Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила предоставления услуг почтовой связи (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2012 р., 2012 р., N 20, ст. 744), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. П. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг поштового зв'язку

1. Доповнити пункт 2 з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"безконтактний огляд поштового відправлення - процедура, що здійснюється оператором поштового зв'язку із застосуванням спеціального технічного обладнання, що забезпечує безконтактний огляд поштових відправлень, з метою виявлення заборонених до пересилання поштових вкладень;

огляд поштового відправлення - процедура огляду поштових відправлень, що здійснюється оператором поштового зв'язку з метою виявлення заборонених до пересилання поштових вкладень;

спеціальні засоби негласного отримання інформації - устаткування, апаратура, прилади, пристрої, програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації.".

2. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

"6. Оператор поштового зв'язку для оформлення приймання, перевезення, доставки та вручення поштових відправлень, поштових переказів та здійснення інших пов'язаних з цим виробничих операцій повинен мати штампувальні поштові пристрої, інші засоби поштового зв'язку, а також може використовувати спеціальне технічне обладнання, що забезпечує безконтактний огляд внутрішніх поштових відправлень.".

3. Пункт 32 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:

"спеціальні засоби негласного отримання інформації.".

4. Абзац третій пункту 34 викласти у такій редакції:

"У разі виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, зазначених у абзацах другому - п'ятому пункту 32 Правил, та їх затримання оператор поштового зв'язку невідкладно повідомляє органам внутрішніх справ чи служби безпеки."

5. Пункт 37 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:

"спеціальні засоби негласного отримання інформації;".

6. Пункт 59 викласти у такій редакції:

"59. Внутрішні бандеролі та посилки, відправниками яких є фізичні особи, подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.

Такі поштові відправлення та листи з оголошеною цінністю можуть прийматися до пересилання з описом вкладення.".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" суб'єкти нормотворення повинні забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції України та до законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку і користувачів послуг поштового зв'язку, відносини між ними регулюються Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270 (далі - Правила).

У зв'язку з загостренням ситуації щодо виявлення фактів пересилання заборонених та небезпечних для життя та здоров'я людей предметів у поштових відправленнях в умовах проведення в країні антитерористичної операції, а також враховуючи звернення Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України із зазначеного питання, є необхідність внесення змін до Правил.

Міністерством інфраструктури розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку" (далі - проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розробки проекту постанови є законодавче врегулювання питання щодо неможливості пересилання у поштових відправленнях заборонених та небезпечних для життя та здоров'я людей предметів в умовах проведення на сході України антитерористичної операції. Зокрема, запровадження можливості здійснення операторами поштового зв'язку перевірки вкладень поштових відправлень, в тому числі із застосуванням спеціального технічного обладнання, що забезпечує безконтактний огляд внутрішніх поштових відправлень.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

Першим альтернативним способом є залишення чинної постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2009 N 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2009 року за N 270, без змін.

Відхиляємо цей спосіб, оскільки законодавче не врегульовується питання щодо неможливості пересилання у поштових відправленнях заборонених та небезпечних для життя та здоров'я людей предметів.

Другим альтернативним способом є прийняття проекту постанови.

Таким чином, є прийнятним та єдиним для вирішення поставленого питання другий альтернативний спосіб, оскільки він дає змогу для здійснення операторами поштового зв'язку перевірки вкладень поштових відправлень, в тому числі із застосуванням спеціального технічного обладнання, що забезпечує безконтактний огляд внутрішніх поштових відправлень.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проект постанови передбачає врегулювання питання щодо неможливості пересилання у поштових відправленнях заборонених та небезпечних для життя та здоров'я людей предметів шляхом застосуванням спеціального технічного обладнання для безконтактного огляду поштових відправлень.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта відсутній.

Обґрунтування можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження вимог регуляторного акта не потрібні додаткові витрати із Державного бюджету України.

Впровадження проекту постанови сприятиме належному виконанню взаємовідносин між відповідними суб'єктами господарювання, що надають послуги поштового зв'язку, та органами державного нагляду (контролю).

Негативних наслідків впровадження регуляторного акта не передбачено.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку надають послуги поштового зв'язку, і громадян.

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Посилення безпеки пересилання внутрішніх поштових відправлень (посилок і бандеролей)

Не передбачено

Суб'єкти господарювання

Посилення безпеки та контролю за пересиланням внутрішніх поштових відправлень (посилок і бандеролей

Витрати на придбання спеціального технічного обладнання, що забезпечує безконтактний огляд поштових відправлень (за бажанням оператора поштового зв'язку)

Громадяни

Посилення безпеки пересилання внутрішніх поштових відправлень (посилок і бандеролей)

Витрати часу на проведення перевірки поштових відправлень спеціальним технічним обладнанням

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Пропонується строк дії акта не обмежувати, оскільки регуляторний акт спрямований на захист інтересів держави, суб'єктів господарювання, які надають послуги поштового зв'язку, та громадян.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є підвищення рівня безпеки під час пересилання внутрішніх поштових відправлень.

Прийняття регуляторного акта передбачає витрати коштів суб'єктів господарювання, за власним бажанням.

Надходження коштів до Державного та місцевих бюджетів в результаті прийняття акта не передбачається.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які надають послуги поштового зв'язку, та громадян.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта середній. Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі "Регуляторна діяльність" з метою одержання зауважень та пропозицій до нього від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством інфраструктури (УДППЗ "Укрпошта") шляхом аналізу та статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

"___" ____________ 20__ р.

 

Опрос