0

0

0

МБ

12020100 - 12031200

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

МБ

12020100 - 12031200

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

13030000

Плата за користування надрами

 

 

0

0

0

ДБ/МБ

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

0

 

 

МБ

13030200

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

 

 

0

 

 

ДБ

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

 

 

0

 

 

МБ

13030500

Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами

 

 

0

 

 

МБ

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

0

 

 

ДБ

13030700

Плата за користування надрами для видобування нафти

 

 

0

 

 

ДБ

13030800

Плата за користування надрами для видобування природного газу

 

 

0

 

 

ДБ

13030900

Плата за користування надрами для видобування газового конденсату

 

 

0

 

 

 

13050000

Плата за землю

 

 

0

0

0

МБ

13050100 - 13050600

Плата за землю, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

МБ

13050100 - 13050600

Плата за землю, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

13020000

Збір за спеціальне використання води

 

 

0

0

0

ДБ/МБ

13020000

Збір за спеціальне використання води, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ/МБ

13020000

Збір за спеціальне використання води, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

0

0

0

МБ

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

МБ

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

 

 

0

0

0

МБ

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

МБ

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

14010000

Податок на додану вартість

 

 

0

0

0

ДБ

14010100, 14010300 - 14010700

Податок на додану вартість, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

14010100, 14010300 - 14010700

Податок на додану вартість, інші види діяльності

 

 

0

 

 

ДБ

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

 

 

0

 

 

ДБ

14010900

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

0

 

 

ДБ

14011100

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

0

 

 

 

 

Мито

 

 

0

0

0

ДБ

15010000

Ввізне мито

 

 

0

 

 

ДБ

15020000

Вивізне мито

 

 

0

 

 

 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

 

 

0

0

0

 

17010000

Рентна плата

 

 

0

 

 

ДБ

17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

 

 

0

 

 

ДБ

17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

 

 

0

 

 

ДБ

17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

 

 

0

 

 

ДБ

17010400

Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні

 

 

0

 

 

ДБ

17010500

Плата/Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні

 

 

0

 

 

ДБ

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

 

 

0

 

 

ДБ

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

 

 

0

 

 

ДБ

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

0

 

 

ДБ

17011200

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

0

 

 

ДБ

17011500

Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

 

0

 

 

ДБ

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

 

0

 

 

 

19010000

Екологічний податок

 

 

0

0

0

ДБ

19010100 - 19010900

Екологічний податок, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

19010100 - 19010900

Екологічний податок, інших види діяльності

 

 

0

 

 

 

 

Неподаткові надходження/платежі

 

 

0

 

 

 

21000000

Дивіденди

 

 

0

0

0

ДБ

21010000 - 21010900

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

21010000 - 21010900

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, інші види діяльності

 

 

0

 

 

ДБ

21010000 - 21010900

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

21010000 - 21010900

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

 

 

0

0

0

ДБ

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами

 

 

0

 

 

ДБ

 

Плата за проведення авторського нагляду за реалізацією проектних технологічних документів розробки родовищ

 

 

0

 

 

ДБ

 

Плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на кошти державного бюджету

 

 

0

 

 

ДБ

 

Плата за проведення експертизи Центральною комісією Міненерговугілля з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу

 

 

0

 

 

МБ

22011500, 22010200 - 22011400, 22011700 - 22012000, 22012200 - 22012500

Плата за надання адміністративних послуг, що не стосується видобувної діяльності

 

 

0

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

 

ДБ

22090100 - 22090600

Державне мито

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні внески

 

 

0

0

0

 

 

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату співробітників, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

 

 

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на заробітну плату співробітників, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

0

0

0

МБ

50070000

Внески до фонду соціального захисту інвалідів

 

 

0

 

 

 

 

Штрафи

 

 

0

0

0

МБ

 

Штрафи, пеня, конфіскація, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

МБ

 

Штрафи, пеня, конфіскація, інші види діяльності

 

 

0

 

 

 

 

Інші

 

 

0

0

0

ДБ/МБ

 

Частка прибуткової продукції, яка належить державі відповідно до угоди про розподіл продукції

 

 

0

 

 

ДБ

 

Спеціальний платіж (бонус) за підписання угоди, спеціальний платіж (бонус) за відкриття на ділянці надр промислових запасів вуглеводневої сировини, інші подібні спеціальні платежі (бонуси), що сплачується на користь держави, органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком продукції

 

 

0

 

 

МБ

 

Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в місцеві бюджети, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

ДБ

 

Інші податки та збори, що сплачуються безпосередньо в державний бюджет, видобувна діяльність

 

 

0

 

 

 

 Всього сплачено                                                                                                                                                                                            0
                 з них в державний бюджет                                                                                                                                                       0
                 з них в місцевий бюджет                                                                                                                                                           0


МБ

платежі/надходження в місцевий бюджет

ДБ

платежі/надходження в державний бюджет


___________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

______________________________
(П. І. Б.)

___________________________________

______________________________
(П. І. Б.)

телефон:

_______________

 

факс:

_______________

 

електронна пошта:

_______________

 

____________
* Рекомендації щодо заповнення Річного звіту про сплату податків та інших платежів для підприємств, що відносяться до добувної галузі

1. При наявності у Платника філіалів та представництв, Звіт надається по кожному суб'єкту господарювання.

2. Дані по платежах/надходженнях заповнюються платником/отримувачем згідно кодів класифікації доходів бюджету (далі - ККДБ) у відповідності з Єдиною бюджетною класифікацією України, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію".

3. У Звіті відображаються суми фактично здійснених за звітний період Платежів, враховуючи Платежі, здійснені в рахунок погашення заборгованості за попередній період, в тому числі, за рахунок інших надлишково сплачених Платежів, вказаних у Звіті. Нараховані, але не сплачені у звітному періоді суми Платежів у Звіт не включаються.

4. Суми Платежів вказуються Платником згідно з даними бухгалтерського обліку і підтверджуються Аудитором, котрий проводить Аудит діяльності Платника. У випадку відсутності аудиторського висновку або підтвердження Аудитора по сумах податків, заплачених Платником, такий платник надає пояснення щодо причин відсутності аудиту/підтвердження аудитором сум податків. Суми повернення ПДВ з бюджету вказуються з мінусом.

5. При отриманні від Компанії по звірці запиту з приводу помилкових або неповних даних, а також з приводу розбіжностей між даними Платника та Отримувача:

- отримувач надає виписки з рахунку Платника, по котрому виявилась розбіжність, за відповідний період;

- платник надає документи, котрі підтверджують суму здійсненого платежу, по якому виявилась різниця, такі як банківські виписки, особовий рахунок, що підтверджує виплату податків через зарахування за рахунок інших податків і т. д.

6. При необхідності Платники/Отримувачі можуть звертатись до Компанії по звірці за поясненнями відносно написання Звіту.

7. У разі відсутності окремих показників ставляться прочерки.

8. Звіт затверджується першим керівником Платника/Отримувача або його уповноваженим представником, котрий відповідає за якість та достовірність інформації.

9. Якщо сукупний дохід не профільних сегментів підприємства (інших ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить менше ніж 10 % загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно), тоді підприємство не розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими видами діяльності. Вважається, що сплата податку стосується лише видобувної галузі.

10. Якщо сукупний дохід не профільних сегментів підприємства (інших ніж видобування та транспортування) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10 % загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх господарських сегментів певного виду, тоді підприємство розділяє сплату податків між видобувною галуззю та іншими видами діяльності. Розділення відбувається пропорційно до сукупного доходу профільного та не профільних господарських сегментів.

11. Звіт складається на паперових та електронних носіях і надсилається в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

12. Зміст шаблону для заповнення

Державний/місцевий бюджет

Ідентифікатор до якого бюджету платиться податок (ДБ - державний бюджет, МБ - місцевий бюджет)

ККДБ

ККДБ, згідно яких зараховуються платежі

Назва платежу

Перелік податкових та неподаткових надходжень/платежів

База оподаткування

База з якої відбувається нарахування відповідного податку, в тис. грн.

Ставка оподаткування

Діюча ставка для відповідного податку

Нараховано за звітний рік

Сума податку нарахована за звітний рік

Сплачено у звітному році, всього

Сума платежу/надходження, вказаного в стовпці Назва платежу, фактично сплаченого/отриманого по ККДБ, визначеному в стовпці ККДБ, в тис. грн.

В тому числі за попередні роки

Сума платежу/надходження, фактично сплаченого/отриманого у звітному році, але за попередні періоди, вказаного в стовпці Назва платежу, фактично сплаченого/отриманого по ККДБ, визначеному в Стовпці ККДБ, в тис. грн.

 

Анкета інформації до Звіту ІПВГ

N

Інформація*

Відповідальні за надання інформації

1

Інформація щодо фактичних сум отриманих платежів.
По кожному такому випадку отримання платежів (доходів) зазначити :
- повне найменування юридичної особи - платника;
- сума отриманого платежу.
- характер наданих послуг (призначення платежу);
- цільове спрямування отриманих платежів у звітному періоді (кошти були перераховані в бюджет, витрачені на фінансування поточної діяльності тощо).

Міністерство екології та природних ресурсів України

2

1. Список дійсних спецдозволів на видобуток нафти і газу станом на початок і кінець Звітного періоду*. По кожному спецдозволу зазначити компанію, яка ним володіла в Звітному періоду*
2. Список виданих в Звітному періоді* нових спецдозволів, а також компаній, яким їх було видано
3. Список спецдозволів, які були скасовані в Звітному періоді* і/або у них закінчився термін дії. По кожному спецдозволу зазначити компанію, яка ним володіла
4. Якщо нові спецдозволи надавалася за результатами тендерів, вкажіть по кожному такому випадку список учасників тендера, переможця та критерії вибору переможця
5. Копія щорічника "Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ", в якому розкривається інформація за звітний рік
6. Фактичні суми отриманих платежів:
- Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами
- Плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на кошти державного бюджету
- Плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації
- Плата за роботи з копіювання геологічних звітів
- Плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні; з визначення вартості спецдозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; з визначення розміру збору за проводження строку дії спецдозволів
Вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що не були повернуті

Державна служба геології та надр України

3.

Копія Державного балансу запасів нафти і газу за Звітний період*.
Інформація по кожній компанії нафтогазового сектору щодо фактичних сум отриманих платежів за роботу з копіювання геологічних звітів

Державний інформаційний геологічний фонд України

4.

Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), розподілена відповідно до угоди про розподіл продукції / договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності
3. Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам)

Фонд державного майна України

5.

Фактичні суми отриманих платежів за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

6.

Фактичні суми отриманих платежів по єдиному соціальному внеску.

Пенсійний фонд України

7.

Фактичні суми отриманих платежів у фонд соціального захисту інвалідів.

Фонд соціального захисту інвалідів.

8.

Інформація щодо будь-яких Платежів по кожній компанії нафтогазового сектору (в грошовій або натуральній формі), фактично отриманих від компаній за надання адміністративних послуг, дозвільних документів, погодження, довідок чи надання будь-яких інших документів або послуг в рамках законодавства. По кожному такому випадку отримання платежів (доходів) зазначити :
- повне найменування юридичної особи-платника;
- сума отриманого платежу.
- характер наданих послуг (призначення платежу);
- цільове спрямування отриманих платежів у звітному періоді (кошти були перераховані в бюджет, витрачені на фінансування поточної діяльності тощо).

Мінприроди
Міністерство охорони здоров'я України
Фонд державного майна України
Державна служба геології та надр України
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Державна служба з надзвичайних ситуацій України
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
ДП "Регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Управління державної пожежної охорони МВС України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державна інспекція сільського господарства України
Державна інспекція України з питань праці
Державна комісія України по запасах корисних копалин
Обласні ради та обласні державні адміністрації
Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика"
Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство
Казенне підприємство "Кіровгеологія"
Державне підприємство "Центр еколого-експертної аналітики"
Державне геологічне підприємство "Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів України "Геолекспертиза"
Казенне підприємство "Південукргеологія"
Державний інформаційний геологічний фонд України
Східне державне регіональне геологічне підприємство
Український державний геологорозвідувальний інститут
Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр"
Державне підприємство "Українська геологічна компанія"
Український нафтогазовий інститут
ДП Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК Нафтогаз України

____________
* - Інформація надається по кожній компанії нафтогазового сектору згідно із списком компаній, що затверджується Міненерговугілля спільно з БГЗО. У 2015 календарному році звітним є 2013 рік і відповідно надається інформація саме за 2013 календарний рік, у наступні роки відповідно за 2014, 2015 і т. д.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях"

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях" підготовлено на виконання Закону України від 16 червня 2105 року N 521-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях" та з метою забезпечення виконання зобов'язань України як країни-кандидата Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та впровадження європейських стандартів фінансової звітності у видобувних галузях, і зокрема забезпечення можливості отримання фінансової інформації та інформації про господарську діяльність для підготовки Звіту відповідно до вимог Стандарту ІПВГ.

Основні зобов'язання України як країни-кандидата ІПВГ- підготувати у жовтні 2015 року перший звіт ІПВГ про платежі компаній до бюджету України і доходи Уряду від діяльності компаній видобувних галузей відповідно до вимог Стандарту ІПВГ. Другий звіт ІПВГ (жовтень 2016 року), крім нафтогазової галузі, має охоплювати видобуток вугілля та інших корисних копалин. Далі звіти щодо видобувних галузей України готуються щороку.

Відповідно до принципів ІПВГ впровадження Ініціативи здійснюється шляхом взаємодії і співпраці Уряду, громадськості і компаній.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання відповідно до проекту постанови є удосконалення державного управління природними ресурсами, створення нормативної основи та впровадження організаційних заходів, спрямованих на підготовку звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях про платежі видобувних компаній до бюджетів усіх рівнів і доходи Уряду від діяльності компаній.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Перший спосіб - надіслати відповідні запити до органів влади, компаній та інших установ запити про надання даних до звіту ІПВГ. Проте цей спосіб не забезпечує отримання всіх необхідних даних для звіту.

Другий спосіб - забезпечити державне регулювання шляхом прийняття запропонованого проекту постанови, що визначає порядок складання звітності із застосуванням правил Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, що створює нормативні основи для організації роботи з отримання даних для підготовки звіту ІПВГ.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Відповідно до проекту постанови основним механізмом розв'язання проблеми є визначення процедури надання компаніями даних про платежі компаній до бюджетів усіх рівнів, підтвердження достовірності даних, підготовка незалежним Адміністратором звіту та порядок його опублікування.

Проектом постанови затверджується Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, а також у додатках форми для збору необхідних для звіту ІПВГ даних.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту постанови та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, є наближення до європейських стандартів фінансової звітності та господарської діяльності підприємств видобувних галузей.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту постанови не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати

Прийняття та реалізація цього регуляторного акта дасть можливість суб'єктам видобувних галузей впровадити окремі положення міжнародних стандартів фінансової звітності, залучити компанії видобувних галузей до підготовки незалежним Адміністратором (аудитором) Звіту ІПВГ про платежі видобувних компаній до бюджету України і доходи Уряду від діяльності видобувних компаній, а також створити умови для залучення підприємствами інвестицій, виходу на міжнародні фінансові ринки, сприятиме створенню ефективного конкурентного середовища.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

спрощення контролю з боку держави щодо суб'єктів видобувної галузі, налагодження ефективного діалогу з компаніями, уникнення непорозуміння і конфліктних ситуацій з громадськістю, удосконалення методів управління у видобувних галузях України, покращення інвестиційного клімату в державі, посилення боротьби з корупцією, приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Додаткових витрат немає

Суб'єкти господарювання

впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності дозволить створити умови для залучення інвестицій, виходу на міжнародні фінансові ринки, налагодження діалогу з владою та громадськістю,

Додаткових витрат немає

7. Обґрунтування строку чинності акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Показники результативності акта

Показником результативності акта буде підготовка і публікація щорічних звітів відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей про платежі видобувних компаній до бюджетів усіх рівнів і доходи Уряду від діяльності компаній.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля (www.mpe.kmu.gov.ua). Після прийняття Закону України його буде розміщено в системі "ЛІГА:ЗАКОН".

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень на підставі визначення значень показників результативності.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом або набранням чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися один раз на три роки починаючи з дня завершення заходів з повторного відстеження регуляторного акта.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

У разі виявлення неурегульованих або проблемних питань, ці питання будуть опрацьовані шляхом внесення змін.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос