Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования предоставления административных услуг субъектам хозяйствования) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) викласти у такій редакції:

"1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У підпункті "ґ" підпункту 2 частини шостої статті 20 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409, N 57, ст. 2056) слова та знак "та посади державного адміністратора, запровадженої згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"," виключити.

3. У частині чотирнадцятій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; із наступними змінами 2015, N 21, ст. 133):

1) абзац другий виключити;

2) у абзаці четвертому слова "визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "встановлюються Законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання)" (далі - проект Закону)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII, щодо дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, з метою приведення законодавства у відповідність до Закону України від 12.02.2015 N 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (далі - Закон N 191) з одного боку та усунення правових колізій між окремими Законами у зв'язку з дією цього Закону з іншого.

Потребує вирішення проблема одержання суб'єктами господарювання окремих адміністративних послуг, а також їх взаємодії з адміністраторами, оскільки відповідно до внесених Законом N 191 змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) видача документів дозвільного характеру з 04.10.2015 здійснюватиметься через центри надання адміністративних послуг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання.

Передбачається внесення змін до:

- Кримінального кодексу України з метою гармонізації його норм у відповідність до чинного законодавства;

- Закону про дозвільну систему та Закону України "Про адміністративні послуги" в частині приведення у відповідність до Закону N 191 шляхом вилучення державних адміністраторів та дозвільних центрів, як складової проходження дозвільної (погоджувальної) процедури.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

Кримінальний кодекс України;

"Про адміністративні послуги";

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (в редакції Закону України від 12.02.2015 N 191-VIII);

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери. Зміни, що вносяться до Кодексу законів про працю України, стосується вилучення окремих норм з метою усунення неузгодженостей з чинним законодавством.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону забезпечить приведення законодавства у відповідність до Закону N 191 та усунення правових колізій між окремими Законами у зв'язку з дією цього Закону.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання)" (далі - регуляторний акт) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII, щодо дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, з метою приведення законодавства у відповідність до Закону України від 12.02.2015 N 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (далі - Закон N 191) з одного боку та усунення правових колізій між окремими Законами у зв'язку з дією цього Закону з іншого.

На сьогодні існують неузгодженості в чинному законодавстві у зв'язку з дією окремих норм Закону N 191, що призводить до ускладнень під час отримання суб'єктами господарювання окремих адміністративних послуг і створює зайві часові та грошові витрати суб'єктів господарювання.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою регуляторного акта є вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання.

Регуляторний акт спрямований на підвищення рівня захисту інтересів суб'єктів господарювання шляхом внесення змін до:

- Кримінального кодексу України з метою усунення неузгодженостей його норм з чинним законодавством;

- Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) та Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - Закон про адміністративні послуги) в частині приведення у відповідність до Закону N 191 шляхом вилучення державних адміністраторів та дозвільних центрів, як складової проходження дозвільної (погоджувальної) процедури.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

1. У разі збереження діючого нормативно-правового механізму регулювання відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з наданням адміністративних послуг залишиться правова колізія щодо необхідності отримання адміністративних послуг, які є зайвим засобом державного регулювання, а також наявності державних адміністраторів та дозвільних центрів, як складової проходження дозвільної (погоджувальної) процедури.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми закріплює ускладнену систему державного регулювання господарської діяльності та створює ризики для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

2. Внесення змін до Кримінального кодексу України, законів про дозвільну систему та про адміністративні послуги розглядається як основний варіант, оскільки при його запровадженні вирішуватиметься комплекс проблем, пов'язаних з отриманням суб'єктами господарювання адміністративних послуг, а саме - підвищення якості нормативно-правового регулювання господарської діяльності, запобігання можливим проявам корупції.

Наведеному варіанту не притаманні вади зазначеного вище способу вирішення проблеми.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Основним механізмом для вирішення визначеної проблеми є внесення змін до законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з наданням адміністративних послуг суб'єктам господарювання, шляхом внесення змін до:

- Кримінального кодексу України з метою усунення неузгодженостей його норм з чинним законодавством;

- законів про дозвільну систему та про адміністративні послуги в частині приведення у відповідність до Закону N 191 шляхом вилучення державних адміністраторів та дозвільних центрів, як складової проходження дозвільної (погоджувальної) процедури.

Таким чином, даний регуляторний акт містить норми, реалізація яких сприятиме удосконаленню процедур отримання документів дозвільного характеру та уніфікації норм законодавства, що регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності, а також дозволить зменшити ризики корупційних проявів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі внесення аналогічних змін іншими законопроектами), так і негативний характер (наприклад, у разі залишення необхідності включення суб'єктів господарювання до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом).

Упродовж деякого часу негативно на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів господарювання та рівень корупції (низька обізнаність суб'єктів господарювання щодо вдосконалення процедур надання адміністративних послуг).

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат при започаткуванні бізнесу, а також в ході провадження господарської діяльності. Крім того, дозволить спростити та удосконалити процедури отримання документів дозвільного характеру.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава (органи державної влади)

Немає

Вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання.
Зниження рівня корупційних ризиків.
Покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Суб'єкти господарювання

Немає

Спрощення процедур отримання адміністративних послуг.
Зменшення часових та матеріальних витрат.
Зниження рівня корупційних ризиків.
Підвищення рівня захищеності.

Громадяни

Немає

Опосередковані.

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

7. Строки дії акта

Зазначений регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування та строк дії акта не обмежується у часі.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, - додаткових надходжень до держбюджету не передбачається.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти приватного права, які здійснюють господарську діяльність або види діяльності, для яких необхідне отримання певних адміністративних послуг.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта, - витрат суб'єктів господарювання не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями регуляторного акта - 100 %, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua), а прийнятий Верховною Радою України Закон буде опублікований в офіційних засобах масової інформації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Для відстежень будуть використовуватись статистичні дані.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом місяця з дня набрання чинності, але не пізніше ніж через один рік після його прийняття шляхом збору інформації про наявність випадків порушення вимог регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

Періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій та зауважень до вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін до нормативно-правової бази.

Строк виконання заходів 45 робочих днів.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос